Aktuelnosti

Bolesti i štetočine breskve i nektarine [09.06.2011]

Breskva

Usled učestalih padavina visok je rizik od prouzrokovača truleži plodova (Monilia spp. i Botrytis cinerea), na sortama koje su u fazi zrenja. Hemijskim tretmanima možemo samo da smanjimo procenat trulih plodova. Preporuka je sledeca: 

Najugroženije su sorte koje će se brati u narednih 15 dana. Preporučuje se, da se ove sorte što pre, tretiraju sa Signum 0,1% (karenca 7 dana), odnosno Switch 0,1% (karenca 14 dana) ili preparatima na bazi iprodiona (karenca 7 dana). Protiv raznih sisajućih insekata dodati: Actellic 0.15% (karenca 7 dana), Karate zeon 0.02% (karenca 14 dana), Fastac 0,02% (karenca 14 dana) ili preparat na bazi dihlorvosa (karenca 7 dana).

Sorte koje će se brati u narednih 5 dana ne tretirati.

Sorte koje će se brati tek za 20 i više dana tretirati sa Merpan 50 0.3% ili Odeon 0.18% ili Bravo 0.2%.  

Tretman protiv breskvinog smotavca (C molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) raditi samo u onim zasadima koji se neće brati u narednih 20 dana. Primeniti Gusathion 0.2% ili preprate na bazi fenitrotiona odnosno fosalona (sve je karenca 28 dana). Optimalni momenat, za primenu ovih insekticida je 13-16.jun.

 Strogo voditi računa o karenci preparata.