Aktuelnosti

Podgrizajuće sovice na krompiru [16.08.2010]

Krompir

            Brojnost podgrizajućih sovica (ozime, usklične i ipsilon) je na nivou prosečnih vrednosti. Preporuka je da na poljima krompira gde je cima još uvek zelena uradite zeštitu jer se može očekivati polaganje jaja i razvoj gusenica koje posle oštećuju i krtole. U pojasu Srema i južnog Banata piljenja gusenica se očekuje u periodu od 15. do 18. avgusta, u pojasu Južne Bačke i srednjeg Banata u periodu od 17. do 20. avgusta a u pojasu severne Bačke i Severnog Banata u periodu od 19. do 22. avgusta. Ukoliko se u navedenim periodima treba suzbijati i krompirova zlatica preporučuje se upotreba preparata Coragen 100mL/ha ili Alverde 0,5L/ha. Ili 3 do 5 dana nakon ovih perioda koristiti Decis 0,5L/ha ili Fastak 0,2L/ha ili Sumi alpha 0,2L/ha. Ukoliko se radi Decisom ili Fastakom ili Sumi alphom prskanje ponoviti za 5 dana! Voditi računa o karenci.