Aktuelnosti

Zaštita jabuke [09.06.2022]

Jabuka

Najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za još uvek primarne infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis). Potrebno je uraditi tretman sa kontaktnim i sistemičnim fungicidima kao što su...

Suvo i toplo vreme pogodovalo je razvoju lisnih vašiju koji sisanjem sokova na lišću prouzrokuju deformacije napadnutih biljnih delova. Brzo formiraju kolonije i to najčešće na mladim biljnim delovima. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo potrebno je uraditi tretman sa insekticidom...

U toku je piljenje larvi prve generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella), preporučuje se insekticid...