Aktuelnosti

Agro-ekonomska analiza proizvodnje breskve u 2009 [13.10.2009]

Breskva

Karakteristike proizvodnje breskve u 2009. godini:

-          Vegetacije breskve je prvo krenula na južnim obroncima Fruške Gore u prvoj dekadi marta. U ostalim lokalitetima Vojvodine to se desilo tokom druge dekade marta meseca.

-          Cvetanje je bilo u periodu 25.mart – 18. april, nije bilo mraza, a procenat oplođenih cvetova je bio dobar.

-          Prinosi su se kretali od 10 t/ha, pa do 25 t/ha. Odnosno 10-35 kg/stablu.  Prosek je ipak bio oko 15 kg/stablu.

-          Jedan mali deo konzumne breskve je izvezen u Rusiju. Deo je završio na domaćem tržištu u supermarketima i kod prerađivača. A deo je bačen (zbog nezadovoljstva niskom cenom ili usled brzog kvarenja nakon berbe).

-          Cena konzumne breskve se kretala od 10-30 din/kg. Nažalost, pretežno su proizvođači mogli da je prodaju po ceni 15-20 din/kg.  

-          Ulaganje da bi se proizveo 1kg ploda breskve pri prinosu od 10t/ha je oko 28 din/kg ploda, a za prinos od 15t/ha oko 19 din/kg ploda.

-          Breskva je bila još jedna promašena poljoprivredna proizvodnja u 2009. godini.

Kalkulacija za 1ha u punoj proizvodnji konzumna breskva
trosakkolicinaukupnajedinicnaukupna ukupno napomena
   kolicinacenaeurodinara  
rezidba zimska   13012090
mulciranje grana2x2501009300  
rotokopačica2x210201860
Letnja rezidba    13012090  
proređivanje plodova1x  706510
naftalitara270127025110  
rotofreziranje 2x  201860(2x)
setvospremac2x  10930(2x) 
tanjiranje 2x  10930(2x)
prskanje 9 sati  908370  
mineralna djubriva kg 3000.515013950
pesticidi10 tretmana  27025110  
berba sati600160055800(1 covek = 200kg/8 sati)
ambalaza  30000.3193086490  
  (gajbica sa saćem 0.37eura, bez saća 0.25 eura)    
transport berba   20018600  
 UKUPNI GODISNJI TROSKOVI3000279000
prinos  cenaprihodprofit 
ukupno15000kg0.192850-150-13950
 
brutto prihod2850eura 265050
ulaganje/kg0.2  18.6