Aktuelnosti

Bolesti i štetočine breskve [23.05.2012]

Breskva

Tokom 22.maja u većini regiona Srbije stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Do infekcije je došlo tamo gde je vlaženje trajalo duže od 8 sati. Preporuka je da se tretman radi samo u onim zasadima koji nisu tretirani najmanje 7 dana sa:...

- ako ima simptoma oboljenja, tada primentit Folicur 250 EW 0,1% ili Orius 0,1% uz dodatak Bravo 0,25% ili Odeon 0,2%  ili Merpana 50 0.3%.

-  ako nema simptoma oboljenja primentiti Bravo 0,25% ili Odeon 0,2% ili Merpan 50 0.3%.

Promenjivo vreme u poslednjih 10 dana je usporilo aktivnost  breskvinog smotavca (C. molesta), pa se sada njegovo suzbijanje ne preporučuje.