Aktuelnosti

Suzbijanje jabučnog smotavca bez prskanja [24.03.2022]

Jabuka, Kruška

   Jabučni smotavac – Cydia (Carpocapsa) pomonella je glavna štetočina jabuke. Globalnim otopljavanjem stovoreni su uslovi za razvoj tri generacije ove štetočine. Do pre sedam osam godina, brojnosti leptira na feromonskim klopkama su drastično opadale polovinom avgusta, a posle 1. septembra leptiri se nisu ni hvatali. Poslednjih godina, leptiri se na feromonske klopke love redovno i tokom septembra.

  Produžavanje perioda pojave povećalo je upotrebu insekticida i to u vremenu kada su zahtevi potrošača sve stroži u pogledu ostataka pesticida i zdrave životne sredine. Na našem tržištu konačno su se pronašli pesticidi na bazi virusa i bakterija a od skoro nam je dostupna i tehnika za ometanje parenja primenom preparata RAK3. Metoda ometanja parenja je komercijalizovana ranih 90-tih godina u svetu i koristi se u kontroli velikog broja štetočina na milionima hektara.

Kako deluje ometanje oplodnje?

   Da bi došlo do oplodnje jabučnog smotavca mužjaci moraju da pronađu ženke. Zato ženke ispuštaju polne mirise – feromone. Mužjaci su sposobni da odrede pravac povećanja kontrentracije feromona i kreću se prema njemu. Kod metode ometanja parenja, u zasad se postavljaju dispenzeri feromona. Koncentracija feromona u celom prostoru veća je od one koju ispuštaju ženke, a tu je i mnogo lažnih mesta ka kojima mužjaci lete. Mužjaci ne mogu da pronađu ženke, nema oplodnje, pa se na taj način smanjuje polaganje jaja i šteta koju prouzrokuju gusenice. Kod ženki koje ne budu oplođene tokom prva tri dana od momenta kada su spremne za parenje prepolovi se sposobnost da polažu vitalna jaja.

Preduslovi za primenu RAK3:

  Da bi se koristila metoda ometanja parenja, potrebno je da znamo veličinu populacije jabučnog smotavca u predhodnoj godini. Ona može da se odredi upotrebom feromonskih klopki Csalomon ili anketom sa proizvođačem koliko crvljivih plodova je bilo u berbi. Ukoliko je hvatano više od 20 leptira na klopke tokom nedelju dana u predhodnoj sezoni ili je bilo više od 1% crvljivih plodova u prvoj godini primene ometanja parenja, potrebno je ipak uraditi i nekoliko suzbijanja insekticidima u prvoj godini. Takođe postoji mogućnost praćenja pojave i brojnosti jabučnog smotavca upotrebom Trece Pherocon VI Delta trapa sa CMDA Combo P+AA mamcima, koji rade i u uslovima ometanja parenja.

   Voćnjak u kome se primenjuje treba da ima prostornu izolaciju od 10 do 100 m od drugih plataža ili šuma. Ukoliko prostorna izolacija nije moguća, dispenzeri se postavljaju i na područje 30m oko naše parcele na kojoj vršimo ometanje parenja. Ovo se radi da bi se smanjilo doletanje ženki koje su oplođene van voćnjaka u voćnjak u kome se primenjuje ometanje parenja.

Primena RAK3:

   Feromon jabučnog smotavca u RAK3 preparatu se nalazi u plastičnim ampulama koje se kače u voćnjak. U voćnjak se postavlja 500 dispenzera - raspršivača po hektaru. Odnosno jedan dispenzer pokriva 40 metara kvadratnih. Znači u voćnjacima sa razmakom između redova od 4 metra, dispenzer treba okačiti na svakih 5 metara u redu. Najbolje je dispenzere postaviti u gornjoj trećini visine krošnje, odnosno na treću ili četvrtu žicu u hladovinu. Dispenzere treba postaviti na samom početku leta leptira, što je kod nas obično u drugoj polovini aprila ili prvim danima maja. Ukoliko se prate sume efektivnih temperatura na Agroupozorenju, to je negde pri vrednosti sume efektivnih temperatura 50. Kada se postavi RAK3 pruža zaštitu plodova do kraja septembra.

Efikasnost RAK3:

    Ukoliko nema doletanja sa strane, a iz predhodne godine je preneta niska populacija jabučnog smotavca, RAK3 samostalno pruža potpunu zaštitu tokom cele sezone. Ukoliko je iz predhodne godine preneta srednje visoka ili visoka pupulacija smotavca, tokom leta prve generacije potrebno je uz primenu RAK3 uraditi zaštitu i klasičnim sintetičkim insekticidima. Za organsku proizvodnju jabuke uz RAK3 mogu se protiv prve generacije upotrebiti preparati Madex twin ili Carpovirusine EVO na bazi virusa koji suzbijaju jabučnog smotavca.