Aktuelnosti

Zaštita višnje u 2009. godini [18.11.2009]

Višnja

Najznačajniji problemi u zaštiti višnje od prouzrokvača bolesti i štetočina: 

Višnjina muva početak leta je zabeležen u periodu 4-10.maja, a polaganje jaja oko 15-20.maja  (vidi obaveštenje od 07.05 i 19.05.2009.). Momenat za prvi tretman je bio oko 20.maja, ali je tada bilo relativno hladno vreme, pa je i aktivnost muve bila mala. Uglavnom ove godine ova štetočine nije bila problem. Zbog problema karence, treba strogo voditi računa o izboru preparata (vidi obaveštenje od 29.05.2009) i kada god je moguće izbegavati hemijske tretmane. Više o ne hemijskim merama vidi kod opisa štetočine. 

Lisne vaši su bile sporadičan problem. Jedan tretman sa Actarom, Kohinorom i sl. je uspešno rešavao problem, ako je bilo potrebno. Grinje u 2009. godini nisu predstavljale problem u većini zasada, ipak negde je trebalo raditi suzbijanje tokom druge polovine jula meseca. Više može pročitati i u obaveštenju od 22.07.2009. 

Pegavost/ospičavost lišća tokom vegetacije 2009. godine u regionu Vojvodine zabeleženo je 4-10 infektivnih perioda. Najmanje uslova za infekciju je bilo u regioni severne Bačke i Banata, a najviše u jugozapadnoj Bačkoj. U zavisnosti od regiona sa 2-4 dobro tempirana tretmana mogla se postići 100% zaštita lisne mase (vidi i obaveštenja od 09.07, 29.05, 20.05, 14.05, 01.05, 21.04, 10.04.2009. godine). I ove godine se pokazalo da je vrlo bitna zaštita lisne mase do pred berbu. Ako u berbu uđemo bez početnih simptoma i dugi periodi vlaženja tokom berbe neće isprovocirati masovnu pojavu oboljenja tokom leta, koja može da se završi ranom defolijacijom. U takvoj situaciji nakon berbe možemo izostaviti dalje tretmane ili eventualno uraditi jedan ako pogoduju uslovi za infekcije tokom leta.  

Sušenje cvetova-monilia ove godine cvetanje višnje je bilo u periodu 5-15. april. Tokom tog perioda u većini lokaliteta nije bilo uslova za ostvarivanje infekcije (vidi obaveštenje od 10.04 i 15.04.2009). Tako da, nije trebalo raditi tretmane protiv monilije cveta ili je trebalo uraditi jedan tretman 13-15. aprila (regioni srednje Bačke i severnog Banata).