Aktuelnosti

Zaštita paprike od bolesti i štetočina [26.07.2011]

Paprika

     Velike kiše i najavljeno hladno vreme doprineće širenju bakteriozne plamenjače ukoliko je ona prisutna u usevu paprike. Preporuka je da se na paprikama gde je bilo jače pojave bakterioza i gde ima pega na gornjem listu uradi zaštita kombinacijom Bravo 1L/ha ili Odeon 1kg/ha ili  Dithane 1kg/ha sa preparatima Neoram 2,5kg/ha ili Nordox 2,5kg/ha ili Cupracaffaro 2,5kg/ha ili Kocide 2,5kg/ha. Na paprikama gde su pege samo na donjem lišću i gde je do sada pojava baterioza bila mala preporučuje se upotreba preparata Neoram 2,5kg/ha ili Nordox 2,5kg/ha ili Cupracaffaro 2,5kg/ha ili Kocide 2,5kg/ha.

     Lisne vaši nisu značajnije povećavale brojnost jer je populacija prirodnih neprijatelja dosta velika. Pojava sovica i kukuruznog plamenca je mala. Preporuka je da se tokom narednih 5 dana ne koriste insekticidi u paprici.

     Na nekim paprikama su prisunte i grinje. Samo ukoliko ste sigurni da su u pitanju grinje preporučuje se upotreba preparata Vertimec 0,8L/ha + EOS 1L/100 L vode.