Aktuelnosti

Malina u intenzivnom porastu [03.05.2022]

Malina

   Malina je u fazi intenzivnog porasta. Prepourka je da se uradi zaštita zalivanjem sa: Ridomil gold 6.5 g na dužni metar ili Alijansa 6.5 g na dužni metar ili Leonida 15 mL na dućni metar.

a folijarno sa Amaline flow 0,25%.