Aktuelnosti

zimsko prskanje jabuke [25.03.2009]

Jabuka

Na svim lokalitetima Vojvodine došlo do otvaranja pupoljaka jabuke. Najavljeno je blago otopljenje sa kišovitim vikendom pa je potrebno do tada (26.,27. ili 28. mart) odraditi prvi tretman sa bakarnim preparatima u dozi 30% više od preporučene na uputstvima za upotrebu. Obavezno vršiti tretman na temperaturi višoj od 5 °C.

U voćnjacima gde su utvrđene štitaste vaši, oštećenja od krvave vaši Eriosoma lanigerum, jaja lisne vaši, jaja crvenog pauka Panonychus ulmi dodati min.ulje 2-3 lit/100 lit.vode.