Aktuelnosti

Zaštita jabuke [28.07.2022]

Jabuka

Brojnost leptira jabučnog smotavca (Cydia pomonella) na feromonskim klopkama ne opada. Preporučuje se tretman insekticidom...(karenca je 7 dana).

Ukoliko se vizuelnim pregledom utvrdi prisustvo grinja kao sto su crvena vocna grinja (Panonichus ulmi) ili obican paucinar (Tetranichus urticae) preporucuje se tretman sa .... (karenca je 14 dana), koji ima dve aktivne materije i ima delovanje na grinje i na jabucnog smotavca. Ukoliko se ne utvrdi prisustvo grinja uraditi tretman samo sa nekim od gore navedenih insekticida.