Aktuelnosti

Smanjenje rizika od pucanja plodova trešnje [16.05.2023]

Ostale biljne vrste

U cilju očvršćavanja tkiva plodova i smanjenja rizika od pucanja plodova trešnje uraditi 3 vezana tretmana sa... (samo za pretplatnike)