Aktuelnosti

Malina u intenzivnom porastu [03.05.2022]

Malina

   Malina je u fazi intenzivnog porasta. Prepourka je da se uradi zaštita zalivanjem sa:...

a folijarno sa...