Aktuelnosti

Crni luk bolesti i štetočine [03.06.2022]

Crni luk

     Ozimi crni luk ulazi u završnu fazu proizvodnje. Na pojedinim usevima zapažena je pojava plamenjače. Preporuka je da se pregledaju usevi crnog luka i uradi zaštita sa:... (samo za pretplatnike)

     Proletnji crni luk je u fazi 4-5 listova. Preporuka je da se uradi pregled i počne sa zaštitom. Ukoliko je prisutna plamenjača, zaštitu uraditi sa: ... Ukoliko plamenjača nije prisutna zaštitu uraditi sa... Ukoliko je prisutno više od 3 tripsa po biljci u proseku, preporuka je da se uradi zaštita sa:... Ukoliko ima manje od 3 tripsa po biljci u proseku, zaštitu treba uraditi sa:...