Aktuelnosti

Bolesti paradajza - otvoreno polje [25.05.2009]

Paradajz

U periodu (25-31. maj), na otvorenom polju, u regionu zapadne i južne Bačke (oko reke Dunav) i južnog Banata vrlo je visok rizik infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani). U ovim reginoima se preporučuje primena do 27.maja Merpan 50 WP 0.3% (3kg/ha), Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha) ili preparati na bazi propineba, metirama. U ostalim regionima rizik je mali, pa se tretmani još ne preporučuju.

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine.