Aktuelnosti

Pojava štetočina u paprici [19.07.2010]

Paprika

Brojnost pamukove sovice i kukuruznog plamenca je trenutno mala i ulov je neredovan. Brojnost gama sovice je mala ali je ulov na svetlosnim klopkama svakodnevan. Preporučuje se pregled paprike (babure i industrijske) na otvorenom polju. Ukoliko se na donjoj strani lista nađe više od 1 jajeta na 10 biljaka preporučuje se upotreba insekticida. Ako je u pitanju babura koja će se uskoro brati preporučuje se upotreba preparata Avaunt 0,25L/ha od 23. do 25. jula (karenca 5 dana). U industrijskoj paprici se preporučuje upotreba preparata Lannate 90 450g/ha, Lannate25 2kg/ha ili Methomex 2L/ha u periodu od 28 do 30. jula (karenca 14 dana).