Aktuelnosti

Rizik od sušenja cvetova (Monilia sp.) kajsije i breskve [03.04.2013]

Breskva, Ostale biljne vrste

Kajsija je praktično u svim regionima Srbije počela da cveta (faze su početak cvetanja, do 50% otvorenih cvetova).  Breskva i nektarina su u pojednim regionima otvorile prve cvetove. A kiše prethodnih dana, su stvorili uslove za nastanak infekcija od prouzrokovača sušenja cvetova (Monilia sp.) trenutno pre svega na kajsiji koja cveta. Pošto se i za vikend (05.4-07.04.2013) očekuju vlaženja i nove infekcije, preporuka je da se najkasnije do 5.aprila uradi tretman:

1a. U zasadima kajsjie i breskve gde ima otvorenog cveta, a nije rađen tretman ili je prošlo više od 5 dana od tretmana, primeniti CIPRODEX 0.7lit/ha ili CHORUS 0.3kg/ha ili SIGNUM 0.75 kg/ha ili MIRAGE 0.5 lit/ha ili OCTAVE 0.4kg/ha ili SWITCH 1kg/ha ili preparate na bazi iprodiona.

1b. Ako je tretman urađen u predhodna 3 dana, tada je dovoljno primeniti MERPAN 50 3 kg/ha ili MERPAN 80 2 kg/ha...

1c. U cilju ublažavanja posledica stresnih uslova, ovim preparatima možete ponovo dodati folijarna hraniva na bazi aminokiselina (Delfan, Vellamin24, Isabion...)

2. U regionima i zasadima breskve, gde nema otvorenog cveta, ne planirati tretman ove nedelje