Aktuelnosti

Bolesti krompira [09.06.2011]

Krompir

U svim regionima Vojvodine stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Takođe pojavili su se i simptomi crne pegavosti (Alternria sp.) na listovima. Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja ni jednog oboljenja, primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Bravo 2.5 lit/ha, Odeon 2kg/ha...

- ako ima simptoma plamenjače, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha ili preparat na bazi cijazofamida

- ako ima simptoma crne pegavosti, tada primeniti: Score 0.5 lit/ha 

Sledeći tretman planirati za 12 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma.