Aktuelnosti

Crni luk bolesti [19.05.2023]

Crni luk

     Ozimi crni luk je u fazi nalivanja lukovica i sada je najosetljiviji na pojavu bolesti. Na mnogim lukovima su zapaženi simptomi plamenjače. Preporuka je da se uradi zaštita sa:... i da se ponovi za 4-5 dana sa...

    Jari lukovi su u fazi dva do četiri lista. Preporuka je da se uradi zaštita sa: ...

    Trenutni vremenski uslovi ne pogoduju razvoju lukove muve i tripsa, pa su svuda brojnosti jako male.