Aktuelnosti

Bolesti krompira [26.06.2012]

Krompir

U onim usevima krompira u koji tretmani nisu rađeni u poslednjih 10 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače krompira (Phytopthora infestans). Preporuka je sledeća:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Bravo 2.5lit/ha ili Odeon 2kg/ha ili Quadris 0.75lit-ha ili Dithane 3kg/ha ili preparate na bazi kalijum fosfita + hlortalonila 

- ako ima simptoma, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha ili preparat na bazi cijazofamida    

Sledeći tretman planirati za 14 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 10 dana na parcelama gde ima simptoma.