Aktuelnosti

Bolesti krompira [25.06.2013]

Krompir

U svim regionima Srbije, gde su tretmani rađeni pre više od 7 dana, stvorili su se uslovi za ponovne tretmane protiv plamenjače i crne pegavosti krompira. Preporuka je da se urade tretmani na onim parcelama gde se krompir neće vaditi narednih 15 dana:

- ako nema simptoma oboljenja, primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha + Dithane 3 kg/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha + Dithane 3kg/ha ili Shirlan/Gatro 0.4lit/ha.  

- ako ima početnih simptoma, primeniti: Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha

Voditi računa o razvoju rezistentnosti patogena na preparate i menjati preparate prema mehanizmu delovanja.

Sledeći tretman planirati za 14 dana na parcelama gde nema simptoma, a za 7 dana na parcelama gde ima simptoma.