Aktuelnosti

Prihrana pšenice sa azotom [17.01.2014]

Pšenica

Generalno pšenica se nalaze u odličnoj kondiciji. Većina useva je optimalnoj fazi za prezimljavanje. Iako bi bolje bilo da je usev prekriven snegom, očekivane golomrazice ne bi trebalo bitnije da ugroze useve. Trenutno vladaju uslovi suše u svim regionima Srbije. Odnosno, trenutno u zemljištu nedostaje u sloju 0-100cm u proseku oko 100 lit/m2 zimskih padavina. Detaljnije o stanju vlage zemljišta vidite na sajtu RHMZ Srbije.

Posmatrajući sloj 0-60cm dubine generalno raspored azota je podjednak u celom posmatranom sloju zemljišta. Trenutno prosečno ima oko 15 kg/ha pristupačnog azota u sloju 0-60cm zemljišta. Prosečno će trebati još dodati 100 kg čistog N/ha. Naravno velike su razlike od parcele do parcele i ovo je jako generalizovano činjenično stanje.

Na osnovu stanja useva, vlage zemljišta, očekivanih daljih padavina do kraja zime, distribucije i količine raspoloživog azota u zemljištu, na velikoj većini parcela treba očekivati  prosečne do visoke prinose za dati nivo agrotehnike i proizvodni kapacitet parcele. Pa shodno tome treba planirati i dalje agrotehničke operacije.

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi i dosadašnjem razvoju situacije, očekivano kretanje vegetacije strnih žita će uslediti između 25.februara-10.marta. Tako da prvu prihranu pšenice treba planirati u prvoj dekadi februara, ako će se prihranjivati sa Ureom. Ako će se prihrana vršiti sa AN ili KAN, tada prvu prihranu uraditi u vreme kretanje vegetacije. Ali ove godine možda je bolje da se prva prihrana uradi sa Ureom, zbog činjenice da se pšenica ne nalazi u stanju pravog zimskog mirovanja i skoro celo vreme pomalo troši zalihe azota iz zemljišta.

Količine u prvoj prihrani ne treba da pređu 50kg/ha čistog azota. Odnosno: 110kg/ha Urea, 150kg/ha AN ili 190kg/ha KAN. Urea i AN primenjivati na neutralnim i alkalnim zemljištima (pH preko 6.5), a KAN-u prednost dati na kiselim zemljištima (pH ispod 6.5).  

Drugu prihranu planirati oko 15-20 dana posle kretanja vegetacije.

Navedene preporuke količina azota za prihranu su jako generalizovane. Koliko još zaista treba dodati azota na vašoj parceli, može se odrediti samo na osnovu analize zemljišta ili biljnog materijala. Da bi ste tačno znali sa koliko azota treba da prihranite vaše pšenice do sredine februara možete da uradite N-min metodu analize zemljišta (većina Poljoprivrednih stručnih službi je opremljena za ovu analizu).

Pošto je uticaj ishrane, a pogotovo prihrane na prinos pšenice vrlo veliki, prihranu pšenice treba smatrati jednom od najvažnijih agrotehničkih operacija. Svaki propust u ovom segmentu može da rezultuje smanjenjem prinosa i do 30%.