Štetni organizmi

Kruška

Suzbijanje kruškine buve [08.05.2024]

     Kruškina buva je počela intenzivno piljenje i razvoj larvi. Preporuka je da se uradi zaštita sa: ... Ako je prisutna medna rosa, uraditi najpre pranje medne rose sa: ...

      Protiv bolesti upotrebiti: Delan pro 2,5 L/Ha ili kombinaciju Alcobana ili Delana 0,75 kg/ha sa Fosco 0,3%

Pospešivanje metabolizma kod voća [24.04.2024]

Proteklih dana u celom regionu je pala kiše, od petka će se temperatura stabilizovati i konačno će biti stvoreni uslovi za normalno funkcionisanje metabolizma biljaka. U cilju daljeg poboljšanja rada metabolizma kod jabuke, breskve, kruške, nektarine i kajsije naša preporuka je da se uradi folijarni tretman nekim od navedenih sredstava...

Bakterioznu plamenjaču (Erwinia amylovora) u dunji i krušci [24.04.2024]

Poznato je da je dunja voćna vrsta koja je izrazito osetljiva na bakterioznu plamenjaču (Erwinia amylovora).  U voćnjacima dunje, kao i u zasadima kruške preporučljivo je da se uradi preventivno 2 vezana  tretmana u razmaku od 7 dana sa  :  Trafos K 4 l/ha ili Fosfivel Cu 2,5 l/ha ili Erwix 3 L/ha ili Bacillomix original 3 l/ha.

Niske temperature i biljni stres [18.04.2024]

Voće koje završava sa cvetanjem ili je tek zametnulo plodove se trenutno nalazi u vrlo osetljivoj fenofazi. Pšenice se približavaju periodu cvetanja, a neke sorete (kao na primer Avenue) su u cvetu.

Posle desetak dana nadprosečno toplih dana za ovo doba godine usledio je drastičan pad noćnih i jutarnjih temperatura. Niske temperatu bi mogle prouzrokovati značajne štete. Da bi se ublažili stresni uslovi kojim su izložene sve biljne kulture i ojačao njihov imunitet, preporučujemo folijarni tretman nekim od preparata...

* Kod pšenica (hlebnih sorti) je posebno preporučljivo dodavanje aminokiselina radi poboljšanja kvaliteta zrna.

* Izuzetak su konzumne šljive koje ne treba tretirati biostimulatorima zbog opasnosnosti od fitotoksija i stvaranja krastavosti pokožice.

Nedostatak gvožđa u krušci [18.04.2024]

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja  na slabo alkalnim zemljištima i zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostaci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je  liska  izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje. U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa... :

 

Zaštita kruške u precvetavanju [15.04.2024]

   Kruška je u precvetavanju i još uvek se mogu naći otvoreni cvetovi koji su podložni infekciji bakterioznom plamenjačom. List je još uvek podložan infekciji čađavom krastavošću lista i krastavosti ploda. Lise buve polažu jaja. Preporuka je da se uradi zaštita sa:

 1. Protiv Venturia pyrina i Erwinia amylovora: ...

2. Protiv buve: ...

Radi dodatne zaštite od bakteriozne plamenjače dodati ...

    Kruška je u fazi kada joj je potrebno dosta mikroelemenata, pa ako se pojavljuje žutilo dodati...

Ekstremno visoka temperatura početkom aprila [05.04.2024]

Nadprosečno topao početak aprila nas je iznenadio, temperature će u nedelju i ponedeljak u većem delu Srbije dostići 30 C°. Ovo je samo jedna u nizu od posledica klimatskih promena, a treba biti spreman na to da ćemo se ovakvim i sličnim ekstremima u budućnosti sve više suočavati. Jedino što nam ostaje jeste da se prilagođavamo i sa njima borimo. Biljkama u polju nije lako, a pogotovo kada pored temperaturnih bivaju izložene i pesticidnim stresovima. Zato je naša preporuka da se uz svaki pesticidni tretman doda jedan od navedenih biostimulatori radi lakšeg otklanjanja stresa kod svih biljnih kultura : Algavell 1,5 l/ha, Delfan plus 2 l/ha, Phylgreengema 1,5 l/ha, Bioplex 0,4 l/ha, Wuxal Ascofol 1,5 l/ha, Megafol 1 l/ha, Isabion 2 l/ha, Vellamin 3 L/ha, Wuxal amino 1 l/ha.

Zaštita jabuke i kruške [28.03.2024]

    Jabuke su počele da cvetaju, a kruške su u punom cvetu. Kiše lokalno padaju i negde su uslovi za pojavu čađave pegavosti lista i krastavosti ploda ispunjeni. Obzirom da su jabuka i kruška u najosetljivijoj fazi, kada je oslobađanje spora bolesti najintenzivnije preporuke je da se uradi zaštita sa kombinacijom:...

    Na mestima gde je prošle godine bilo značajnije pojave bakteriozne plamenjače, preporuka je da se navedenim preparatima dodaju:

  Preporučena sredstva nisu otrovna za pčele, ali pčele koje čuvaju ulaz u košnice nedozvoljavaju ulaz poprskanim pčelama, pa je najbolje da se zbog zaštite pčela tretmani obavljaju u periodu od 17.45 ili do 7.00 ujutro! 

Stimulacija oplodnje kruške [22.03.2024]

Svedoci smo da se ovog marta smenjuju godišnja doba. Visoke dnevne temperature su isprovocirale kretanje sokova i cvetanje biljaka, a posledice mraza ćemo tek videti.

Iskustvo nam govori da u ovakvim situacijam postoje cvetovi koji su oštećeni, ali ne potpuno i da još uvek postoji način da se deo roda spasi. Naima cvetovi kod kojih je oštećen tučak od mraza neće moći samostalno da se oplode i abortiraće. Naša preporuka je da tretirate svoje voće sledećim kombinacijama i probate sačuvati deo roda. Tretmani su formulisani na osnovu stepena otvorenosti cveta, odnosno veličine ploda. Minimalan razmak između dva tretiranja treba da bude 2-3 dana (kod oprašivača 3-4 dana).

Stimulacija opodnje kruške :

BELI BALON : A.K. 1 dl + Bor 1dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

20% OTVOREN CVET : Novagib 0,5 dl + A.K.  1dl/100 L vode+ Algavel 1 dl/ha

60%  OTVOREN CVET : Novagib 0,5 dl + A.K.  1dl/100 L vode+ Algavel 1 dl/ha

OPADANJE LATICA : A.K.  2 dl + Bor 1dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

 

Zamen Novagib:  Gellamin 2 dl/ha ili Granpera 2 dl

Zamena Algavell : Bioplex, Fertigal Eklomax, Kelpak, Phyllgreen,

NPK : 30 dg/100 L vode Asfert 20-20-20;

0,35 L/100 L vode,  Plant Pover 17-17-17

30 dg/100 L vode, Nutricomplex 20:20:20

A.K. (amino kiseline) : Delfan, Isabion, Megafol, Vellamin, Trazex,  Amifol K

Bor  : Headland Boron 150, Wuxal boron, Lebosol Bor, Borovell

Očekuje se mraz 19,20. marta [17.03.2024]

U utorak i sredu (19, 20.mart) očekuje mraz u većini voćarskih lokaliteta. Kritične temperature za nastanak šteta od 10-30%, uzavisnosti od voćne vrste i fenofaze, su -2 do -3C.

Preporucljivo pre mraza 24 sata (18.mart) i odmah posle svakog mraza prskati voće sa aminokiselinama ... + vodotopivim djubrivima ... + ... Takodje mogu se dodati i bakterije .... Na sorte jabuke i kruške koje cvetaju ili su pred cvetanje preporucljivo dodati jos i ...

Druga opcija je takođe pred mraz 24 sata prskati sa NOICE 2lit/100lit vode. Mora se samostalno primenjivati.

Zaštita kruške od bolesti i štetočina zeleni listići [10.03.2024]

     Kruška je intenzivno krenula u fazu pojave zelenih listića. Preporuka je da se uradi zaštita sa: ... protiv bakteriozne plamenjače i čađave pegavosti lista i krastavosti ploda.

     Kruškina buva je u fazi parenja i polaganja jaja, pa je preporuka da se uradi zaštita sa: ...

Zaštitu je najbolje uraditi u ponedeljak 11. marta, jer se promenljivo vreme sa kišom javlja ponovo već od utorka.

Suzbijanje kruškine buve [23.02.2024]

    Na krušci je zabeleženo polaganje jaja kruškine buve. Za vikend se najavljuju visoke temperature od oko 20 stepeni po celzijusu. Ti uslovi će pogodovati kruškinoj buvi, pa će ona nastaviti polaganje jaja. Smanjivanje polaganja jaja buve može da se postigne "maskiranjem" kruške sa: Aspanger MICA glinom 3% ili primenom preparata Ovitex 2% ili Nitropol S 2% ili Letol 2%.

Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća 2024. godine [20.02.2024]

    Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća, u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Društva voćara Vojvodine, održaće se 24. februara 2024. godine u amfiteatru i holu Poljoprivrednog fakulteta. Program savetovanja je sledeći: 

830–930           Okupljanje učesnika i razgledanje ponude opreme za voćarstvo

930–1000        Svečano otvaranje skupa: Pozdravne reči organizatora i gostiju

1000–1020        Problemi proizvodnje voća u 2023. godini

                      Prof. dr Zoran Keserović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija

1020–1110        Podizanje savremenih zasada kruške

                      Michele Mariani, Fondacione per lʻAgricoltura Navarra, Italija

1110–1125         Očuvanje kvaliteta voća i sledljivost od plantaže do krajnjeg potrošača uz digitalnu platformu Freshcloud

                     Mast. inž. polj. Slaviša Šestić, AgroFresh

1125–1150        Kafe pauza

1150–1210      Đubrenje jabuke

                     Dr Krunoslav Dugalić, Poljoprivredni Institut Osijek 

1210–1225      Novi izazovi u zaštiti jabuke („Patina bianca“ i Jabukin smotavac, Cydia pomonella)

                     Dipl. inž. polj. Ivan Nikić, Galenika Fitofarmacija

1225–1245      Berba i čuvanje leske

                     Slobodan Pavlović, Agriser doo Sombor

1245–1300      Napredna tehnologija mirkoalgi: Biostimulatori i bioprotektori u voćarstvu

                      Rajko Lazić, Prima Bio Solution

1300–1320      Kafe pauza

1320–1400      Nova rešenja u zaštiti protiv mraza

                     Matteo Arzenton, Specialagri, Italija

1400–1415         Biopesticidi u tehnologiji proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane

                      Dr Predrag Milanović, Agrounik doo

1415–1435         Suzbijanje najznačajnijih patogena jabuke u savremenoj voćarskoj proizvodnji

                      Mast. inž. polj. Sara Todorić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

1435                   Diskusija

14. Konferencija radne grupe IOBC/WPRS o Integralnoj zaštiti uskladišnih proizvoda [14.02.2024]

   U organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada u periodu od 16. do 20. septembra 2024. godine održaće se konferencija radne grupe regiona zapadnog Palearktika Mađunarodne organizacije biološke i integralne kontrole štetočina u Novom Sadu, na temu integralne zaštite uskladištenih proizvoda.

   Uvodni predavači biće: Mirko Đorđević, Filip Vukajlović i Goran Jokić.

   Prijava radova i učesnika je u toku, a više informacija možete pronaći na sajtu konferencije.

Sprečavanje naseljavanja kruškine buve [30.01.2024]

    Za vikend se najavljuju visoke temperature od preko 15 stepeni po celzijusu. Ti uslovi će pogodovati kruškinoj buvi, pa će ona vršiti naseljavanje krušaka. Kako ona ne bi baš vašu krušku prepoznala kao odgovarajućeg domaćina preporučuje se da se u petak ili subotu uradi "maskiranje" kruške sa:....  

Klopke feromonski i mirisni mamci za insekte [29.01.2024]

    Svi koji žele da obezbede potrebne količine feromona i klopki za 2024. godinu, poželjno je da pošalju potrebe do 02. februara na mejl vajgandd@sbb.rs ili se jave na telefon 063326772 Dragan

    Mamci za koje postoji mogućnost nabavke su sledeći:

Rod                  Vrsta              narodno ime                           preporučeni model klopke

Tuta                  absoluta         paradajzov moljac                   feromon            RAG

Meligetes          aeneus            repičin sjajnik                         feromon            VARb3z+

Clysia               ambiguella      grožđani moljac                       feromon            RAG

Helicoverpa      armigera          pamukova sovica                    feromon             VARL+

Ceutorhynchus  assimilis          rilaš kupusne mahune             mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus quadridens       mali kupusov rilaš – pipa         mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus napi                 veliki repičin rilaš - pipa           mirisni mamak   KLP+

Lithocolletis     blancardella      miner mramornih mina            feromon             RAG

Lobesia             botrana          grožđani moljac                      feromon              RAG

Mamestra         brassicae         kupusna sovica                      feromon              VARL+

Rhagoletis        cerasi, cingululata  muva višnje i trešnje        mirisni mamak     PALz

Sitotroga           cerealella        žitni moljac                           feromon              VARL+

Rhagoletis completa       orahova muva                 mirisni mamak      PALz

Lithocolletis     corylifoliella       miner belih mina                   feromon               RAG

Cossus              cossus             drvotočac                             feromon               VARb3

Xyleborus         dispar PALX      voćni sipac - potkornjak         lepljiva klopka       PALX

Grapholita        funebrana         šljivin smotavac                    feromon               RAG

Autographa      gamma             gama sovica                         feromon                VARL+ i RAG

Halyomorpha      halys     braon mramorasta stenica      komplet                Trécé

Pandemis          heparana         smotavac lisnih pupova           feromon              RAG

Epicometis       hirta                 rutava buba                           mirisni mamak     VARb3k

Plodia              interpunctella    bakrenasti moljac                   feromon              VAR

Anagasta          kuehniella        brašneni moljac                      feromon              VARL

Anarsia             lineatella         breskvin moljac                      feromon              RAG

Plutella             maculipennis   kupusni moljac                       feromon               RAG

Hoplocampa     minuta, flava     šljivine ose                           lepljiva ploča        PALf

Grapholita        molesta            breskvin smotavac                 feromon              RAG

Synanthedon     myopaeformis  jabukov staklokrilac               feromon               RAG

Agriotes           obscurus/ lineatus skočibube (žičari)              feromon               Yf

Cameraria         ohridella          miner kestena                       feromon               VARL+

Phthorimaea     operculella       krompirov moljac                   feromon               RAG

Adoxophyes     orana               smotavac pokožice ploda         feromon              RAG

Cydalima          perspectalis     šimširov moljac                      feromon               VARL

Archips            podana            mrki smotavac                        feromon               RAG

Cydia               pomonella       jabučni smotavac                    feromon               RAG

Bothinoderes    punctiventris   repina pipa                             feromon                TAL

Zeuzera            pyrina             granotočac                             feromon               VARb3

Cydia                pyrivora          kruškin smotavac                   feromon                RAG

Delia                radicum           kupusna muva                       mirisni mamak      KLP+

Agriotes           rufipalpis (sordidus)  skočibuba (žičar)            feromon                Yf

Leucoptera       scitella             miner okruglih mina                feromon                RAG

Agriotes           sputator                skočibuba                        feromon                Yf

Synatedon        tipuliformis            staklokrilac                   feromon                RAG i VARs+

Agriotes           ustulatus           skočibuba (žičar)    feromonski i mirisni mamak  VARb3

Synantedon       vespiformis      staklokrilac                           feromon                RAG i VARs+

Diabrotica        virgifera            kukuruzna zlatica                  feromon                 PAL

  Više o feromonima pročitajte ovde a cenovnik možete videti ovde.

Feromoni [29.01.2024]

Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se insekat koga želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, obojene, lepljive...

 Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

 Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

 Obojene klopke koriste osobinu insekata da ih privlače određene boje. Obično se koriste bele, žute i plave obojene klopke. Ove klopke nisu selektivne i privlače sve insekte koje privlači obojena klopka. Površina klopke je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši i na njoj ostaju zalepljeni. Pošto klopke postavljamo na mesto gde se štetni insekti najviše pojavljuju, najveći broj prikupljenih insekata je ciljana štetočina. Klopka vrši svoju funkciju privlačenja tokom 6 do 8 nedelja (sve dok je lepak lepljiv). Međutim, ako je broj insekata velik, oni nekada u podpunosti prekriju površinu klopke i tada je treba zameniti novom ranije.

 Bez obzira na to koje klopke se koriste važno je da se one postave na vreme, na mestu gde je vrsta koju želimo da pratimo najbrojnija i da se brojnost očitava redovno. Pravo vreme postavljanja se može odrediti na osnovu sume efektivnih temperatura. Podaci o sumama efektivnih temperatura za Srbiju se mogu pronaći na sajtu www.agroupozorenje.rs Podatak o pravom mestu postavljanja je dat u uputstvu za upotrebu svake vrste. Očitavanje se može vršiti svaki dan, ali pošto je to nekada teško izvodljivo ili veoma skupo, potrebno je znati da je sasvim dovoljno prebrojavanje sakupljenih insekata vršiti dva puta nedeljno.

 Pošto jedan feromon privlači najčešće jednu vrstu, u voćnjak je potrebno da se postavi onoliko klopki koliko vrsta želimo da pratimo. Veoma je bitno da se feromonske klopke za različite vrste postave na najmanje 20 metara udaljenosti jedna od druge! Takođe prilikom postavljanja feromona u klopku ne sme se dodirivati kapsula feromona (crvena gumena pločica). Ukoliko je dodirnuta kapsula, ruke treba oprati sapunom pre nego što se počne montiranje klopke za drugu vrstu. Plastični delovi klopke se mogu koristiti duže vremena, nekad i nekoliko godina. U klopku uvek treba postavljati feromon za istu vrstu, jer plastika povuče miris feromona koji je korišten pa ukoliko se stavi feromon druge vrste može se pojaviti veći ulov vrste koja je predhodno korištena u njoj.

 Insekte koji se zalepe je nakon prebrojavanja najbolje skinuti sa lepka. Skidanje insekata se vrši čačkalicom ili suvom grančicom. Jedna čačkalica ili grančica se koriste samo za jednu vrstu insekta. Ukoliko se ulovi veliki broj jedinki, najbolje je promenuti lepljivu ploču, jer  lepljiva površina gubi na efikasnosti zbog velike količine ljuspica koji odpadne sa krila leptira.

 Kod nekih vrsta, ukolko su u pitanju pojedinačna usamljena stabla se feromonske klopke mogu koristiti za masovno izlovljavanje neke vrste. Tada se na jedno stablu ili grupu stabala postavi veći broj klopki, svi mužjaci se zalepe na klopke i nema ko da oplodi ženke, pa nema ni polaganja jaja. Ovo će biti efikasno samo ako postoji veća udaljenost do drugih stabala te biljne vrste, jer je većina štetočina lenja da leti na veće udaljenosti, ukoliko negde već imaju pogodne uslove za razvoj. 

Čuvari zdravlja zamljišta [28.01.2024]

   Zemljište je osnovi resurs za proizvodnju najvećeg dela hrane za Čoveka. Iako po obradivom Zemljištu gazimo i vozimo se traktorima, u pitanju je jedna živa smeša prepuna mikroorganizama. Potreba da se proizvede što više hrane po sve nižoj ceni, nateralo je poljoprivrednike da se trude da iz obradivog Zemljišta dobiju što više. Vreme je pokazalo da obradivo Zemljište nije večni samoobnovljivi resurs. Vremenom, narušavamo zdravlje obradivog Zemljišta.

    Institut BioSens, pokrenuo je projekat Čuvari zdravlja zemljišta. Cilj ovog projekta je angažovati poljoprivrednike i mlade generacije, kao svojevrsnih čuvara održivosti zemljišta, kroz relevantne poljoprivredne organizacije, predškoleske i školske ustanove, da zajedno prate indikatore zdravlja zemljišta na teritoriji Vojvodine tokom 2024-2025 godine. Uz edukativnu podršku naučnih istraživača, građani naučnici će koristeći jednostavne, ekonomične i standardizovane metode za uzorkovanje i merenje odabranih fizičkih, hemijskih i bioloških indikatora zemljišta, generisati podatke o zemljištu i donositi zaključke zasnovane na indikatorima. Nakon validacije i analize, prikupljeni podaci će biti podeljeni sa svim učesnicima radi zajedničkog izvođenja zaključaka i produbljivanje razumevanja zdravlja zemljišta, kao i olakšavanja budućih saradnji i inicijativa između građana kao pojedinaca, lokalnih zajednica, poljoprivrednih organizacija i istraživačkih institucija.

    Ukoliko želite da učestvujete u projektu, prijavite se i budite Čuvar zdravlja zemljišta

Pojava dudovca u 2023. godini i prognoza za 2024. godinu [03.01.2024]

Tokom 2023. godine, brojnost dudovca je bila jako mala. Mnogostruko manja od prosečnih brojnosti za period od 2008. do 2022. godine. To ne čudi jer je proleće u vreme leta prve generacije bilo veoma kišovito, što ne pogoduje letu leptira i istovremeno pogoduje razvoju entomopatogenih gljiva koje mogu značajno da redukuju brojnost gusenica. U Somboru je 2023. godine zabeleženo 6 leptira, a prosek je 32. U Čelarevu je zabeleženo 17 leptira a prosek je 76.

Prva generacija leptira bila je pristuna sa svega 12 leptira u Čelarevu od 06. maja do 10. juna, i sa svega 6 leptira u Somboru u periodu od 21. aprila do 23. maja.

Druga generacija je bila prisutna sa 5 leptira u Čelarevu od 29. jula do 10. avgusta i sa svega 2 leptira 09. i 10. avgusta u Somboru.

Zahvaljujući ovakvoj brojnosti, ni u jednom voćnom zasadu nije bilo potrebe da se suzbijaju gusenice dudovca tokom 2023. godine.

Koeficijent generacije i u Somboru i u Čelarevu je manji od jedan pa se saopštava negativna prognoza. Leptiri prve generacije će biti malobrojni i neće biti potrebe za suzbijanjem gusenica dudovca na gajenom i ukrasnom bilju u proleće 2024. godine.

Zaštita voćki od bakterioza [30.11.2023]

    Lišće je na većini voćaka ove jeseni dugo ostalo zeleno. Mrazevi predhodne nedelje su konačno završili vegetaciju. Preporuja je da se sutra i prekosutra iskoriste povoljni vremenski uslovi i uradi zaštita voćaka od bakterioza sa: Cuprozin 3,5 kg/ha ili Champ 1,8 kg/ha ili Nordox 1,25 kg/Ha ili Neoram 2 kg/ha ili Curenox 2 kg/ha ili Vitra 3 kg/ha ili Funguran 2 kg/ha ili Cuprocaffaro 2 kg/ha ili Cuprablau 3,5 kg/ha ili Bakarni oksihlorid 2 kg/ha ili Mastercorp 4 L/ha il Everest 4 L/ha.

Sredstva za zaštitu bilja (pesticidi) zabranjena za upotrebu u Srbiji [18.11.2023]

      Evropska unija neprestano dopunjuje podatke o dozvoljenim / zabranjenim pesticidima -  sredstvima za zaštitu bilja. Srbija sa vremena na vreme usklađuje svoju listu dozvoljenih aktivnih materija. Veći broj aktivnih materija je zabranjen u Srbiji pre nekog vremena, ali do novembra 2023. godine su zalihe morale biti potrošene.

      Svaka dalja upotreba na bilju u Srbiji od ove godine zabranjena je za

     Insekticide:

Alfa cipermetrin koga sadrže: Faskord , Esperoi Fastak

Diflubenzuron koga sadrže: Dimilin i Shlem

Etoksazol koga sadrže: Borneo i Uranus

Fenoksikarb koga sadrži Insegar

Fosmet koga sadrži Imidan

Imidakloprid koga sadrže: Confidor, Kohinor, Coup, Kondor, Macho, Lobo Espero

Indoksakarb koga sadrže: Avaunt, Avatar, Indoxatop, Indy

    Fungicide:

Ciprokonazol koga sadrže: Arcon esxtra, Census, Amistar extra, Comrade, Granada, Ison, Seguris extra, Cerox, Sphere, Venere.

Famoxadon koga sadrži Equation pro, Elbrus i Espada

Fenbukonazol koga sadrži Indar

Flutriafol koga sadrži Cerpakt top, Fluoco, Slupact, Impact, Imperium, Priora, Vintage

Mankozeb koga sadrže: Dithane Candeza, Manfil, Mankogal, Mankosav, Nota, Penncozeb, Pinozeb, Titular, Prevent, Fantic M, Cuprofix 30MZ, Cimozate M, Curzate M68, Cymoclean 714WP, Fuerza, Profilux, Vokal, Adut, Fylal double, Notimil MZ, Alijansa, Ridomil gold MZ, Silueta, Akord plus, Valis M, Electis 75WG

Miklobutanil koga sadrže: Foton, Miclo i Systane

Prohloraz koga sadrže: Azimut, Faxer, Mirage, Spartak 45EC, Mystic pro 500EC, Zamir, Kinto duo

Tiofanat metil koga sadrže: Duofen, Funomil, Galofungin T, Privado, Prunus, Topsin Duofen plus, Sekvenca plus, Postulat dou, Antre plus, Sanus

    Herbicide:

Haloksifop P metil koga sadrže Gallant super, Halogeniks i Malibu

XVII Simpozijum o zaštiti bilja Srbije [11.11.2023]

   U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije u periodu od 27. do 30. novembra 2023 godine, biće održan XVII Simpozijum o zaštiti bilja Srbije. prijava i registracija učesnika može se izvršiti putem do 25 novembra na stranici https://plantprs.org.rs/xvii-simpozijum-o-zastiti-bilja/ ili na tokom simpozijuma. 

    Tokom prepodneva biće održavana stručna predavanja, a popodne su prezentacije spoznora.

Analiza meteoroloških prilika tokom 2023. godine [31.10.2023]

Meteorološke prilike direktno utiču na poljoprivrednu proizvodnju. Vremenske prilike izmerene 2023. godine u Somboru uporedili smo sa periodom od 1948. do 2022. godine.

            U odnosu na višegodišnji prosek, temperatura tokom prvih devet meseci 2023. godine bila je mnogo viša. U januaru je to bilo za čak 5,3OC  više od proseka, u februaru za 2,6 OC, u martu za 3,1 OC; u maju za 0,4 OC , u junu za 0,9 OC; u julu i avgustu za 2,6 OC  i u septembru za 4,6 OC. Samo tokom aprila je izmerena srednja temperatura niža od proseka i to za 0,6OC. Prvih devet meseci su u proseku bili topliji za 2,4 OC!

            U odnosu na prosečnu visinu padavina: januar, februar, april i avgust su imali više padavina, a mart, maj, jun, jul i septembar manje padavina. Kada se saberu visine padavina, u proseku padne 456.3mm padavina, a tokom 2023. godine je palo svega 373mm. Znači ukupno je palo 83mm padavina niže od proseka. Najniže padavine su zabeležene tokom juna svega 13mm (65mm manje od proseka), marta 18mm (16mm manje od proseka) i tokom jula 29mm (38mm manje od proseka).

           Kiše tokom aprila i maja su stvorile pogodne uslove za prouzrokovače gljivičnih bolesti. Plamenjača se pojavila intenzivno na usevima krompira, vinove loze, paradajza, luka… Pegavosti, rđe, plesnivosti klasa na strnim žitima. Krastavosti na jabukama i kruškama.

            Leto je bilo izuzetno toplo pa su promene vremena često bile praćene lokalnim vremenskim neprilikama. Više nego ikad do sada osetila se snaga letnjih oluja koje su stvarale jezera od njiva, čupale protivgrade mreže u voćarstvu, a grad je lokalno bio tako intenzivan da se posle njega nije moglo prepoznati koji usev ja pre oluje bio na njivi.

            Svaki čovek bi morao da se zapita šta može da uradi da bi se klimatske promene zaustavile

XIV Simpozijum entomologa Srbije sa međunarodnim učešćem [10.09.2023]

     U Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu od 13. do 16. septembra biće održan XIV Simpozijum entomologa Srbije sa međunarodnim učešćem u organizaciji Entomološkog društva Srbije. 

     Prvog dana Simpozijuma, biće prezentovani radovi o prirodnim neprijateljima stenica (Halyomorpha halys), štitastih vaši te novim saznanjima o biologiji i suzbijanju vrsta koje su značajne za biljnu proizvodnju, ali i druge teme.

Otvaranje je zakazano u 10. časova, a program 13. septembra 2023. godine je sledeći: 

10:15-10:35 Francesco Tortorici, Luciana Tavella: CLASSICAL BIOLOGICAL CONTROL OF HALYOMORPHA HALYS AND DROSOPHILA SUZUKII: RESULTS OF NATIONAL ACTIONS AND SITUATION IN ITALY ž

10:35-10:50 Marina Dervišević, Aleksandar Stojanović, Draga Graora: DIVERZITET PARAZITOIDA ŠTITASTIH VAŠI (HEMIPTERA: COCCIDAE) U SRBIJI

10:50-11:05 Korana Kocić, Anđeljko Petrović, Alf Tore Mjǿs, Željko Tomanović: FAUNA PARAZITOIDNIH OSA NORVEŠKE (HYMENOPTERA: BRACONIDAE: APHIDIINAE): NOVE VRSTE ZA NORVEŠKU I POTENCIJALNO NOVE VRSTE ZA NAUKU

11:05-11:20 Marija Milošević, Aleksandar Stojanović, Draga Graora: DIVERZITET ENTOMOFAGA PULVINARIA VITIS (L.) (HEMIPTERA: COCCIDAE) U VINOGRADU SA I BEZ PRIMENE INSEKTICIDA

11:20-11:35 Aleksandra Konjević, Sandra Senji, Francesco Tortorici, Luciana Tavella: PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE PRIRODNIH NEPRIJATELJA STENICA U SRBIJI

11:35-11:50 Maja Lazarević, Aleksandra Trajković, Saša S. Stanković, Marijana Ilić Milošević, Darija Milenković, Vladimir Žikić: PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE ROD MICROGASTER LATREILLE (HYMENOPTERA: BRACONIDAE: MICROGASTRINAE) U SRBIJI

12:30-12:45 Ankica Sarajlić, Ivana Majić, Toni Kujundžić, Mato Drenjančević: PREGLED STANJA VRSTE SCAPHOIDEUS TITANUS NA PODRUČJU VINOGORJA SRIJEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

12:45-13:00 Jelena Jović, Oliver Krstić, Tatjana Cvrković, Miljana Jakovljević, Slavica Marinković, Milana Mitrović, Ivo Toševski: INVAZIVNE VRSTE CIKADA (HEMIPTERA: AUCHENORRHYNCHA) U SRBIJI I VEKTORSKI ZNAČAJ U PRENOŠENJU FITOPLAZMI

13:00-13:15 Aleksandra Ignjatović Ćupina, Mihaela Kavran, Dušan Petrić, Jeremy Bouyer, Arianna Puggioli, Romeo Bellini, Wadaka Mamai, Sara Opačić, Sara Šiljegović, Nemanja Avrić, Miloš Petrović, Zoran Francuski, Dragan Dondur, Uroš Vlajkov, Dragana Radulović, Stefan Stefanović: TEHNIKA STERILNIH INSEKATA U SUZBIJANJU AZIJSKOG TIGRASTOG KOMARCA U SRBIJI: PRVA ISKUSTVA I PERSPEKTIVE

13:15-13:30 Ivan Fijat, Nikola Laćarac, Aleksandra Ignjatović Ćupina, Dušan Petrić, Mihaela Kavran: GONOTROFIČKI CIKLUS I FEKUNDITET AZIJSKOG TIGRASTOG KOMARCA, AEDES ALBOPICTUS U SRBIJI (DIPTERA: CULICIDAE)

13:30-13:45 Željko Milovac, Snežana Pešić, Filip Franeta: PROMENA VREMENA POJAVE MALE I VELIKE REPIČINE PIPE U USEVU ULJANE REPICE

15:30-15:45 Ádám Egri, Ádám Mészáros, György Kriska, József Fail: DEVELOPING MANAGEMENT METHODS OF THE BROWN MARMORATED STINK BUG (BMSB), HALYOMORPHA HALYS

15:45-16:00 Jovan Dobrosavljević, Čedomir Marković: VERTIKALNA DISTRIBUCIJA LISNIH MINERA LIŠĆARSKIH DRVENASTIH VRSTA SRBIJE

16:00-16:15 Aleksandra Đorđević, Marija Miličić, Tamara Tot, Laura Likov, Ana Stefanović Grković, Sonja-Mudri Stojnić, Snežana Radenković: EFIKASNOST RAZLIČITIH METODA U MONITORINGU OSOLIKIH MUVA (DIPTERA: SYRPHIDAE) SRBIJE

16:15-16:30 Ivana Lalićević, Svjetlana Janković Šoja, Anđa Radonjić: UTICAJ RAZLIČITIH SORTI PŠENICE I NJIHOVIH MEŠAVINA NA RAZVIĆE RHOPALOSIPUM PADI (HEMIPTERA: APHIDIDAE

17:15-17:30 Jovana Raičević, Jovana Bila Dubaić, Aleksandar Ćetković, Milan Plećaš: EFEKAT POLUPRIRODNE IVICE POLJA NA BROJNOST OPRAŠIVAČA I PRINOS ULJANE REPICE

17:30-17:45 Aleksandra Trajković, Saša S. Stanković, Marijana Ilić Milošević, Maja Lazarević, Darija Milenković, Iva Stojanović, Vladimir Žikić: POVRATAK SVILENE BUBE: PERSPEKTIVE U OPTIMIZACIJI LABORATORIJSKOG UZGOJA

17:45-18:00 Nenad Zarić, Robert Brodschneider, Ljubiša Stanisavljević, Walter Goessler: IZBEGAVANJE APSORPCIJE TOKSIČNIH METALA KOD RADILICA MEDONOSNE PČELE (APIS MELLIFERA)

18:00-18:15 Aleksandra Trajković, Đurađ Milošević, Iva Stojanović, Vladimir Žikić: PRIMENA FUZZY LOGIKE U MATRICAMA MORFOLOŠKO-FUNKCIONALNIH ATRIBUTA VISOKO KRIPTIČNIH EGZOFITOFAGNIH GUSENICA

Kotizacija za Simpozijum je 4000 dinara, a kontakt za uplate je entomolosko@gmail.com

Erwinia Amylovora (bakteriozna plamenjača) u krušci i dunji [16.05.2023]

Maj mesec je perod kada u kruške i dunje kada dolazi do najagresivnijeg napada Erwinie amylovore. Do kraja maja meseca preporučljivo je najmanje jednom nedeljno da se obiđu zasadi u cilju utvrđivanja prisustva simptoma, mladari se suše i uvijaju u vidu pastirskog štapa. Posebnu pažnju obratiti u zasadima gde je u poslednje dve godine  bilo simptoma, odnosno problema.

Takođe poseban oprez je potreban u lokalitetima gde je nakon cvetanja bilo grada i/ili olujnog vetra. U tim zasadima u roku od 24 sata od nastanka oštećenja primeniti sredstva na bazi kaptana (Merpan i sl.) i folijarna hraniva sa antistres efektom : (Megafol 2 l/ha, Vellamin 3,5 l/ha, Wuxal amino 1 l/ha ili  Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha), još bolje bi bilo uraditi : Botrix B 1%.

U voćnjacima gde se uoče pojava bolesti uraditi : Bacillomix specijal ili Botrix B 1%. Na voćkama gde se uoče simptomi oboljenja ne treba žuriti sa otklanjanjem zaraženih biljnih delova, treba dati biljci šansu da proba sam da se izbori sa bolešću.

Krajem vegetacije otkloniti zaražene biljne delove, alat (makaze, testere za rezanje) nakon svake upotrebe dezinfikovati (u alkoholu ili Desu ). Zaražene biljne delove odmah spaliti.

Kruškina buva i bolesti kruške [04.05.2023]

   Počela je aktivnost druge generacije lisne buve. Preporuka je da se pregleda kruška. Ukoliko su prisutna samo odrasle buve i jaja, preporuka je da se uradi zaštita sa: Harpun ili Alkazar ili Lascar ili Princ 1,5 L/ha. Ukoliko je počelo i piljenje preporuka je da se doda i Movento 0,15% ili Furioso 0,15% ili Dirigent 0,15 % uz potrošnju od 1500 L vode po hektaru. Da bi se popravila pokrovnost a ujedno i pojačala zaštita od prouzrokovača bakteriozne plamenjače (Erwinia) preporuke je da se doda i Botrix B 2 L/ha.

    Radi zaštite od bolesti preporuka je da se uradi zaštita sa Delan pro 2 L/ha ili kombinacijom Delan 0,75kg/ha ili Alcoban 0,75 kg/ha ili Fiesta 0,75 kg/ha ili Galileo 0,75 kg/ha u kombinaciji sa Trafos K 3 L/ha ili Fosfivell Ca 3 L/ha.

nedostatak Gvođa (Fe) u kruškama [19.04.2023]

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja  na slabo alkalnim zemljištima i zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostatci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je  liska  izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje. U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa... :

Ultraferro u količini 50-70 grama po stablu preko korena ili

pustiti kroz sistem za zalivanje Microcare Fe 6% EDDHA 4,8 orto-orto 3-5 kg/ha ili

 folijarno sa jednim od navedenih preparata : Wuxal  Ferro 2 l/ha ili Feramin u količini od 3 l/ha (gotova kombinacija gvožđe+aminokiseline) ili Brexil combo 300 g/ 100 L vode ili Microcare Fe 6% EDDHA 4,8 orto-orto 1-3 kg/ha  .

Folijarni tretman gvožđem treba raditi u kombinaciji sa aminokielinama, preporučujemo jedan od navedenih preparata :Megafol 1 l/ha, Activeg Gold 2 l/ha,Vellamin 3 L/ha, Wuxal Ascofol 1,5 l/ha , Amino 16  1,5 l/ha, Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 2 l/ha.

Otklanjanje negativnih posledica usled pojave mraza kod voća u fazi cvetanja [05.04.2023]

Vremenske prilike sa kojima se susrećemo ovog proleća ne pogoduju oplodnji voća (česta pojava mraza, hladne noći i hladni dani ). Zato je naša preporuka da u voću koje cveta i precvetava uraditi pre pojave mraza i nakon mraza: folijarne tretmane sa NPK 20:20:20 4-5 kg/ha uz dodatak jednog od navedenih sredstava na bazi aminokiselina i extrakta morskih algi  radi bolje oplodnje i što lakšeg podnošenja stresnih uslova.

NPK 20:20:20 : Asfert NPK 20:20:20 ili Nutricomplex 20:20:20  ili Plant pover 17:17:17 ili  Murtonik gold 20:20:20 ili Plant pover amino (gotova kombinacija NPK+aminokiseline)

Amonokiseline :Isabion 2 l/ha, Megafol 1 l/ha, Activeg vegetative 3 L/ha, Vellamin 3 L/ha, Wuxal Amino 2 l/ha, Delfan plus 2 l/ha,

Sredstva na bazi ektrakata morskih algi : Algavell 3 l/ha, Toggle 2L/ha,  Wuxal Ascofol 2 l/ha, Phylgreen 2 l/ha.

Zaštita kruške od bolesti [05.04.2023]

   Pojedina sorte krušaka cvetaju, a neke tek počinju. Radi zaštite od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda preporuka je da se pre kiše u noć petak na subotu uradi zaštita sa:

POLYRAM 0,2% ili DITHANE DG NEO TECH 2,5 kg/ha ili PENNCOZEB 2,5 kg/ha ili MANKOGAL80 2 kg/ha ili MANKOSAV80 2 kg/ha.

Ukoliko ima otvorenog cveta preporuka je da se doda: Chorus50 0,03% ili Diverto 0,05% ili Ciprodex 0,05% ili Celus 0,02% ili Pyrus 1 L/ha ili Rhea 1 L/ha ili Pehar 1 L/ha ili Pirinej 1 L/ha.

Radi zaštite od bakteriozne plamenjače preporuka je da se doda Botrix B 2L/ha.

Na mestima gde je kruška u cvetu zaštitu obavljati nakon zalaska Sunca, kako bi zaštitili pčele!

Stimulacija oplodnje kruške [30.03.2023]

Svedoci smo da se ovog marta smenjuju godišnja doba od izuzetno hladnog početka došli smo do toplog kraja , a za početkom aprila se predviđaju ponovo temperature u minusu tokom noći. Visoke dnevne temperature su isprovocirale kretanje sokova i cvetanje biljaka, a učestali mrazevi početkom meseca su uzeli svoj danak. Posledice ovih vremenskih prilika će se osetiti u većini voćnjaka.

Iskustvo nam govori da u ovakvim situacijam postoje cvetovi koji su oštećeni, ali ne potpuno i da još uvek postoji način da se deo roda spasi. Naima cvetovi kod kojih je oštećen tučak od mraza neće moći samostalno da se oplode i abortiraće. Naša preporuka je da tretirate svoje voće sledećim kombinacijama i probate sačuvati deo roda. Tretmani su formulisani na osnovu stepena otvorenosti cveta, odnosno veličine ploda. Minimalan razmak između dva tretiranja treba da bude 2-3 dana (kod oprašivača 3-4 dana).

Stimulacija opodnje kruške :

BELI BALON : A.K. 1 dl + Bor 1dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

20% OTVOREN CVET : Novagib 0,5 dl + A.K.  1dl/100 L vode+ Algavel 1 dl/ha

60%  OTVOREN CVET : Novagib 0,5 dl + A.K.  1dl/100 L vode+ Algavel 1 dl/ha

OPADANJE LATICA : A.K.  2 dl + Bor 1dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

 

Zamen Novagib:  Gellamin 2 dl/ha ili Granpera 2 dl

Zamena Algavell : Fertigal Eklomax, Kelpak, Phyllgreen,

NPK : 30 dg/100 L vode Asfert 20-20-20; Nutricomplex 20:20:20

30 dg/100 L vode Soluveg univerzal 20:20:20+1MgO+ME;

 0,35 L/100 L vode,  Plant Pover 17-17-17

30 dg/100 L vode,

A.K. (amino kiseline) : Delfan, Activeg Gold, Isabion, Megafol, Vellamin, Amifol K

Bor  : Headland Boron 150,  Foligal feed Bor 150, Wuxal boron, Lebosol Bor, Borovell

Kruška pre cvetanja [27.03.2023]

    Sorta Santa Marija je počela da cveta a Viljamovka i Abate fetel će uskoro početi da cvetaju. Odrasle kruškine buve mogu se i dalje naći kako polažu jaja, a ima već i larvi prvog larvenog stupnja. Kiše koje su pale i koje su najavljene stvaraju uslove za razvoj čađave pegavosti i krastavosti ploda. Preporuka je da se naredna dva tri dana uradi zaštita sa:

1.Polyram 2 kg/ha ili Mankosav80 1,8 kg/ha ili Mankogal 1,8 kg/ha ili Dithnae 2,5 kg/ha ili Pennkozeb ili   u kombinaciji sa 

2. Pehar 1 L/ha ili Rhea 1 L/ha ili Pirinej 1 L/ha ili Pyrus 1 L/ha ili Chorus 50WG 0,4 kg/ha ili Celus 0,02% ili Diverto 0,5 L/ha ili Neon 0,7L/ha ili Ciprodex 0,5 L/ha ili Cormax 0,2kg/ha

3. Od insekticida treba za suzbijanje odraslih buva dodati Jassa ili Voley ili Tonus ili Afinex ili Šiman ili Kestrel ili Atis u količini od 0,8 kg/ha u kombinaciji sa

4. Dimilin 0,3L/ha za jaja

   Radi zaštite pčela od sredstava za zaštitu bilja, čak i ako nisu otrovna za pčele, sva prskanja gde ima cveta treba obavljati nakon zalaska Sunca ili noću.

Kritičan period za voćne vrste u cvetu [24.03.2023]

Krajem ove nedelje i početkom sledeće se najavljuje osetno hladnije vreme sa mogućnošću pojave mraza. Voćne vrste koje su precvetale, nalaze se u cvetu ili će uskoro cvetati (kajsija, breskva, nektarina, jabuka i kruška) sada su veoma osetljive na temperaturne stresove. U cilju smanjenja stresa, biostimulacije cvetanja i poboljšane oplodnje, kao i održivosti zametnutih plodova naša preporuka je da se u kritičnom periodu koji sledi uradi folijarni tretman sa :

Affert NPK 20:20:20 ili Nutricomplex 20:20:20  ili Murtonik gold 20:20:20 u dozi od  4-5 kg/ha radi snižavanje tačke mržnjenja odnosno stvaranja kondenzacionih jezgara oko soli koja su sastvani deo rastvora vodotopivog djubriva nanesenog na biljna tkiva, uz to preporučujemo da dodate neki od navedenih preparata na bazi aminokiselina : Megafol 1 l/ha ili Delfan plus 1 l/ha ili Activeg vegetetative 2 l/ha ili Wuxal Amino 2l/ha ili Vellamin 2,5 l/ha.

je gotova kombinacija gore navedenih sredstava i koristi se samostalno.

Ili se preporučuju tretman u periodu od 48 do 24 časa pre pojave mraza preparatima koji povećavaju otpornost biljke na niske temperature :  *Noice 8-10 l/ha ili **Epin extra 150 ml/ha

*Preparat Noice treba raditi samostalno (ne meša se sa drugim preparatima za zaštitu i ihranu bilja), pri tome se truditi da pokrovnost bude što bolja da bi preparat dospeo podjednako na sve zelene delove koji se štite od mraza.

**Tretman preparatom Epin extra treba uraditi dva puta u razmaku od 3 dana.

Suzbijanje kruškine buve i zaštita od bakterioza i čađave pegavosti lista [12.03.2023]

     Najavljene su temperature od preko 20 stepeni po Celzijusu za 13 i 14 mart. Kruškina buva koja je pristuna u zasadima kruške i to u fazi parenja i masovnog polaganja jaja. Preporuka je da se zasadi kruške pregledaju i da se uradi zaštita tokom naredna dva dana.

     U svim voćnjacima treba koristiti Letol ili NitropolS ili Galmin ili Ovitex u koncentraciji 2% u kombinaciji sa preparatima: Curenox ili Everest ili Fungohem ili Cuprozin ili Champ DP ili Nordox ili Vitra ili Funguran ili Cuperval ili Cupro Caffaro 50WP ili Neoram ili Cuprablau ili Bakarni oksihlorid 50 u gornjoj preporučenoj dozi ili koncentraciji.

    Ukoliko su buve prisutne na više od 10% grana dodati i Cipkord 0,3 L/ha ili Cytrin 250 0,25 L/ha il Sumi alpha 0,3 L/ha ili Grom 0,L/ha ili Cytrin500 0,125L/ha ili Scato 0,5 L/ha ili Plures 0,7 L/ha.

     U ovo vreme je moguće mešanje piretroida, ulja i bakarnih sredstava.

Zaštita kruške od kruškine buve [16.02.2023]

     Najavljeno je lepo vreme za naredne dane. Kruškina buva koja je pristuna u zasadima kruške je u fazi parenja, a prisutna su i pojedinačno položena jaja buve. Preporuka je da se zasadi kruške pregledaju i da se uradi zaštita 17/ 18 februara.

     U svim voćnjacima treba koristiti Letol ili NitropolS ili Galmin ili Ovitex u koncentraciji 2%.

    Ukoliko su buve prisutne na više od 10% grana dodati i Cipkord 0,3 L/ha ili Cytrin 250 0,25 L/ha il Sumi alpha 0,3 L/ha  ili Grom 0,L/ha ili Cytrin500 0,125L/ha ili Scato 0,5 L/ha ili Plures 0,7 L/ha.

     Samo ako se pregledom ustanovi prisustvo jaja dodati i: Lascar ili Prince ili Alkazar ili Harpun 1,5 L/ha.

Analiza pojave dudovca Hyphantria cunea 2022. godine i prognoza za 2023. godinu [09.01.2023]

        Tokom 2022. godine u Somboru zabeleženo je 56 leptira a u Čelarevu 240. To je više od prosečnih vrednosti koja za Sombor od 2008. do 2021. godine iznosi 32 a za Čelarevo 65.

         Prva generacija je počela da leti 24. aprila u Čelarevu i 30. aprila u Somboru. Ovaj primerak u Čelarevu zabeležen je 7 dana ranije od do sada najranije zabeleženog! Leptiri prve generacije su bili prisutni do 25. maja u Somboru i do 10. juna u Čelarevu. U Somboru su hvatani pojedinačni primerci njih 20 i maksimuma leta nije bilo. Prosečan broj primeraka za Sombor je 10. U Čelarevu je zabeleženo 160 primeraka prve generacije a prosek je 35. Maksimum leta je zabeležen 21. maja sa 29 primeraka za noć. Osim njega zabeležen je i pik u letu 15. maja sa 20 primeraka za noć. Na grafikonima dinamike leta vidi se da je prva generacija počela da leti malo ranije nego što je to uobičajeno, ali je sa letom prestala dve nedelje ranije nego što je to uobičajeno.

         Druga generacija u Čelarevu je bila prisutna od 05. jula do 09. avgusta. Zabeleženo je 72 leptira što je mnogo više u odnosu na prosečan broj koji iznosi 28. Maksimum leta zabeležen je 31. jula sa 18 leptira za noć. U Somboru, druga generacija je letela od 17. jula do 04. avgusta. Zabeleženo je 30 leptira što je više u odnosu na prosek koji iznosi 16. Maksimum leta je zabeležen 21. jula sa 5 leptira za noć. Na grafikonima dinamike leta, vidi se da je druga generacija počela sa letom u uobičajeno vreme, a da je sa letom prestalo dve nedelje ranije nego što je to uobičajeno.

          Nakon leta druge generacije hvatani su samo pojedinačni primerci treće generacija u Čelarevu njih 8 od 16. avgusta do 15. septembra, a u Somboru njih 6 od 20. avgusta do 16. septembra.

          Tokom 2022. godine, gusenice dudovca su pravile štete i morale su biti suzbijane na dudu, orahu i lesci.

          Koeficijent generacija po Meszaros-u za Sombor je 1,5 a za Čelarevo je 0,45. Znači da se za Sombor saopštava pozitivna dugoročna prognoza, a za Čelarevo negativna dugoročna prognoza. To znači da će u Somboru prva generacija 2023. godine biti brojnija nego 2022. godine a u Čelarevu biti manje brojna.

          Obzirom na malu brojnost u Somboru tokom 2022. godine i relativno veliku u Čelarevu prognoza za 2023. godinu je da će broj leptira, odnosno gusenica prve generacije tokom 2023. godine preći ekonomski prag štetnosti, te će biti potrebe za suzbijanjem gusenica prve generacije na dudu, lesci i orahu.

Analiza meteoroloških uslova tokom 2022. godine [04.11.2022]

Meteorološke prilike tokom 2022. godine su se po mnogo čemu razlikovale od prosečnih godina. Da bi videli razlike, vremenske podatke za Sombor iz 2022. godine uporedili smo sa podacima za Sombor za period od 1948. do 2021. godine.

 Tokom prvih devet meseci 2022. godine, samo mart i april su bili hladniji od preseka i to za 0,4OC i 0,7OC. Svi ostali meseci su bili topliji. Januar je bio topliji za 2,5 OC, februar za čak 4,3 OC (!!!), maj za 2,4 OC, jun za 3 OC, jul i avgust za 3.2 OC i septembar za 0,9 OC. Period januar – septembar je bio u proseku topliji za 2 OC od prosečnih vrednosti.

Od 1948. godine, ovo je prva godina, da je tokom svakog od prvih osam meseci, mesečna visina padavina bila manja od proseka. Tokom januara je palo svega 9 mm, a prosek je 36mm. U februaru je palo 18mm a prosek je 35mm. Tokom marta svega 4 mm a prosek je 34mm.  Znači da tokom prosečne godine u prva tri meseca visina padavina bude 105 mm, a tokom 2022. godine je bila svega 31mm! Ipak ozimi usevi su bili dobro obezbeđeni vlagom, zahvaljujući činjenici da je u periodu oktobar, novembar, decembar 2021. godine visina padavina bila 210 mm a što je za 67 mm više od proseka koji za taj period iznosi 143mm.

April, maj i jun su bili sa visinom padavina 38, 56,8 i 67 mm što je za 21 mm niže od proseka. Suša je već počela da se oseti, a onda su usledili jul i avgust sa visinom padavina nižom za 47 i 15 mm od proseka. Kao posledica nižih padavina i nadprosečno visokih temperatura, jare biljke su na pojedinim poljima doslovce osušile. One biljke koje su preživele, doživele su strahoviti šok, od koga se nisu oporavile do kraja vegetacije.

Kišni septembar sa 112 mm padavina – 65 mm više od prosečnih, je spasio useve šećerne repe, ali suncokretu, kukuruzu i soji nije mnogo pomogao. Kod soje bi se moglo reći da je čak odmogao, jer se deo soja zazalenio i ponovo cvetao. Krajem oktobra trećina mahuna soje je istrulo, trećina mahuna je zrelo i počinje da se osipa, a trećina je zelena i čak ni uz desikaciju, niko ne može da prognozira kada će se zrna u njima osušiti. U voćarstvu i povrtarstvu, bez zalivanja proizvodnja je bila bez uspeha.

Jesenja primena Cinka i Bora u voćnjacima [20.10.2022]

U naredne dve nedelje  preporučujemo tretman mikroelementima u voćnjacimia koštičavog i jabučastog voća ( jabuke koje nisu još obrane prvo treba obrati pa onda raditi tretman ), cilj ovog tretmana je da biljke uđu što spremnije u sledeću godinu. U voćnjacima u kojim je najveća količina lisne mase i dalje na granama uradi tretma Azot + Bor + Cink, kombinacijom nekih od navedenih preprata :

Na bazi Azota ( 1 l/ha) : Sezone SC ili Megafol ili Vellamin ili Agro N Fluid ili Delfan Plus

Na bazi Bora (1 l/ha) : Foligal Bor 150 ili Headland boron  ili  Wuxal Boron ili Foliarel 21 B ili Borovell ili Lebosol Bor

Na bazi Cinka (1 l/ha): Wuxal Zink  ili Foligal Cink 700 ili Zincvell ili Maxflow Zn

Gotova kobinacija Cink + Bor : MC set (2 l/ha)

Braon mramorasta stenica [05.08.2022]

  Brojnost odraslih stenica je veoma visoka poslednjih nekoliko dana. Trenutno je u toku i masovno piljenje. Stenice se hrane na plodovima tako što ih ubadaju i sišu sokove. Ugoženi su zasadi leske, kasnijih sorti jabuka, krušaka, ali i kukuruz šećerac, breskva, dunja, soja, vinova loza.... Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi suzbijanje stenica sa: Kaiso 0,25 kg/ha ili Kozak 0,25 L/ha ili Lamdex 0,25 L/ha ili Karate zeon 0,25 L/ha.

   Obzirom na velike vrućine insekticidima se mogu dodati i Vellamin ili Delfam plus ili Wuxal Aminofol 2/ha.

Kruškina buva [10.05.2022]

   Kruškina buva je počela polaganje jaja. Preporuka je da se tokon naredna dva do tri dana uradi pregled kruške na prisustvo jaja i larvi i po potrobi uradi zaštita sa: Movento 1,5 L/ha ili Furioso 1,5 L/ha ili Dirigent 1,5 L/ha. 

   Protiv bolesti preporuka je da se uradi zaštita sa Bacilomix original 3 L/ha ili Biotic B 2,5 L/ha.

Bakteriozna plamenjača u dunji i krušci [26.04.2022]

Poznato je da je dunja voćna vrsta koja je izrazito osetljiva na bakterioznu plamenjaču (Erwinia amylovora).  U voćnjacima dunje koji se nalaze u cvetu, kao i u zasadima kruške koji nisu u cvetu, preporučljivo je da se uradi preventivno 2 vezana  tretmana u razmaku od 7 dana sa  :  Trafos K 4 l/ha ili Fosfivel Cu 2,5 l/ha.

Poboljšavanje metabolizma biljaka [26.04.2022]

Proteklih dan u celom regionu je pala kiše, temperatura se stabilizovala i konačno su stvoreni uslovi za normalno funkcionisanje metabolizma biljaka. U cilju daljeg poboljšanja rada metabolizma kod jabuke, breskve, kruške, nektarine i kajsije naša preporuka je da se uradi folijarni tretman nekim od navedenih sredstava na bazi ekstrakta morskih algi : MC cram 2 l/ha, Phylgreen gemma 2 l/ha, Fertigal Eklomaks 2 l/ha, Algavell 2,5 l/ha, Phylgreen 1 l/ha.

Ili na bazi aminokiselina : Vellamin 3 L/ha, Wuxal Ascofol 1,5 l/ha, Isabion 2 l/ha, Delfan plus 2 l/ha, Amino 16  1,5 l/ha, Vellset 1 L/ha, Megafol 1 l/ha, Activeg Gold 2 l/ha.

 

U zazadima šljiva narednih 30 dana ne treba raditi folijarnu prihranu

Nedostatak gvožđa u voćnjacima [19.04.2022]

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja  na slabo alkalnim zemljištima i zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostatci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je  liska  izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje. U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa :

Ultraferro u količini 50-70 grama po stablu preko korena ili

pustiti kroz sistem za zalivanje Microcare Fe 6% EDDHA 4,8 orto-orto 3-5 kg/ha ili

 folijarno sa jednim od navedenih preparata : Wuxal  Ferro 2 l/ha ili Feramin u količini od 3 l/ha (gotova kombinacija gvožđe+aminokiseline) ili Brexil combo 300 g/ 100 L vode ili Microcare Fe 6% EDDHA 4,8 orto-orto 1-3 kg/ha  .

Folijarni tretman gvožđem treba raditi u kombinaciji sa aminokielinama, preporučujemo jedan od navedenih preparata : Megafol 1 l/ha, Activeg Gold 2 l/ha,Vellamin 3 L/ha, Wuxal Ascofol 1,5 l/ha , Amino 16  1,5 l/ha, Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 2 l/ha.

Zaštita jabuke [19.04.2022]

    Cvetanje jabuke i kruške je u toku, hladno vreme uz povremeno vlaženje stvara i uslove za razvoj čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke i kruške. Preporuka je da se u četvrtak uradi zaštita kombinacijom preparata:

1. Chorus 0,5 kg/ha ili Ciprodex 0,7 L/ha ili Diverto 0,7 L/ha ili Neon 0,7 L/ha +

2. Delan 0,75 kg/ha ili Galileo 0,75 L/ha ili Alcoban 0,75 kg/ha

3. Trafos K ili Fosfivell Cu 3 L/ha

Ukoliko se umesto Delana koristi Delan pro 2,5 L/ha onda se treća komponenta ne mora dodavati.

   Radi poboljšanja zaštite i prevencije bakteriozne plamenjače preporuka je da se doda i Bacilomix original 2 L/ha ili Biotic B 2 L/ha.

Radi očuvanja pčela, zaštitu bilja u ovom periodu treba obavljati nakon zalaska Sunca, čak i ako se upotrebljavaju sredstva koja nisu otrovna za pčele.

Stresni uslovi za voće [19.04.2022]

Voće koje završava sa cvetanjem ili je tek zametnulo plodove se nalazi u vrlo osetljivoj fenofazi. Posle nakoliko nad prosečno toplih dana za ovo doba godine usledio je drastičan pad noćnih i jutarnjih temperatura. Niske temperatu bi mogle prouzrokovati značajne štete. Da bi se ublažili stresni uslovi kojima su trenutno voćne vrste izložene i ojačao imunitet biljaka, preporučujemo folijarni tretman nekim od preparata: Delfan plus 2 l/ha, Amino 16  1,5 l/ha, Wuxal Ascofol 1,5 l/ha, Megafol 1 l/ha, Activeg Gold 2 l/ha, Isabion 2 l/ha ili Vellamin 3 L/ha.

Hladno vreme i mraz u periodu cvetanja/precvetavanja voća [30.03.2022]

Krajem nedelje se najavljuje osetno hladnije vreme sa mogućnošću pojave mraza. Voćne vrste koje su precvetale, nalaze se u cvetu ili će uskoro cvetati (kajsija, breskva, nektarina, jabuka i kruška) sada su veoma osetljive na temperaturne stresove. U cilju smanjenja stresa, biostimulacije cvetanja i poboljšane oplodnje, kao i održivosti zametnutih plodova naša preporuka je da se u kritičnom periodu koji sledi uradi tretman sa :

Wuxal ascofoll 1 l/ha ili Vellset 1 l/ha ili Phylgreen 1 l/ha ili Algavell 2,5 l/ha ili Fertigal Eklomaks 2 l/ha ili Vellamin 2,5 l/ha ili Activeg Vegetative 3 l/ha ili Phylgreen gemma 2 l/ha.  Uz dodatak jednog od sredstava na bazi cinka, radi povećanja otpornosti na bolesti kao i pravilan rad hormona : Maxflow Zn 1 l/ha ili Zincvell 2 l/ha ili MC Set 1 l/ha ili Foligal Cink 700 2 l/ha ili Phostrade Zn 1 l/ha ili Wuxal Zink 2 l/ha.  

Ili se preporučuju tretman u periodu od 48 do 24 časa pre pojave mraza preparatima koji povećavaju otpornost biljke na niske temperature :  *Noice 8-10 l/ha ili **Epin extra 150 ml/ha

*Preparat Noice treba raditi samostalno (ne meša se sa drugim preparatima za zaštitu i ihranu bilja), pri tome se truditi da pokrovnost bude što bolja da bi preparat dospeo podjednako na sve zelene delove koji se štite od mraza.

**Tretman preparatom Epin extra treba uraditi dva puta u razmaku od 3 dana.

Stimulacija oplodnje cvetova kruške [30.03.2022]

Svedoci smo da se ovog marta smenjuju godišnja doba od izuzetno hladnog početka došli smo do toplog kraja , a za početkom aprila se predviđaju ponovo temperature u minusu tokom noći. Visoke dnevne temperature su isprovocirale kretanje sokova i cvetanje biljaka, a učestali mrazevi početkom meseca su uzeli svoj danak. Posledice ovih vremenskih prilika će se osetiti u većini voćnjaka.

Iskustvo nam govori da u ovakvim situacijam postoje cvetovi koji su oštećeni, ali ne potpuno i da još uvek postoji način da se deo roda spasi. Naima cvetovi kod kojih je oštećen tučak od mraza neće moći samostalno da se oplode i abortiraće. Naša preporuka je da tretirate svoje voće sledećim kombinacijama i probate sačuvati deo roda. Tretmani su formulisani na osnovu stepena otvorenosti cveta, odnosno veličine ploda. Minimalan razmak između dva tretiranja treba da bude 2-3 dana (kod oprašivača 3-4 dana).

Stimulacija opodnje kruške :

BELI BALON : A.K. 1 dl + Bor 1dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

20% OTVOREN CVET : Novagib 0,5 dl + A.K.  1dl/100 L vode+ Cirkon 1 dl/ha

60%  OTVOREN CVET : Novagib 0,5 dl + A.K.  1dl/100 L vode+ Cirkon 1 dl/ha

OPADANJE LATICA : A.K.  2 dl + Bor 1dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

Zamen GRAN PERA :  Gellamin 2 dl/ha ili Novagib 0,5 dl/ha

Zamena Algavell : Fertigal Eklomax, Kelpak, Phyllgreen,

NPK : 30 dg/100 L vode Asfert 20-20-20;

30 dg/100 L vode Soluveg 20:20:20+1MgO+ME;

 0,35 L/100 L vode,  Plant Pover 17-17-17

30 dg/100 L vode, Nutricomplex 20:20:20

A.K. (amino kiseline) : Delfan, Activeg Gold, Isabion, Megafol, Vellamin, Amifol K

Bor  : Borovell, Headland Boron 150,  Foligal Bor 150, Wuxal boron, Lebosol Bor,

Suzbijanje jabučnog smotavca bez prskanja [24.03.2022]

   Jabučni smotavac – Cydia (Carpocapsapomonella je glavna štetočina jabuke. Globalnim otopljavanjem stovoreni su uslovi za razvoj tri generacije ove štetočine. Do pre sedam osam godina, brojnosti leptira na feromonskim klopkama su drastično opadale polovinom avgusta, a posle 1. septembra leptiri se nisu ni hvatali. Poslednjih godina, leptiri se na feromonske klopke love redovno i tokom septembra.

  Produžavanje perioda pojave povećalo je upotrebu insekticida i to u vremenu kada su zahtevi potrošača sve stroži u pogledu ostataka pesticida i zdrave životne sredine. Na našem tržištu konačno su se pronašli pesticidi na bazi virusa i bakterija a od skoro nam je dostupna i tehnika za ometanje parenja primenom preparata RAK3. Metoda ometanja parenja je komercijalizovana ranih 90-tih godina u svetu i koristi se u kontroli velikog broja štetočina na milionima hektara.

Kako deluje ometanje oplodnje?

   Da bi došlo do oplodnje jabučnog smotavca mužjaci moraju da pronađu ženke. Zato ženke ispuštaju polne mirise – feromone. Mužjaci su sposobni da odrede pravac povećanja kontrentracije feromona i kreću se prema njemu. Kod metode ometanja parenja, u zasad se postavljaju dispenzeri feromona. Koncentracija feromona u celom prostoru veća je od one koju ispuštaju ženke, a tu je i mnogo lažnih mesta ka kojima mužjaci lete. Mužjaci ne mogu da pronađu ženke, nema oplodnje, pa se na taj način smanjuje polaganje jaja i šteta koju prouzrokuju gusenice. Kod ženki koje ne budu oplođene tokom prva tri dana od momenta kada su spremne za parenje prepolovi se sposobnost da polažu vitalna jaja.

Preduslovi za primenu RAK3:

  Da bi se koristila metoda ometanja parenja, potrebno je da znamo veličinu populacije jabučnog smotavca u predhodnoj godini. Ona može da se odredi upotrebom feromonskih klopki Csalomon ili anketom sa proizvođačem koliko crvljivih plodova je bilo u berbi. Ukoliko je hvatano više od 20 leptira na klopke tokom nedelju dana u predhodnoj sezoni ili je bilo više od 1% crvljivih plodova u prvoj godini primene ometanja parenja, potrebno je ipak uraditi i nekoliko suzbijanja insekticidima u prvoj godini. Takođe postoji mogućnost praćenja pojave i brojnosti jabučnog smotavca upotrebom Trece Pherocon VI Delta trapa sa CMDA Combo P+AA mamcima, koji rade i u uslovima ometanja parenja.

   Voćnjak u kome se primenjuje treba da ima prostornu izolaciju od 10 do 100 m od drugih plataža ili šuma. Ukoliko prostorna izolacija nije moguća, dispenzeri se postavljaju i na područje 30m oko naše parcele na kojoj vršimo ometanje parenja. Ovo se radi da bi se smanjilo doletanje ženki koje su oplođene van voćnjaka u voćnjak u kome se primenjuje ometanje parenja.

Primena RAK3:

   Feromon jabučnog smotavca u RAK3 preparatu se nalazi u plastičnim ampulama koje se kače u voćnjak. U voćnjak se postavlja 500 dispenzera - raspršivača po hektaru. Odnosno jedan dispenzer pokriva 40 metara kvadratnih. Znači u voćnjacima sa razmakom između redova od 4 metra, dispenzer treba okačiti na svakih 5 metara u redu. Najbolje je dispenzere postaviti u gornjoj trećini visine krošnje, odnosno na treću ili četvrtu žicu u hladovinu. Dispenzere treba postaviti na samom početku leta leptira, što je kod nas obično u drugoj polovini aprila ili prvim danima maja. Ukoliko se prate sume efektivnih temperatura na Agroupozorenju, to je negde pri vrednosti sume efektivnih temperatura 50. Kada se postavi RAK3 pruža zaštitu plodova do kraja septembra.

Efikasnost RAK3:

    Ukoliko nema doletanja sa strane, a iz predhodne godine je preneta niska populacija jabučnog smotavca, RAK3 samostalno pruža potpunu zaštitu tokom cele sezone. Ukoliko je iz predhodne godine preneta srednje visoka ili visoka pupulacija smotavca, tokom leta prve generacije potrebno je uz primenu RAK3 uraditi zaštitu i klasičnim sintetičkim insekticidima. Za organsku proizvodnju jabuke uz RAK3 mogu se protiv prve generacije upotrebiti preparati Madex twin ili Carpovirusine EVO na bazi virusa koji suzbijaju jabučnog smotavca.

Pucanje pupoljaka kruške i kruškina buva [14.03.2022]

    U toku je pucanje pupoljaka kruške, tako da su prvi zeleni delovi vidljivi. Preporuka je da se u periodu od 17. do 20. marta uradi zaštita sa: Cuprozin ili Nordox ili Champ DP ili Vitra ili Cuperval ili Cupro Caffaro 50WP ili Neoram ili Everest ili Bakarni oksihlorid 50 u gornjoj preporučenoj dozi ili koncentraciji.

   Pre tretmana obaviti pregled na prisustvo kruškine buve. Ukoliko su odrasle buve i jaja prisutna na više od 10% vrhova letorasta na navedeni fungicid dodati: 

        Ovitex ili Galmin ili Letol u koncentraciji 2% +

       Fastak 0,2 L/ha ili Plures 0,8 L/ha ili Scato 0,5 L/ha ili Decis expert 0,125 L/ha ili Sumi alpha 0,3 L/ha ili Cipkord 0,3 L/ha

Ukoliko su buve i jaja prisutne na 1-10% vrhova letorasta uraditi suzbijanje sa: 

     Ovitex ili Galmin ili Letol u koncentraciji 2%

Ukoliko su buve i jaja prisutni na manje od 1% vrhova nije potrebno vršiti suzbijanje.

   Umesto navedenih, mogu se koristiti i gotove kombinacije ulja i bakra: Bakrno ulje ili Plavo ulje uz dodatak, po potrebi navedenih insekticida. 

   Svi navedeni preparati mogu se mešati.

 

Počelo masovnije polaganje jaja kruškine buve [03.03.2022]

   Pregledima kruške konstatovano je brojnije polaganje jaja kriškine buve, dok dominiraju imaga koja se pripremaju za parenje. Preporuka je da se uradi pregled kruške na prisustvo buve i njenih jaja.

   Ukoliko se konstatuje prisutvo buve, preporuka je da se uradi zaštita sa:

Galmin ili Letol ili Ovitex u koncentraciji 2%

   Ukoliko su buve prisutne na više od 10% grana preporuka je da se Galminu, Letolu i Ovitexu dodaju:

Fastak 0,2 L/ha ili Cipkord 0,3 L/ha ili PLures 0,8 L/ha ili Scato 0,5 L/ha ili Plures 0,7 L/ha ili Decis expert 0,125 L/ha ili Sumi alpha 0,3 L/ha

   Ukoliko su osim odraslih buva prisutna i jaja, preporuka je da se u tretman doda i:

Alkazar ili Lascar ili Harpun 1,5 L/ha

    Suzbijanje najbolje obaviti u subotu 5 marta, ako vreme ostane onako kako stoji u vremenskoj prognozi.

Počelo naseljavanje kruškine buve [08.02.2022]

   Pregledima kruške ustanovljen je početak naseljavanja kruškine buve u veoma malom broju. Pošto kruškina buva pronalazi domaćina pomoću mirisa, preporuka je da se u naredna dva do tri dana uradi maskiranje kruške preparatima: Galmin ili Ovitex ili Letol u koncentraciji 2%. Maskiranje kruške može se obaviti i Aspanger ili kaolinskom glinom u koncentraciji 1,5-2%.

16. kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem [02.01.2022]

 

        Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Департман а воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру и Научно воћарско друштво Србије организују 16. конгрес воћара и виноградара Србије са међународним учешћем, који ће се одржати од 28. фебруара до 3. марта 2022. године. Детаљне информације можете видети ако кликнете овде.

       Рад Конгреса ће бити организован у виду усмених саопштења и постер презентација по следећим тематским целинама:

   o Генетика и оплемењивање воћака и винове лозе;

   o Физиологија и екологија воћака и винове лозе;

   o Агротехника воћака и винове лозе;

   o Технологија производње садног материјала воћака и винове лозе;

   o Заштита воћака и винове лозе; oБерба, чување и технологија прераде воћа и грожђа

Analiza pojave dudovca Hyphantria cunea 2021. godine i prognoza za 2022. godinu [15.12.2021]

Dudovac – Hyphantria cunea

     Tokom 2021. godine, na svetlosnoj klopci, zabeleženo je 435 leptira u Čelarevu i 75 u Somboru. Za Čelarevo, to je najveća brojnost od 2008. godine, od kada se ta vrsta prati na tom mestu. U Somboru je to najveća vrednost od 2004. godine! Za Sombor to je dva puta više od proseka, a za Čelarevo, to je 20 puta veća brojnost od prosečne vrednosti!

     Prva generacije leptira je bila prisutna od 02. maja do 27. juna u Čelarevu i od 22. maja do 20. juna u Somboru. Zabeleženo je 316 primeraka u Čelarevu i 42 u Somboru. Maksimum leta je bio u Čelarevu 06. juna – 37 leptira za noć, a u Somboru 09. juna – 8 leptira za noć. U Čelarevu je osim maksimuma zabeleženo još dva vrha (pika) u letu: 23. maja – 21 leptir i 19. juna – 19 leptira za noć.

     Druga generacija je bila prisutna od 19. jula do 14. avgusta u Somboru i od 23. jula do 31. avgusta u Čelarevu. Zabeleženo je 30 primeraka druge generacije u Somboru i 116 primeraka u Čelarevu. Maksimum leta je bio 30. jula u Somboru – 7 leptira te 03. avgusta – 22 leptira u Čelarevu. Tokom leta druge generacije zabeležen je još po jedan vrh u letu u Somboru 07. avgusta – pet leptira i u Čelarevu 08. avgusta – 13 leptira.

     Treća generacija ove godine nije bila brojna. Zabeleženo je po tri primerka u Somboru (01., 06. i 12. septembra) i Čelarevu (14., 17., 19. septembra).

    Kada se dinamika leta leptira tokom 2021. godine uporedi sa prosečnom dinamikom leta, vidi se da je porast i maksimum leta prve generacije bio za 20 dana kasnije u odnosu na prosečnu pojavu. To je posledica temperatura u aprilu, koja je bila za 1,7OC niža od proseka i maja tokom koga su temperature bile na nivou prosečnih vrednosti.

    Početak porasta brojnosti leptira druge generacije je kasnio malo za prosečnom pojavom, ali je usled natprosečno toplog juna i jula, maksimum leta leptira zabeležen u vreme prosečne pojave.

     Brojnost gusenica dudovca tokom 2021. godine je bila takva da je postojala potreba za suzbijanjem u zasadima leske, oraha, šljive, višnje, trešnje, te na samoniklim dudovima i zovi pored puteva.

      Koeficijent generacije po Meszaros-u za Sombor je 0,7 a u Čelarevu je 0,37. Obzirom da je manji od jedan, saopštava se dugoročno negativna prognoza brojnosti. To znači da će broj leptira u proleće 2022. godine biti manji nego što je bio proleća 2021. godine. Obzirom na brojnost leptira tokom 2021. godine, prognozira se masovnija pojava i potreba za suzbijanjem gusenica prve generacije samo na dudu na severu Bačke a na dudu, lesci, orahu na jugu Bačke.

Analiza vremenskih prilika 2021. godine [29.11.2021]

Za nama je još jedna vegetacija. Sa stanovišta meteoroloških prilika, još jedna godina sa većim brojem ekstremnih, neuobičajenih pojava. Da bi to videli, vremenske podatke za Sombor iz 2020. godine uporedili smo sa podacima za period od 1948. do 2020. godine.

Januar i februar 2021. godine su bili mnogo topliji i to za 3,4 i 3.6 OC u odnosu na prosečne vrednosti. Usledio je mart, koji je bio hladniji za samo 0,1 OC, pa april hladniji za čak 1.7 OC od proseka i maj koji je po temperaturi bio potpuno isti višegodišnjoj srednjoj vrednosti za maj. Jun a posebno jul su bili topliji od proseka i to za 2.1 i čak 2.9 OC od proseka. Nakon jula 2012. godine kada je izmerena prosečna temperatura od 25,1OC, jul 2021. godine sa prosečnom temperaturom od 24,5OC je drugi najtopliji jul od 1948 godine, od kada imamo podatke o temepraturama u Somboru. I avgust i septembar su bili topliji i to za 0,8 OC i 1.3 OC. Usledio je oktobar koji je bio 0.6 OC hladniji od proseka.

Mesečna količina padavina je tokom januara i februara bila viša od proseka za 40 odnosno 8 mm. Usledili su mart, april, maj i jun sa malo nižim padavinama u odnosu na prosek i to za 7, 9, 7 i 4 mm. Usledio je jul sa 58 mm i avgust sa 13mm višim padavinama od proseka. Zatim je tokom septembra bilo čak 38 mm padavina niže od proseka i na kraju imamo oktobar sa 38mm padavina više od proseka.

Znači da je vegetacija krenula sa dosta povoljnim uslovima vlage u zemljištu, koja se polako trošila u aprilu, maju i junu mesecu. U junu se nedostatak vlage počeo značajno osetiti. Ječam je sa prinosima bio zato dobar, a pšenica je već počela da pati usled suše i prinosi su pali ispod očekivanih u kratkom roku pred žetvu. Jari usevi posejani na vreme i u dobroj kondiciji su uspeli da dobro podnesu visoke temperature u junu mesecu. Oni su sačekali kiše u julu u dobroj kondiciji, dok su kasniji rokovi setve značajnije počeli da zaostaju u porastu.

 Značajnija količina kiša u julu je spasila useve, pa su biljke dobro podnele veoma toplo vreme tokom jula i kasnije avgusta koji je imao dobru količinu padavina. Septembar je bio veoma suv i topao, pa se to odrazilo na setvu uljane repice za narednu sezonu. Valjalo bi napomenuti i veoma vlažan oktobar koji je pomerio setvu većeg dela pšenice u kraj oktobra. Koliko će se to odraziti na narednu godinu zavisiće od vremena tokom zimskih meseci.

Vegetacioni period 2021. godine je bio za 0,7OC topliji od proseka i sa 51mm padavina više od proseka. Najvažnije je da je ekstremno topao jul bio praćen visokim padavinama, pa većina useva je manje više uspela normalno da završi vegetaciju. Lokalno gde nije palo ovoliko padavina i na kasnije posejanim njivama, podbačaj prinosa je bio katastrofalan. Prinosi na kasnije posejanim njivama, na kojima nije pala navedena količina padavina, čak ni uz povećane cene poljoprivrednih proizvoda nisu mogle da donesu finansijsku dobit velikom broju proizvođača.

SmAgTech Expo [14.11.2021]

  16. i 17. novembra 2021. godine biće održan virtuelni sajam SmAgTech Expo (Smart Agricultur Technology). Na sajmu će biti reči o upotrebi informacionih, pamtnih tehnologija u poljoprivredi. Ukoliko želite da prisustvujete prijavite sa na: SmAgTechExpo.viralerasmus.org

Pogledajte detalje na instagramu https://www.instagram.com/smagtech_expo 

Zaštita voćaka i vinove loze pre zime [11.11.2021]

     Jutarnji mrazevi utiču da lišće kod većine voća opada. Preporuka je da se voće i vinova loza tokom nekoliko narednih dana zaštiti sa: Champ DP ili Cuprozin ili Nordox 75WG ili CuproCaffaro 50WP ili Everest ili Neoram ili Bakarni oksihlorid 50 u preporučenim koncentracijama.

Panel: Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji i kako ih (zlo)upotrebljavamo [05.11.2021]

     U organizaciji Privredne komore Srbije i Fondacije Ana i Vlade Divac, održaće se panel: Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji i kako ih (zlo)upotrebljavamo 9. novembra 2021. godine sa početkom u 11 časova.

   Na panelu će dr Goran Malidža izneti rezultate istraživanja ponašanja korisnika sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji.

   Moderator panela je: Dejan Jovanović, urednik portala Agromedia

 Uvodna obraćanja će održati: 

Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (TBC)

Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju, Privredna komora Srbije i

Ana Košel, direktorka, Fondacija Ana i Vlade Divac

  

Učestvovanje i diskusija učesnika panela- postavljanje pitanja uživo i online idu preko Zoom platforme. Prijava događaja se vrši na adresi https://bit.ly/3pY8riY 

Pitanja za sekciju diskusije možete poslati na email adresu intern1@divac.com , ili postaviti direktno u chat-u tokom trajanja prezentacije

Magen Kać - agencija za savete u poljoprivredi [02.06.2021]

   Nedavno je u Kaću proradio Magen Kać. U pitanju je preduzetnica, agencija za davanje saveta u poljoprivredi. 

   Primenom savremenih laboratorijskih metoda i izlascima na teren, vrši se savetovanje tokom proizvodnje i skladištenja koje omogućava smanjivanje troškova proizvodnje i smanjenje gubitaka prilikom skladištenja. Obavlja se utvrđivanje bolesti, štetočina i korova u biljnoj proizvodnji i daju smernice za njihovo suzbijanje. Saveti se daju u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, kako bi se biljke zaštitile sa što manjim uticajem na životnu sredinu i ugrožavanje zdravlja ljudi.

   Informacije možete dobiti na telefon 066 - 51 36 878 ili na poljomagen@gmail.com 

Piljenje larvi kruškine buve [25.05.2021]

   Počelo je piljenje larvi kruškine buve, a masovno polaganje jaja je još uvek u toku, pa se u krušci mogu naći i bela i žuta jaja.

   Preporuka je da se pregledaju kruške. Ukoliko se larve i jaja nalaze na manje od 10% letorasta zaštitu uraditi sa: Movento 0,15% ili Furioso 0,15% uz dodatak okvašivača.

    Ukoliko se larve i jaja nalaze na više od 10% letorasta dodati Lascar 0,15% ili Harpun 0,15% ili Alkazar 0,15% ili Insegar 0,1%.

     Protiv čađave pegavosti i krastavosti ploda i bakteriozne plamenjače preporuka je da se uradi zaštita sa Delan pro 2 L/ha.

Zaštita jabuke i kruške [07.05.2021]

Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim padavinama što može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis), zato je potrebno izvoditi tretmane kombinacijom kontaktnih preparata: POLYRAM 2 kg/ha ili MANFIL 2,5kg/ha ili MANKOGAL80 2kg/ha ili DITHANE NEO TECH 2,5kg/ha ili MANKOSAV80 2kg/ha ili MERPAN80 2kg/ha ili METOD 3lit/ha ili CADURANS 3lit/ha sa sistemičnim fungicidima: SCORE 0,3lit/ha ili DIFCOR 0,3 L/ha ili DIFFERENT 0,3lit/ha ili SEKVENCA 0,3lit/ha.

Zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi kraj cvetanja do faze veličina ploda 10mm. U cilju zaštite od lisnih vašiju preporučuje se primena insekticida TONUS 250g/ha ili KESTREL 250ml/ha ili VOLLEY 250g/ha ili ŠIMAN 250g/ha.

Precvetavanje kruške [27.04.2021]

    Kruška se nalazi u fazi precvetavanja. Povremene padavina pogoduju razvoju gljivičnih bolesti. Preporuka je da se uradi zaštita sa: Delan pro 2,5 dL + (Score ili Different ili Difcor ili Sekvenca) 30 mL  na 100 L vode ili

sa (Delan ili Alcoban ili Galileo) 75g + (Trafos K ili Fosfivell Ca) 3 dL + (Score ili Different ili Difcor ili Sekvenca) 30 mL na 100 L vode.

Kod kruškine buve dominiraju odrasle larve na koje insekticidi jako loše deluju, pa upotreba insekticida neće doprineti smanjenju populacije.

Bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora) kruške i dunje [23.04.2021]

Poznato je da je dunja voćna vrsta koja je izrazito osetljiva na bakterioznu plamenjaču (Erwinia amylovora).  U voćnjacima dunje koji se nalaze u cvetu, kao i u zasadima kruške koji nisu u cvetu, preporučljivo je da se uradi preventivno 2 vezana  tretmana u razmaku od 7 dana sa  :  Trafos K 4 l/ha  ili Fosfivel Ca 2,5 l/ha.

Zaštita kruške tokom cvetanja [20.04.2021]

     Obzirom na visok nivo infektivnog potencijala patogena čadjave pegavosti lista i krastavosti ploda i izuzetno osetljivu fazu kruške, tretman uraditi u sredu 21 aprila sa kontaktnim fungicidima MANFIL 2,5kg/ha ili MANKOGAL 80 2kg/ha ili DITHANE NEO TECH 2,5kg/ha ili POLYRAM 2kg/ha ili MANKOSAV 80 2kg/ha + sistemični fungicid CHORUS 0,5kg/ha ili NEON 0,7lit/ha ili CIPRODEX 0,7lit/ha ili PEHAR 2 lit/ha + protiv bakteriozne plamenjače Botrix B 2 lit/ha.

Primena insekticida u fazi cvetanja je nepotrebna i zabranjena!

Zaštita jabuke i kruške u cvetanju [16.04.2021]

   Jabuka i kruška zbog hladnoće se sporo razvijaju. Fenofaza je još uvek pred cvetanje ili početak cvetanja. Obzirom na najavljene kiše od subote uveče, preporuka je da se pre kiše uradi zaštita sa: Manfil 2,5 kg/ha ili Mankogal 80 2 kg/ha ili Dithane neo tech 2,5 kg/ha ili Polyram 2 kg/ha ili Mankosav80 2 kg/ha. 

Stimulacija oplodnje jabuke i kruške [14.04.2021]

Svedoci smo da se ovog aprila smenjuju godišnja doba na svakih nekoliko dana, pa tako temperatura varira u ravničarskim predelima od  +25 C° do -7,5 C°. Visoke dnevne temperature su isprovocirale kretanje sokova i cvetanje biljaka, a učestali mrazevi četiri noći za redom su uzeli svoj danak, posledice ovih vremenskih prilika će se osetiti u većini voćnjaka. Rod će biti drastično umanjen ili skoro pa potpuno izgubljen.

Iskustvo nam govori da u ovakvim situacijam postoje cvetovi koji su oštećeni, ali ne potpuno i da još uvek postoji način da se deo roda spasi. Naima cvetovi kod kojih je oštećen tučak od mraza neće moći samostalno da se oplode i abortiraće. Naša preporuka je da tretirate svoje voće sledećim kombinacijama i probate sačuvati deo roda. Tretmani su formulisani na osnovu stepena otvorenosti cveta, odnosno veličine ploda. Minimalan razmak između dva tretiranja treba da bude 2-3 dana (kod oprašivača 3-4 dana).

Stimulacija opodnje kruške :

BELI BALON : A.K. 1 dl + Bor 1dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

20% OTVOREN CVET : Novagib 0,5 dl + A.K.  1dl/100 L vode+ Cirkon 1 dl/ha

60%  OTVOREN CVET : Novagib 0,5 dl + A.K.  1dl/100 L vode+ Cirkon 1 dl/ha

OPADANJE LATICA : A.K.  2 dl + Bor 1dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

 

Stimulacija oplodnje jabuke (sve sorte) :

BELI BALON : Algavell 2dl + Bor 1 dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

20% OTVOREN CVET : Gran Pera 1dl + A.K.  1 dl/100 L vode+ Bor 2 dl/ha

60%  OTVOREN CVET : Gran Pera 2dl + A.K.   2 dl/100 L vode+ Cirkon 1 dl/ha

OPADANJE LATICA : Algavell 2dl + Bor 1 dl + NPK 3x20 30 dg/100 L vode

PLOD VELIČINE 7-8 mm : Gran Pera 1 dl + A.K.  2 dl/100 L vode+ Cirkon 1 dl/ha

 

Zamen GRAN PERA :  Gellamin 2 dl/ha ili Novagib 0,5 dl/ha

Zamena Algavell : Fertigal Ekomax, Kelpak, Phyllgreen

NPK : 30 dg/100 L vode Asfert 20-20-20; 30 dg/100 L vode Soluveg 20:20:20+1MgO+ME; 0,35 L/100 L vode  Plant Pover 17-17-17

A.K. : Delfan, Activeg Gold, Isabion, Megafol, Vellamin, Amifol K.

Bor  : Headland Boron 150, Foligal Bor 150, Wuxal boron

Kruška pred cvetanje [11.04.2021]

     Kruška je u fenofazi pred cvetanje ili u početku cvetanja. Obzirom na najavljene kiše od utorka, preporuka je da se u ponedeljak 12 aprila uradi zaštita sa: Manfil 2,5 kg/ha ili Mankogal 80 2 kg/ha ili DIthane neo tech 2,5 kg/ha ili Polyram 2 kg/ha ili Mankosav80 2 kg/ha. Ukoliko se zaštita ne obavi u ponedeljak nego kasnije a vlaženje bude trajalo više od 10 sati dodati: Ciprodex 0,7L/ha ili Chorus 0,5 kg/ha ili Pehar 2 L/ha ili Neon 0,7 L/ha.

   Radi poboljšanja oplodnje i sprečavanja odbacivanja plodova preporučuje se sledeći program ishrane:

u fazi belih balona: Delfan plus ili Isabion ili Vellamin 1 dL + Borovell ili TradeBor 1dL + NPK 20:20:20 300g na 100 L vode.

u fazi 20% otvorenog cveta: Perlan 0,5 dL ili NovaGibb 0,5dL + Delfan plus ili Isabion ili Vellamin 1 dL 

u fazi 60% otvorenog cveta: Perlan 0,5 dL ili NovaGibb 0,5dL + Delfan plus ili Isabion ili Vellamin 2 dL

u fazi opadanje latica Delfan plus ili Isabion ili Vellamin 2 dL + Borovell ili TradeBor 1dL + NPK 20:20:20 300g na 100 L vode

    Radi zaštite od bakteriozne plamenjače tokom cvetanja dodati Bacilomix original 2 L/ha ili Botrix B 2 L/ha.

Stresni uslovi u fenofazi cvetanja [06.04.2021]

Zavisno od regiona i sortimenta, neke voćke su precvetale, a neke su na početku cvetanja. I delje su na snazi stresni uslovi (suvo i vetrovito vreme sa temperaturama ispod proseka). Radi pospešivanja oplodnje i jačanja imuniteta biljaka u voćnjacima koštičavog voća koji se nalaze u punom cvetu naša preporuka je da se uradi tretman sredstvom na bazi ektrakata morskih algi : Fertigal Eklomaks 1-2 l/ha, Algavell 3 l/ha, Phylgreen 2 l/ha,  Nutri BS-95 1,5 l/ha ili Wuxal Ascofol 2 l/ha.

U zasadima jabučasatog voća, kao i u zasadima koštičavog voća koji precvetavaju iz gore navedenog razloga preporučujemo da se nastavi tretman sa : Epin extra 150 ml/ha+ aminokiseline (Isabion 2 l/ha ili Activeg Gold ili 2 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha ili Vellamin 2,5 l/ha ili Nutriamino plus 1-1,5 l/ha).

U voćnjacima koštičavog voća koji još nisu počeli da cvetaju i gde mraz nije “obrao” sav rod preporučujemo krajem nedelje tretman Borom neposredno pred cvetanje, jer on utiče na mnoge fiziološke procese u biljci, kao što su : kvalitetnije cvetanje, bolju oplodnja (pospešuje klijanje polena), utiče na lepši oblik poloda, a ima značajnu ulogu i u metabolizmu šećera. Preporučujemo :  Nutri Boron Pro 1 l/ha , Wuxal Boron 2 l/ha, Foligal Bor 150 2 l/ha, Foliarel 21 B 1 kg/ha, Hadland boron 1 l/ha, Borovell  200 ml/100 L vode ili  Boron 2 l/ha.

 •          U zasadima ŠLJIVA koje precvetavaju u narednih 45 dana ne treba raditi folijarne tretmane !

 

Nepogodne vremenske prilike za voćnjake u cvetu [04.04.2021]

Usled najavljenih vremenskih prilika (mrazeva do -3 C) koje bi mogle da prozrokuju značajne štete u voćnjacima, bresaka, kajsija, krušaka i jabuka. Preporučujemo da se 24 sata pre mraza uradi kombinacija : Epin extra 150 ml/ha+ neke od navedenih aminokiselina (Activeg Gold 2 l/ha, Vellamin 2,5 l/ha ili Nutriamino plus 1-1,5 l/ha ili  Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha ili Megafol 2 l/ha).

*U koliko se nastave uzastopni mrazevi preporučljivo je ponavljati navedenu kombinaciju na svakih 48 sati.

Zaštita kruške u fazi zelenih pupoljaka do početka cvetanja [02.04.2021]

    Kruškina buva je počela piljenje larvi, mada se još uvek mogu naći pojedinačna imaga, te bela jaja, dok dominiraju žuta jaja. Preporuka je da se pregledaju cvetne gronje na prisustvo larvi. Ukoliko je počelo masovnije piljenje preporuka je da se uradi suzbijanje sa: TEPPEKI 140 g/ha ili SIVANTO PRIME 0,9 L/ha.

    Protiv pojave čađave krastavosti preporuka je da se od fungicida doda: POLYRAM 0,2% ili MANFIL 0,2-0,2% ili DITHANE NEO TECH 0,25% ili MANKOSAV 75WG 0,25%.

    Iako cvetanje najvećeg broja sorti kruške nije još počelo, kako bi se zaštitile pčele potrebno je zaštitu obaviti nakon što Sunce zađe za hirizont, posle 19 časova!

Suzbijanje kruškine buve [22.02.2021]

    U toku je parenje i polaganje jaja kruškine buve. Preporuka je da se pregledaju zasadi kruške naredna dva do tri dana.

    Ukoliko se u proseku zabeleži više od jedne buve na 10 izbojaka, preporuka je da se uradi prskanje kombinacijom Ovitexa ili Letola 2% sa preparatima: Decis expert 0,015% ili Scatto 0,05% ili Sumialpha 0,03% ili Kaiso 0,025% ili Karate zeon 0,025% ili Bioaction 0,1% ili Plures 0,08% ili Fastac 0,02%

    Ukoliko se zabeleži jedna odrasla buva na 10 do 20 izbojaka, preporuka je da se uradi prskanje sa Aspanger glinom ili Ovitex ili Letol 2%.

     Ukoliko se zabeleži jedna odrasla buva na manje od 20 izbojaka, preporuka je da se pregled ponovi za 5 dana.

     Na mestima gde je protekle godine bilo pojave bekteriozne plamenjače, preporuka je da uradi zaštitita preparatom Bacilomix original 3 L/ha.

Da li je došlo do oštećenja voća od niskih temperatura?! [18.02.2021]

I ove godine ćudljiva zima je najniže temperature donela pred kraj zimskog mirovanja voćnih vrsta. Ipak osim kajsije i breskve, koje su polako krenule sa vegetacijom, ostale, u nas gajene voćne vrste još miruju. Tokom 13 i 14. februara u svim većim voćarskim regionima Srbije zabeležene su minimalne temperature od -9 do -12°C. Postavlja se pitanje da li je došlo do oštećenja rodnih pupoljaka na voćnim vrstama?  

Prema literaturnim podacima prozvodni minimum  za različite voćne vrste su sledeći:

Voćna vrsta

Proizvodni(1)  min.  zimisko mirovanje                Proizvod min.  faza pucanje pupoljaka                   

 

jabuka

 -25°C                                                                              - 9,5°C

 

kruška

-25°C (-30°C)                                                                  - 9,5°C

 

Dunja

-30°C                                                  

 

Šljiva

 -25°C                                                                              - 10°C

 

Breskva

-26°C (-30°C)                                                                    - 8°C

 

Kajsija

-25°C                                                                              - 9,4°C

 

Trešnja

-28°C                                                                                 - 8°C

 

Višnja

-40°C                                                                               - 9,5°C

 

Orah

-16°C

 

Lešnik

Do -30°C

 

Vinova loza

-24°C (okca)                                                                     -10°C

-26°C (lastari)                                                       

-30°C (drvo)

 

Malina

Do -26°C

 

 (1)proizvodni minimum podrazumeva da na tim temperaturama još ne nastupaju značajnija oštećenja biljnih tkiva (pupoljci i drvo). 

Iz gore navedene tabele, te pregledom zasada voća u poslednja dva dana, a i naosnovu još uvek svežih iskustava iz 2018 godine (1.marta.2018 zabeležene niske temperature  od -15 do -25°C u sličnoj fazi razvoja voćnih vrsta) prva konstatacija je da u većini zasada ne treba računati sa oštećenima od ovog hladnog talasa. Ako i bude oštećenja to se može desiti u zasadima kajsije i eventualno breskve. Ovome idu u prilog činjenica da voće nije bilo isprovocirano predhodnim toplim talasima tokom januara i prve polovine februara meseca. Pošto su ovi topli talasi bili kratkotrajni i završavali su se mraznim jutrima i noćima. Pa su voćke ovaj poslednji hladan talas dočekale još uvek dobro iskaljenje. 

Potpunu sliku eventualnih oštećena ćemo imati nakon kretanja vegetacije. U svakom slučaju kod breskve i kajsije ako do sada nije rađena rezidba i ne raditi je do cvetanja dok se ne vidi šta će ostati. Kod ostalih voćnih vrsta nastaviti sa uobičajenim aktivnostima pripreme za novu vegetaciju.

XVI savetovanje o zaštiti bilja Srbije [14.02.2021]

  XVI savetovanje o zaštiti bilja Srbije biće održano u hotelu Palisad od 22-25. februara 2021. godine. Prijava i program Savetovanje mogu se naći na sajtu Društva https://plantprs.org.rs/rs.

    Predviđeno je strogo pridržavanje epidemioloških mera protiv CoVid-19 tokom održavanja savetovanja.

Pojava kruškine buve [05.02.2021]

     Kruškina buva je počela naseljavanje kruške još prošle nedelje tokom lepih toplih dana. Juče je registrovano masovno parenje kruškine buve i pojedinačno polaganje jaja. Preporuka je da se pregledaju zasadi kruške.

    Ukoliko se u proseku zabeleži više od jedne buve na 10 izbojaka, preporuka je da se uradi prskanje kombinacijom Ovitexa ili Letola 2% sa preparatima: Decis expert 0,015% ili Scatto 0,05% ili Sumialpha 0,03% ili Kaiso 0,025% ili Karate zeon 0,025% ili Bioaction 0,1% ili Plures 0,08% ili Fastac 0,02%

    Ukoliko se zabeleži jedna odrasla buva na 10 do 20 izbojaka, preporuka je da se uradi prskanje sa Aspanger glinom ili Ovitex ili Letol 2%.

     Ukoliko se zabeleži jedna odrasla buva na manje od 20 izbojaka, preporuka je da se pregled ponovi za 5 dana.

Efikasnost urađenog tretmana, brojnost buve, proveriti za 3 do 5 dana.

Naručivanje feromonskih klopki za 2021. godinu [13.01.2021]

 

    Svi koji žele da obezbede potrebne količine feromona i klopki za 2021. godinu, potrebno je da pošalju potrebe do 5. februara na mejl vajgandd@sbb.rs ili se jave na telefon 063326772 Dragan

    Mamci za koje postoji mogućnost nabavke su sledeći:

Rod                  Vrsta              narodno ime                           preporučeni model klopke

Tuta                  absoluta         paradajzov moljac                   feromon            RAG

Meligetes          aeneus            repičin sjajnik                         feromon            VARb3z+

Clysia               ambiguella      grožđani moljac                       feromon            RAG

Helicoverpa      armigera          pamukova sovica                    feromon             VARL+

Ceutorhynchus  assimilis          rilaš kupusne mahune             mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus quadridens       mali kupusov rilaš – pipa         mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus napi                 veliki repičin rilaš - pipa           mirisni mamak   KLP+

Lithocolletis     blancardella      miner mramornih mina            feromon             RAG

Lobesia             botrana          grožđani moljac                      feromon              RAG

Mamestra         brassicae         kupusna sovica                      feromon              VARL+

Rhagoletis        cerasi, cingululata  muva višnje i trešnje        mirisni mamak     PALz

Sitotroga           cerealella        žitni moljac                           feromon              VARL+

Rhagoletis completa       NOVO       orahova muva                 mirisni mamak      PALz

Lithocolletis     corylifoliella       miner belih mina                   feromon               RAG

Cossus              cossus             drvotočac                             feromon               VARb3

Xyleborus         dispar PALX      voćni sipac - potkornjak         lepljiva klopka       PALX

Grapholita        funebrana         šljivin smotavac                    feromon               RAG

Halyomorpha      halys  NOVO   braon mramorasta stenica      komplet                Trécé

Pandemis          heparana         smotavac lisnih pupova           feromon              RAG

Epicometis       hirta                 rutava buba                           mirisni mamak     VARb3k

Plodia              interpunctella    bakrenasti moljac                   feromon              VAR

Anagasta          kuehniella        brašneni moljac                      feromon              VARL

Anarsia             lineatella         breskvin moljac                      feromon              RAG

Plutella             maculipennis NOVO       kupusni moljac         feromon               RAG

Hoplocampa     minuta, flava     šljivine ose                           lepljiva ploča        PALf

Grapholita        molesta            breskvin smotavac                 feromon              RAG

Synanthedon     myopaeformis  jabukov staklokrilac               feromon               RAG

Ostrinia            nubilalis           kukurzni plamenac                mirisni mamak      VARL+

Agriotes           obscurus/ lineatus skočibube (žičari)              feromon               Yf

Cameraria         ohridella          miner kestena                       feromon               VARL+

Phthorimaea     operculella       krompirov moljac                   feromon               RAG

Adoxophyes     orana               smotavac pokožice ploda         feromon              RAG

Cydalima          perspectalis     šimširov moljac                      feromon               VARL

Archips            podana            mrki smotavac                        feromon               RAG

Cydia               pomonella       jabučni smotavac                    feromon               RAG

Bothinoderes    punctiventris   repina pipa                             feromon                TAL

Zeuzera            pyrina             granotočac                             feromon               VARb3

Cydia                pyrivora          kruškin smotavac                   feromon                RAG

Delia                radicum  NOVO kupusna muva                       mirisni mamak      KLP+

Agriotes           rufipalpis NOVO skočibuba (žičar)                   feromon                Yf

Leucoptera       scitella             miner okruglih mina                feromon                RAG

Agriotes           sputator   NOVO      skočibuba                        feromon                Yf

Synatedon        tipuliformis NOVO      staklokrilac                   feromon                RAG i VARs+

Agriotes           ustulatus    NOVO       skočibuba (žičar)    feromonski i mirisni mamak  VARb3

Synantedon       vespiformis      staklokrilac                           feromon                RAG i VARs+

Diabrotica        virgifera            kukuruzna zlatica                  feromon                 PAL

    Više o feromonima pročitajte ovde.

Pojava dudovca 2020. godine i prognoza za 2021. godinu [30.12.2020]

            Leptiri su bili brojni u poređenju sa prosekom od 2008. do 2019. godine. U Somboru je zabeleženo 42 leptira a u Čelarevu čak 202 (proseci su 27 i 22 primerka).

            Leptiri su bili prisutni u tri generacije. U Somboru su zabeležena samo dva pojedinačna primerka prve generacije: 15. i 29. maja. U Čelarevu zabeležen je 41 primerak od 10. maja do 17. juna. Pik u letu nije zabeležen a najviše leptira je zabeleženo 19. i 20. maja po četiri primerka za noć.

            Druga generacija u Somboru je bila prisutna skoro svakodnevno od 26. jula do18. avgusta. Zabeležen je i jedan usamljen pojedinačan primerak 10. jula. Makismum leta je zabeležen 16. avgusta – 7 leptira za noć. Ukupno je zabeleženo 37 primeraka, što je dvostruko više od proseka za period od 2008. do 2019. godine. U Čelarevu leptiri su bili prisutni od 22. jula do 23. avgusta. Maksimum leta je zabeležen 02. avgusta – 14 leptira za noć, a osim njega je zabeležen još jedan pik u letu 13. avgusta – 13 leptira za noć. Ukupno je zabeleženo 153 leptira druge generacije što je mnogostruko više od proseka koji iznosi 11!

            U Somboru je zableženo samo tri pojedinačna primerka treće generacije 29. avgusta, te 07. i 11. septembra. U Čelarevu je zabeleženo 8 primeraka treće generacije u periodu od 29. avgusta do 13. septembra.

            Koeficijent generacije po Mesz­áros-u u Somboru je 20, a u Čelarevu 3,96. Stoga se saopštava pozitivna dugoročna prognoza za prvu generaciju za 2021. godinu. Obzirom na brojnost očekuje se masovna pojava gusenica dudovca na mnogim vrstama voćarskih i ukrasnih biljaka. Suzbijanje gusenica prve generacije dudovca će biti potrebno na većem području u zasadima oraha, leske, višnje, šljive, trešnje, duda i na mnogim ukrasnim biljkama.

Meteorološke prilike tokom vegetacije 2020. godine [18.10.2020]

Za nema je još jedna vegetacija. Sa stanovišta meteoroloških prilika, još jedna godina sa većim brojem ekstremnih, neuobičajenih pojava. Da bi to prikazali, podatke za Sombor iz 2020. godine uporedili smo sa podacima od 1948. do 2019. godine.

Prva četiri meseca: januar, februar, mart i april bili su topliji od proseka. Posebno se tu istakao februar koji je bio čak za 5.3OC topliji od proseka. Samo je februar 2016. godine bio topliji od februara ove godine! Nakon toga je usledio maj koji je za 0,4OC bio hladniji od prosečnih vrednosti. Ovakav mesečni podatak ne pokazuje dovoljno jasnu sliku temperature u maju. Međutim ako se prisetimo ovog maja, setićemo se da smo morali paliti grejanje po kućama sve do kraja maja. To je zato jer je poslednja dekada u maju bila za 2,5OC hladnija od prosečnih vrednosti za maj!

Za jun možemo reći da je bio oko prosečnih temperaturnih vrednosti, jer bio toliji za svega 0,5OC od proseka. Jul, avgust i septembar su bili značajno topliji od proseka: jul za 1.3 OC, avgust za 2.9 OC a septembar za 2.7 OC, a to se jasno vidi i na grafikonu u prilogu.

Period april – avgust je bio topliji za 1,2OC od prosečnih vrednosti.

Što se tiče padavina, januar je počeo sa 17mm padavina niže od prosečnih vrednosti. Zatim su usledili februar i mart sa +8 odnosno +5 mm više od proseka. Na osnovu ovog za period januar mart se može zaključiti da su vrednosti vlage bile uobičajene. Usledio je april sa 35mm padavina niže od proseka a onda i maj sa 26mm padavina niže od proseka. Tokom juna visina padavina je bila 114 mm odnosno 37mm padavina više od proseka. To nije u potpunosti nadoknadilo manjak vlage, ali biljke su bile u dobroj kondiciji. U julu je visina padavina bila 61mm odnosno samo 6 mm niže od proseka pa se dobra kondicija biljaka nastavila. Avgust je imao visinu padavina od 82 mm što je za 28mm više od prosečnih vrednosti. Biljke su se držale dobro sve do kraja avgusta kada je tri – četiri dana temperatura prešla 34OC i prekinula normalno otpuštanje vlage iz zrna kukuruza i soje.

Period april – avgust je imao 2,7mm niže padavine od prosečnih vrednosti.

Ako se u obzir uzme da je isti period bio topliji za 1,2OC i da je raspored padavina bio neujednačen, 2020. godina može se oceniti kao blago nepovoljna za razvoj gajenih biljaka.

Pojava Bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) u krušci i Dunji. [18.05.2020]

Maj mesec je perod kada u kruške i dunje dolazi do najagresivnijeg napada Erwinie amylovore. Do kraja maja meseca preporučljivo je najmanje jednom nedeljno da se obiđu zasadi u cilju utvrđivanja prisustva simptoma, mladari se suše i uvijaju u vidu pastirskog štapa. Posebnu pažnju obratiti u zasadima gde je u poslednje dve godine  bilo simptoma, odnosno problema.

Takođe poseban oprez je potreban u lokalitetima gde je nakon cvetanja bilo grada i/ili olujnog vetra. U tim zasadima u roku od 24 sata od nastanka oštećenja primeniti sredstva na bazi kaptana (Merpan i sl.) i folijarna hraniva sa antistres efektom : (  Megafol 2 l/ha, Vellamin 3,5 l/ha, Isabion 2 l/ha, Nutriamino plus 1-1,5 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha), još bolje bi bilo uraditi : Ervix 1%.

U voćnjacima gde se uoče pojava bolesti uraditi : Nutri bioclean 2 l/ha ili Bacillomix specijal 1%. Na voćkama gde se uoče simptomi oboljenja ne treba žuriti sa otklanjanjem zaraženih biljnih delova, treba dati biljci šansu da proba sam da se izbori sa bolešću.

Krajem vegetacije otkloniti zaražene biljne delove, alat (makaze, testere za rezanje) nakon svake upotrebe dezinfikovati (u alkoholu ili Desu ). Zaražene biljne delove odmah spaliti.

Uvećanje plodova voća [30.04.2020]

U cilju poboljšanja obojenosti, veličine i homogenosti plodova tj. dobijanja na oko primamljivijih plodova  voća preporučujemo:  Nutri Engorde 2 l/ha, MC cram 3 l/ha,  Hormovell 1 l/ha, Wuxal Aminokal 250 ml/100 l vode ili Amifol K 3,5 l/ha.

NAPOMENA tretmane ne raditi u šljivama zbog mogućnosti stvaranja ožegotina !

Nedostatak Gvožđa (Fe) u krušci, breskvi i nektarini [22.04.2020]

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja  na slabo alkalnim zemljištima i zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostatci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je  liska  izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje. U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa : Ultraferro u količini 50-70 grama po stablu preko korena ili folijarno Wuxal  Ferro 2 l/ha ili Feramin u količini od 3 l/ha (gotova kombinacija gvožđe+aminokiseline) ili Brexil combo 300 g/ 100 L vode  ili Nutrielements u količini 2 l/ha folijarno ili preko sistema za navodnjavanje 2-5 l/ha .

Folijarni tretman gvožđem raditi u kombinaciji sa aminokielinama : Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha ili Nutriamino plus 1-1,5 l/ha ili Megafol 2 l/ha ili Vellamin 3 l/ha.

Bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora) u dunji i krušci [16.04.2020]

Poznato je da je dunja voćna vrsta koja je izrazito osetljiva na bakterioznu plamenjaču (Erwinia amylovora).  U voćnjacima dunje koji se nalaze u cvetu, kao i u zasadima kruške koji nisu u cvetu, preporučljivo je da se uradi preventivno 2 vezana  tretmana u razmaku od 7 dana sa : Nutri Fos K 1,5 l/ha ili Fosfivel Ca 2,5 l/ha ili Trafos K 4 l/ha.

Pijaca elektronska Srbije [11.04.2020]

     Svi poljoprivredni proizvođači u Srbiji koji žele da prodaju svoje proizvode, mogu da koriste elektronski servis

https://pijaca.minpolj.gov.rs/

    U Somboru postoji elektronska zelena pijaca na Facebooku kao grupa Somborska zelena pijaca  pomoću koje možete naručiti povrće, cveće, orahe i ono Vam stiće kući u roku od apr dana.

Za rad u toku policijskog časa potrebno je podneti zahtev Upravi za zaštitu bilja 48 sati pre izvođenja operacije. Zahtev se podnosi elektronski na adresi https://agromere.registar-uzb.rs/

Telefoni za dodatne informacije su podeljeni po okruzima:

Окрузи: Јужнобачки, Средњебанатски, Јужнобанатски, Севернобанатски, Севернобачки, Западнобачки и Сремски – контакт телефон 064/88-18-449

Окрузи: Град Београд, Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Поморавски, Нишавски, Јабланички, Пчињски, Топлички и Пиротски – контакт телефон 064/88-18-486

Окрузи: Мачвански, Моравички , Kолубарски, Златиборски, Шумадијски, Расински и Рашки – контакт телефон 064/88–18–412.

I dalje stresni uslova za voće koje cveta [07.04.2020]

Zavisno od regiona i sortimenta, neke voćke su precvetale, a neke su na početku cvetanja. I delje su na snazi stresni uslovi ( suvo vreme sa jakim vetrovima ). Radi pospešivanja oplodnje i jačanja imuniteta biljaka u voćnjacima koštičavog voća koji se nalaze u punom cvetu naša preporuka je da se uradi tretman  nekim od navedenih sredstava na bazi ektrakata morskih algi : Algavell 3 l/ha, Phylgreen 2 l/ha,  Nutri BS-95 1,5 l/ha ili  Wuxal Ascofol 2 l/ha.

U zasadima jabučasatog voća, kao i u zasadima koštičavog voća koji precvetavaju iz gore navedenog razloga preporučujemo da se nastavi sa tretman sa : Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha ili Vellamin 2,5 l/ha ili Nutriamino plus 1-1,5 l/ha.

U voćnjacima koštičavog voća koji još nisu počeli da cvetaju i gde mraz nije “obrao” sav rod preporučujemo tretman Borom neposredno pred cvetanje, jer on utiče na mnoge fiziološke procese u biljci, kao što su : kvalitetnije cvetanje, bolju oplodnja (pospešuje klijanje polena), utiče na lepši oblik poloda, a ima značajnu ulogu i u metabolizmu šećera. Preporučujemo :  Nutri Boron Pro 1 l/ha , Wuxal Boron 2 l/ha, Foliarel 21 B 1 kg/ha, Hadland boron 1 l/ha, Borovell  200 ml/100 L vode ili  Boron 2 l/ha.

 •          U zasadima ŠLJIVA koje precvetavaju u narednih 45 dana ne treba raditi folijarne tretmane !

Pojava mraza u periodu cvetanja voća [28.03.2020]

Sredinom sledeće nedelje se najavljuje pojave mraza. Voćne vrste koje su precvetale, nalaze se u cvetu ili će uskoro cvetati sada su veoma osetljive na temperaturne stresove. U cilju smanjenja stresa, biostimulacije cvetanja i poboljšane oplodnje, kao i održivosti zametnutih plodova naša preporuka je da se u kritičnom periodu koji sledi (od 48 do 24 časa pre pojave mraza)  uradi tretman sa :

Megafol 1,5 l/ha ili Wuxal ascofoll 1 l/ha ili Vellset 1 l/ha ili Phylgreen 1 l/ha ili Nutriamino plus 1 l/ha ili Algavell 2,5 l/ha ili Vellamin 2,5 l/ha.  Uz dodatak jednog od sredstava na bazi cinka, radi povećanja otpornosti na bolesti kao i pravilan rad hormona : Zincvell 2 l/ha  ili Nutri Zinc-P 2 l/ha ili MC cram 2 l/ha ili Maxflow Zn 1 l/ha ili MC Set 1 l/ha ili Wuxal Zink 1 l/ha.  

Ili se preporučuju tretman u periodu od 48 do 24 časa pre pojave mraza preparatima koji povećavaju otpornost biljke na niske temperature :  *Noice 8-10 l/ha ili **Epin extra 150 ml/ha

*Preparat Noice treba raditi samostalno (ne meša se sa drugim preparatima za zaštitu i ihranu bilja), pri tome se truditi da pokrovnost bude što bolja da bi preparat dospeo podjednako na sve zelene delove koji se štite od mraza.

**Tretman preparatom Epin extra treba uraditi dva puta u razmaku od 3 dana.

Knjiga Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji 2020 godine u prodaji [02.03.2020]

     Od strane izdavača iz Sombora, firme Agroprotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2020. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 950 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2020. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2019. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 60 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 50tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 120 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. U knjigu nisu uneti podaci za oko 150 registrovanih preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

   Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled aktivnih materija herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. Kod nas uputstva za upotrebu pesticida na sebi ne nose oznaku mehanizma delovanja pa je ovo korisna informacija za sve korisnike pesticida. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema naučnim istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

  

    Obim knjige je 373 strane, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara + troškovi slanja (oko 300) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Počela aktivnost kruškine buve [17.02.2020]

 Vizuelnim pregledima kruške, uočeni su prvi primerci kruškinih buva u zasadima. Brojnosti su za sada male, čak i u voćnjacima gde je prošle godine brojnost buve bila visoka na kraju vegetacije. U toku je početak naseljavanja, uglavnom polno nezrelih jedinki, tek ponegde može da se nađe po koje položeno jaje.

Preporuka da se uradi zaštita sa preparatima koji "maskiraju" krušku i otežavaju nalaženje od strane buve. Pogodna sredstva su mineralna ulja na primer (Letol...) ili gline ili zeolit. Kod svih preparata minimlana koncentracija primene je 2%. Upotreba ovih preparata može snačajno da smanji početnu populaciju kruškine buve u voćnjaku. Tretman ponoviti nakon obilnije kiše.

Dodavanje insekticida na bazi piretroida (deltametrina, cipermetrina, lambda cihalotrina, zeta cipermetrina...), na većini lokaliteta usled umanjenog ili izostanka njihovog delovanja na imaga buve u ovoj fazi, nema efekta. Takođe piretroidi suzbijaju sve prirodne neprijatelje kruškine buve u voćnjaku, pa kasnije problem buve biva još izraženiji.

Feromoni 2020 naručivanje [01.02.2020]

            Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se insekat koga želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, mirisne, obojene, lepljive...

            Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

      I ove godine nudimo feromone za sledeće vrste

Rod

Vrsta

narodno ime

Tuta

absoluta

paradajzov moljac

Clysia

ambiguella

grožđani moljac

Meligethes

aeneus

repičin sjajnik

Helicoverpa

armigera

pamukova sovica

Ceutorrhynchus

assimilis, quadridens

repičine pipe

Lithocolletis

blancardella

miner mramornih mina

Lobesia

botrana

grožđani moljac

Ceratitis

capitata

voćna muva

Rhagoletis

 cerasi, cingulata, completa

muva višnje, trešnje i oraha

Sitotroga

cerealella

žitni moljac

Lithocolletis

corylifoliella

miner belih mina

Cossus

cossus

drvotočac

Xyleborus

dispar

voćni sipac - potkornjak

Grapholita

funebrana

šljivin smotavac

Pandemis

heparana

smotavac lisnih pupova

Epicometis

hirta

rutava buba

Plodia

Anagasta

Interpunctella

Kuehniella

bakrenasti  moljac

brašneni moljac

Anarsia

lineatella

breskvin moljac

Hoplocampa

minuta, flava PALf

šljivine ose

Grapholita

molesta

breskvin smotavac

Synanthedon

 myopaeformis

jabukov staklokrilac

Ostrinia

nubilalis

kukurzni plamenac

Agriotes

obscurus/ lineatus

skočibube (žičari)

Cameraria

ohridella

miner kestena

Phthorimaea

operculella

krompirov moljac

Adoxophyes

orana

smotavac pokožice ploda

Cydalima

perspectalis

šimširov plamenac

Archips

podana

mrki smotavac

Cydia/ Carpocapsa 

pomonella

jabučni smotavac

Bothinoderes

punctiventris

repina pipa

Zeuzera

pyrina

granotočac

Cydia

pyrivora

kruškin smotavac

Agriotes

sordidus

skočibuba (žičar)

Leucoptera

scitella

miner okruglih mina

Tropinota

squalida

crni cvetojed

Synanthedon

tipuliformis

staklokrilac

Synathedon

vespiformis

staklokrilac

Diabrotica

virgifera

kukuruzna zlatica

Kako naručiti: Za jedno mesto praćenja je najčešće potrebno 4 feromona, 1 klopka i 2 paketa lepka ako se koriste delta klopke tipa RAG. Feromoni se menjaju na 4 do 6 nedelja. Klopka bez problema izdrži jednu godinu. Ukoliko brojnost insekata nije velika, dovoljno je da se lepljive ploče menjaju na svakih 14 dana, što znači da je za sezonu dovoljno dva paketa lepka, jer jedan paket lepka sadrži četiri lepljive ploče, 

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku feromona, najbolje je da potrebnu količinu za 2020. godinu poručite do 7. februara na vajgandd@sbb.rs ili 063326772. I nakon 7 februara se feromoni mogu poručiti, ali količine u tom slučaju nisu zagarantovane. Isporuka naručenih količina se vrši posle sredine marta.

Detaljnije o feromonima možete pročitati ako kliknete ovde

Dudovac - pojava tokom 2019. godine i prognoza za 2020. godinu [03.01.2020]

     Dudovac je bio malobrojan tokom 2019. godine. Bojnost leptira je bila dvostruko manja od prosečnih vrednosti za poslednjih 11 godina. Ne čudi što su i štete od gusenica prve generacije uočavane na dudu a od druge generacije na dudu i lešniku.

            Leptiri prve generacije su leteli od 4. maja do 20. juna. Tokom noći je hvatano 1 do 3 leptira, pa nije zabeležen maksimum leta. Zabaleženo je 13 leptira u Somboru i 14 u Čelarevu.

            Prvi leptir druge generacije je zabeležen 04. jula, a onda je malo redovniji ulov trajao od 24. jula do 10. avgusta. U Somboru je zabeleženo dva primerka a u Čelarevu 15 primeraka. Više od jednog leptira za noć je zabeleženo samo 31. jula u Čelarevu – 9 primeraka.

Tokom perioda pojave treće generacije zabeležen je po jedan leptir u Somboru (01. septembra) i Čelarevu (15. septembra).

            Koeficijent generacije po Mesz­áros-u u Somboru je 0,21 , a u Čelarevu 1,14. Znači da se u Somboru – na severu Bačke saopštava negativna dugoročna prognoza a u Čelarevu na jugu Bačke, pozitivna. Ipak, obzirom na veoma nisku brojnost tokom leta druge i treće generacije, ekonomski značajnija pojava prve generacije leptira i gusenica može se očekivati samo na dudu. Kratkoročna prognoza i optimalni rokovi suzbijanja će biti saopštavani na www.agroupozorenje.rs.

Meteorološke prilike 2019. godine [29.12.2019]

            Vremenske prilike tokom svake pojedinačne godine su priča za sebe. Poljoprivredna proizvodnja u Vojvodini u najvećoj meri odvija se na otvorenom polju, bez navodnjavanja i zato jako zavisi od vremenskih uslova.  Brzo prilagođavanje proizvođača postojećim uslovima neophodno je da bi proizvodnja bila uspešna. Podaci za 2019. godinu u Somboru upoređeni su sa podacima za period od 1955. do 2018. godine.

            Na grafikonu temperatura i padavina vidi se da je godina počela kao sušna. Od januara do juna, tokom svih meseci je visina padavina bila niža od proseka. Tokom prvih pet meseci palo je 82 litre kiše po kvadratnom metru manje nego što je to uobičajeno! U istom periodu temperature tokom svih meseci su bile više u odnosu na prosek i to od 0,8OC u januaru do čak 3,9OC u martu. Nije čudno što je ovo posle marta 2018. godine, natopliji mart od kada imamo podatke.

            Nastavak godine je doneo topliji april (za 2,2OC) a zatim maj koji je bio hladniji za 1,7OC u odnosu na prosek. Da se potsetimo, bio je ovo maj tokom kog je grejanje kuća radilo punom parom. Svi naredni meseci su bili topliji od proseka: jul za 0,8OC, jun za 1,8 OC, avgust za čak 2.8 OC i septembar za 1.9OC. Sve navedene temperature praćene su padavinama manjim od proseka osim u junu, tokom koga je palo čak 56 mm padavina više od proseka i u septembru tokom kog je palo 10mm padavina više od proseka.

            Poslednjih godina su povećane temperature bile praćene povećanom visinom padavina. Ove godine od januara do sepembra palo je 26mm padavina niže od proseka. Pri tome temperauta je bila viša za 1,8OC ! Tako da bi se moglo reći da su biljke bile u stalnom stresu.

          Najveći uticaj vreme u ovoj vegetaciji je imalo na strnine i uljanu repicu, koje su jako patile od nedostatka vlage tokom zime. Pšenice u martu su izgledale kao što prosečnih godina izgledaju u decembru! Bokorenje kasnije posejanih strnina je skoro potpuno izostalo. Obzirom da se sada gaje sorte koje da bi dale visok prinos traže dobro bokorenje, očekivanje da će prinosi biti umanjeni se i ostvarilo. Hektolitri zrna su bili uglavnom loši, pa je na mnogim njivama pšenica izgledala kao urodica a uljana repica kao mak. Soja i kukuruz su se dugo dobro držali, ali je nedostatak vlage uslovio da zrna prinudno sazre, pa su prinosi u proseku na kraju ipak bili značajno umanjeni. Lokalno dobre prinose donela su područja koja su imala sreću da dobiju jedan ili dva pljuska više, jer je to značilo da su dobili 50 do 80 mm padavina više od okoline.

Proizvodnja jabuke po državama prema World apple and pear association (WAPA) [20.08.2019]

I ove godine je WAPA izašla sa procenom prinosa jabuke i kruške. U zemljama EU u proseku prinos jabuke u odnosu na prošlu godinu je manji za 20% (najveći podbačaj je u Litvaniji, Poljskoj i Mađarskoj). Više detalja možete pogledati na sajtu WAPA (http://www.wapa-association.org/asp/page_1.asp?doc_id=447).

Piljenje larvi kruškine buve [27.06.2019]

     Počelo je piljenje larvi kruškine buve, ali je i polaganje jaja još uvek u toku, pa su osim larvi prvog larvenog uzrasta u krušci prisutna i bela i žuta jaja. Preporuka je da se pregledaju zasadi kruške. U zasadima gde su jaja buve prisutna na manje od 50% letorasta i gde je brojnost jaja manja od 50 po letorastu, preporuka je da se uradi zaštita sa Delegate 400 g po hektaru ili Fesil 0,15%. Na mestima gde je brojnost veća preporuka je da se uz navedene preparate doda i Dimilin 0,5 L/ha. Obzirom na vremenske uslove uz insekticid je potrebno dodati i sredstva na bazi pinoleina na primer NuFilm ili WinFilm.

    Protiv bakterioza je preoruka da se koristi kombinacija preparata: Nutri Fos K ili Trafos K ili Fosfivell Ca 3 L/ha sa Bacilomix aurum 3 L/ha ili Nutri BIoClean 1 L/ha.

Stanje kruškine buve [21.06.2019]

     U zasadima kruške, u toku je polaganje jaja. Za sada larve prvog stupnja nisu pronađene pa je preporuka da se uradi pregled krušaka i ustanovi brojnost jaja. Ukoliko su jaja pristna na oko 50% letorasta i brojnost jaja je manja od 50 preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Insegar 1 kg/ha ili Lascar 0,15 L/ha. Ukoliko su jaja prisutna na svim letorastima i brojnost je preko 50 po letorastu uz navedene preparate preporuka je da se doda i Movento 1,5 L/ha.

   Radi poboljšanja efikasnosti preporuka je da se dodaju okvašivači, a protiv bolesti Bacillomix aurum 3 L/ha.

Prvi simptomi Erwinie amylovore u jabuci, krušci i dunji [08.05.2019]

Dvadesetak dana nakon cvetanja jabuke, kruške i dunje je period kada dolazi do najagresivnijeg napada Erwinie amylovore. Do kraja maja meseca preporučljivo je najmanje jednom nedeljno da se obiđu zasadi u cilju utvrđivanja prisustva simptoma, mladari se suše i uvijaju u vidu pastirskog štapa. Posebnu pažnju obratiti u zasadima gde u poslednje dve godine je bilo simptoma, odnosno problema. Takođe poseban oprez je potreban u lokalitetima gde je nakon cvetanja bilo grada i/ili olujnog vetra. U tim zasadima u roku od 24 sata od nastanka oštećenja primeniti sredstva na bazi kaptana (Merpan i sl.) i folijarna hraniva sa antistres efektom : (Megafol 2 l/ha, Vellamin 3,5 l/ha, Isabion 2 l/ha, Nutriamino plus 1-1,5 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha), još bolje bi bilo uraditi : Erwix 1% ili Nutri bioclean 2 l/ha ili Bacillomix aurum 1%.

Ako se uoče simptomi oboljenja ne treba žuriti sa otklanjanjem zaraženih biljnih delova, treba dati biljci šansu da proba sam da se izbori sa bolešću.

Krajem vegetacije otkloniti zaražene biljne delove, alat (makaze, testere za rezanje) nakon svake upotrebe dezinfikovati (u alkoholu ili Desu ). Zaražene biljne delove odmah spaliti.

Uvećanje plodova voća [01.05.2019]

U cilju poboljšanja obojenosti, veličine i homogenosti plodova tj. dobijanja na oko primamljivijih plodova  voća preporučujemo:  Nutri Engorde 2 l/ha,  Hormovell 1 l/ha, Wuxal Aminokal 250 ml/100 l vode ili Amifol K 3,5 l/ha.

NAPOMENA tretmane ne raditi u šljivama zbog mogućnosti stvaranja ožegotina !

Zaštita kruške nakon cvetanja [24.04.2019]

Kruškina buva je fazi pretežno starijih larvi ili sveže položenih jaja. Takođe se stvaraju i uslovi i za infekcije od prouzrokovača čađave krastavosti. Ovo je najkritičniji period (15-20 dana nakon cvetanja) za razvoj bakteriozne plamenjače u zasadima kruške. Prvi simptomi bakteriouz+zne plamenjače (savijanje mladara u vidu pastirskog štapa) se očekuju posle 1.maja.

Preporuka je da se što pre uradi tretman protiv bolesti sa preparatima na bazi mankoceba (Dithane, Mankosav i slično 0,3%), gde je problem i čađava krastavost obavezno dodati Scor/Different i slično 0,03% i slično)

U cilju umanjenja rizika od baketriozne plamenjače (Erwinia amylovora) preporučuje se u tretmane dodati i preparat koji aktivira odbrambene mehanizme biljaka, a to su preparati na bazi fosfika (Aliette Flash 0,4% ili Trafos-K ili Nutri Fos-K 0,2% i slično) i koji sadrže produkte mikroorganizama koji imaju baktericidno delovanje (Nutri Bioclean 0,2%, Bacillomix aurum 1% i slično). Tretman sa ovim preparatima najbolje ponoviti za 7-10 dana.    

Protiv lisnih vašiju, lisne galice (Dasyneura pyri), dodati i preparate na bazi acetamiprida (Kestrel i slično) 0,05% uz dodatak okvašivača Silwett 0,02%. Takođe ucilju umanjenja napada rđastih grinja primeniti preprate na bazi abamektina (Invert, Vertimec 0,15%). Treba računati da u dosta regiona preparati nabazi abamektina pokazuju slabiju efikasnost protiv kruškine buve.

Sa kruškinom buvom se trenutno ne treba posebno baviti. Samo kod jačeg napada (puno položenih jaja, veće prisustvo starijih larvi) buve treba primeniti Dimilin 0,03% ili Lascar 0,1% ili Insegar 0,06%.

Fe-hloroza [24.04.2019]

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja  na slabo alkalnim zemljištima i zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostatci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je  liska  izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje. U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa : Ultraferro u količini 50-70 grama po stablu preko korena ili folijarno Wuxal  Ferro 2 l/ha ili Feramin u količini od 3 l/ha (gotova kombinacija gvožđe+aminokiseline)  ili Nutrielements u količini 2 l/ha folijarno ili preko sistema za navodnjavanje 2-5 l/ha .

Folijarni tretman gvožđem raditi u kombinaciji sa aminokielinama : Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha ili Nutriamino plus 1-1,5 l/ha ili Megafol 2 l/ha ili Vellamin 3 l/ha.

I dalje nepovoljne vremenske prilike za voćne vrste u cvetu [09.04.2019]

Zavisno od regiona i sortimenta, neke voćke su precvetale, a neke su na početku cvetanja. I delje su na snazi stresni uslovi ( suvo vreme sa jakim toplim vetrovima ). Radi pospešivanja oplodnje i jačanja imuniteta biljaka u voćnjacima koštičavog voća koji se nalaze u punom cvetu naša preporuka je da se uradi tretman  .... Sredstvom na bazi ektrakata morskih algi : Algavell 3 l/ha, Phylgreen 2 l/ha,  Nutri BS-95 1,5 l/ha ili  Wuxal Ascofol 2 l/ha.

 •          U zasadima ŠLJIVA koje precvetavaju u narednih 45 dana ne treba raditi folijarne tretmane !

U zasadima jabučasatog voća, kao i u zasadima koštičavog voća koji precvetavaju iz gore navedenog razloga preporučujemo da se nastavi sa tretman sa : Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha ili Vellamin 2,5 l/ha ili Nutriamino plus 1-1,5 l/ha.

Zaštita kruške od bolesti [08.04.2019]

     Preporuka je da se u utorak ili sredu uradi zaštita kruške od gljivičnih bolesti sa: Chorus 50 0,5 kg/ha ili Ciprodex 0,6 L/ha + Dithane 3 kg/ha ili Mankosav 3 kg/ha. Pošto još uvek ima otvorenog cveta a vlaženja cveta će biti preporuka je da se uradi zaštita i protiv bakterioza preparatima Bacillomix aurum ili Erwix 1%.

      Ova sredstva nisu otrovna za pčele. No, pošto su istraživanja pokazala da pčele koje budu prskane sredstvima za zaštitu bilja, druge pčele ne puštaju u košnicu, pa te pčele mogu da uginu, preporuka je da se zaštita voćaka obavi nakon zalaska Sunca za horizont.

Temperaturni stres [27.03.2019]

Do kraja nedelje se najavljuje osetno hladnije vreme sa mogućnošću pojave mraza. Voćne vrste koje su precvetale, nalaze se u cvetu ili će uskoro cvetati sada su veoma osetljive na temperaturne stresove. U cilju smanjenja stresa, biostimulacije cvetanja i poboljšane oplodnje, kao i održivosti zametnutih plodova naša preporuka je da se u kritičnom periodu koji sledi uradi tretman sa :

Wuxal ascofoll 1 l/ha ili Vellset 1 l/ha ili Phylgreen 1 l/ha ili Nutriamino plus 1 l/ha ili Algavell 2,5 l/ha ili Vellamin 2,5 l/ha.  Uz dodatak jednog od sredstava na bazi cinka radi povećanja otpornosti na bolesti kao i pravilan rad hormona : Zincvell 2 l/ha  ili Nutri Zinc-P 2 l/ha, Maxflow Zn 1 l/ha ili MC Set 1 l/ha ili Wuxal Zink 1 l/ha.  

Knjiga Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2019. godine [15.03.2019]

Od strane izdavača iz Sombora, firme Agroprotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2019. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 950 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2019. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2018. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 40 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 40tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 90 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. U knjigu nisu uneti podaci za oko 150 registrovanih preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

   Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled aktivnih materija herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. Kod nas uputstva za upotrebu pesticida na sebi ne nose oznaku mehanizma delovanja pa je ovo korisna informacija za sve korisnike pesticida. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema naučnim istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

   Knjiga je posvećena dr Marku Injcu, doajenu zaštite bilja.

 

    Obim knjige je 380 strana, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara + troškovi slanja (oko 250) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Polaganje jaja kruškine buve i dalje traje, a očekuje se i otvaranje pupoljaka [13.03.2019]

     Od vikenda se očekuje ponovno otopljenje vremena, pa pošto su kruške u fazi bubrenja i početka pucanja pupoljaka treba uraditi zaštitu protiv bakterioza i buve.

         Hladne noći su produžile period polaganja jaja kruškine buve. Stoga je preporuka je da se najpre obavi pregled kruške da bi se ustanovila brojnost jaja i odraslih buva.

       Ukoliko se uoči više od 1 buve ili 5 jaja na 5 vrhova grana, najpre treba obaviti zaštitu od buve tokom naredna dva do tri dana kombinacijom preparata Dimilin 50mL + Letol 1 L na 100 L vode, a nakon toga baktericidima.

       Ukoliko je brojnost manja, od nedelje uraditi zaštitu kruške sa Letolom 2 L/100 L vode u kombinaciji sa Vitra 3 kg/ha ili Neoram 3 kg/ha ili Nordox 3 kg/ha ili Everest 3 L/ha ili Cuperval 3 L/ha.

Polaganje jaja kruškine buve [26.02.2019]

    Obzirom da je u toku polno sazrevanje kruškine buve, parenje i polaganje jaja, preporuka je da se pregledaju kruške. Ukoliko se pregledom ne pronađu položena jaja, a brojnost odraslih buva ne prelazi 1 na 15 izbojaka, preporuka je da se uradi tretiranje sa: Letolom 2% ili aspanger glinom 2%. Ukoliko se pregledom ustanovi veća brojnost odraslih buva i polaganje jaja, preporuka je da se uradi zaštita kruške sa: Lascar 1 dL ili Insegar 80g uz dodatak Letola 1 L/100 L vode. Tretmane uraditi narednih 2 do 3 dana.

Počelo naseljavanje kruškine buve i bakteriozna plamenjača [06.02.2019]

     Vizuelnim pregledima kruške, uočeni su prvi primerci kruškinih buva u zasadima. Brojnosti su male, čak i u voćnjacima gde je prošle godine brojnost buve bila visoka na kraju vegetacije. U toku je početak naseljavanja, polno nezrelih jedinki, pa je preporuka da se uradi zaštita sa preparatima koji prikrivaju miris i boju kruške kao što su mineralna ulja na primer Letol 2% ili gline 2%. Upotreba ovih preparata može snačajno da smanji početnu populaciju kruškine buve u voćnjaku.

     Takođe sada je pravo vreme da se stabla pregledaju, jedno po jedno na pristutvo rak rana koje su posledica pojave bakterizone plamenjače - Erwinia amylovora. Obzirom da su biljke a i bakterije u stanju mirovanja, trenutno je najbezbednije da se uradi odsecanje i iznošenje iz voćnjaka zaraženih biljnih delova.

Dudovac - Hyphantria cunea tokom 2018. godine i prognoza za 2019. godinu [06.11.2018]

             Tokom 2018. godine, dudovac je bio prisutan u tri generacije, što nije uobičajena pojava za ovu vrstu. Pojava treće generacije je posledica značajno toplijeg proleća i leta. U Somboru je zabeleženo ukupno 60 leptira, a u Čelarevu 30. Prosečna brojnost za poslednjih 10 godina u Čelarevu je 21, a u Somboru je 25. Znači da je tokom ove godine, zabeleženo za 1,4 puta više leptira u Čelarevu i za 2,4 puta više leptira u Somboru u odnosu na prosečne vrednosti.

            Prva generacija je bila prisutna od 25. aprila do 26. maja. Zabeleženo je 15 leptira u Somboru i 17 u Čelarevu, što je značajno više u odnosu na višegodišnji prosek. Najveći broj leptira zabeležen je u periodu od 02. do 06. maja. Maksimum leta zabeležen je samo u Čelarevu 06. maja. Tada je zabeleženo 7 leptira za noć. Na grafikonu je upoređena dinamika leta tokom 2018. godine sa prosečnom dinamikom leta. Vidi se da je najveći broj leptira ranije u proseku registrovan od 17. do 21. maja. Znači da je najveća brojnost leptira prve generacije 2018. godine bila 10 do 15 dana ranije nego što je to uobičajeno!!!

            Druga generacija je bila prisutna od 05. do 25. jula. U Somboru je zabeleženo 15, a u Čelarevu 11 leptira. U Somboru je to značajno više u odnosu na prosek poslednjih 10 godina, a u Čelarevu na nivou prosečne brojnosti. Nije zabeležen maksimum leta. Hvatano je 1 do 3 leptira za noć. Najveći broj leptira je zabeležen od 06. do 10. jula u Somboru i 11. do 21. jula u Čelarevu. Na grafikonu se može videti da je najveći broj leptira zabeležen 15 do 20 dana ranije nego što je to uobičajeno!!!

            Obzirom da su i prva i druga generacija bile prisutne značajno ranije nego što je to uobičajeno, ne čudi da se pojavila i treća generacija. Ona je bila prisutna od 14. avgusta do 22. septembra. U Čelarevu je bila prisutna sa samo dva leptira, dok je u Somboru zabeleženo čak 30 leptira treće generacije! Maksimum leta je zabeležen 22. avgusta – pet leptira za noć.

            Tokom 2018. godine, gusenice prve generacije dudovca su pravile ekonomski značajne štete na dudu, orahu i ukrasnom bilju, a druge generacije i na višnji, kajsiji i leski. Gusenice su morale biti suzbijane u skoro svim zasadima duda, na oko 50% zasada oraha, na 20% zasada višanja, kajsija i leske.

            Koeficijent generacije po Mesz­áros-u u Somboru je 3, a u Čelarevu 0,7. Prema tome u Somboru se saopštava pozitivna dugoročna prognoza, a u Čelarevu negativna. To znači da će brojnost prve generacije u Somboru biti veća nego ove godine, a u Čelarevu manja nego ove godine. Obzirom na brojnost, prva generacija gusenica bi u drugoj polovini maja mogla praviti ekonomski značajne štete na orahu, dudu te na ukrasnom bilju. Kratkoročna prognoza i pravi momenti za preglede biljaka će biti saopšteni na www.agroupozorenje.rs.

Meteorološke prilike 2018. godine [08.10.2018]

     Iza nas je još jedna vegetacija. Vremenski uslovi su bili izuzetno topli. Vremenske podatke za mesto Sombor u kontinuitetu imamo za period od 1955. do 2018. godine, pa se dalja analiza odnosi na merno mesto u Somboru. Obzirom da je klima Vojvodine prilično ujednačena što se tiče temperatura, podaci daju stvarnu sliku za temperaturne uslove u celoj Vojvodini.

     Na grafikonu temperatura i padavina su prikazane srednje mesečne temperature za raniji period i tokom vegetacije 2018. godine. Vidi se da je su svi meseci bili značajno topliji u odnosu na višegodišnje vrednosti. April je bio topliji za čak 5.1OC; maj za čak 3,7OC, jun za 1,9OC, jul za 1,2OC, avgust za čak 3,6OC i septembar za čak 2,2 OC. U proseku ceo period je bio topliji za čak 2,9OC u odnosu na prosek. Ove cifre se možda čine male, ali ako se uzme u obzir da je višegodišnja prosečna temperatura u aprilu 11,5OC a da je tokom 2018. godine bila 16,6OC to je povećanje od preko 30%!!! Za maj je to povećanje iznosilo skoro 20%!!! Ceo vegetacioni period je bio topliji za više od 15%!

     Ove izuzetno visoke temperature pratio je veoma loš raspored padavina. U aprilu i maju zabeleženo je čak 46mm padavina manje u odnosu na prosek. Zahvaljujući dobroj zalihi padavina iz zime, tokom aprila ozime gajene biljke nisu patile od suše, ali je krajem maja suša značajno počela da utiče na prinose ovih biljaka. U junu, julu i avgustu je zabeležena mnogo veća visina padavina u odnosu na prosek za 57mm u junu, i 27mm u julu i agustu. Tokom septembra je zabeleženo 4 mm padavina manje u odnosu na prosečnu vrednost. Kada se u obzir uzme ceo period od aprila do septembra, vidi se da je palo 60,7mm više padavina od proseka. Posle veoma sušnog aprila i maja, jari usevi su imali dosta padavina u ključnom periodu za formiranje dobrih prinosa.

     Najveća razlika je nastala u ranijem sazrevanju soje, kruške, kukuruza, lešnika, sunokreta, pa čak i većine sorti jabuka u odnosu na prosečne vrednosti. Krompir je u periodu kada zahteva niže temperature bio izložen visokim temperaturama, pa su prinosi značajno niži. Od štetočina dominirale su toploljubive vrste kao što je pamukova (kukurzna) sovica. Kod većine vrsta leptira, koje mogu biti štetne je zabeležena treća generacija, iako je uobičajeno da imaju dve generacije godišnje.

VIIII Tavankutski festival voća [24.09.2018]

    U organizaciji HKPD Matija Gubec, Galerije Prve kolonije naive u tehnici slame, OŠ Matija Gubec, VZ Voćko, održaće se VIIII Tavankutski festival voća u subotu, 29. septembra 2018 na Etnosalašu Balažević u Donjem Tavankutu, ulica Nikole Tesle 16, sa početkom u 10 časova.

    Manifestacija je posvećena predstavljanju privrednih potencijala i proizvoda, autentičnih rukotvorina, kao i proizvoda starih zanata Tavankuta.

Treća generacija dudovca (Hyphantria cunea) [10.09.2018]

      Potpuno neočekivano za ovaj period godine, zabeleženo je više leptira dudovca na svetlosnoj klopci.

      Treća generacija leptira ove vrste obično bude prisutna sa svega par leptira. Ovaj put je zabeleženo 25 leptira u Somboru tokom 10tak dana! Pažnju treba obratiti na voćne vrste koju su u berbi ili su već odavno obrane, kako ne bi došlo do golobrsta. Preporuka je da se u periodu od 12 do 15 septembra pregedaju zasadi višnje, trešnje, šljive, oraha, kajsija, krušaka, jabuka, vinove loze, duda… na prisustvo gusenica.

       Ukoliko se zabeleži prisustvo gusenica one se mogu suzbiti i mehanički jer će se nalaziti na pojedničanim listovima. Za veće zasade preporuka je da se uradi suzbijanje sa: Decis 0,3 L/ha ili Lamdex 0,2 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha ili Bifenicus 0,2 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha.

Zaštita kruške [30.06.2018]

U zasadima kruške situacija je različita. Postoje zasadi gde se uočava tendecija smirivanja aktivnosti. Međutim ima zasada gde je i dalje intenzivna aktivnost kruškine buve. U ovim zasadima kruške dominiraju mlađi razvojni stadijumi kruškine buve, kao i jaja u svim fazama razvoja (od novo položenih do pred piljenje). Ne treba zanemariti i aktivnost jabučnog i breskvinog smotavca, koji mogu da prouzrokuju crvljivost plodova. Narednih 7 dana se očekuje toplije vreme što će pogodovati razvoju kruškine buve, a predhodni period je pogodovao razvoju prouzrokovača oboljenja. Preporuka je da se u naredna 3 dana uradi tretman:

- Gde je i dalje veliko prisustvo buve primeniti DELEGATE 0,05% (suzbija i smotavce i buvu)  Karenca 7 dana

- Gde nema buve primeniti CORAGEN 0,02% (suzbija smotavaca) Karenca 14 dana.

U oba slučaja obavezno dodati okvašivač (Silwett 0,02% ili Etalfix Pro 0,02-0,025%, a najbolje FeSil 0,15%).

U slučaju da jako "curi" kruška usled medne rose od buve, 1 dan pre tretmana prskati zasad sa deterdžentom za suđe 0,5% + sirće 0,3%, pa tretman uraditi sledeći da sa pesticidima.

- Od fungicida dodati DITHANE, MANKOSAV 0,3%, ili ANTRACOL ili POLYRAM 0,2% a gde ima problema sa čađavom krastavosti kruške (Venturia pyrina) i Score ili Scooter ili Difcor ili Different 0,03%. Karenca je 21 dan.

Sakupljanje prazne ambalaže od pesticida [07.06.2018]

      Udruženje proizvođača SECPA na području Sombora, Apatina i Odžaka će uskoro vršiti prikupljanje ambalaže od upotrebljenih sredstava za zaštitu bilja.

11. juna Kupusina 8-9.30, Prigravica 10 - 11, Svilojevo 11.30-13.00 i Sonta 13.30-16.00 časova

12. juna Bački Breg 8-9.30, Bezdan 10-11, Sombor 11.30-14.00 i Stapar 14.30 - 16.00 časova

13. juna Riđica 8-9.00, Svetozar Miletić 9.30-11.00, Aleksa Šantić 13.30-14.30 i Kljajićevo 15-16 časova

14. juna Doroslovo 8-10.30, Srpski Miletić 11-12, Karavukovo 12.30-13.30, Deronje 14-15 časova

15. juna Bački Brestovac 8-9, Bački Gračac 9.30-11, Odžaci 11.30-12.30, Lalić 13-14, Ratkovo 15-16 časova.

          Ambalaža treba da je tri puta isprana odmah nakon pražnjenja da bi bila preuzeta i uništena tako da ne šteti okolini. 

     Pridružite se akciji kako bi živeli u bezbednom okruženju, bez opasnog otpada!

Više iinformacija možete dobiti u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Somboru ili na sajtu SECPA

Suzbijanje prve generacije dudovca [04.06.2018]

     Gusenica dudovca (Hyphantria cunea) je svaštojed. Najradije se hrani na dudu, ali gusenice mogu praviti štete i na drugom voću i žbunju. Najveća brojnost leptira zabeležena je pre oko dve nedelje i sada se mogu naći jajna legla i gusenice prvog i drugog larvenog stupnja. Preporuka je da se pregledaju zasadi voća u kojima nije korišten insekticid protekle dve nedelje i po potrebi izvrši mehaničko uklanjanje zapredaka ili hemijsko suzbijanje sa: Pyrinex 1,5 L/ha ili Savanur 1,5 L/ha ili Affinex 1,5 L/ha ili Coragen 0,15 L/ha...

Početak rada Erwinie amylovore [09.05.2018]

 Dvadesetak dana nakon cvetanja jabuke, kruške i dunje je period kada dolazi do najagresivnijeg napada Erwinie amylovore. Do kraja maja meseca preporučljivo je najmanje jednom nedeljno da se obiđu zasadi u cilju utvrđivanja prisustva simptoma mladari se suše i uvijaju u vidu pastirskog štapa. Posebnu pažnju obratiti u zasadima gde u poslednje dve godine je bilo simptoma, odnosno problema. Takođe poseban oprez je potreban u lokalitetima gde je nakon cvetanja bilo grada i/ili olujnog vetra. U tim zasadima u roku od 24 sata od nastanka oštećenja primeniti sredstva na bazi kaptana (Merpan i sl.) i folijarna hraniva sa antistres efektom : (  Megafol 2 l/ha, Vellamin 3,5 l/ha, Isabion 2 l/ha, Nutriamino plus 1-1,5 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha), još bolje bi bilo uraditi Nutri bioclean 2 l/ha ili Fosvivel Ca 2,5 l/ha.

Ako se uoče simptomi oboljenja ne treba žuriti sa otlkanjanjem zaraženih biljnih delova, treba dati biljci šansu da proba sam da se izbori sa bolešću.

Krajem vegetacije otkloniti zaražene biljne delove, alat (makaze, testere za rezanje) nakon svake upotrebe dezinfikovati (u alkoholu ili Desu ). Zaražene biljne delove odmah spaliti.

Zaštita kruške [01.05.2018]

Trenutno u zasadima kruške se mogu naći razvojni stadijumi kruškine buve. Jaja ima u svim fazama razvoja (od novo položenih do pred piljenje). I narednih 7 dana se očekuje pogodno vreme za razvoj kruškine buve, a neće pogodovati razvoju prouzrokovača oboljenja. Preporuka je da se u narednih 5 dana uradi tretman:

- Gde su ima puno jaja kruškine buve sa MOVENTO 0,15% + LASCAR 0,1% ili INSEGAR 0,06% ili DIMILIN 0,03%

- Gde dominiraju larve, a velika je brojnost buve primeniti MOVENTO 0,15%

U oba slučaja obavezno dodati okvašivač (najbolje Silwett 0,02-0,025% ili Etalfix Pro 0,02-0,025%).

- Kruškina buva se može suzbijati i sa FeSil 0,1 do 0,15% ili preparatima na bazi Hlordioksida 0,5%. U ovom slučaju ne sme se dodavati okvašivač. Tretman ponoviti na svakih 5-7 dana 2-3 puta.

- Od fungicida dodati DITHANE, MANKOSAV 0,3%, ili ANTRACOL ili POLYRAM 0,2% a gde ima problema sa čađavom krastavosti kruške (Venturia pyrina) i Score ili Difcor ili Different 0,03%.

Stresni uslovi u voću [24.04.2018]

Vremenske prilike sa kojima se susrećemo ovog proleća ne pogovaraju voću (hladne noći i topli dani bez padavina) zato je naša preporuka da se pored redovnog navodnjavanja, u voću koje je precvetalo uradi folijarni tretman nekim od preporučenih sredstava radi što lakšeg podnošenja stresnih uslova : 

Amonokiseline : Vellamin 3 L/ha , Wuxal Ascofol 1,5 l/ha, Delfan plus 2 l/ha, Amino 16  1,5 l/ha, Isabion 2 l/ha,  Megafol 1 l/ha.

Sredstva na bazi ektrakata morskih algi : Nutri BS-95 1,5 l/ha,  Wuxal Ascofol 2 l/ha, Phylgreen 2 l/ha, Algavell 3 l/ha.

U zasadima ŠLJIVA koje precvetavaju u narednih 45 dana ne treba raditi folijarne tretmane 

Fe u krušci [24.04.2018]

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja  na slabo alkalnim zemljištima i zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostatci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je  liska  izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje. U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa : Wuxal  Ferro ili Ultraferro u količini 50-70 grama po stabliu preko korena ili Feramin folijarno u količini od 3 l/ha  ili Nutrielements u količini 2 l/ha folijarno ili preko sistema za navodnjavanje 2-5 l/ha .

Zaštite kruške u precvetavanju [18.04.2018]

Kruška se u većini regiona nalazi u fenofazama precvetavanja.

Kruškina buva je u fazi piljenja larvi. Takođe se stvaraju i uslovi i za infekcije od prouzrokovača čađave krastavosti. 

Preporuka je da se što pre uradi tretman protiv bolesti sa preparatima na bazi mankoceba (Dithane, Mankosav i slično 0,3%) uz dodatak Scora/Differenta i slično 0,03%.

U cilju umanjenja rizika od baketriozne plamenjače (Erwinia amylovora) preporučuje se u tretman dodati i preparat koji aktivira odbrambene mehanizme biljaka, a to su preparati na bazi fosfika (Aliette Flash 0,4% ili Trafos-K ili Nutri Fos-K 0,2% i slično) ili koji sadrže produkte mikroorganizama koji imaju baktericidno delovanje (Nutri Bioclean 0,2%, Bacillomix 0,5% i slično). Tretman sa ovim preparatima najbolje ponoviti za 10-tak dana.    

Protiv lisnih vašiju, lisne galice (Dasyneura pyri),ako je potrebno dodati i preparate na bazi acetamiprida (Kestrel i slično) 0,05% uz dodatak okvašivača Silwett 0,02%. Takođe ucilju umanjenja napada rđastih grinja primeniti  preprate na bazi abamektina (Invert, Vertimec i slično) 0,15%. Treba računati da u dosta regiona preparati nabazi abamektina pokazuju slabiju efikasnost  prtiv kruškine buve. Pa kod jačeg napada buve treba primeniti i Dimilin 0,03% ili Lascar 0,1% ili Insegar 0,06%.

Opasnost od bakteriozne plamenjače na dunji i krušci [18.04.2018]

Poznato je da je dunja voćna vrsta koja je izrazito osetljiva na bakterioznu plamenjaču (Erwinia amylovora).  U voćnjacima dunje koji se nalaze u cvetu, kao i u zasadima kruške koji nisu u cvetu, preporučljivo je da se uradi preventivno 2 vezana  tretmana u razmaku od 7 dana sa : Nutri Fos K 1,5 l/ha ili Trafos K 4 l/ha ili Fosfivel Ca 2,5 l/ha.

Zaštita kruške tokom cvetanja i potpomaganje oplodnje [13.04.2018]

Kruška je i svim reginoma pred ili u cvetanju. Uglavnom suvo vreme, uslovljava nizak rizik od prouzrokovača oboljenja (prolazni pljuskovi ne bi trebali da omoguće značajnije infekcije). Tako da zaštitu od prouzrokvača oboljenja, treba bazirati na kontaktnim preparatima (Dithane, Merpan i slično). Izuzetno samo ako vlaženje bude duže od 10 sati dodati i Ciprodex 0,07% ili Chorus 0,05%.  U cvetanju ne primenjujemo nikakve insekticide, u cilju zaštite oprašivača.

Pošto kruška teže zameće plodove, preporučljivo je da se tokom cvetanja potpomogne proces zametanja. Jedan od mogućih pristupa, stimulacije oplodnje, je da sledeći:

Beli balon - Delfan/Isabion, Vellamin 1dl + neko hranivo sa min 5% Boa 1dl + NPK 3x20 30dkg/100 lit

20% OTVOREN CVET - Giberelnii 4+7 (Gibbplus 0.5dl ili Banko 1dl)+ Delfan/Isabion/Vellamin 1dl/100lit vode

60% OTVOREN CVET - Giberelini 4+7 (Gibbplus 0.5dl/Banko 1dl) + Delfan/Isabion/Vellamin 2dl/100lit vode

OPADANJE LATICA - Delfan/Isabion/Vellamin 2dl + Bor 1dl + NPK 3x20 30dkg/100 lit vode

Drugi pristup može biti upotreba gotovog preparata Nutri BS95 u fazi 100% otvorenog cveta koji je gotova kombinacija biljnih hormona.

Počinje piljenje kruškine buve [02.04.2018]

Kruška se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fazi pucanje pupoljaka do faze zelenih pupoljaka (početak razdvajanja cvetnih pupoljaka). Kruškina buva se nalazi u fazi pred piljenje do početak piljena larvi. U zavisnosti od prisutnosti kruškine buve preporuka je sledeća:

1. ako nije uočeno još piljenje larvi buve uraditi tretman sa nekim bakrom uz dodatak ulja 2-3% (Letol, Ovitex...)

2. ako su uočene ispiljene larve buve, bez obzira na njihovu brojnost, uraditi tretman sa preparatima na bazi piriproksifena (Lascar i slični) 0,15% uz dodatak ulja 0,5% (Letol, Ovitex ...)

3. ako nije uočeno prisustvo buve ni u kome obliku (jaja ili larve) ne tretirati

Tretman raditi u do 4.aprila.

Knjiga Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji 2018. godine [09.03.2018]

Od strane izdavača iz Sombora, firme Agrorpotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2018. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 900 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2018. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2017. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 60 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 50tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 60 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. Takođe nisu uneti podaci ni za oko 200 preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

    Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

    Knjiga je posvećena dr Živici Radin, doajenu entomologije i insekticida koja je živela i radila u Somboru do jeseni prošle godine.

 

    Obim knjige je 370 strana, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara (sa PDVom) + troškovi slanja (oko 200) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Oštećenja jabučastog i koštičavog voća od polarnih temperatura - prve analize [08.03.2018]

Urađene su prve procene oštećenja pupoljaka voća, od polarnih temperatura 1.marta. Na žalost, čini se da su štete veće nego što smo očekivali. U svim reginoma ima manjih ili većih šteta, a najveće su na lokalitetima gde su se temperature spustile ispod -17ºC.

Od jabučastog voća samo na pojedinim sortama krušaka (Carmen...) konstatovana je šteta do 50% oštećenih pupoljaka. Ostale vrste jabučastog voća (jabuka i dunja) nisu nigde pretrpile oštećenja. 

Kod koštičavog voća situacija je mnogo lošija, što se tiče oštećenja pupoljaka:

- kajsija uglavnom 100% oštećeno pupoljaka, moguće je i oštećenja drveta, što će se videti nakon kretanja vegetacije

- breskva do 95% oštećeno pupoljaka, moguće oštećenje drveta u reginoma sa temp. ispod -20ºC

- šljiva do 80% oštećeno pupoljaka

- višnja i trešnja do 20% oštećeno pupoljaka

U zasadima jabučastog voća treba normalno nastaviti sa planiranim aktivnostima. Dok u zasadima koštičavog voća naročito kajsije, breskve i šljive ako do sada nije rađena rezidba, odložiti je do cvetanja (kada će se videti definitvno kakave su štete). Takođe, na koštičavom voću preporučljivo bi bilo planirati u cilju regeneracije drvnog tkiva, primenu preparata na bazi alfa naftil sirćetne kiseline (Frigocur, Dirager 0,1% iliHergol L, Ormoroc 0,035%) u fazi otvaranja pupoljaka.

 

Da li je došlo do oštećenja voća od niskih temp?! [01.03.2018]

Kasna zima, je na žalost donela i vrlo niske temperature. U većini regiona pre svega kajsija i brekva su polako krenule sa vegetacijom, pre ovog polarnog talasa.  Samo u regionima srednja i severna Bačka i Banat još se sve biljne vrste nalaze u fazi mirovanja.  Posle ponoći 1.marta zabeležene su temperature do -25°C u regionu Sombora i Subotice, a u ostalim regionima do -15 (-17) °C.

Prema literaturnim podacima prozvodni minimum  za različite voćne vrste su sledeći:

Voćna vrsta

Proizvodni(1)  min.  zimisko mirovanje                Proizvod min.  faza pucanje pupoljaka                   

 

jabuka

 -25°C                                                                              - 9,5°C

 

kruška

-25°C (-30°C)                                                                  - 9,5°C

 

Dunja

-30°C                                                  

 

Šljiva

 -25°C                                                                              - 10°C

 

Breskva

-26°C (-30°C)                                                                    - 8°C

 

Kajsija

-25°C                                                                              - 9,4°C

 

Trešnja

-28°C                                                                                 - 8°C

 

Višnja

-40°C                                                                               - 9,5°C

 

Orah

-16°C

 

Lešnik

Do -30°C

 

Vinova loza

-24°C (okca)                                                                     -10°C

-26°C (lastari)                                                       

-30°C (drvo)

 

Malina

Do -26°C

 

 (1)proizvodni minimum podrazumeva da na tim temperaturama još ne nastupaju značajnija oštećenja biljnih tkiva (pupoljci i drvo). 

Trenutna  situacija upućuje na to da, na žalost, treba računati sa oštećenjenima od mraza u svim reginoma pre svega na kajsiji, breskvi i orahu. Ovome idu u prilog činjenice da je voće već duže vreme izprovocirano toplim talasima tokom januara i prve polovine februara meseca. Pa su biljke dočekali hladan talas slabo iskaljenje. Osim toga nalazimo se u periodu pred kretanje vegetacije kada biljke u mirovanju drže samo niske temperature, a njihova tolerancija na niske temperature opada.  

Međutim, osim breskve, kajsije i oraha ostale voćne vrste ipak bi trebalo da su izdržale bez bitnijih oštećenja ovaj hladan talas (vidi tabelu gore). Izuzetno niske temperature su trajale kratko 3-4 sata, a i uglavnom nizu prelazile teoretske granice tolerancije za ovaj stadijum razvoja u kome se nalaze voćne vrste.

 Prve procene šteta će se moći uraditi nakon otopljavanja (početkom sledeće nedelje), a potpunu sliku ćemo imati nakon kretanja vegetacije.  U svakom slučaju kod breskve, kajsije i oraha ako do sada nije rađena rezidba i ne raditi je do cvetanja dok se ne vidi šta će ostati. Kod ostalih voćnih vrsta nastaviti sa uobičajenim aktivnostima pripreme za novu vegetaciju

Pretplata na Agroupozorenje za 2018. godinu [27.02.2018]

     Sajtu Agroupozoren!e može da se pristupi kao običan korisnik i kao pretplatnik.

     Običan korisnik vidi deo vesti, to jest najavu događaja, a pretplatnik osim vesti vidi i konkretnu preporuku odnosno signal za tretiranja ili agrotehničku meru. Ipak najveća razlika je u dostupnosti podataka.

     Podatke prikupljene sa feromonskih i svetlosnih klopki te rezultate matematičkih modela o razvoju bolesti i štetočina običan korisnik vidi za mnogo kraći period u nazad i samo tekući dan u napred. Pretplatnik vidi podatke za duži vremenski interval u nazad, ali ono što je još važnije, vidi podatke matematičkih modela za tri dana unapred. Kada počne vegetacija podatke o brzini razvoja bolesti i štetočina ili o tome da li će doći do ispunjenja uslova za infekciju ili ne, pretplatnici vide za naredna tri dana. Prognozirani podaci se daje na osnovu vremenske prognoze i tačni su onoliko koliko je tačna vremenska prognoza. Svima nama u poljoprivredi i zaštiti bilja uopšte je poznato da se vremenske prognoze često ne ostvare, pa zato te podatke moramo uzmati sa velikom rezervom. Ipak oni nam daju pravac u kome treba da planiramo svoje poslove.

     Pretplata za 2018. godinu iznosi 3000 dinara (2500 din + 20% PDV) i važi od momenta uplate do 31. decembra ove godine. Ukoliko ste zainteresovani da postanete pretplatnik, javite se na vajgandd@sbb.rs ili na 063 326 772. Najpre će Vam biti poslan korisnički Ugovor na uvid i ukoliko se slažete sa njim, biće Vam poslani Ugovor i uplatnica za plaćenje pretplate.

Počelo je polaganje jaja kruškine buve [08.02.2018]

Kruškina buva je aktivna unazad mesec dana, ali poslednjih 10-tak dana je počelo i polaganje jaja. Na osnovu trenutne vremenske prognoze do kretanja vegetacije ima još najmanje mesec dana, pa je za očekivati da će ova sada položena jaja da propadnu. Međutim, tokom februara se očekuju uglavnom pozitivne temperature i vedro, sunčano vreme, što će pogodovati aktivnosti kruškine buve. Za preporuku je u narednih 7 dana da se uradi:

- u zasadima gde je mala aktivnost buve (manje od 5% grančica sa položenim jajima, odnosno manje od 5 imaga/10 otresanja kečerom) uraditi tretman sa Decis 0,05% ili Fastac ili Sumi-Alfa ili Bifenicus 0,03% ili Lamdex 0,025% + Letol ili Ovitex ili kaolinska glina 2%

Napomena: u nekim lokalitetima, zasadima je uočena smanjena efikasnost piretorida (Decis, Fastac, Sumi-Alfa, Bifenicus, Lamdex i drugi). U tim zasadima ih ne koristiti. Već raditi samo ulje ili glinu.

- u zasadima gde je intenzivna aktivnost buve (više od 5% grančica sa položenim jajima, odnosno imaga se lako uočavaju i golim okom u velikoj brojnosti) uraditi tretman sa Lascar 1,2 lit/ha ili Insegar 0,6kg/ha ili DImilin 0,04L/ha + Letol ili Ovitex ili kaolinska glina 1,5-2%

Tretman je najbolje obaviti u podnevnim satima kada je sunčan i miran dan, a temperature preko +5°C u vreme tretmana i tokom narednih dana. Tretmani su ograničene dužine trajanja (prva jača kiše smanjuje delimično ili potpuno efikasnost).

 

62 seminar biljne zaštite u Hrvatskoj [03.02.2018]

   U periodu od 6. do 9. februara 2018., u organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite i Agronomskog fakulteta u Zagrebu, održaće se 62. seminar biljne zaštite. 

    Više podataka o seminaru možete pronaći na sajtu Hrvatskog društva biljne zaštite.

13. savetovanje hrvatskih voćara [27.01.2018]

     U periodu od 1. do 3. marta 2018. godine u Daruvaru, Daruvarske toplice, biće održano 13. naučno - stručno savetovanje hrvatskih voćara sa međunarodnim učešćem. Savetovanje se održava u Kino dvorani "30. svibnja" Pučkog otvorenog učilišta. 

     Glavna tema je lupinasto (= orašasto) voće. Osim tema o orahu, lešniku, kestenu, okvirnim programom su predviđena predavanje i o pomotehnici i zaštiti bilja i drugih voćarskim kultura. 

      Smeštaj je predviđen u Daruvarskim toplicama pa je do 1 februara potrebno kontaktirati hotel radi rezervacije na rezervacije@daruvarkse-toplice.hr 

      Kotizacija za celo savetovanje je 200 kuna, a jednodnevna kotizacija 100 kuna.

      Više podataka o savjetovanju možete pronaći na 13 savjetovanje hrvatskih vocara.

Kolika je opasnost do izmrzavanja biljaka zbog blage zime?!! [09.01.2018]

Izuzetno toplo vreme zabrinjava proizvođače, da će doći do kretanja vegetacije. Međutim, treba znati da u periodu decembar -januar sve kod nas gajenje biljne vrste, se nalaze u fazi "dubokog zimskog mirovanja". Tako da, ovakvi kratkotrajni periodi toplog vremena, ne mogu da isprovociraju kretanje vegetacije. Jedina opasnost može da bude nagla smena izuzetno toplog i izuzetno hladnog vremena. Tada su moguća oštećenja pupoljaka ili izdanaka pre svega uljane repice, breskve, kajsije, lešnika.... Negde tokom prve polovine februara meseca većina biljnih vrsta će ući u fazu tzv."prinudnog zimskog mirovanja". To je period kada samo niske temperature, koče kretanje vegetacije. Tada će ovakvi topli talasi već moći da isporvociranju kretanje sokova nekih biljnih vrsta. Čime će i rizik od izmrzavnja biti znatno veći.

Uglavnom do kraja meseca januara možemo biti mirni, pošto su rizici od bilo kakvih šteta usled blage zime, svedeni na najminimalniju meru. 

Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća 2017 u Novom Sadu [06.12.2017]

      Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i Društvo voćara Vojvodine organizuju Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća. Savetovanje će se održati u amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu 9. decembra 2017. godine. 

Program predviđa sledeće aktivnosti:

830–930           Okupljanje učesnika

 930–1000         Svečano otvaranje skupa

1000–1020        Stanje i perspektiva proizvodnje voća u Srbiji – analiza 2017. godine, kuda i kako dalje

Prof. dr Zoran Keserović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija

 1020–1100        Prednosti korišćenja novih HBED helata za rešavanje problema hloroze uzrokovane nedostatkom gvožđa, Laurent Aubertin, Van Iperen International, Holandija

 1100–1130         Diskusija, pauza sa osveženjem

 1130–1150         Kako i zašto osnivati zadruge u oblasti poljoprivrede, Jelena Nestorov, zadružni savez Vojvodine

 1150–1230         Primena biostimulatora u voćarstvu, Christian Hubner, Van Iperen International, Holandija

 1230–1300       Diskusija, pauza sa osveženjem

 1300–1340      Tehnologije upravljanja etilenom pre i posle berbe u cilju očuvanja kvaliteta plodova, Przemysław Badowski, Agrofresh, Poljska      

  1340–1400       Savremena tehnologija proizvodnje borovnice

Prof. dr Jasminka Milivojević, Poljoprivredni fakultet Beograd, Srbija

 1400–1420       Pojava i suzbijanje značajnijih štetnih organizama leske u svetu i kod nas

dr Marko Injac, Agrosava, Beograd

 1420                 Diskusija

 U holu ispred amfiteatra, biće održan i mini sajam opreme za voćarstvo.

Dudovac - Hyphantria cunea tokom 2017. godine i prognoza za 2018. godinu [16.11.2017]

            Tokom 2017. godine u Somboru i Čelarevu praćena je brojnost dudovca. U Somboru je zabeleženo 74 leptira. To je značajno manje od proseka za Sombor, pošto su u proseku i veoma velike brojnosti leptira iz perioda od 1980 do 1986. godine. Međutim ovogodišnja brojnost je najveća brojnost od 2004. godine. Ukoliko se pogleda grafikon brojnosti po godinama, vidi se da je ona u porastu od 2013. godine. U Čelarevu se brojnost prati od 2007. godine. Tokom 2017. zabeleženo je 68 leptira. To je značajno više od proseka koji iznosi 15.

            Prva generacija je bila prisutna od 4. maja do 4. juna u Čelarevu i od 5. maja do 3. juna u Somboru. Zabeleženo je 38 leptira u Čelarevu. Najveći broj leptira je zabeležen 19. maja - 7 leptira za noć. U Somboru je zabeleženo 16 leptira. Najveći broj leptira je zabeležen 13. maja - 5 leptira.

            U Čelarevu druga generacija je letela od 11. jula do 18. avgusta. Zabeleženo je 30 leptira. Maksimum leta je bio 29. jula - 5 leptira. U Somboru je let leptira trajao od 12. jula do 8. avgusta. Zabeleženo je ukupno 58 leptira. Najveći broj leptira je uhvaćen 25. jula - 14 leptira za noć. Jedan primerak je zabeležen i 10. septembra.

            Ako se dinamika leta tokom 2017. godine uporedi sa prosečnom dinamikom, može se zaključiti da se porast brojnosti i prve i druge generacije desio malo ranije nego što je to uobičajeno u Somboru. U Čelarevu je porast brojnosti prve generacije bio malo kasnije nego šro je to uobičajeno, a druge generacije malo ranije nego što je to uobičajeno u Čelarevu.

            Koeficijent generacije po Meszaros-u u Čelarevu je 0,79. To znači da se prognozira manja brojnost leptira prve generacije u proleće 2018. godine u odnosu na brojnost 2017. godine. U Somboru je koeficijent generacije 3.63. To znači da se preognozira veća brojnost leptira prve generacije u 2018. godini od one koja je bila 2017. godine. Obzirom na brojnost leptira u 2017. i koeficijente generacije, prva generacija gusenica 2018. godine će biti značajna, pa je potrebno planirati suzbijanje prve generacije gusenica u zasadima oraha, duda i ukrasnom drveću u parkovima i drvoredima.

XIV savetovanje o zastiti bilja Srbije [11.11.2017]

     U periodu od 27. novembra do 01. decembra u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije na Zlatiboru će se održati XIV savetovanje o zaštiti bilja Srbije. Program savetovanje i druge informacije možete pronaći ako odete na sajt Društva

Meteorološke prilike vegetacije 2017 godine [08.11.2017]

            Iza nas je još jedna vegetacija. Vremenski uslovi su bili izuzetno topli. Vremenske podatke za mesto Sombor u kontinuitetu imamo za period od 1955.  do 2017. godine, pa se dalja analiza odnosi na Sombor. Obzirom da je klima Vojvodine prilično ujednačena što se tiče temperatura, podaci daju stvarnu sliku za temperaturne uslove u celoj Vojvodini. Deo podataka iz prošlosti je dobijen od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i na tome im se zahvaljujem.

         Na grafikonu temperatura i padavina su prikazane srednje mesečne temperature tokom 2017. godine. Vidi se da je samo april bio na nivou višegodišnjih vrednosti. Svi ostali meseci su bili toplijii od proseka i to: maj za 0.9OC, jun za 2,6OC, jul za 1,5OC, avgust za čak 4,4OC i septembar za 0,8 OC. U proseku ceo period je bio topliji za 1,7OC u odnosu na prosek. Kod temperatura bio je značajan mraz 27. marta koji je značajno smanjio rod jabuke i drugog voća posebno u nekim regionima.

            Avgust je temperaturno bio najekstremniji. Tokom avgusta je izmerena srednja temperatura od 25.3OC, što je najviša srednja mesečna temperatura ikad zabeležena. (Do sada je mesečni rekord izmeren u julu 2012. godine i iznosio je 25.1OC). Na grafikonu srednjih mesečnih temperatura za avgust se vidi jedna kriva i jedna prava linija. Kriva predstavlja mesečne temperature po godinama i vidi se da su temperature u avgustu sve više i više. Od 2007. godine, svi avgusti su bili topliji od višegodišnjeg proseka koji za avgust iznosi 20.9 OC! Prava linija predstavlja trend - pravac povećanja srednje mesečne temperature u avgustu. Od 1955. godine do sada, srednja mesečna temperatura je porasla sa 19,3 OC na 22.7OC ili za 3,4 OC odnosno za 15%!

            Visoke temperature u 2017. godini pratio je neravnomeran raspored padavina. Visina padavima tokom 2017. godine je u aprilu bila veća za 1 mm i u septembru za 22mm. Tokom ostalih meseci u 2017. godini visina padavina je bila niža u odnosu na srednje vrednosti i to u maju za 6mm, junu za 24mm, julu za 11mm i avgustu za 29mm. Niže padavine u odnosu na višegodišnji prosek nisu očekivane, jer više temperature obično prate i više padavine. Tokom vegetacionog perioda je palo za 48 mm padavina manje nego što je to prosek. Ukoliko iz računanja izuzmeno septembar, kada su kukuruz, soja i suncokret već završili vegetaciju onda je manjak padavina iznosio 70mm!!!

            Iza nas je vegetacija koja je bila toplija za 1,7OC u odnosu na prosek i sa 48 mm (70 mm bez septembra) nižim padavinama nego što je to uobičajeno!!! Promena klime ide u pravcu da će deficit vlage tokom proleća i leta biti sve veći što već dovodi da u regionima sa peskovitijim zemljištem ozime kulture pšenica, ječam i uljana repica zauzimaju sve veći udeo u setvenoj strukturi, jer one obezbeđuju stabilnije prihode nego jare gajene biljke.

Jesenje "plavo" prskanje voća [07.11.2017]

U zasadima voća gde je otpalo više od 70% lisne mase obavezno bi trebalo da se uradi tretman sa nekim bakarnim preparatom. Kod koštičavog voća ovaj tretman je usmeren protiv prezimljujućih formi raznih patogena (koji se održavaju na i u drvetu). Kod jabučaštog voća posebno je značajan, pre svega zbog depresiranja prezimljujućih formi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora.  

Primenjuju se sredstva na bazi bakra, u koncentracijama/dozama koje su najmanje 20% veće od preporučeni iz uputstva za upotrebu (Neoram 0.8kg, Kocid 0.5kg, Everest 0,5 L na 100lit vode...). Prednost dati formulacijama gde je bakar u obliku hidroksida ili oksihlorida. Tretmane raditi kada su temperature iznad +5°C, a ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok ne počne da mrzne. Još jednom napominjemo da tretman ima efekta samo u zasadima gde je otpao list.

Takodje mera koja može pomoći u smanjivanju oštećenja i odumiranja delova debla (ljuštenje kore, smolotočina, spljošćavanje delova debla...), naročito u uslovima blagih zima, je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu, i na taj način umanjujemo verovatnoću oštećenja tkiva. Osim toga smesa ima i fungicidno-baktericidni efekat. Krečna čorba se priprema na sledeći način: 5 kg negašenog kreča, 0.5 kg kuhinjske soli i 0.25 kg sumpora (Tiovit Jet, Kumulus i drugi). Sve pomešati i ugasiti vodom (vode dodati toliko da smesa bude konzistencije mleka). Ostaviti smesu da odstoji 2 dana i tada primentiti. Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Ova mera najviše efekata daje kod koštičavog voća (pre svega kajsije, breskve, ali i šljive i višnje/trešnje). 

Fe u krušci, nektarini i breskvi [14.06.2017]

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja  na slabo alkalnim zemljištima i zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostatci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je  liska  izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje.U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa... : Wuxal  Ferro ili Ultraferro u količini 50-70 grama po stabliu preko korena ili Feramin folijarno u količini od 3 l/ha  ili Nutrielements u količini 2 l/ha folijarno ili preko sistema za navodnjavanje 2-5 l/ha . 

Zaštita kruške [08.05.2017]

Trenutno u zasadima kruške dominiraju mlađi razvojni stadijumi kruškine buve. Jaja ima u svim fazama razvoja (od novo položenih do pred piljenje). Narednih 7 dana se očekuje toplije vreme što će pogodovati razvoju kruškine buve, a neće pogodovati razvoju prouzrokovača oboljenja. Preporuka je da se u naredna 3 dana uradi tretman:

- Gde su ima puno jaja kruškine buve sa MOVENTO 0,15% + LASCAR 0,1% ili INSEGAR 0,06% ili DIMILIN 0,03%

- Gde dominiraju larve buve primeniti MOVENTO 0,15%

U oba slučaja obavezno dodati okvašivač (najbolje Silwett 0,02-0,025% ili Etalfix Pro 0,02-0,025%).

- Ako je jako malo prisustvo štetočine tretirati sa FeSil 0,2%. U ovom slučaju ne sme se dodavati okvašivač.

- Od fungicida dodati DITHANE, MANKOSAV 0,3%, ili ANTRACOL ili POLYRAM 0,2% a gde ima problema sa čađavom krastavosti kruške (Venturia pyrina) i Score ili Scooter ili Difcor ili Different 0,03%.

Erwinia amylovora u krušci, dunji i jabuci [03.05.2017]

 Dvadesetak dana nakon cvetanja jabuke, kruške i dunje je period kada dolazi do najagresivnijeg napada Erwinie amylovore. Do kraja maja meseca preporučljivo je najmanje jednom nedeljno da se obiđu zasadi u cilju utvrđivanja prisustva simptoma mladari se suše i uvijaju u vidu pastirskog štapa. Posebnu pažnju obratiti u zasadima gde u poslednje dve godine je bilo simptoma, odnosno problema. Takođe poseban oprez je potreban u lokalitetima gde je nakon cvetanja bilo grada i/ili olujnog vetra. U tim zasadima u roku od 24 sata od nastanka oštećenja primeniti sredstva na bazi kaptana (Merpan i sl.) i folijarna hraniva sa antistres efektom : (  Megafol 2 l/ha, Vellamin 3,5 l/ha, Isabion 2 l/ha, Nutriamino plus 1-1,5 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha), još bolje bi bilo uraditi Nutri bioclean 2 l/ha ili Fosfivel Ca 2,5 l/ha.

Ako se uoče simptomi oboljenja ne treba žuriti sa otlkanjanjem zaraženih biljnih delova, treba dati biljci šansu da proba sama da se izbori sa bolešću.

Krjem vegetacije otkloniti zaražene biljne delove, alat (makaze, testere za rezanje) nakon svake upotrebe dezinfikovati (naprim.: alkohol, Desu i sl.). Zaražene biljne delove odmah spaliti.

Moguć mraz 21,22. aprila - voće [17.04.2017]

Prema vremenskoj prognozi u petak, subota 21,22.aprila, moguća je pojava mraza, u trajanju od 1-3 sata. Mraz je moguć u svim regionima Srbije, ali će jako zavisiti od konfiguracije terena. Prognozirani intenzitet je do -1,5C. Na peskovima i mikrodepresijama moguće su i niže temperature.

Većina voćnih vrste se nalaze u početnim fazama formiranja plodova, osim dunje koja počinje da cveta ili je u fazi crvenog pupa i vinove loze koja je u fazi porasta mladara.

U ovim fazama sve voćne vrste, uključujući i dunju i vinovu lozu kratkotrajne mrazeve do -2C mogu da izdrže bez ili uz minimalne štete. 

Kod jagode treba očekivati oštećenje otvorenih cvetova, međutim pokrivanje agrotekstilom težine 17-18gr značajno može da smanji rizik od izmrzavanja, a agrotekstil težine 30gr može efikasno da pruži zaštitu od kratkotrajnih mrazeva do -3C.  

Ostale moguće mere ublažavanja posledica mraza su:

- orošavanje (antifrost sistemi), skupo, intenzitet vlaženja 3-5 mm/m2/sat, što finija magla

- zadimljavanje slamom, starim gumama itd, relativno jeftino. Važno je da se počne pre nego što temperature padnu ispod 0C. Najbolji efekat je po mirnom vremenu. Dobro je rešenje za mrazeve do -3C.

- zaštita sa tzv. biljnim antifrizima na bazi bakterija iz roda Thiobacillus. Preparati koji mogu da se nabave kod nas, različitim kanalima su Cropaid i NPA-Thiofert. Preporučen momenat primene je četvrtak 20.april (nekoliko sati pre očekivanog mraza). Pruža zaštitu 10 dana, i za mrazeve do -6C.

- primena antistres korektora (Isabion, Delfan, Vellamin, Epin Extra...). Treba ih primeniti neposredno pred mraz ili u prvih 24 sata po početku mraza. Ublažavaju problem kod mrazeva do -2C. Tretman ponoviti nakon mraza u naredna 2-3 dana.

Bakteriozna plamenjača u dunji i krušci [12.04.2017]

Poznato je da je dunja voćna vrsta koja je izrazito osetljiva na bakterioznu plamenjaču (Erwinia amylovora).  U voćnjacima dunje koji nisu u cvetu, kao i u zasadima kruške koji su u cvetu preporučujemo da se uradi preventivno 2 vezana  tretmana u razmaku od 7 dana.

U dunji sa : Nutri Fos-K 1,5 l/ha ili Fosfivel Ca 2,5 l/ha ili Trafos K 4 l/ha.

U krušci sa : Nutri Bioclean 1,5 l/ha

Pospešiti oplodnju i odoleti stresnim uslovima [05.04.2017]

Vremenske prilike sa kojima se susrećemo ovog proleća ne pogovaraju oplodnji voća (hladne noći i topli dani bez padavina) zato je naša preporuka da u voću koje cveta i precvetava uradite folijarni tretman nekim od preporučenih sredstava radi bolje oplodnje i što lakšeg podnošenja stresnih uslova.

Amonokiseline : Vellamin 3 L/ha , Wuxal Ascofol 1,5 l/ha, Delfan plus 2 l/ha,Amino 16  1,5 l/ha, Isabion 2 l/ha,  Megafol 1 l/ha.

Sredstva na bazi ektrakata morskih algi : Nutri BS-95 1,5 l/ha  Wuxal Ascofol 2 l/ha, Phylgreen 2 l/ha, Algavell 3 l/ha.

 •          U zasadima ŠLJIVA koje precvetavaju u narednih 45 dana ne treba raditi folijarne tretmane !

Zaštita kruške pre cvetanja [28.03.2017]

Kruška se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fazi zelenih pupoljaka (početak do razdvojeni cvetni pupoljci). Predhodni dana u regionima centralne Srbije bilo je uslova za infekcije od prouzrokovača oboljenja, ali je rizik od infekcija bio mali. Oko 2 parila se ponovo očekuju povoljni uslovi za nove infekcije. Kruškina buva se u velikoj većini voćnjaka nalazi u fazi piljenja odnosno mladih larvi. U zavisnosti od prisutnosti kruškine buve preporuka je sledeća:

1. ako su uočene ispiljene larve buve, bez obzira na njihovu brojnost, uraditi tretman sa preparatima na bazi abamektina (Vertimec, Invert...) 0,15% uz dodatak okvašivača (najbolje Silwet 0,02-0,025%)

2. ako nije uočeno prisustvo buve ni u kome obliku (jaja ili larve) ne tretirati

3. izuzezno ako je u zasadu konstatovana visoka brojnost jaja i/ili larvi buve tretirati sa CALYPSO 0,075 % ili KESTREL 0,05%  + INSEGAR ili LASCAR 0,1% ili DIMILIN 0,025% uz dodatak okvašivača (najbolje Silwet 0,02-0,025% ili ulja Letol islično 0,5-1%).

Ako se već rade tretmani insekticidom dodati i DITHANE 0,3%. U zasadima gde je prisutan prouzrokovač čađave krastavosti kruške  dodati i CIPRODEX 0,07% ILI CHORUS 0,05%.

U zasadima gde se kruška nalazi u fazi belih balona tretman raditi isključivo predveče, u cilju zaštite oprašivača.

Tretman raditi u periodu 30.mart-1.april.

Knjiga Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2017. godine [06.03.2017]

     U prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitbu bilja u Srbiji 2017. godine, autora Dragana Vajganda i Nemanje Raića. O svakom sredstvu u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, nazivu i količini aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i pregled proizvođača i zastupnika sredstava, uticaj herbicida na plodored, pregled preparata prema biljnim vrstama i nameni, kao i pregled preparata po aktivnim materijama.

    Obim knjige je 390 strana, a izgled svih poglavlja može se videti ako kliknete ovde.

    Cena knjige je 2200 dinara + troškovi slanja (oko 200) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 0631183800. 

Počelo polaganje jaja kruškine buve [28.02.2017]

Sa toplijim danima intenzivirala se i aktivnost kruškine buve. Brojnost je vrlo različita u zavisnosti od zasada, ali je uglavnom mala do vrlo mala. Unazad par dana su uočena i prva položena jaja, ali uglavnom u vrlo maloj brojnosti. Za preporuku je da se u cilju redukcije ženki uradi tretman sa Decis 0,05% ili Fastac 0,03% ili Bifenicus 0,03% ili Lamdex 0,025%. Tretman je najbolje obaviti u podnevnim satima kada je sunčan i miran dan, a temperature preko +5°C, tokom narednih dana.

Feromoni za 2017. godinu [09.02.2017]

            Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se insekat koga želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, obojene, lepljive...

            Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

      I ove godine nudimo feromone za sledeće vrste

Rod

Vrsta

narodno ime

Tuta

absoluta

paradajzov moljac

Clysia

ambiguella

grožđani moljac

Meligethes

aeneus

repičin sjajnik

Helicoverpa

armigera

pamukova sovica

Ceutorrhynchus

assimilis, quadridens

repičine pipe

Lithocolletis

blancardella

miner mramornih mina

Lobesia

botrana

grožđani moljac

Ceratitis

capitata

voćna muva

Rhagoletis

 cerasi i cingulata

muva višnje i trešnje

Sitotroga

cerealella

žitni moljac

Lithocolletis

corylifoliella

miner belih mina

Cossus

cossus

drvotočac

Grapholita

funebrana

šljivin smotavac

Pandemis

heparana

smotavac lisnih pupova

Epicometis

hirta

rutava buba

Plodia

Anagasta

Interpunctella

Kuehniella

bakrenasti  moljac

brašneni moljac

Anarsia

lineatella

breskvin moljac

Hoplocampa

minuta, flava PALf

šljivine ose

Grapholita

molesta

breskvin smotavac

Synanthedon

 myopaeformis

jabukov staklokrilac

Ostrinia

nubilalis

kukurzni plamenac

Agriotes

obscurus/ lineatus

skočibube (žičari)

Cameraria

ohridella

miner kestena

Phthorimaea

operculella

krompirov moljac

Adoxophyes

orana

smotavac pokožice ploda

Archips

podana

mrki smotavac

Cydia/ Carpocapsa 

pomonella

jabučni smotavac

Bothinoderes

punctiventris

repina pipa

Zeuzera

pyrina

granotočac

Cydia

pyrivora

kruškin smotavac

Agriotes

sordidus

skočibuba (žičar)

Leucoptera

scitella

miner okruglih mina

Tropinota

squalida

crni cvetojed

Diabrotica

virgifera

kukuruzna zlatica

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku feromona, najbolje je da potrebnu količinu za 2017. godinu poručite do 12. februara na vajgandd@sbb.rs ili 063326772

Detaljnije o feromonima možete pročitati ako kliknete ovde 

IV Savetovanje Inovacije u voćarstvu [26.01.2017]

     Poljoprivredni fakultet u Beogradu, Katedra za voćarstvo, 2. februara 2017. godine organizuje IV Savetovanje Inovacije u voćarstvu sa temom: Primena bioregulatora u voćarstvu. Savetovanje će se održati u Velikoj sali Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu sa sledećim programom: 

8:30-9:30 Registracijaučesnika

9:30-9:40 OtvaranjeSavetovanja

Pozdravna reč domaćina

9:40-10:10Radivojević, D., Milivojević, J., Veličković, M., Oparnica, Č.  - Primena biljnih bioregulatora kod kontinentalnih vrsta voćaka

10:10-10:50 Matej Stopar - Inhibitori fotosinteze kao sredstva za proređivanje plodova jabuke

10:50-11:30 Guglielmo Costa - Primena bioregulatora u proizvodnji kruške

11:30-11:45 Prezentacija generalnog sponzora „Green Grow Group

11:45-12:30 PAUZA Koktel, razgledanje izložbe sponzora

12:30-12:45 Prezentacija sponzora „Gruža agrar“

12:45-13:30 Meland, M. and Maas, F.M. - Regulisanje rodnosti šljive primenom bioregulatora

13:30-13:45 Prezentacija sponzora „Avital DOO“

13:45-14:00 Diskusija

14:00 – 15:00 RUČAK

15:00-15:15 Prezentacija sponzora „Agromarket DOO“

15:15-16:00 Gottfried Lafer - Primena bioregulatora u cilju poboljšanja kvaliteta i skladišne sposobnosti plodova

16:00-16:10 Đurović, D. et al. - Uticaj hemijskog proređivanja plodova na rodnost i kvalitet ploda sorti jabuke

16:10-16:25 Prezentacija sponzora „Repar Corporation - USA“

16:25-16:50 PAUZA Koktel, razgledanje izložbe sponzora

 16:50-17:00 Zec, G. et al. - Uticaj proheksadion-kalcijuma i etefona na bujnost sorti trešnje

17:00-17:10 Magazin, N. et al. -Uticaj 1-metilciklopropena na kvalitet plodova jabuke sorte „Granny Smith“ u zavisnosti od primenjene koncentracije i uslova čuvanja

17:10-17:20 Pakeza, D. et al. – Uticaj 1-metilciklopropena (1-MCP) na čuvanje plodova kruške sorte 'Vilijamovka'

17:20-17:30 Popović, R.G. et al. - Ožiljavanje zrelih reznica smokve (Ficus carica L.)

17:30-17:50 Diskusija

17:50 Zatvaranje Savetovanja

     Kotizacija iznosi 1000 dinara i obuhvata prisustvo predavanjima, razgledanje izložbe sponzora savetovanja, Zbornik radova savetovanja (130 strana), ručak i osveženje na pauzama. Kotizazacija se može uplatiti na licu mesta ili unapred na račun Poljoprivrednog fakulteta 840-1872666-79 sa svrhom uplate Kotizacija za IV Savetovanje. 

   Za više informacija kontakt osobe su: Boban Đorđević b.djordjevic@agrif.bg.ac.rs i Milica Fotirić fotiric@agrif.bg.ac.rs 

 

Kolika je opasnost do izmrzavanja voća?! [08.01.2017]

Prema literaturnim podacima različite voćne vrste se od zimskih mrazeva oštećuju na različitim  temperaturama.  Što se može videti i iz priložene tabele:

Voćna vrsta

Proizvodni(1)  minimum

jabuka

 -25°C

kruška

-25°C (-30°C)

Dunja

-30°C

Šljiva

 -25°C

Breskva

-26°C (-30°C)

Kajsija

-25°C

Trešnja

-28°C

Višnja

-40°C

Orah

-16°C

Lešnik

Do -30°C

Vinova loza

-24°C (okca)

-26°C (lastari)

-30°C (drvo)

Malina

Do -26°C

 

 

 (1)proizvodni minimum podrazumeva da na tim temperaturama još ne nastupaju značajnija oštećenja biljnih tkiva (pupoljci i drvo). 

Iz iskustva se zna da zimske mrazeve do -25°C dobro podnose jabuka, kruška, višnja, šljiva, a do -20°C trešnja, breskva, dunja, vinova loza i orah. Trenutna  situacija upućuje da, generalno gledano, u velikoj većini regiona Srbije niske temperature u poslednja dva dana nisu trebale da nanesu neku veću štetu  jabučastom, koštičavom voću kao i vinovoj lozi.  Moguća oštećenja od mraza treba očekivati u zasadima oraha.

Ovome idu u prilog činjenice da je voće već duže vreme izloženo umereno niskim temperaturma, pa proces kaljenja biljaka nije bio ometan otopljavanjima te su biljke dobro pripremljene za kratkotrajne ekstreme. Drugo period sa ekstremno niskim temperaturama (-20°C i više) je trajao kratko (3-5 sati, i to jutranji sati 8. januara). Takođe, je umirujuće da se dalje tokom zime više nepredviđaju ovaki polarni talasi.

Prve procene šteta će se moći uraditi nakon otopljavanja (verovatno nakon tokom februara). Potpunu  sliku ćemo imati nakon kretanja vegetacije. Posebno treba biti oprezan na lokalitetima gde su izmerene temperature ispod -20°C. Na, ovim mestima je preporuka da se u zasadima gde još nije urađena rezidba, ona i ne radi dok se uradi procena eventualnih šteta od zimskih mrazeva. Ovo se naročito odnosi na osetljivije voćne vrste (kajsija, breskva, orah, vinova loza).

Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća [05.12.2016]

    Društvo voćara Vojvodine, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i SANU - odbor za selo organizuju Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća. Ono će se održati 10. decembra 2016. godine u Amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu sa sledećim programom:

8.30–9.30 Okupljanje učesnika

9.30–10.00 Svečano otvaranje skupa

Pozdravne reči organizatora i gostiju

10.00–10.20 Savremena proizvodnja trešnje – Iskustva iz Srbije

Prof. dr Zoran Keserović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija

10.20–11.00 Savremena proizvodnja jabuke – Iskustva iz Italije

Michele Giori, Soc. Agr. Salvi Vivai s.s, Ferarra, Italija

11.00–11.30 Diskusija, pauza sa osveženjem

11.30–11.50 Čuvanje plodova kajsije i šljive

Dr Jasna Mastilović, Institut za prehrambene tehnologije Novi Sad, Srbija

Doc. dr Nenad Magazin, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija

11.50–12.40 Stanje na evropskom tržištu jabuke – nove destinacije za evropske jabuke u Aziji,

severnoj Africi, Perzijskom zalivu. Uslovi i problem vezani za transport jabuke na

udaljena/prekookeanska tržišta

Adam Paradowski, Agrofresh, Poljska

12.40–13.00 Diskusija, pauza sa osveženjem

13.00–13.40 Razvoj proizvodnje lešnika u Srbiji

Ettore Fontana, Ferrero, Italija

Aleksandar Petrović, Agriser, Srbija

13.40–13.50 Primena zahteva standarda GLOBAL GAP-a kroz aplikaciju GET GAP

Prof. dr Gordana Ušćebrka, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija

Silvia Stanču Stokuća, Levi9, Novi Sad, Srbija

13.50–14.10 Sušenje grančica i trulež plodova (Monilinia sp.) koštičavog voća i mere njihovog

suzbijanja

Marija Milenković Kolundžija, Glorija doo, Srbija

14.10 Diskusija

XIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH [08.11.2016]

U organizaciji Društva za zaštitu bilja BiH u Tesliću će se u periodu od 15-17. 11.2016. održati XIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH. Više informacija možete pronaći na sledećoj adresi http://www.dzbbih.org/aktivnosti.html 

Plavo prskanje voća i krečenje stabala [03.11.2016]

U zasadima voća gde je otpalo više od 70% lisne mase obavezno bi trebalo da se uradi tretman sa nekim bakarnim preparatom. Kod koštičavog voća ovaj tretman je usmeren protiv prezimljujućih formi raznih patogena (koji se održavaju na i u drvetu). Kod jabučaštog voća posebno je značajan, pre svega zbog depresiranja prezimljujućih formi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora.  

Primenjuju se sredstva na bazi bakra, u koncentracijama/dozama koje su najmanje 30% veće od preporučeni iz uputstva za upotrebu (Neoram 0.8kg, Kocid 0.5kg, Everest 0,5 L na 100lit vode...). Prednost dati formulacijama gde je bakar u obliku hidroksida ili oksihlorida. Tretmane raditi kada su temperature iznad +5°C, a ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok ne počne da mrzne. Još jednom napominjemo da tretman ima efekta samo u zasadima gde je otpao list.

Takodje mera koja može pomoći u smanjivanju oštećenja i odumiranja delova debla (ljuštenje kore, smolotočina, spljošćavanje delova debla...), naročito u uslovima blagih zima, je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu, i na taj način umanjujemo verovatnoću oštećenja tkiva. Osim toga smesa ima i fungicidno-baktericidni efekat. Krečna čorba se priprema na sledeći način: 5 kg negašenog kreča, 0.5 kg kuhinjske soli i 0.25 kg sumpora (Tiovit Jet, Kumulus i drugi). Sve pomešati i ugasiti vodom (vode dodati toliko da smesa bude konzistencije mleka). Ostaviti smesu da odstoji 2 dana i tada primentiti. Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Ova mera najviše efekata daje kod koštičavog voća (pre svega kajsije, breskve, ali i šljive i višnje/trešnje). 

Pojava dudovca u 2016. godini i prognoza za 2017. godinu [02.11.2016]

Dudovac je tokom 2016. godine bio malobrojan. U Somboru je zabeleženo 29 primeraka, a u Čelarevu 14. Za Sombor je to mnogostruko manje od višegodišnjeg proseka, a u Čelarevu je to na nivou višegodišnjeg proseka (Tab XXX).

Leptiri su bili prisutni u tri generacije, s'tim da je zabeleženo svega nekoliko leptira treće generacije. U Čelerevu je zabeležen samo jedan leptir prve generacije 14. maja, a u Somboru samo dva leptira 14. i 25. maja. Leptiri druge generacije bili su prisutni u Somboru od 10. jula do 11. avgusta, a u Čelarevu od 22. jula do 09. avgusta, sa kraćim pauzama u letu (Fig XXX). Na oba lokaliteta za noć je zabeleženo najviše tri leptira. Maksimum leta nije zabeležen a leptiri su bili najbrojniji tokom prvih pet dana avgusta, što je malo kasnije nego što je uobičajeno (Fig XXX). Tokom leta treće generacije u Somboru su zabeležena dva pojedinačna primerka 02. i 10. septembra, a u Čelarevu pet leptira od 01. do 04. septembra. Gusenice dudovca su tokom 2016. godine bile brojne na drvoredima duda, gde su zabeleženi golobrsti, ali i na višnjama, šljiva i orahu u ekstenzivnim zasadima i pored puteva.

Koeficijent generacije po Mészáros-u za populaciju u Somboru iznosi 13,5 a u Čelarevu 13. Na osnovu njega se saopštava pozitivna prognoza za 2017. godinu. Prva generacija će biti brojnija nego tokom 2016. godine. Brojnost leptira na oba lokaliteta je bila mala pa su štete od prve genaracije gusenica tokom proleća 2017. godine moguće na biljkama duda i na orahu. Štete od druge generacije se mogu očekivati na ranim sortama koštičavog voća i orahu, gde se upotreba insekticida prekine u drugoj polovini jula.

AgroNews - dnevni pregled vesti iz oblasti poljoprivrede [12.10.2016]

       Od 7. maja 2008. godine kada je objavljen prvi broj, redakcija agronews -a svakog radnog jutra svim zainteresovanima distribuira dnevni pregled aktuelnih, proverenih i najvažnijih vesti iz oblasti domaće i svetske poljoprivrede.

      U vreme kada smo izloženi ”bombardovanju” raznim informacijama, ističe se neophodnost da u toj masi izdvojimo ono što je za nas najbitnije, ono što predstavlja suštinu našeg interesa. U sferi poljoprivrede, agronews nudi upravo takav pregled. Za desetak minuta, koliko je dovoljno da se informiše čitajući ovaj dnevni pregled vesti iz oblasti poljoprivrede, čitaoc saznaje sve o najvažnijim dešavanjima u ovoj oblasti.

Prijava za bilten vesti iz poljoprivrede moguća je na web portalu www.agronews.rs 

Kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem u Kragujevcu [19.09.2016]

 

     U periodu od 21. do 23. septembra održava se 15. Kongres voćara i vinoradara Srbije sa međunarodnim učešćem. Kongres se održava u Hotelu Kragujevac u Kragujevcu. Program se može naći na sajtu Insituta za voćarstvo u Čačku

       Puna kotizacija iznosi 8.000,00 dinara i uklјučuje prisustvo Kongresu, Program i Knjigu izvoda, koktel dobrodošlice, kafe pauze, dva ručka tokom trajanja Kongresa, svečanu večeru i stručnu ekskurziju sa ručkom. Dnevna kotizacija iznosi 2.500,00 dinara i uklјučuje prisustvo Kongresu, Program i Knjigu izvoda, kafe pauze i ručak.

Fe-hloroza na krušci, breskvi i nektarini [15.06.2016]

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja na slabo alkalnim zemljištima, zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostaci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je liska izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje. U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa... : Wuxal Ferro ili Ultraferro u količini 50- 70 grama po stabliu preko korena ili Nutrielements u količini 2 l/ha folijarno ili preko sistema za navodnjavanje 2-5 l/ha.

Zaštita kruške [04.06.2016]

Trenutno u zasadima kruške dominiraju mlađi razvojni stadijumi kruškine buve. Jaja su uglavnom pred piljenje. Imaga su i dalje aktivna. Preporuka je da se u naredna 3 dana uradi tretman sa MOVENTO 0,15% ili INVERT 0,15%

Obavezno dodati okvašivač (najbolje Silwett 0,02-0,025%).

Od fungicida dodati DITHANE, MANKOSAV ili slično 0,3%.

Zaštita kruške [16.05.2016]

Trenutno u zasadima kruške dominiraju mlađi razvojni stadijumi kruškine buve. Jaja ima u svim fazama razvoja (od novo položenih do pred piljenje). Narednih 7 dana se očekuje toplije vreme što će pogodovati razvoju kruškine buve, a neće pogodovati razvoju prouzrokovača oboljenja. Preporuka je da se u naredna 3 dana uradi tretman:

- Gde su ima puno jaja kruškine buve sa MOVENTO 0,15% + LASCAR 0,1% ili INSEGAR 0,06% ili DIMILIN 0,03%

- Gde dominiraju larve buve primeniti MOVENTO 0,15%

U oba slučaja obavezno dodati okvašivač (najbolje Silwett 0,02-0,025%).

- Od fungicida dodati DITHANE, MANKOSAV ili slično 0,3%, a gde ima problema sa čađavom krastavosti kruške (Venturia pyrina) i Score ili Scooter 0,03%.

Upozorenje, period kada nastupa Erwinia amylovora (bakteriozna plamenjača jabučastog voća) ) [04.05.2016]

Dvadesetak dana nakon cvetanja jabuke, kruške i dunje je period kada dolazi do najagresivnijeg napada Erwinie amylovore. Do kraja maja meseca preporučljivo je najmanje jednom nedeljno da se obiđu zasadi u cilju utvrđivanja prisustva simptoma mladari se suše i uvijaju u vidu pastirskog štapa. Posebnu pažnju obratiti u zasadima gde u poslednje dve godine je bilo simptoma, odnosno problema. Takođe poseban oprez je potreban u lokalitetima gde je nakon cvetanja bilo grada i/ili olujnog vetra. U tim zasadima u roku od 24 sata od nastanka oštećenja primeniti sredstva na bazi kaptana (Merpan i sl.) i folijarna hraniva sa antistres efektom : ( Megafol 2 l/ha, Isabion 2 l/ha, Nutriamino plus 1-1,5 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha), još bolje bi bilo uraditi Nutri bioclean 2 l/ha.

Ako se uoče simptomi oboljenja ne treba žuriti sa otlkanjanjem zaraženih biljnih delova, treba dati biljci šansu da proba sama da se izbori sa bolešću.

Krajem vegetacije otkloniti zaražene biljne delove, alat (makaze, testere za rezanje) nakon svake upotrebe dezinfikovati (naprim.: alkohol, Desu i sl.). Zaražene biljne delove odmah spaliti.

 

Poboljšanje kvaliteta plodova [04.05.2016]

U cilju poboljšanje boje, veličine i homogenosti plodova tj. dobijanja na oko primamljivijih plodova voća preporučujemo 3 vezana tretmana u razmaku od 15 dana sa : Wuxal Aminokal 250 ml/100 l vode ili Amifol K 3,5 l/ha. NAPOMENA tretmane ne raditi u šljivama zbog mogućnosti nastanka ožegotina !

Zaštita kruške [28.04.2016]

Kruškina buva je u fazi polaganja jaja. Takoše se stvaraju i uslovi i za infekcije od prouzrokovača čađave krastavosti. 

Preporuka je da se što pre uradi tretman protiv bolesti sa preparatima na bazi mankoceba (Dithane, Mankosav i slično 0,3%) uz dodatak Scora/Differenta/Scootera 0,03%.

U cilju umanjenja rizika od baketriozne plamenjače (Erwinia amylovora) preporučuje se u tretman dodati i preparat koji aktivira odbrambene mehanizme biljaka, a to su preparati na bazi fosfika (Aliette Flash 0,4% ili Trafos-K ili Nutri Fos-K 0,2% i slično) ili koji sadrže produkte mikroorganizama koji imaju baktericidno delovanje (Nutri Bioclean 0,2%, Bacillomix 0,5% i slično). Tretman sa ovim preparatima najbolje ponoviti za 10-tak dana.    

Protiv lisnih vašiju, lisne galice (Dasyneura pyri),ako je potrebno dodati i Kohinor, Confidor 0,05% uz dodatak okvašivača Silwett 0,02%. Protiv kruškine buve primeniti Dimilin 0,03% ili Lascar 0,1% ili Insegar 0,06%.

Bakteriozna plamenjača u dunji i krušci [20.04.2016]

      Poznato je da je dunja voćna vrsta koja je izrazito osetljiva na bakterioznu plamenjaču (Erwinia amylovora).  U voćnjacima dunje koji se nalaze u cvetu, kao i u zasadima kruške koji nisu u cvetu, preporučljivo je da se uradi preventivno 2 vezana  tretmana u razmaku od 7 dana sa: Nutri Fos K 1,5 l/ha ili Trafos K 4 l/ha. Ukoliko su prisutni simptomi plamenjače u zasadu preporučuje se upotreba Nutri Biocleana.

Najava mraza, opasnost po voće [20.04.2016]

U narednom periodu meteorolozi predviđaju  pojavu mraza. U slučaju da se prognoza obistini u voću treba uraditi tretman ... aminokiselinama:  Isabion 2 l/ha, Delfan plus 1-2 l/ha ili Nutriamino plus 1-1,5 l/ha, radi što boljeg i bržeg oporavka voćki od stresnih uslova.

Zaštita kruške pred cvetanje [29.03.2016]

Kruška se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fazi zelenih pupoljaka (razdvojeni cvetni pupoljci) do belih balona. Predhodni dana u regionima centralne Srbije bilo je uslova za infekcije od prouzrokovača oboljenja, ali je rizik od infekcija bio mali. U narednih 7 dana se ne očekuju povoljni uslovi za nove infekcije. Kruškina buva se u velikoj većini voćnjaka nalazi u fazi piljenja odnosno mladih larvi. U zavisnosti od prisutnosti kruškine buve preporuka je sledeća:

1. ako su uočene ispiljene larve buve, bez obzira na njihovu brojnost, uraditi tretman sa preparatima na bazi abamektina (Vertimec, Invert...) 0,15% uz dodatak okvašivača (najbolje Silwet 0,02-0,025%)

2. ako nije uočeno prisustvo buve ni u kome obliku (jaja ili larve) ne tretirati

3. izuzezno ako je u zasadu konstatovana visoka brojnost jaja i/ili larvi buve tretirati sa KOHINOR 0,05% ili CONFIDOR 0,05% ili ACTARA 0,02% ili CALYPSO 0,075 % ili KESTREL 0,05%  + INSEGAR ili LASCAR 0,1% ili DIMILIN 0,025% uz dodatak okvašivača (najbolje Silwet 0,02-0,025% ili ulja Letol islično 0,5-1%).

Ako se već rade tretmani insekticidom dodati i DITHANE 0,3%. U zasadima gde je prisutan prouzrokovač čađave krastavosti kruške  dodati i CIPRODEX 0,07% ILI CHORUS 0,05%.

U zasadima gde se kruška nalazi u fazi belih balona tretman raditi isključivo predveče, u ciljku zaštite oprašivača.

Zaštita kruške [10.03.2016]

     Kruška se nalazi u fazi od kraja bubrenja do faze pucanja pupoljaka, a kruškina buva je u fazi imaga, žutih jaja i početak piljenja larvi. Preporuka je da se u svim voćnjacima u narednih 3 do 5 dana uradi zaštita preparatima na bazi bakra na primer: Koccide ili Nordox ili Neoram 400 g ili Everest 4 dL na 100 L vode u kombinaciji sa preparatom Letol 2 L/100 L vode. U voćnjacima gde se metodom otresanja u kečer konstatuje više od 1 imaga buve u proseku, preporučuje se dodavanja preparata Decis 0,5 dL ili Bifenicus 0,5 dL ili Fastak 0,2 dL ili Pyrines 2 dL na 100 L vode.

Savetovanje voćara u Belom Manastiru, Baranja, Hrvatska [25.02.2016]

    Hrvatska voćarska zajednica i Savetodavna služba u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Osijek, Poljoprivrednim institutom Osijek, Agronomskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu, Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo, Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša – Split, Zagrebačkom udrugom voćara i Klasterom Slavonska jabuka organizuje:  11. naučno-stručno savetovanje hrvatskih voćara sa međunarodnim učešćem, koje će se održati u hotelu "Patria" u Belom Manastiru od 03. do 05. marta 2016. na temu: "Voćarstvo i implementacija mera ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj"

Program rada (pdf)

Kotizacija iznosi 200 kuna, što je oko 3200 dinara ili oko 25 evra.

Nabavka klopki za insekte (feromonske, mirisne i obojene) [10.02.2016]

     U toku je poručivanje klopki za insekte. Spisak vrsta za koje se mogu naručiti feromonske, mirisne ili obojene klopke nalazi se na adresi http://agroprotekt.leptiri.co.rs/feromoni.htm .

      Novo u ponudi je mirisna klopka za kukuruznog plamenca. U pitanju je mirisni hranidbeni mamak, a više o njemu možete pročitati ako kliknete ovde. 

     Ukoliko koristite metodu ometanja parenja radi kontrole jabučnog smotavca u prilici smo da Vam ponudimo mirisne hranidbene mamke koji prate brojnost jabučnog smotavca i u uslovima velike koncentracije feromona za ometanje parenja.

     Da bi ste osigurali potrebnu količinu klopki za insekte za 2016. godinu, molim Vas da se javite do 16 februara na mejl vajgandd@sbb.rs ili telefon 063326772 Dragan

Prskanje kruškine buve [03.02.2016]

Unazad 10-tak dana počela je aktivnost kruškine buve. Brojnost je vrlo različita u zavisnosti od zasada. Ima zasada gde nije uočeno prisustvo štetočine, ali i gde je aktivnost vrlo intenzivna (preko 100 imaga/100 trešenja kečerom). Poslednjih 10-tak dana su uočena i prva položena jaja, ali uglavnom u vrlo maloj brojnosti.

U zasadima gde je visoka brojnost (50 i više imaga/100 otresanja kečerom). U ovim zasadima primeniti Decis 0,05% ili Fastac 0,03% ili Bifenicus 0,03% ili preparate na bazi cipermetrina. Tretman je najbolje obaviti u podnevnim satima kada je sunčan i miran dan, a temperature preko +5°C, najkasnije do ponedeljka 8. februara.

IV Savetovanje voćara Republike Srpske [24.01.2016]

Udruženje voćara Republike Srpske dana 30.01.2016. godine u sali Kulturnog centra Gradiška , sa početkom u 10 časova organizuje Četvrto savjetovanje voćara Republike Srpske

 

Savetovanje se odžava pod motom “ Udruživanje voćara-realnost i izazov “

 

Plavo prskanje voća i krečenje stabala [15.11.2015]

U zasadima voća gde je otpalo više od 70% lisne mase obavezno bi trebalo da se uradi tretman sa nekim bakarnim preparatom. Kod koštičavog voća ovaj tretman je usmeren protiv prezimljujućih formi raznih patogena (koji se održavaju na i u drvetu). Kod jabučaštog voća posebno je značajan, pre svega zbog depresiranja prezimljujućih formi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora.  

Sredstva primeniti u koncentracijama/dozama koje su najmanje 30% veće od preporučeni iz uputstva za upotrebu (Neoram 0.8kg, Kocid 0.5kg/100lit vode...). Prednost dati formulacijama gde je bakar u obliku hidroksida ili oksihlorida. Tretmane raditi kada su temperature iznad +5°C, a ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok ne počne da mrzne. Još jednom napominjemo da tretman ima efekta samo u zasadima gde je otpao list.

Takodje mera koja može pomoći u smanjivanju oštećenja i odumiranja delova debla (ljuštenje kore, smolotočina, spljošćavanje delova debla...), naročito u uslovima blagih zima, je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu, i na taj način umanjujemo verovatnoću oštećenja tkiva. Osim toga smesa ima i fungicidno-baktericidni efekat. Krečna čorba se priprema na sledeći način: 5 kg negašenog kreča, 0.5 kg kuhinjske soli i 0.25 kg sumpora (Tiovit Jet, Kumulus i drugi). Sve pomešati i ugasiti vodom (vode dodati toliko da smesa bude konzistencije mleka). Ostaviti smesu da odstoji 2 dana i tada primentiti. Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Ova mera najviše efekata daje kod koštičavog voća (pre svega kajsije, breskve, ali i šljive i višnje/trešnje). 

Meteorološki podaci tokom vegetacije u 2015. godini [23.10.2015]

Vegetacioni period 2015. godine sigurno moramo pamtiti po ekstremno visokim temperaturama i lokalnim ali veoma obimnim padavima.

            Na grafikonu meteoroloških prilika za Sombor, koji je napravljen na osnovu meteoroloških podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, može se videti da je ceo period april - avgust bio topliji u odnosu na višegodišnji prosek. Svi meseci su bili topliji od višegodišnjih prosečnih vrednosti  i to april za 0,6 OC, maj za 0,9 OC, jun za 0,7 OC, avgust za čak 2,5 OC i septembar za čak 2,8 OC.

            Padavine su bile niže 50 mm tokom  pet meseci vegetacije u odnosu  navišegodišnji prosek. To je samo oko 10% niža visina padavina od višegodišnjeg proseka. Ono što je posebno  bilo loše to je raspored padavina. Na grafikonu se vidi da su padavine u aprilu, junu i julu bile niže za 29, 49 i 40 mm u odnosu na prosečne vrednosti. Takođe se vidi da je tokom maja izmereno više od dvostruke uobičajene visine padavina a u avgustu skoro dvostruka visina padavina!

            Ovakvi meteorološki uslovi su uticali ina masovnu pojavu subtrospkih i tropskih vrsta štetočina, a bolesti su imale takođe veoma povoljne uslove za razvoj.

Visoke temperature i biostimulatori [03.07.2015]

Zbog perioda visokih temperatura preporučujemo folijarne tretmane sa Delfanom Plus 1,5-2 lit/ha ili Isabion 3 lit/ha ili Nutriamino Plus 2 L/ha 

radi smanjenja bilo kakvog stresa kod gajenih kultura. 

*preparati se mešaju bez problema sa standardnim preparatima za zaštitu bilja preporučenim na agroupozorenju  

 

Zaštita kruške [27.06.2015]

Trenutno u zasadima kruške dominiraju jaja kruškine buve u svim fazama razvoja (od novo položenih do pred piljenje), a od larvenih stadijuma dominantni su mlađe larve. Takođe počinje i da se pojavljuje medna rosa na listovima. Narednih 7 dana se očekuje vrlo toplo vreme što će pogodovati razvoju kruškine buve, a neće pogodovati razvoju prouzrokovača oboljenja. Preporuka je da se u naredna 3 dana uradi tretman:

- Gde su dominantna jaja kruškine buve sa TEPPEKI 0,015% + LASCAR 0,1% ili INSEGAR 0,06% ili DIMILIN 0,03%

- Gde dominiraju larve buve primeniti MOVENTO 0,15%

U oba slučaja obavezno dodati okvašivač (najbolje Silwett 0,02-0,025%), a izbegavati primenu mineralnih i biljnih ulja zbog visokih temperatura

- Od fungicida dodati DITHANE, MANKOSAV ili slično 0,3% samo na sorte koje se neće brati u naredne 3 nedelje.

Karenca za sve tretmane je 21 dan.

Kruškina buva [03.06.2015]

Trenutno u zasadima kruške mogu se naći svi razvojni stadijumi kruškine buve. Najviše ima jaja u svim fazama razvoja (od novo položenih do pred piljenje), a od larvenih stadijuma dominantni su srednje i starije larve. Takođe počinje i da se pojavljuje medna rosa na listovima. I narednih 7 dana se očekuje vrlo toplo vreme što će pogodovati razvoju kruškine buve, a neće pogodovati razvoju prouzrokovača oboljenja. Preporuka je da se u naredna 3 dana uradi tretman:

- Gde su dominantna jaja kruškine buve sa MOVENTO 0,15% + LASCAR 0,1% ili INSEGAR 0,06% ili DIMILIN 0,03%

- Gde dominiraju larve buve primeniti MOVENTO 0,15%

U oba slučaja obavezno dodati okvašivač (najbolje Silwett 0,02-0,025%), a izbegavati primenu mineralnih i biljnih ulja zbog visokih temperatura

- Od fungicida dodati DITHANE, MANKOSAV ili slično 0,3%

Pojava bakteriozne plamenjače [19.05.2015]

U pojedinim zasadima, pre svega jabuke, ovih dana došlo je pojave bakteriozne plamenjače jabučastog voća. Pojavili su se prvi simptomi oboljenja (izboji u vidu "pastirskog štapa", narandzasti eksudat, braon lišće...). Preporuka je:

- da ako se uoče simptomi ne žuriti sa uklanjanjem zaraženih biljnih delova. Iskustvo iz predhodnih godina govori da treba ostaviti vreme od 7-14 dana biljci da se adaptira na novo nastalu situaciju. Na ovaj način se smanjuje verovatnoća daljeg širenja patogena unutar biljke, kada se bude pristupilo uklanjanju zaraženih delova. 

- od preparata u 3-4 navrata u razmacima od 7 dana urade tretmani sa preparatima na bazi fosetil-Al (Alliete 0.3%...) ili fosfita (Trafos-K, Nutrifos K i drugi 0.2%...). Poželjno je da se primena naizmenično kombinuje sa hranivima fugistatičnog i bakteriostatičnog delovanja (Bacillomix, NutriBio Clean...). Primena bilo kakvih sintetičkih antibiotika u ovoj fazi, osim što je kod nas zabranjenja, nema nikakav efekat na ovu formu oboljenja.

- Mehaničkom uklanjanju zaraženih biljnih delova, pristupiti 10-tak dana nakon uočavanja oboljenja, uz uklanjanje najmanje 20-30cm i zdravog dela, ukoliko je to moguće. Alat nakon svake upotrebe dezinfikovati (naprim.: alkohol ili industrijskih dezinficijensi koji trenutno deluju Desu i sl.). Zaražene biljne delove odmah spaliti.

- u zasadima gde je bilo vremenskih nepogoda što pre posle incidenta primeniti sredstva na bazi kaptana (Merpan 50 0.3%...) ili Antracol 0,25% uz dodatak hraniva sa aminokiselinama (Delfan, Vellamin 24, Isabion, Fertileader 954... 0.3%).

Ako se i pored svih preduzetih preventivnih mera i mehaničkog čišćenja, i dalje pojavljuju simptomi, najbolje da konsultuje stručno lice. 

 

Folijarna prihrana Kruške u fazi intenzivnog rasta plodova [19.05.2015]

U stresnim uslovima kao što su suša i visoke temperature u maju , preporučujemo uz standardne tretmane zaštite dodati i aminokiseline Delfna Plus ili Nutriaminoplus u manjoj dozi 0,5-1lit/ha, radi neometanog daljeg rasta plodova. 

Kruška je osetljiva na nedostatak gvožđa , te i njegovo usvajanje iz zemljišta , posebno u slučaju ove sezone hladnog vremena u aprilu i visokih temperatura u maju, te se u pojedinim zasadima mogu zapaziti svetlo zeleni,žuti listovi, što znatno utiče na dalji rast i razvoj. 

Preporučujemo jednom mesečno mikroelemente TradCorp AZ Plus 1 kg/ ha 

(Fe6%, amino kis.2%,Mn2,5%, Zn1%,B0,5%,Mo0,4%,Cu0,6% , elementi u helatnom obliku)   

*napomena : meša se sa preparatima za zaštitu bilja. 

Ukoliko je zemljište sa visokim pH i klasičnim nedostatkom gvožđa- preporučujemo aplikaciju gvožđa preko korena u periodu od kraja maja do sredine juna! ULTRAFERRO ili Wuxal ferro ( Fe-EDDHA 6%, 4,2%o-o)  50-70 grama po stablu. 

 

Bolesti i štetočine kruške [13.05.2015]

I dalje je u većini zasada vrlo niska brojnost kruškine buve. Dominiraju jaja pred piljenje i prvi larveni stadijumi. Pošto se u naredna 2-3 dana očekuje nestabilno vreme moguće su infekcije od prouzrokovača čađave krastavosti. Preporuka je da se sačeka do vikenda i tada uradi tretman:

- Gde je ima prisutne kruškine buve sa VERTIMEC ili INVERT ili KRAFT 0,15% ili MOVENTO 0,15% 

- Od fungicida dodati DITHANE, MANKOSAV ili slično 0,3%, a ko je list bio vlažan duže od 5 sati i SCORE, SCOOTER, DIFFERENT i slično 0,03% 

Bolesti i štetočine kruške [04.05.2015]

Brojnost kruškine buve je i dalje niska. Bilo je uslova i za infekcije od prouzrokovača čađave krastavosti proteklio vikend. 

Preporuka je da se što pre uradi tretman protiv bolesti sa preparatima na bazi mankoceba (Dithane, Mankosav i slično 0,3%) uz dodatak Scora/Differenta/Scootera 0,03%.

U cilju umanjenja rizika od baketriozne plamenjače (Erwinia amylovora) preporučuje se u tretman dodati i preparat koji aktivira odbrambene mehanizme biljaka, a to su preparati na bazi fosfika (Aliette Flash 0,4% ili Trafos-K ili Nutri Fos-K 0,2% i slično) ili koji sadrže produkte mikroorganizama koji imaju baktericidno delovanje (Nutri Bioclean 0,2%, Bacillomix 0,4% i slično). Tretman sa ovim preparatima najbolje ponoviti za 10-tak dana.    

Protiv lisnih vašiju, lisne galice (Dasyneura pyri), odnosno kruškine buve dodati i Kohinor, Confidor 0,05% uz dodatak okvašivača Silwett 0,02%.

Bolesti i štetočine kruške posle cvetanja [28.04.2015]

Kruška je u svim regionima precvetala, a brojnost kruškine buve je i dalje niska ili nije prisutna u voćnjacima. Suvo i toplo vreme ne pogoduje prouzrokovačima oboljenja na krušci. 

Preporuka je da se u naredna 3 dana izvrši tretman sa preparatima na bazi abamektina (Vertimec, Invert, Vertigo i drugi 0,15%) uz dodataka okvašivača (najbolje Silwett 0,02%). Tretman uraditi bez obzira na prisustvo kruškine buve pošto tretman redukuje i populaciju eriofidne grinje Eryophes pyri i rđaste grinje (Epitrimerus pyri).  

U cilju prevencije od prouzrokovača oboljenja dodati i preparate na bazi mankoceba (Dithane i slično 0,3%) ili kaptana (Merpan i slično 0,3%). Ako pre tretmana period vlaženja lista bude duži od 5 sati obavezno dodati i kurativni preparat Chorus 0,05% ili Ciprodex 0,07% i slično.

U cilju umanjenja rizika od baketriozne plamenjače (Erwinia amylovora) preporučuje se u tretman dodati i preparat koji aktivira odbrambene mehanizme biljaka, a to su preparati na bazi fosfika (Aliette Flash 0,4% ili Trafos-K ili Nutri Fos-K 0,2% i slično) ili koji sadrže produkte mikroorganizama koji imaju baktericidno delovanje (Nutri Bioclean 0,2%, Bacillomix 0,4% i slično). Tretman sa ovim preparatima najbolje ponoviti za 10-tak dana.    

 

Nepovoljni uslovi za oplodnju jabučastog voća i mogućnosti ublažavanja [18.04.2015]

Generalno cvetanje jabuke i kruške je počelo tokom prošlog vikenda (11-13.april). Sada se kruška se nalazi u punom cvetu ili je počela da precvetava, a jabuka u zavisnosti od sorte i lokaliteta na početku cvetanja do punog cveta. Tokom prošle nedelje uslovi za oplodnju su bili relativno povoljni u prvoj polovini nedelje, da bi sa porastom temperature i jačanjem vetra nastupila vazdušna suša. Toplo vremme i niska relativna vlažnost vazduha u kombinaciji sa jakim vetrom dovode do brzog sušenja žiga tučka i ne mogućnosti klijanja polena. Padavine tokom noći (17 na 18. april) su svakako dobrodošle da ublaže ove nepovoljne uslove. Međutim, u narednim danima je najavljeno zahlađenje koje će ponovo umanjiti šanse za kvalitetnu oplodnju, pre svega kod sorti jabuke koje tek počinju da cvetaju. Šta se može učiniti:

Kod kruške pošto je uglavnom u precvetavanjju primeniti sredstva potpomažu formiranje već zametnutih plodova (Kelpak 0,2%, Nutri BS-95 0,15%, Cirkon 150ml/ha) uz dodatak preparata na bazi aminokiselina (Delfan, Isabion, Nutriamino plus, Avant Natur, Vellamin i drugi 0,2-0,3%).   

Kod jabuke i to sorti koje su punom cvetu primeniti ista sredstva kao i kod kruške. Kod sorti koje su napočetku cvetanja primeniti samo aminokiseline (Delfan, Isabion, Nutriamino plus, Avant Natur, Vellaminu i dr u koncentracijama od 0,3%) u dodatak hraniva sa minimum 5% bora (Foliarel bor, Nutri Boron, Nutribor itd 0,1-0,2%). Tretman ponoviti za 3-4 dana, a kada počne precvetavanje primeniti kombinacije koje su navedene kod kruške.

Sva ova sredstva mogu se mešati sa fungicidima koji se primenjuju u fazi cvetanja.

Folijarna prihrana Kruške pred cvetanje [09.04.2015]

Pre cvetanja kruške preporučujemo prihranu i folijarno i preko sistema za navodnjavanje- sledećim elementima i preparatima : 

Gvožđe ULTRAFERRO (6% Fe-EDDHA helat)  preko sistema za navodnjavanje 90 grama po stablu u kombinaciji zajedno sa HUMISTAROM  ( huminske i fulvo kiseline)  40 lit/ha     

Folijarno preporučujemo u fenofazi ružičasti pup :  FOLIAREL BOR 21% - 1 kg/ha ili FoliarelBor Flussig 2lit/ha + TRADECORP AZ PLUS 1 kg/ha  (mikroelementi Fe, Mn,Zn,Cu,Mo i N sa dodatkom slobodnih aminokiselina)  

Cilje je imati dobro razvijene listove, radi što bolje kondicije i dalje što boljeg cvetanja i oplodnje kruške! 

 

 

Zaštita kruške pred cvetanje [07.04.2015]

Kruška se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fazi zatvorenih cvetnih pupoljaka do faze zelenih pupoljaka (razdvojeni cvetni pupoljci). Predhodni dana u regionima centralne Srbije bilo je uslova za infekcije od prouzrokovača oboljenja, ali je rizik od infekcija bio mali, zbog faze razvoja kruške. U narednih 7 dana se ne očekuju povoljni uslovi za nove infekcije. Kruškina buva se i dalje u velikoj većini voćnjaka nalazi u tragu ili je uopšte nema. Trenutno dominiraju jaja pred piljenje i/ili mlađi larveni uzrasti. U zavisnosti od prisutnosti kruškine buve preporuka je sledeća:

1. ako su uočene ispiljene larve buve, bez obzira na njihovu brojnost, uraditi tretman sa KOHINOR 0,05% ili CONFIDOR 0,05% ili ACTARA 0,02% ili CALYPSO 0,075 % ili KESTREL 0,05% uz dodatak okvašivača (najbolje Silwet 0,02-0,025%)

2. ako nije uočeno prisustvo buve ni u kome obliku (jaja ili larve) ne tretirati

3. izuzezno ako je u zasadu konstatovana visoka brojnost jaja i/ili larvi buve tretirati sa KOHINOR 0,05% ili CONFIDOR 0,05% ili ACTARA 0,02% ili CALYPSO 0,075 % ili KESTREL 0,05%  + INSEGAR ili LASCAR 0,1%  uz dodatak okvašivača (najbolje Silwet 0,02-0,025%).

Ako se već rade tretmani insekticidom dodati i DITHANE 0,3%.

Kruškina buva pred pretanje vegetacije [25.03.2015]

Kruška je zavisno od lokacije i tipa zemljišta u fenofazi bubrenja i pucanja pupoljaka. Kruškina buva je prisutna u fazi imaga i jaja (mogu se naći i narandžasta jaja pred piljenje). Generalno, brojnosti je vrlo mala i imaga i položenih jaja. Početak piljenja larvi se očekuje tokom sledećeg vikenda (28, 29.mart). Stoga se do kraja nedelje (28.marta) u svim voćnjacima preporučuje upotreba preparata na bazi bakra (Kocide ili Neoram 0,4% ili Nordox 0,3% ili Everest 0,3% drugi) uz dodavanje mineralnih ili biljnih ulja EOS ili Letol 1,5-2%, ili primeniti gotovu kombinaciju ulja i sumpora Vektafid S 2%. Tretman najbolje uraditi neposredno posle kišnog perioda (25-27.mart).

Kruškina buva [20.02.2015]

U većini zasada kruške aktivnost kruškine buve je sporadična. Većina zasada je bez ili sa vrlo niskom brojnošću odraslih insekata (ispod 10 imaga/100 trešenja kečerom). Poslednjih 10-tak dana su uočena i prva položena jaja, ali obično u vrlo maloj brojnosti.

Za sada se u zasadima kruške ne preporučuju nikakvi tretmani, osim u retkim zasadima gde je visoka brojnost (50 i više imaga/100 otresanja kečerom). U ovim zasadima primeniti Decis 0,05% ili Fastac 0,03% ili Bifenicus 0,03% ili preparate na bazi cipermetrina. Tretman je najbolje obaviti u podnevnim satima kada je sunčan i miran dan, a temperature preko +5°C.  

Feromoni i feromonske klopke [12.01.2015]

       Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto: voćnjak, plastenik ili skladište je najbolje postaviti po dve klopke za jednu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su vrlo osetljive i ukoliko nema ulovljenih insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali.

            Savremeni insekticidi  moraju da se upotrebljavaju u tačno određenom stadijumu insekata. Feromoni predstavalju odličan alat za određivanje potrebe upotrebe insekticida i  pravog vremena upotrebe insekticida.

             Ukoliko želite da Vam obezbedimo feromone za 2015. godnu, kontaktirajte nas do 14. februara. Više podataka o klopkama naći ćete na sajtu firme Agroprotekt

Savetovanje o unapređenju proizvodnje kruške i dunje [05.12.2014]

     Poljoprivredni fakultet, Departman za voćarstvo, vinogradarstvo hortikulturu i pejsažnu arhitekturu i Društvo voćara Vojvodine organizuju 13. decembra 2014. godine Savetovanje o unapređenju proizvodnje kruške i dunje.

Program savetovanja:

8.30 do 9.30 okupljanje učesnika, obilazak mini sajma u holu fakulteta

9.30 svečano otvaranje

10.00 Keserović: Stanje i perspektive proizvodnje kruške

10.20 Faedi: Savremene sorte kruške i ciljevi oplemenjivanja kruške

11.20 Diskusija i pauza

11.50 Nikolić: Stanje i perspektive proizvodnje dunje

12.10 Giori: Izbor podloga i uzgojnih podloga za savremene zasade kruške

13.10 Diskusija i pauza

13.40 Foro Reco: Pakams trijumf - vrhunska a zanemarena sorta kruške

14.00 Injac: Suzbijanje kruškine buve

Prisustvo je besplatno, a ko želi može se učlaniti u Društvo voćara Vojvodine

Jesenje plavo prskanje i krečenje stabala koštičavog voća [30.10.2014]

U zasadima voća gde je otpalo više od 70% lisne mase obavezno bi trebalo da se uradi tretman sa nekim bakarnim preparatom. Kod koštičavog voća ovaj tretman je usmeren protiv prezimljujućih formi raznih patogena (koji se održavaju na i u drvetu). Kod jabučaštog voća posebno je značajan, pre svega zbog depresiranja prezimljujućih formi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora.  

Sredstva primeniti u koncentracija/dozama koje su najmanje 30% veće od preporučeni iz uputstva za upotrebu (Neoram 0.8kg, Kocid 0.5kg/100lit vode...). Prednost dati formulacijama gde je bakar u obliku hidroksida ili oksihlorida. Tretmane raditi kada su temperature iznad +5°C, a ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok ne počne da mrzne. Još jednom napominjemo da tretman ima efekta samo u zasadima gde je otpao list.

Takodje mera koja može pomoći u smanjivanju oštećenja i odumiranja delova debla (ljuštenje kore, smolotočina, spljošćavanje delova debla...) je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu, i na taj način umanjujemo verovatnoću oštećenja tkiva. Osim toga smesa ima i fungicidno-baktericidni efekat. Krečna čorba se priprema na sledeći način: 5 kg negašenog kreča, 0.5 kg kuhinjske soli i 0.25 kg sumpora (Tiovit Jet, Kumulus i drugi). Sve pomešati i ugasiti vodom (vode dodati toliko da smesa bude konzistencije mleka). Ostaviti smesu da odstoji 2 dana i tada primentiti. Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Ova mera najviše efekata daje kod koštičavog voća (pre svega kajsije, breskve, ali šljive i višnje/trešnje). 

Nastavlja se intenzivna aktivnost poljskih glodara [30.10.2014]

Nastavlja se intenzivna aktivnost poljskih glodara. Iako je u odnosu na letnje mesece došlo do blagog smanjenja brojnosti i dalje na dosta parcela im je aktivnost prilično visoka. Najviše su prisutni na lucerništima i na strništima koja se nisu obrađivala u poslednja 3 meseca i na zelenim površinama sa travnom vegetacijom oko obradivih parcela. Sa ovih površina se masovno sele u okolne novo posejane useve uljane repice i strnih žita.

Preporuka je da se usevi koji su blizu strništa, livada i lucerišta, kao i periferni delovi parcela uz neobrađivane zelene površine periodično pregledaju i po potrebi uradi suzbijanje sitnih glodara. Suzbijanje raditi isključivo sa mamcima za suzbijanje glodara. Prilikom upotrebe mamaka obavezno zatvarati rupe da ne bi došlo do trovanja drugih životinja. Najefikasniji su mamci na bazi cinkfosfida. Takođe se mogu upotrebiti i mamci u vidu pšeničnih zrna na bazi bromadiolona, hlorfacinona ili na bazi natrijum selenita. Ako se upotrebljavaju mamci na bazi blokova, peleta i sl. mogu se upotrebiti samo parafinizirani mamci.

Takođe i zasadima voća stalno nadgledati stanje, i ako se konstatuje 10 rupa/100 metara dužnih reda treba pristupiti trovanju.

Više detalja možete naći na sajtu Ministarstva poljoprivrede Srbije.

Folijarna prihrana posle berbe voća [22.09.2014]

Preporučujemo jesenje tretmane posle berbe sa preparatima na bazi bora i cinka zbog stvaranja zaliha istih u drvensatim delovima biljke koje se kasnije početkom iduće vegetacije veoma brzo iskoriste. 

Preporuka je da koriste FoliarelB21% 2 kg/ ha i MAXFLOW Zn 1 lit/ha ili Nutri Boron 2 L/ha u kombinaciji sa Nutri Zink P 2 L/ha

Ishrana kruške [28.07.2014]

Radi boljeg kvaliteta plodova preporučujemo preparat na bazi kalijuma i aminokiselina AMIFOL K 3lit/ha . 

*Amifol K ne sadrži nitrate, sulfate i hloride, ne podstiče rast i razvoj zelene mase 

* Kalijum podstiče sintezu šećera 

*Amifo K sadrži 7% slobodnih aminokiselina i 45% K2O

Pojava glodara u polju [23.07.2014]

     Brojnost sitnih glodara u polju je jako velika. Žetvom pšenice i njihovom obradom, došlo je do masovnog seljenja miševa u sve okolne useve. Preporuka je da se usevi koji su blizu strništa, livada i lucerišta pregledaju i po potrebi se uradi suzbijanje sitnih glodara. Prilikom upotrebe mamaka obavezno zatvarati rupe da ne bi došlo do trovanja drugih životinja, a preporučuje se upotreba: cinkfosfid, bromadiolon, hlorfacinon ili mamaka na bazi natrijum selenita.

Počeo let druge generacije dudovca [20.07.2014]

     Počeo je let leptira druge generacije dudovca, čije gusenice se hrane na velikom broju samoniklih i gajenih biljnih vrsta. Obzirom na veoma nisku brojnost leptira prve generacije, ne očekuju se značajnije štete druge generacije gusenica dudovca. Ukoliko dođe do značajnije pojave, biće objavljeno upozorenje i dati optimalni rokovi i sredstva suzbijanja.

Ishrana jabuke i kruške Mikroelementi [10.07.2014]

Preporučujemo folijarnu prihranu mikroelementima jednom mesečno, 

po preporuci od 15.05.2014 i 16.06.2014. 

Ishrana kruške [16.06.2014]

Preporučujemo prihranu kruške preko lista preparatima na bazi aminokiselina Delfna Plus 1,5 lit/ha ili Isabion 2 lit/ha ili NutriAmino plus 1,5 L/ha. 

Takođe se preporučuju tretiranja preparatima na bazi kalcijuma radi što boljeg kvaliteta plodova kao i na bazi mikroelemenata. 

LITHOVIT FORTE 1,5 kg/ha  

Trade Corp AZ Plus  1 kg/ha , jednom mesečno.  

*sadrži  Fe 6%, Mn 2,5%, Zn 1,2%, Cu 0,6%, Mo 0,4%, Co 0,02%, N 5,7%, aminokiseline 2% 

 

Zaštita kruške [21.05.2014]

U voćnjacima je primećena velika brojnost imaga kruškine buve, jaja i prvi larveni stadijumi. Preporuka je da se u naredna tri dana uradi tretman sa VERTIMEC 0,15% ili MOVENTO 0,15% i SCORE 0,03% ili ORIUS 0,1% ili FOLICUR 250 EW 0,1%. Tretman raditi u popodnevnim časovima.

Rekultivacija poplavljenih obradivih površina [18.05.2014]

Nakon što je došlo do poplava tri cilja treba postići, da bi se umanjila dalja degradacija zemljišta i što pre povratilo prvobitno stanje:

 1. da se što pre odvede voda sa parcele 
 2. reaktivacija živog sveta u zemljištu
 3. sprečavanje daljeg nanošenja šteta u zemljištu (gaženjem, daljim uništavanje strukture itd)

Mere kojima se mogu postići zadati ciljevi:

 1. Odvođenje vode je moguće izvlačenjem drenažnih kanala, ispumpavajem itd.
 2. Reaktivacija mikrobiološke aktivnosti i drugog živog sveta zemljišta podrazumeva:
  1. pravilnom obradom, ali ona može da počne samo kada je tlo do dubine obrade optimalne vlažnosti, da bi se izbeglo dalje uništavanje strukture zemljišta. Ovo je najbolje uraditi kultivatorima, gruberima-razrivači, pošto oni najmanje dovode do narušavanja strukture zemljišta (nestvaraju plužni đon, ne izbacuju grudve i ne narušavaju strukturu tla, minimalno povećavaju frakciju prašine koja dovodi do zamuljavanja površinskog sloja zemljišta usled velike količine padavina, odnosno stvaranja debele pokorice nakon prosušivanja, omogućavaju mulč obradu-ostavljaju eventualne žetvene ostatke na površini zemljišta, koji služe kao zaštita zemljištu i hrana mikroorganizmima...). Eventualno u nedostatku grubera u obzir dolazi obrada plugovima i lakim kultivatorima-setvospremačima. Nikako ne koristiti tanjirače, freze, rotodrljače i slčno, pošto one na plavljenim zemljištima dovode do daljeg drastičnog kvarenja zemljišta.
  2. Osim „nežne“ mehaničke obrade zemljišta potrebno je obezbediti hranu za živi svet u zemljišta. To podrazumeva iznošenje na parcelu veće količine stajnjaka, slame, biljnih ostataka, gajenje biljaka za zelenišno đubrivo, zatravljivanje višegodišnjih zasada.
  3. Sa merama revitalizacije početi čim stanje obradive površine dozvoli. Ne dozvoliti da parcela ostane neobrađena i zakorovljena do kraja sezone, makar samo gajili biljke za zelenišno đubrenje ili iznosili stajnjak i žetvene ostatke, naravno uz obaveznu plitku ili poluduboku kultivaciju gruberima.  

 

Parcele na kojima je poplava nije uništila posejane useve i u višegodišnjim zasadima, uraditi sledeće:

 1. Što pre se osloboditi vode
 2. Plitka obrada kultivatorima u cilju vazduširanja i suzbijanja pokorice
 3. Jedina dozvoljena oruđa su kultivatori i međuredno razrivanje do 30cm dubine, da bi se što pre obnovila mikrobiološka aktivnost zemljišta i koren počeo ponovo normalno da funkcioniše
 4. Međuredno zatravljivanje višegodišnjih zasada
 5. Unošenje preparata na bazi huminskih i fulvo kiselina (Humistar i drugi 10-30 lit/ha).
 6. Tretiranje nadzemnih delova preparatima koji sadrže aminokiseline (Delfan, Nutriamino Plus, Isabion i sl.) 2-3 lit/ha u blok tretmanima 3-4 puta.

Ishrana jabuke i kruške u stresnim uslovima [15.05.2014]

Zbog niskih temepratura preporučujemo tretmane preparatima na bazi aminokiselina kao što su Delfan Plus 1,5 lit/ha ili Isabion 2 lit/ha  

Ishrana jabuke i kruške [28.04.2014]

U fazi intenzivnog rasta i razvoja plodova jabuke i kruške preporučuje se folijarna ishrana preparatima na bazi kalcijuma, radi što boljeg daljeg razvoja i kvaliteta plodova.  

Preporučujemo kao prvo tretman kalcijumom preparat PhostradeCa  (*P2O5 30,7 %, N 3,9% , CaO 5,6% )  

10 lit/ha , ponoviti dva puta u intervalu od 10 dana. Phostrade Ca se preporučuje posebno kod sorti gde je problem krupnoće plodova.  

Kod ostalih sorti gde krupnoća plodova ne predstavlja problem preporučujemo Boramin Ca 4 lit/ha . (* slobodne aminokiseline 6,5%, B 0,27% i CaO 5,6%) 

Zatim kod sorti slabijeg porasta ili sorti koje zahtevaju više azota ( Zlatni Delišes) preporučujemo prihranu preparatima koji sadrže više azota i kalcijuma : Calitech  5 lit/ha    *(N 16%, CaO 24%, MgO 3,2% ...) 

Zaštita kruške [23.04.2014]

Pregledom voćnjaka, utvrđeni su svi stadijumi kruškine buve, a naročito larve, preporuka je da se u neredna 2 dana uradi tretman sa MOVENTO 1,5 L/HA, SCORE 0,3 L/HA ili SCOOTER 0,3 L/HA, DITHANE 3 KG/HA, uz dodatak SILWETA 0,2 L/HA.

Zaštita kruške [07.04.2014]

Posle precvetavanja kruške, ukoliko su prisutne larve kruškine buve, preporuka je da se uradi tretman sa preparatima  kao što je VERTIMEC 0,15% ili VERTIGO 0,15%,uz dodatak SILWETA 0,025%. Primećeno je prisustvo kruškine ose, te je neophodno dodati i preparat DECIS 0,05% ili KARATE ZEON 0,03% ili FASTAC 0,02%. Zbog najavljenog vlažnog perioda, preventivno uraditi preparat DITHAN 0,3%.

 

Rutava buba 2 - Epicometis (Tropinota) hirta [31.03.2014]

Nakon ishrane koja traje desetak dana, polažu tridesetak jaja u zemlju ili najradije ispod biljnih ostataka. Stadijum jaje traje 10 do 20 dana. Za svoj razvoj traži relativnu vlažnost između 20 i 60%. Larve su grčice i žive u zemlji hraneći se biljnim ostacima u raspadanju i sitnim korenovima. Pojedu malu količinu hrane, pa u poređenju sa drugim vrstama grčica prave beznačajna oštećenja na korenu. Razvoj larve traje dva do tri meseca. Lutka je u zemlji, a odrasla rutava buba čeka u komorici u zemljištu naredno proleće.

            Praćenje pojave rutave bube može da se obavi vizuelnim pregledima, metodom otresanja  i postavljanjem mirisnih klopki. Bube se javljaju najpre na rubnim redovima, pa na njima treba primeniti taktiku masovnog izlovljavanja. Postoje kupovni mirisni atraktanti koji se postavljaju u klopke. Atraktanti se mogu praviti i tako što se otopi Negro ili Bronhi bombon jedan na 5 litara vode. Ovakav rastvor se postavlja u bele ili plave posude koje se kače po voćnjaku. Posude se ponekad moraju prazniti svakodnevno, a najveći broj se mora postaviti na rubnim delovima voćnjaka. Na stablima jabuke na M9 podlozi se postavi 5 do 10 posuda zapremine 2 dL ili 3 do 5 posuda zapremine pola litre. Kod jagoda se na svakih jedan do dva metra treba postaviti po jedna klopka sa mirisnim mamkom.

            Postavljanje zaštitinih mreža na manjim površinama sprečava oštećenja od rutave bube, pa se treba na vreme opremiti mrežama, ali tada treba nabaviti gajene bumbare da vrše oplodnju gajene biljke.

Hemijsko suzbijanje se nije pokazalo dovoljno efikasno, jer insekti dolaze svakodnevno na biljke u cvetanju, a rezidualno dejstvo nije dovoljno da ubije rutavu bubu. Takođe primena insekticida u cvetanju će ubiti pčele ili će ih oterati, pa opet neće doći do oplodnje. Zato između gubitka roda usled oštećenja od rutave bube i gubitka roda zbog nedostatka oprašivača, treba odabrati masovno izlovljavanje rutave bube.

     Nastavak  Radi smanjenja problema sa rutavom bubom u narednoj godini u poljima se preporučuje pravljenje mesta na koja ćemo privući insekte da polažu jaja. Ova mesta se pripreme tako da se zemljište pokrije tankom količinom sena. Plitko se prekopa zemljište, kako bi se to seno pomešalo sa zemljom, a zatim se pokrije sa novom tankom količinom sena. Ta mesta treba zaliti i držati blago vlažna. Ženke će svojim čulima prepoznavati ovakva mesta sa veće daljine i masovno će polagati jaja na njih. Nakon polaganja jaja i piljenja larvi, mesto treba zaliti rastovorom insekticida. Preporučuje se u 10L vode rastovriti 6mL insekticida Pyrinex i taj rastvor potrošiti na metar kvadratni. Na ovaj način se smanjuje brojnost rutave bube za narednu godinu.

Poboljšanje oplodnje cvetova kruške [30.03.2014]

Tokom cvetanja krušaka primenom folijarnih hraniva sa biostimulativnim efektom i hormona: amida nafilacetata (NAD), alfa naftilacetata (NAA), giberelina (GA) i benzil-adenina (BA), može da se izazove partenokarpija (formiranje ploda bez oplodnje). Na ovaj način se može povećati prinos, u situacijama kada ima malo cvetova, a pogotovo kod sorti koje imaju problematičnu oplodnju (Abate Fetel, Conferans...) ili kada su nepovoljni uslovi za oplodnju (Viljamovka...).

Program obuhvata nekoliko vezanih tretmana tokom cvetanja i neposredno nakon cvetanja krušaka, na primer, za sorte kruškastog/okruglog ploda (Viljamovka i druge) jedan mogući program je:

1. tretman beli baloni (hraniva sa aminokiselinama, borom, mikroelementima) 

2 tretman 20% otvorenog cveta (hranivo sa aminokiselinama + GA ili NAD+NAA) 

3 tretman 50-70% otvorenog cveta (hranivo sa aminokiselinama + GA ili NAD+NAA)

4 tretman precvetavanje (hraniva sa borom, manganom, aminokiselinama, mikroelementima)  

5 i 6 tretman u razmacima 5-7 dana (hraniva sa borom, manganom, aminokiselinama, mikroelementima) 

Sama mera je vrlo delikatna, pa tačan program za vaš konkretni voćnjak treba da vam izradi stručno lice. 

Ishrana jabuke i kruške [30.03.2014]

Pre cvetanja jabuke i kruške preporučujemo ishranu ovih voćnih vrsta sa gvožđem, ishranu preko korena, odnosno preko sistema za navodnjavanje ili fertirigacijom. Preporuka je 90 g/ po stablu preparata Ultraferro ( gvožđe u obliku Fe-EDDHA helata , 6% ) 

Folijarno preporučujemo u fenofazi E - ružičasti pup, tretmane sa Cinkom i Borom radi što boljeg razvoja cveta i dalje njegove oplodnje.  

Preporuka: Maxflow Zn 1/ha + Foliarel 21%B  1 kg/ha 

Rutava buba 1 - Epicometis (Tropinosta) hirta [29.03.2014]

Počela je masovna pojava rutave bube, da bi mogli da joj se suprotstvaimo, potrebno je da o njoj nešto i naučimo...

      Rutava buba je oduvek bila prisutna kod nas. Javljala se sporadično, i gotovo nikada nije bilo potrebe da se radi njeno suzbijanje. Kada je učinjen pokušaj da se uljana repica vrati na naše njive, izgleda da je jedino poremećena ravnoteža u brojnosti rutave bube. Posle nekoliko godina gajenja repice, rutava buba kao da se pranamnožila i od tada počinje da pravi štete na svim biljkama koje cvetaju (jagode, jabuke, pšenica, dunje, borovnice, uljana repica...), a i na onima koje pri gajenju ne cvetaju (crni luk na primer).

Kakav je njen ciklus razvoja? Rutava buba ima jednu generaciju godišnje. Odrasla rutava buba prezimi u zemlji na 3 do 10 cm dubine. Iz zemlje počinje da izlazi rano u proleće. Sa mesta prezimljavanja se kreće u pravcu biljaka u cvetanju, jer se naradije hrane cvetovima. U rano proleće se uglavnom zadržavaju na cvetovima maslačka i podbela, koji imaju intenzivno žuti cvet. Kasnije se sele na uljanu repicu, a onda i na jagode i jabuke... Na malim parcelama uljane repice mogu da naprave podpnu štetu. Na velikim parcelama oštećuju samo rubne zone, dok veći deo parcele normalno plodonosi.

Posebno velike štete prave u voćnjacima koji su usamljeni i okruženi livadama ili ratarskim površinama. Voće naseljavaju kada počne cvetanje. Hrane se svim delovima cveta, tako da podpuno uništavaju rod tamo gde se hrane tučkom. Oštećuju i tek zametnute plodove, koji se deformišu i mogu da posluže jedino za industrijsku preradu, gde je cena mnogo manja.

Pri istoj brojnosti rutave bube: kada je toplo tokom cvetanja, štete su manje. U slučaju hladnijeg vremena, tokom dužeg perioda je prisutan manji broj cvetova, pa su štete mogu da budu podpune. Nastaviće se...

 

Zaštita kruške [19.03.2014]

Primećene su prve ispiljene larve kruškine buve i veliki broj jaja, preporuka je da se u naredna tri dana uradi tretma sa INSEGAR 0,1% i KOHINOR 0,05% ili CONFIDOR 0,05% ili ACTARA 0,02% ili CALYPSO 0,075 % ili KESTREL 0,05%. Zbog vremenskih uslova, dodati fungicid DITHAN 0,3%.

Kruškina buva [17.02.2014]

Kruškina buva se nalazi u stadijumu odraslih insekata, koji naseljavaju voćnjak. Preporuka je da se u naredna 3 dana uradi tretman sa DECIS 0,05%ili KARATE ZEON 0,03% ili FASTAC 0,02%, uz dodatak ulja EOS 3%.

Savetovanje voćara Gruža 2014 godine [22.01.2014]

     U subotu, 25. januara 2014. u Gruži - Ravni Gaj (sala Siljevac), sa početkom u 10 časova, održaće se treći seminar o savremenoj tehnologiji proizvodnje i iskustvima u voćarstvu, koga organizuje Gruža agrar. Za detaljne informacije se možete obratiti g. Miroslavu Nikoliću iz Gruža agrara na telefon 063 1060 907 ili na miroslav@madeinserbia.in.rs. Program je na slici u prilogu.

 

kruškina buva počela da polaže jaja [17.01.2014]

U zasadima kruške aktivnost kruškine buve je intenzivna već unazad mesec dana. Ima dosta zasada sa vrlo visokom brojnošću (preko 60 imaga/100 trešenja kečerom). Poslednjih dana su uočena i prva položena jaja.

Za sada se u zasadima kruške ne preporučuju nikakvi tretmani. Očekujemo da će potreba za tremanima biti u drugoj polovini februara. 

Oprezno sa zimskom rezidbom [14.01.2014]

Neuobičajeno dugačak period visokih temperatura tokom ove zime, nikako ne pogoduje zimskom mirovanju voćaka. Nažalost i na sreću, i dalja vremenska prognoza ne najavljuje neku ozbiljniju zimu. Dugačka topla jesen takođe nije doprinela da se normalni procesi diferencijacije rodnih pupoljaka odvijaju na uobičajeni način. U ovakvim uslovima sve voćne vrste su posebno podložne oštećenima rodnih elemenata, ali i drvenastog dela stabla, ako nastupe nagli temperaturni padovi ili periodi jako niskih temperatura. Kod koštičavog voća treba imati u vidu i aktivnost patogena kore, koji rade na ovim temperaturama. Osim toga, ako se obistini prognoza, za očekivati je da će vegetacija voćaka početi već oko 1.marta. Čime bi se otvorio jedan jako dugačak period rizika od izmrzavanja usled prolećnih mrazeva.

Ono što sada možemo da učinimo je da odložimo zimsku rezidbu do daljnjeg, a najmanje do 20. februara. Odlaganjem rezidbe, smanjujemo osetljivost rodnih elemenata na stres od niskih temperatura i odlažemo početak vegetacije. Svakako ko je okrečio stabla do sada je jako dobro uradio.

Više detalja na ovu temu možete pročitati i na stranicama Voćarskog portala

Pojačava se aktivnost poljskih glodara [18.12.2013]

Primećeno je povećanje brojnosti poljskih glodara.  Stvaranje kolonija je uočeno na usevima ozimih strnina, uljane repice, lucerke ali i u višegodišnjim zasadima (naročito u onima koji su zatravljeni), kao i na pooranim kukuruzištima.  Za sada broj rupa nije veliki, ali se iz nedelje u nedelju povećava. Ako broj rupa na parcelama pod strninama, lucerištima i sl. prelazi  10/100 m2 , a u voćnjacima 10/100 metara dužnih reda obavezno treba pristupiti suzbijanju.  Ali, pošto se u narednih mesec dana očekuje nastavak trenutnog suvog i hladnog vremena, u usevima uljane repice, lucerke i strnina, ako postoji i minimalna aktivnost bilo bi preporučljivo da se pristupi suzbijanju.

Direktno suzbijanje  podrazumeva primenu rodenticida. Nažalost i dalje su najefikasniji rodenticidi mamci na bazi cinkfosfida, pošto deluju trenutno. Ako se tretirana površina nalazi unutar 100 met od vodenih površina umesto cinkfosfida, primeniti sredstva iz grupe antikoagulanata.  Prednost dati parafirizinarim mamcima, pošto su postojaniji u poljskim uslovima.  Zbog visoke toksičnosti mamaka na divljač, obavezno se moraju postavljati u rupe i rupe zatvarati. Nikako ne rasipati mamke po površini zemljišta.  Međutim, i razni predatori (lisice, ptice grabljivice) mogu biti o velike koristi, pa treba preduzeti sve mere da se očuva njihov opstanak u agroekosistemu.

Praćenje i suzbijanje glodara nastaviti, pošto sve upućuje da će pojačana aktivnost glodara biti izražena i u narednom periodu.

Analiza meteoroloških prilika u 2013. godini [06.12.2013]

     Kada se uporede srednje mesečne temperature tokom 2013 godine, sa prosečnim, vidi se da su svi meseci, osim septembra, bili topliji u odnosu na višegodišnji prosek i to: april za 1,3OC, maj za 1,1OC, jun za svega 0,1OC, jul za 1,5OC a avgust za čak 2,4OC!

     Ako se visina padavina tokom 2013. godine uporedi sa višegodišnjim vrednostima, može se zaključiti da je tokom aprila, juna i jula meseca je palo 9, 18 i 48 mm padavina niže od proseka. Tokom maja, avgusta i septembra je palo 68, 9 i 39 padavina više od proseka. Kada se sve ove vrednosti saberu, moglo bi se reći da je palo 40 mm padavina više od proseka! Međutim raspored padavina je bio katastrofalan, posebno u julu i avgustu mesecu, kada su i temperature bile drastično veće u odnosu na višegodišnji prosek.

Grafikon meteoroloških podataka se može videti na slici u prilogu.

 

Tretmani voća bakrom i krečenje stabala [08.11.2013]

U zasadima voća gde je otpalo više od 70% lisne mase obavezno bi trebalo da se uradi tretman sa nekim bakarnim preparatom. Kod košičavog voća ovaj tretman je usmeren protiv prezimljujućih formi raznih patogena (koji se održavaju na i u drvetu). Kod jabučaštog voća posebno je značajan, zbog depresiranja prezimljujućih formi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora.  

Sredstva primeniti u koncentracija/dozama koje su najmanje 30% veće od preporučeni iz uputstva za upotrebu (Neoram 0.8kg, Kocid 0.5kg/100lit vode...). Prednost dati formulacijama gde je bakar u obliku hidroksida ili oksihlorida. Tretmane raditi kada su temperature iznad +5°C, a ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok ne počne da mrzne.

Takodje mera koja može pomoći u smanjivanju oštećenja i odumiranja delova debla (ljuštenje kore, smolotočina, spljošćavanje delova debla...) je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu, i na taj način umanjujemo verovatnoću oštećenja tkiva. Osim toga smesa ima i fungicidno-baktericidni efekat. Krečna čorba se priprema na sledeći način: 5 kg negašenog kreča, 0.5 kg kuhinjske soli i 0.25 kg sumpora (Tiovit Jet, Kumulus i drugi). Sve pomešati i ugasiti vodom (vode dodati toliko da smesa bude konzistencije mleka). Ostaviti smesu da odstoji 2 dana i tada primentiti. Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Ova mera najviše efekata daje kod koštičavog voća (pre svega kajsije, breskve te šljive i višnje). 

Procena roda jabuke i kruške u 2013 godini [15.08.2013]

Tokom proteklih nedelja nadležne institucije su izašle sa svojim procenama ovogodišnjeg roda jabuke i kruške kako u Evropskoj uniji, tako i u drugim delovima sveta. Detalje možete videti na sajtu WAPA (World Apple and Pear association).

Zaštita kruške [25.07.2013]

U voćnjacima dominiraju larve kruškine buve, preporuka je da se uradi tretman sa SILWET 0,25 L/HA i VERTIMEC 1,5 L/HA ili VERTIGO 1,5 L/HA ili MOVENTO 1,5 L/HA . Ukoliko su primećene "kapljice", dodati fungicid DITAN 3 KG/HA, kako bi se sprečio razvoj čađavica. Zbog visokih temperatura i stresnih uslova, preporuka je da se doda i aminokiselina DELFAN 1,5 L/HA ili ISABION 2 L/HA ili VELAMIN 2 L/HA.

Tretman uraditi u naredna tri dana.

Zaštita kruške [29.06.2013]

Prisutni su svi stadijumi kruškine buve, pa je preporuka da se ponovi tretman od 13.06.2013. godine.

Zaštita kruške [13.06.2013]

Prisutni su svi stadijumi kruškine buve. Preporuka je da se u voćnjacima u kojima dominiraju jaja kruškine buve uradi tretman sa INSEGAR 1 KG/HA, a ukoliko je počelo piljenje larvi uraditi MOVENTO 1,5 L/ HA  ili VERTIMEC 1,5 L/HA ili  VERTIGO 1,5 L/HA. Ako je primećeno prisustvo lisnih vaši, uraditi tretman sa CONFIDOR 0,6 L/HA ili KOHINOR 0,6 L/HA. S obzirom na vremenske uslove, pogodne za razvoj bolesti, dodati ORIUS 1L/HA.

Tretman uraditi u naredna 3 dana.

Sprečavanje i korekcija Fe hloroze i nedodtatka mikroelemenata [13.06.2013]

U pojedinim delovima zapaženi su simptomi hloroze usled nedostka gvožđa. Za sprečavanje i korekciju hloroze preporučujemo primenu preparata na bazi gvožđa, zemljišna primena preparata (fertirigacijom ili inkorporacijom) Ultraferro 8-10 grama po stablu. 

Ultraferro je u helatnom obliku koji je namenjen  samo za zemljišnu aplikaciju. Sada su uslovi za zemljišnu aplikaciju idealni , zemljište je relativno vlažno i usvajanje će biti bolje.

Najbolji efekat usvajanja gvožđa preko korena se postiže i primenom huminskih kiselina- preparatii Humistar (40 lit/ha) ili Vellhumus (20 lit/ha) Idealno je tretirati zemljište prvo huminskim kiselinama a za dva,tri dana gvožđem. 

 Radi sprečavanja i korekcije nekostatka mikroelemenata preproučujemo folijarnu primenu mikroelemenata jednom mesečno Tradecorp AZ Plus 0,1% ili Feramin 0,3% ili Microvell liquid 0,3%.  

 

 

 

Zaštita kruške od bolesti i štetočna [27.05.2013]

       Dug vlažan period je i pored niskih temperatura stvorio uslove za pojavu bolesti kruške. Čim vreme dozvoli preporučuje se zaštita od pojave čađave pegavosti lista i krastavosti plodova kruške preparatima: Dithane neo tech 0,3% u kombinaciji sa preparatima Score 0,03 ili Scooter 0,03%. Većina populacije kruškine buve se nalazi u stadijumu jaja i L1. Preporuka je da se fungicidima doda i EOS u koncentraciji od 1%.

Vrlo visok rizik od bakteroizne plamenjače jabučastog voća [13.05.2013]

Poslednjih dana u mnogim regionima je grad napravio manje ili veće štete na voću. Povrede nastale od leda predstavljaju ulazna vrata za mnoge patogene. Ali sada najveći rizik je od prouzrokovača bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora). Inače za ozbiljniji razvoj ovog oboljenja kritičan period je 20-tak dana nakon cvetanja, u uslovima kada zasad zadesi neka nepogoda praćena mehaničkim povredama (grad, oluja...). A to se upravo desilo ovih dana u mnogim zasadima jabuke, kruške i dunje. Prvi simptomi pojave oboljenja ( izboji u vidu "pastirskog štapa", narandzasti eksudat, braon lišće...) mogu se očekivati oko 20.maja. Preporuka je:

- u zasadima gde nije bilo grada i drugih vremenskih nepogoda u narednih mesec dana najmanje jedanput nedeljno obići zasad i svaku sumnjivu granu ili grančicu odseći, izneti iz voćnjaka i spaliti

- u zasadima gde je bilo vremenskih nepogoda što pre posle incidenta primeniti sredstva na bazi kaptana (Merpan 50 0.3%...) uz dodatak hraniva sa aminokiselinama (Delfan, Vellamin 24, Isabion, Fertileader 954... 0.3%). Takođe u narednih 20 dana posle nepogode u 3-4 navrata uraditi tretmane sa preparatima na bazi fosetil-Al (Alliete 0.3%...) ili fosfita (Fenix 0.4%...). Poželjno je da se primena naizmenično kombinuje sa hranivima fugistatičnog i bakteriostatičnog delovanja (Ekstrasol, NutriBio Clean...).

Ako se i pored svih preduzetih preventivnih mera, simptomi pojave, osim mehničkog čišćenja, najbolje da odmah konsultuje stručno lice. 

Nabavka feromona [10.05.2013]

     Ukoliko imate potrebu za feromonskim klopkama, a želite da ih koristite tokom 2013. godine, možete ih naručiti i kupiti. Cenovnik je kao slika u prilogu ili pogledajte na  http://agroprotekt.leptiri.co.rs/feromoni.htm.

Kod većine vrsta (smotavac jabuke, breskve, čljive, mineri...) je za praćenje na jednom mestu tokom godine potrebno 4 feromona, jer se oni menjaju na 4 do 6 nedelja, 1 delta klopka i 6 do 8 lepljivih ploča.

      Kontakt osoba za naručivanje feromonskih klopki je Dragan 063 326 772. 

Zaštita kruške [08.05.2013]

Pošto dominiraju jaja kruškine buve preporuka je da se u naredna 3 dana uradi tretman sa INSEGAR 1 KG/HA + DITHANE 3 KG/HA, uz dodatak SILWETA 0,25 L/HA.

Folijarna prihrana za cvetanje voća [16.04.2013]

Većina voćaka će uskoro početi da cveta. Da bi pospešili kvalitetno cvetanje i oplodnju, posle preparata Delfam plus ili Isabion ili Velamin24, i Maxflow Zn preporučujemo u jabučastom voću u fazi balona ili počeak cvetanja folijarnu prihranu preparatom Foliarel21%B 1kg/ha, koji sadrži element bitan za razvoj cveta i klijanje polena.

Za koštičavo voće u fazi belih balona preporučujemo ishranu sa Foliarel21%B u kombinaciji sa preparatima Delfan plus ili Isabion ili Vellamin 24 u količini 1 L/ha.

U ovoj fenofazi jabuke i kruške mogu se primenuti zajedno Foliarel21%B 1 lg/ha + Maxflow Zn 1 l/ha.  

Počela aktivnost rutave bube [15.04.2013]

Počela je aktivnost rutave bube (Epicometris hirta), koja može za kratko vreme da napravi katastrofalne štete na biljnim vrstama koje su u fazi cvetanja (voće koje cveta: kruška, jabuka, jagoda, šljiva..., kao i na uljanoj repici). Najveća populacije je prisutna u regionima severne i srednje Bačke i Banata, ali sa stalnom tendencijom širenja i u ostale regione Srbije. Oštećuje cvetne pupove i cvetove, pa izostaje formiranje ploda. Trenutno intenziteti prisustva su niski.

U ovoj fazi se ne preporučuje upotreba insekticida zbog leta pčela i drugih polinatora. Treba biti na oprezu, sprovesti mehaničke mere suzbijanja (postavljanje belih ili plavih plastičnih flaša sa vodom i šećerom ili gotove klopke) odnosno ručno ih skupljati. Najaktivnije su u periodu od 10-16 sati, po sunčanom i mirnom danu. Redovno u podnevnim satima dežurati u zasadima i usevima koji cvetaju, da bi se navreme uočile štete.

Ukoliko se ova štetočina prenamnoži (što se može desiti u veoma kratkom periodu) obratiti se stručnom licu. Nikako nemojte na svoju ruku i bez predhodnog upozorenja pčelara da primenjujete insekticide.

Kruškina buva [13.04.2013]

Primećene su prve ispiljene larve kruškine buve, pa je preporuka da se u naredna tri dana uradi tretman sa preparatom na bazi neonikotinoida, kao što su KOHINOR 0,05% ili CONFIDOR 0,05% ili ACTARA 0,2% ili CALYPSO 0,075%. Zbog vlažnog perioda, dodati i fungicid DITAN 0,25%.

Pojava pipa na voću [11.04.2013]

U mladim voćnim zasadima primećena je pojava lisnih pipa (Phyllobius sp., Peritelus sp., Polydrosus sp...). U kratkom vremenskom periodu mogu napraviti velike štete na mladim pupoljcima, ukoliko se prenamnože.

Preporučujemo tretman tamo gde ima pipa sa: PYRINEX 0.2% ili preparat na bazi aktivne materije fenitrotion. Preporuka je prilikom prskanja tretirati i stabla i zemlju oko mladih voćki.

Posledice mraza 16 i 17.marta [17.03.2013]

Mraz 16, a naročito 17.marta je opet uzeo svoj danak. U proseku je jačina mraza bila do -5C, ali je u regionima severne Bačke, nizijskim delovima Srema i južne Srbije mereno i do -9.5C. U ovim lokalitetima su konstatovana sledeća oštećenja:

- Kajsija izmzlo je 90-95% cvetnih pupoljaka

- Breskva uzavisnosti od sorte izmrzlo je od 0-95% cvetnih pupoljaka 

- Šljiva stenlej 50% oštećenja, čačanske selekcije 30% izmrzlih pupoljaka

- Višnja do 20% izmrzlo uzavisnosti od sorte

- Jabuka i kruška nisu konstatovana oštećenja

U ostalim regionima gde je jačina mraza bila slabija, proprocijalno su i manje štete.

U cilju smanjenja oštećenja, pre svega drvnog tkiva preporučuje se što pre tretman sa preparatima na bazi alfa naftil sirćetne kiseline (Frigocur, Dirager...) 0.08-0.1%. A kasnije kada voćke olistaju intenzivnija primena preparata sa aminokiselinama  (Isabion, Vellamin 24, Megafol, Delfan, Fertileader Vital 954...)

Zaštita kruške [27.02.2013]

Kruškina buva je u stadijumu odraslog insekta. Zbog vlažnog vremenskog perioda i kruškine buve, preporuka je da se kada vremenski uslovi dozvole, uradi tretman insekticidima DECIS 0,05 % ili KARATE ZEON 0,03 % ili FASTAC 0,02% + preparat na bazi bakra CUPROCAFFARO 0,5% ili KOCIDE 0,3% ili NEORAM 0,4%.

8. naučno - stručno savetovanje Hrvatskih voćara [22.02.2013]

      Tokom 1 i 2 marta 2013. godine u Zagrebu u Hotelu Panorama, će biti održano savetovanje sa temom: Mere za razvoj Hrvatskog voćarstva. Detaljan program možete preuzeti na ovoj  adresi http://www.savjetodavna.hr/adminmax/File/vijesti/vijesti2013/vocari_2013.pdf ili pogledajte fotografije u prilogu.

Aktivnost kruškine buve [09.02.2013]

U većini zasada kruške poslednjih dana je konstatovana aktivnost kruškine buve. Situacija je vrlo šarolika, ali preovlađuju zasada gde se samo sporadično mogu naći imaga. Zasadi sa vrlo visokom brojnošću (preko 60 imaga/100 trešenja kečerom) su retki. Slična je situacija i sa položenim jajima, prevlađuju zasadi gde jaja nisu nađena ili se nalaze samo sporadično.

Pošto se predviđa promenljivo vreme (sa hladnim i toplim talasima) primenu insekticida u cilju smanjivanja brojnosti imaga treba raditi samo u voćnjacima gde je konstatovana vrlo visoka aktivnost imaga buve i/ili je nađen veliki broj položenih jaja. Od insekticida sa su pogodni piretroidi: Decis 0,05% ili Karate zeon/Lambdex 0,03 % ili Fastac 0,02 % i drugi. Tretirati raditi u podnevnim satima kada su temperature iznad +5°C.

Ipak u većini nasada kruške zasada se ne preporučuju nikakvi tretmani. Tretmane će trebati raditi kada, i ako se budu nalazila masovno položena jaja i/ili ulov na kečeru pređe 50 imaga/100 trešenja.

Prvo Savetovanje voćara Republike Srpske [04.02.2013]

 

Udruženje voćara Republike Srpske 01.03. i 02. 03.2013. godine organizuje Prvo savjetovanje voćara Republike Srpske koje će se održati u sali Kulturnog centra Gradiška sa početkom u 10 časova.

Savjetovanju će prisustvovati oko 300 voćara iz cijele Republike Srpske , brojni gosti, te eminentni stručnjaci iz oblasti voćarstva iz Srbije , Hrvatske , Slovenije i Italije koji će održati stručna predavanja.

 Prvo savjetovanje voćara Republike Srpske će obuhvatiti sledeće teme i predavače :

 

 1.      Prilagođavanje tehnologije proizvodnje jabuke nastalim klimatskim promenama

Prof. dr Zoran Keserović i sar.

2.      Savremena tehnologija proizvodnje šljive  - Prof. dr Zoran Keserović i sar.

3.      Prorijeđivanje cvjetova i plodova jabuke u integralnoj i organskoj proizvodnji jabuke

Prof. dr Zoran Keserović i sar.

4.       Značajnije štetočine jabučnjaka i njihovo suzbijanje (Kalifornijska štitasta vaš krvave vaši i jabukinog smotavca Prof. dr Marko Injac

5.       Kakvoća voćnih sadnica - Dr Krunoslav Dugalić

6.       Voćarska zadruga – model održivosti porodičnih gazdinstava sa voćarskom proizvodnjom  - Prof. dr Miladin M. Ševarlić

7.      Važnost prognozne službe za zaštitu bilja u razvoju međimurskog voćarstva - Mr. Milorad Šubić

8.      Skladištenje jabuke u uslovima ekstremne suše - Prof. dr. Boris Pašalić

9.      Sortna kompozicija i biološka osnova prorjeđivanja plodova jabuka - Prof. dr. Nikola Mičić

10.   Najznačajnije bakterioze jabučastih voćaka i integralne mjere za njihovo suzbijanje - Prof. dr. Vojislav Trkulja

11.  Savremeni aspekti prognoze pojave štetnih organizama u biljnoj proizvodnji  – Prognoza Venturia inaequalis - Dr Goran Aleksić

12.    Upotreba herbicida u prostoru reda voćnjaka - Prof. dr. Siniša Mitrić

13.  Organska proizvodnja voća - Milutin Misimović – dipl.ing-master

14.   Određivanje optimalnog momenta za berbu jabučastog voća – destruktivne i nedestruktivne metode -Prof. dr Janez Hribar

15.  Manje poznati štetni organizmi u nasadima jabuka - Prof. dr. Ivan Ostojić i sar.

16.  Uspješno stvaranje Brenda i osvajanje međunarodnih priznanja - Miro Krnjajić dipl. inž. polj.

17.    Savremena ishrana jabuke - Dr. Dragoja Radanović

18.    Rad privatne savjetodavne službe u BiH - Dipl.ing Slađana Babić – Rađenović

 

 

Obaveštenje o visini preplate za 2013. godinu [11.01.2013]

Sajt Agroupozorenje se može koristiti u svojstvu neregistrovanog i registrovanog korisnika. Neregistrovani korisnici, kao i registrovani vide sve podatke o štetnim organizmima. Razlika je u vremenkom periodu za koji se podaci vide i u tome što preplatnici vide i konkretne preporuke za upotrebu pesticida. Odlučili smo da visina preplate tokom 2013. godine ostane ista kao i tokom 2012. godine, a to je 2500 dinara. Ukoliko želite da postanete korisnik javite se na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772.

 

Sistem sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja [03.01.2013]

Operater za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada ENVIPACK d.o.o., čiji je osnivač Galenika Fitofarmacija a.d., je tokom 2012. godine poslovao u skladu sa primarnim ciljem da uspostavi sistem za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja (SZB) na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, po uzoru na razvijene sisteme zemalja EU.

Realizacijom pilot projekta, baziranog na samostalno razvijenom EKO modelu jedinstvenom za sve proizvođače, punioce, uvoznike i distributere sredstava za zaštitu bilja, ENVIPACK d.o.o. je od februara 2012. godine prvi postavio stabilnu osnovu za dalju izgradnju sistemskog rešenja za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od SZB.

Uspešnost realizacije ovog projekta u 2012. godini ogleda se u ostvarenim rezultatima u edukaciji krajnjih korisnika, sakupljanju, razvrstavanju i zbrinjavanju ambalažnog otpada od SZB:

·         Potpisani su sporazumi za sakupljanje i razvrstavanje ambalažnog otpada od pesticida sa 6 sakupljačkih lokacija u Republici Srbiji (CARNEX d.o.o., NEOPLANTA a.d., RUBIN a.d., Alliance One Tobacco d.o.o., PP SAVA KOVAČEVIĆ a.d. i FILIP d.o.o.),

·         Investiciona ulaganja u specijalne metalne kontejnere i plastične vreće za razvrstavanje i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog ambalažnog otpada,

·         Edukacija krajnjih korisnika za pravilno postupanje sa ispražnjenom ambalažom i trostruko ispiranje na mestu primene,

·         Organizovano razvrstavanje i sakupljanje ambalažnog otpada sa sakupljačkih lokacija i zbrinjavanje, odnosno tretman 4 t opasnog otpada u saradnji sa domaćim ovlašćenim operaterima,

·         Sakupljeno 2 t ispranog neopasnog ambalažnog otpada koji se može zbrinuti spaljivanjem u cementari,

·         Sakupljeno 15 t opasnog ambalažnog otpada poreklom od sirovina za proizvodnju SZB, koji se ne može tretirati u zemlji, već će biti zbrinut  spaljivanjem (insineracijom) u EU, u januaru 2013. godine,

·         Promocija ENVIPACK d.o.o. i sistemskog rešavanja problema ambalažnog otpada od pesticida su uspešno realizovani kroz učešće ENVIPACK d.o.o. na sajmovima, edukativnim radionicama, prezentacijama i stručnim konferencijama vezanim za zaštitu životne sredine i nacionalnu strategiju održivog razvoja.

U godini koja predstoji, očekuju nas novi izazovi u vidu proširenja uspostavljenog sistema, povećanja količine sistemski sakupljenog ambalažnog otpada, povećanju procenta ispranog otpada u ukupnoj količini i uključivanje svih subjekata koji imaju svoju odgovornost u sistemu.

U zajedničkom je interesu da se, u skladu sa načelima odgovornog poslovanja, sistematskom rešavanju ambalažnog otpada od pesticida koji uspostavlja ENVIPACK d.o.o. priključi što veći broj drugih proizvođača, punilaca, uvoznika i distributera SZB tokom 2013. godine i na taj način, doprinese smanjenju negativnog uticaja ambalažnog otpada od pesticida na životno okruženje.

 

Ponovni tretman voća sa bakarnim preparatima [20.12.2012]

Vremenska prognoza za naredne dve nedelje predviđa relativno toplo vreme preko dana i temperature oko 0 C preko noći. Predhodni periodi sa padavinama su sprali depozit eventualnih ranijih bakarnih tretmana. A trenutni vremenski uslovi pogoduju patogenima koji infekcije rade preko drvenastih delova voćaka. Te infekcije se dešavaju preko povreda nastalih od niskih temperatura, rezidbe ili drugim mehaničkim putem. Nakon infekcije simptomi njihovog delovanja se ispoljavaju tek nakon nekoliko godina, a u velikoj meri mogu da smanje produktivnu sposobnost zasada, kao i njegov eksploatacioni vek. Iz tog razloga preporučljivo bi bilo da se u narednih 7 dana uradi tretman voća sa nekim bakarnim preparatom. Ovaj tretman se može primeniti kod svog jabučasto i koštičavo voća. Ali je najpreporučljiviji kod koštičavog voća, pre svega kajsije i breskve.  

Bakarane preparate koristiti u koncentracija/dozama koje su najmanje 30% veće od preporučenih iz uputstva za upotrebu.

 Tretmane raditi kada su temperature iznad +5°C, a ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok nepočne da mrzne.

Savetovanje o unapređenju proizvodnje voća [10.12.2012]

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 15. decembra 2012. godine će se održati savetovanje o proizvodnji voća. Okupljanje učesnika počinje u 8.30., otvaranje je u 9.30. Biće održana sledeća predavanja:

10.00 Nova saznanja u tehnologiji proizvodnje jabuke u okviru projekta Apple net 2 - Zoran Keserović

10.15 Ocena pogodnosti sorti jabuke u sistemu ekološke poljoprivrede - Krunoslav Dugalić

11.15 Uzgojni oblici i rezidba jabuke - Nicola Dallabetta

13.10. Prognozna služba za zaštitu bilja u Međimurju 1997-2012 - Milorad Šubić

13.30. Suzbijanje grinja na jabuci - Marija Milenković Kolundžija 

Vreme između predavanja je predviđeno za prezentaciju sponzora.

 

Festival voća u Tavankutu [15.10.2012]

      U organizaciji Prve kolonije naive u tehnici slame, Osnovne škole Matija Gubec, Hrvatskog kulturno prosvetnog društva Matija Gubec i Voćarskih zadruga Voćko i Voće Tavankut biće odžan II Tavankutski festival voća u subotu 20. oktobra 2012. godine sa početkom u 10 časova. Festival će se održati u Osnovnoj školi Matija Gubec u Donjem Tavankutu. Program festivala 

u  10 sati predavanja

   prof dr Zoran Keserović - Proizvodnja jabuke u 2012 godini, problemi i kako iz prevazići u narednom periodu,

   doc dr Nenad Magazin - Bor u ishrani biljaka

   dipl ing Marija Milenković Kolundžija - Suzbijanje grinja na jabuci

   Avital - Navodnjavanje i prihrana jabuke

u 13 sati  izložba poljoprivrednih proizvoda i rukotvorina

u 14 sati  kulturno zabavni program

 

Kongres voćara i vinogradara Srbije [27.09.2012]

    Univerzitet u Beobradu, Poljoprivredni fakultet i Naučno voćarsko društvo Srbije Čačak, u periodu od 09. do 12. oktobra 2012. godine u Vrnjačkoj Banji organizuju 14 Kongres Voćara i vinogradara Srbije. Sve informacije i program možete pronaći na www.vocivin.com 

Štetočine kruške [31.07.2012]

U voćnjacima gde je stao porast , nema većih problema sa kruškinom buvom. U voćnjacima gde je aktiviran porast posle kiše, treba obratiti pažnju na imaga i jaja kruškine buve. Preporuka je da se u naredna tri dana uradi tretman sa INSEGAR 1 kg/ha ili VERTIMEC 1,5 l/ ha. Dodati i SILWET 0,25 l/ha.

Zbog stresnih situacija preporučuje se DELFAN 1 l/ ha. Gde je primećena hloroza, u zavisnosti od jačine hloroze, uraditi tretman sa ULTRAFERRO 20-30 kg/ ha.

Kruškina buva [02.07.2012]

Zbog prisustva svih razvojnih stadijuma kruškine buve, preporuka je da se u naredna tri dana uradi tretman sa MOVENTO 1,5 L/HA i SILWET 0,25 L/HA. Takođe, dodati DELFAN 1 L/HA zbog stresnih uslova usled visokih temperatura.

Visoka opasnost od toplotnog udara (brusone) [19.06.2012]

Trenutno je visoka opasnost od toplotnog udara u zasadima krušaka u celoj Srbiji. Kritičan period će potrajati do 23.juna. Najugroženiji su zasadi Conferansa, ali ni druge sorte nisu imune na pojavu. Simptomi se manifestuju u vidu menjanja boje lista u braon-crnu, koji kasnije otpada.

Sada se mere bobre svode na primenu preparata sa antistres i biostimulativnim efektom (Delfan, Isabion i drugi u količini od 1lit/ha). Tretmane ponaviti nakon 5 dana. Takođe vrlo je važan pravilan režim navodnjavanja, sada se zalivne norme u rodnim voćnjacima kreću rasponu od 40-60lit/m2/nedeljno. Najbolje je nedeljnu količinu rasporediti u 2 navrata.

Bolesti i štetočine kruške [16.06.2012]

Prisutni su svi stadijumi kruškine buve , te se preporučuje tretman sa MOVENTO 1,5 l/ha i  SILWET 0,25 l/ha ili VERTIMEC 1,5l/ha i SILWET 0,25 l/ha. Dodati Delfan 1 l/ha koji deluje kao antistres, zbog visokih temperatura. Tretman uraditi u naredna tri dana.

Zaštita kruške [21.05.2012]

Počelo je piljenje larvi kruškine buve,pa se preporučuje tretman sa MOVENTO 1,5 L/HA + SCORE 0,3 L/HA ili SCOOTER 0,3 L/HA. Tretman uraditi u roku od tri dana.

Kruškina buva [12.05.2012]

Dominiraju jaja kruškine buve,te se preporučuje tretman sa INSEGAR 1kg/ha + EOS 10 lit/ha + DITHANE 3kg/ha, uz dodatak SILWETA 0,25 lit/ha. Tretman uraditi u naredna 3 dana.

Bakteriozna plamenjača (Erwinia) situacija [03.05.2012]

Iako tokom cvetanja jabuke, nisu bili povoljni uslovi za infekcije od bakteriozne plamenjače jabučastog voća, treba biti oprezan. Do kraja maja meseca preporučljivo je najmanje jednom nedeljno da se obiđu zasadi u cilju utvrđivanja prisustva simptoma (mladari se suše i uvijaju u vidu pastirskog štapa - vidi sliku). Posebnu pažnju obratiti u zasadima gde u poslednje dve godine je bilo simptoma, odnosno problema. Takođe poseban oprez je potreban u lokalitetima gde je nakon cvetanja bilo grada i/ili olujnog vetra.

Ako se uoče simptomi obiljenja odmah pristupiti otklanjanju zaraženih biljnih delova sa najmanje 20-30cm i zdravog dela. Alat nakon svake upotrebe dezinfikovati (naprim.: alkohol, Desu i sl.). Zaražene biljne delove odmah spaliti. U ovom periodu primena antibiotika nema nikakvog efekta, već samo mehaničke mere i maksimalno održavanje higijene zasada. 

 

Zaštita kruške [27.04.2012]

Na terenu dominiraju ispiljene larve kruškine buve. Preporuka je da se uradi tretman sa preparatima MOVENTO 1,5 l/ha ili VERTIMEC 1,5 l/ha ili VERTIGO 1,5 l/ha i EOS 10 l/ha. Protiv infekcije čađave pegavosti i krastavosti ploda kruške( V.pirina), preporučuje je se tretman fungicidom DITHANE 2,5 kg/ha ili ANTRACOL 2 kg/ha . Tretman uraditi u naredna tri dana.

Čađava krastavost kruške [19.04.2012]

Ostvareni su uslovi za infekciju od čađave krastavosti kruške. Preporuka je da se u naredna tri dana uradi tretman sa preparatom CHORUS 0,3 kg/ha ili CLARINET 1,5 lit/ha ili MYTOS 2 lit/ha. Takođe,preporučuje se i folijarna prihrana.

Ogromne štete od mraza na jabučastom voću [14.04.2012]

Na jabučastom voću mraz tokom noći 9 na 10.april, je u mnogim voćarskim regionima Srbije napravio velike štete na jabuci, krušci, a čini se i na dunji. Mraz je bio jačine -3 do -9C, sa prosečnom dužinom trajanja temperatura ispod 0C od 6 sati. Po sortama štete su sledeće:

- 50-100% izmrzlih cvetnih pupoljaka: Ajdared, Jonagold grupa, Red Chief, Breaburn

- 40-80% izmrzlih cvetnih pupoljaka: Mutchu, Čadel, Melroza

- 30-70% izmrzlih cvetnih pupoljaka: Gala 

- 20-60% izmrzlih cvetnih pupoljaka: grupa Zlatni Delišes

- 10-50% izmrzlih cvetnih pupoljaka: Fuji grupa, Greeni Smith

- kruška je uzavisnosti od sorte i lokaliteta izmrzla 60-100%

- visina šteta na dunji će se moći proceniti tek nakon cvetanja 

Prosečne štete po gazdinstvu iznose 50-95%. Prava veličina štete će se moći videti tek nakon oplodnje, odnosno nakon junskog opadanja plodova. 

Najviše su nastradali regioni Subotičko-Horgoške peščare, ravničarski deo Srema, nizijski delovi Smederevskog kraja... U ovim regionima pojedina voćarska gazdinstva su ostala bez prihoda, praktično u naredne 2 godine.

Šta činiti dalje?!

- izazivanje partenokarpije (formiranja plodova bez oplodnje) giberelinima (tražite savet stručnjaka, mera se sada mora sprovesti tokom faze cvetanja)

- sve mere zaštite treba redukovati i usmeriti na očuvanje lisne mase:

nastaviti sa redovnom zaštitom protiv prouzrokovača čađave krastavosti plodova do 15.juna

primena insekticida samo u krajnjoj nuždi, jabučnog smotavca intenzivno štiti samo na sortama ili  delovima voćnjaka gde se očekuje ekonomski prinos

- oprezno sa prihranom pre svega azotom, ali i folijarnim hranivima. Posebno obratiti pažnju da prihranu sa kalcijumom, zbog narušene ravnoteže list/plod, mogu biti izraženiji problemi nedostatka na plodovima

- u cilju sprečavanja preterane bujnosti planirati i zelenu rezidbu

Ovaj mraz je napravio katastrofalne štete na svim nivoima u državi (od direktnih šteta u voćnjaku do smanjenja značajnih izvoznih prihoda i za državu) i doveo u pitanje egzistenciju, pre svega specijalizovanih/porodičnih voćarskih gazdinstava. Nadamo se da će svi nivoi vlasti prepoznati veličinu i posledice ove katastrofe, i preduzeti mere za sanaciju koliko je to u njihovoj moći. Na voćarskim zadrugama i udruženjima je da nadležne upoznaju sa veličinom problema, kao i da animiraju iste da nešto preduzmu. 

Poboljšanje zametanja krušaka [08.04.2012]

Tokom cvetanja krušaka primenom folijarnih hraniva sa biostimulativnim efektom i hormona: amida nafilacetata (NAD), alfa naftilacetata (NAA), giberelina (GA) i benzil-adenina (BA), može da se izazove partenokarpija (formiranje ploda bez oplodnje). Na ovaj način se može povećati prinos, pogotovo kod sorti koje imaju problematičnu oplodnju (Abate Fetel, Conferans...) ili kada su nepovoljni uslovi za oplodnju (Viljamovka...).

Program obuhvata nekoliko vezanih tretmana tokom cvetanja i neposredno nakon cvetanja krušaka, na primer:

1. tretman beli baloni (hraniva sa aminokiselinama, borom, mikroelementima) 

2 tretman 20% otvorenog cveta (hranivo sa aminokiselinama + GA ili NAD+NAA odnosno GA+BA) 

3 tretman 50-70% otvorenog cveta (hranivo sa aminokiselinama + GA ili NAD+NAA, odnosno GA+BA)

4 tretman precvetavanje (hraniva sa borom, manganom, aminokiselinama, mikroelementima)  

5 i 6 tretman u razmacima 5-7 dana (hraniva sa borom, manganom, aminokiselinama, mikroelementima) 

Izbor hormona je uslovljen sortom kruške (BA kod sorti okruglog ploda izaziva izduživanje ploda, pa se ne sme koristiti). Sama mera je vrlo delikatna, a ako se nepravilno izvede može da dovede i do prekomernog opadanja plodova, pa tačan program za vaš konkretni voćnjak treba da vam izradi stručno lice. 

Zaštita krušaka [07.04.2012]

Tokom noći 6. na 7. april stvoreni su uslovi za infekciju od čađave krastavosti (Venturia pyrina), a i sušenja cvetova (Monilia sp.). Preporuka je da se uradi tretman sa preparatom CHORUS 0,3 kg/kg ili CIPRODEX 0,7
lit/ha ili CLARINET 1,5 lit/ha ili MYTOS 2 Llit/ha. Tretman uraditi u naredna tri dana.

Pošto se kruška nalazi u fazi cvetanja primena insekticida za suzbijanje kruškine buve se sada ne preporučuje. 

Kruškina buva [29.03.2012]

U pojedinim lokalitetima pronađene su ispiljene larve kruškine buve. U voćnjacima gde ima ispiljenih larvi preporuka je da se u naredna tri dana uradi tretman insekticidom VERTIMEC 0,075%,uz dodatak fungicida DITHAN 0,25%. Zbog stresogenih vremenskih prilika preporučuje se primena  DELFAN 1 l/ha,koji se može primeniti sa prethodno navedenim preparatima.

 

Folijarna primena cinka u voćnjacima [28.03.2012]

Sada na početku vegetacije, u vreme pucanja pupoljaka do pojave cvetnih gronja, je momenat za primenu folijarnih hraniva sa naglašenim cinkom. Ovaj tretman je potreban, pošto u našim zemljišnim i klimatskim okolnostima, postoji stalni manji ili veći manjak ovog mikroelementa. Posebno nedostatak može biti izražen na peskovima i glinušama, ako je pH preko 7.2, ako se đubri sa nezgorelim stajnjakom, ako je povišen sadržaj teških metala i fosfora. Na ovakvim parcelama tretman je neizostavan.

Tretman se posebno preporučuje u zasadima jabuke, kruške, a poželjno je da se urade tremani i u zasadima koštičavog voća, do cvetanja istih.

Za ovaj tretman pogodna su folijarna đubriva koja sadrže najmanje 4-5% cinka (Cinkuran, Fertileader Axis, Nutri Zinc-P, Wuksal  Zinc, Maxflow Zinc...) 

Zaštita kruške [06.03.2012]

Kruškina buva se nalazi u stadijumu odraslih insekata koji naseljavaju voćke. Preporuka je da se u naredna 3 dana izvrši tretman insekticidima Decis 0,05% ili Karate zeon 0,03 % ili Fastac 0,02 %.Takođe,preporučuje se i primena bakarnih preparata Cuprocaffaro 0,5 % ili Kocide 0,3 % ili Neoram 0,4 %.

Kako videti da li su se smrzli pupoljci? [29.02.2012]

     Veći broj voćara nas je kontaktirao sa pitanjem kako da provere da li su se smrzli pupoljci u njihovom voćnjaku. Najjednostavnije je da se kao na slici preseče pupoljak i pogleda pod lupom. Ukoliko je pupoljak unutra zelen, on se nije smrzao, ukoliko je poprimio braon boju, onda se smrzao. Pupoljak na slici desno je smrznut cvetni pupoljak breskve.

Štete od izmrzavanja i šta raditi?! [28.02.2012]

Prve analize nastalih šteta od jako niskih temperatura, pokazuju da su nastale štete značajne, pre svega na koštičavom voću i vinovoj lozi. Što se tiče izmrzavanja cvetnih pupoljaka, u svim voćarskim regionima ispod 150 metara nadmorske visine situacija je slična:

- kajsija 90-100% izmrzlo

- breskva 80-100% 

- šljiva i višnja do 40%

- trešnja do 50%

- jabuka bez oštećenja ili do 5%

- kruška do 30%

- dunja bez oštećenja

- vinova loza 50-100% (što je bilo iznad snega) 

Na većim nadmorskim visinama štete su za koji procenat manje. Takođe ono što se sada ne može proceniti je stepen oštećenja višegodišnjeg drveta i grana, naročito kod kajsije, breskve i vinove loze (tek kada krene vegetacije videće se štete).

Koje mere se mogu preduzeti?!

Od pomotehničkih mera svakako pre nastavka rezidbe proceniti štete u voćnjaku. Sa rezidbom koštičavog voća sačekati kretanje vegetacije. Ako se utvrdi jače oštećenje drveta treba će praktikovati jaču rezidbu da bi se pospešila regeneracija drvne mase. Ako je došlo samo do oštećenja cvetnih pupoljaka rezati "na rod", odnosno raditi samo blagu rezidbu.

Od hemijskih mera do početka cvetanja za preporuku je primena:

- hormonskih preparata na bazi alfa naftil sirćetne kiseline (ni jedan nije preparat nema registraciju kod nas, ali se mogu nabaviti Firgocur ultimate, Dirager...). Ovi preparati se primenjuju u periodu pucanje pupoljaka - zeleni pup, jednokratno. Pomažu regeneraciju sprovodnih elemenata i kambijalnog tkiva.

- primena preparata sa aminokiselinama, koje imaju "antistres efekat" (Isabion, Fertileader vital 954, Megafol, Delfan...). Primena pred cvetanje, kada već ima zelene mase.

- primena preparata na bazi ekstrakta morskih algi, koje sadrže citokinine i auksine (Ascofol...). Primena pred cvetanje, kada već ima zelene mase.

Sve ove mere mogu u nekim slučajevima samo da ublaže nastale štete, i ne treba očekivati čuda od ovih sredstava.  

 

Da li je došlo do izmrzavanja voća?! [12.02.2012]

Prema literaturnim podacima različite voćne vrste se od zimskih mrazeva oštećuju na različitim temperaturama. Što se može videti i iz priložene tabele:

Voćna vrsta

Proizvodni(1)  minimum

jabuka

 -25°C

kruška

-25°C (-30°C)

Dunja

-30°C

Šljiva

 -25°C

Breskva

-26°C (-30°C)

Kajsija

-25°C

Trešnja

-28°C

Višnja

-40°C

Orah

-16°C

Lešnik

Do -30°C

Vinova loza

-24°C (okca)

-26°C (lastari)

-30°C (drvo)

Malina

Do -26°C

 

 

 (1)proizvodni minimum podrazumeva da na tim temperaturama još ne nastupaju značajnija oštećenja biljnih tkiva (pupoljci i drvo). 

Iz iskustva se zna da zimske mrazeve do -25C dobro podnose jabuka, kruška, višnja, šljiva, a do -20C trešnja, breskva, dunja, vinova loza i orah. Sadašnja situacija upućuje da u većini regiona Srbije niske temperature u periodu 8-11.februar nisu trebale da nanesu neku veću štetu jabučastom gajenom voću (jabuka, kruška, dunja). Od koštičavih voćnih vrsta višnja i šljiva bi trebalo da su bez oštećenja prebrodile ovaj period. Manja ili veća oštećenja drveta i pupoljaka mogu se očekivati kod breskve, kajsije i trešnje. Takođe su moguća oštećenja od mraza i u zasadima oraha, kao i izmrzavanje okaca i lastara vinove loze.

Ipak ne ide u prilogu činjenica da je proces kaljenja biljaka bio ometan prvo sušom tokom jeseni, a zatim i golomrazicama (i do -12C) u trećoj dekadi novembra i početkom decembra. Takođe otežavaju faktor je bio neuobičajeno topao januar, koji je takođe smanjio otpornost biljaka na ekstremno niske temperature.

Prve procene šteta će se moći uraditi nakon otopljavanja (verovatno nakon 20.februara). Potpunu sliku ćemo imati nakon kretanja vegetacije. Posebno treba obratiti pažnju u regionima gde su izmerene temperature ispod -25C. Kao što je:

- Smederevska Palanka -28C

- Srem ispod 150 m nadmorske visine (Sr.Mitorvica -26C)

- Srednja Bačka (Nadalj -26C)

- Severozapadna Bačka (Kupusina -25C; Sombor -26C) 

- Severni i srednji Banat (Kikinda -25C; Zrenjanin - 27C)

 Preporuka je da se u zasadima gde još nije urađena rezidba, ona i ne radi dok se uradi procena eventualnih šteta od zimskih mrazeva. Ovo se naročito odnosi na osetljivije voćne vrste (kajsija, breskva, orah, vinova loza).

Sedmo naučno-stručno savetovanje hrvatskih voćara [05.02.2012]

      Hrvatska voćarska zajednica i Hrvatska poljoprivredna komora u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske, Agronomskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu, Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo, Virovitičko-podravskom županijom, gradom Viroviticom, gradom Slatinom i gradom Orahovicom organizuju "7. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim učešćem". Savetovanje će se održati na pustari Višnjica 2. i 3. marta 2012. godine na temu „Prednosti, nedostaci i opasnosti hrvatskog voćarstva ulaskom u Evropsku uniju“. Opširnije...

Agroupozorenje na celoj teritoriji Srbije [24.01.2012]

       Agroupozorenje od 2011. godine daje podatke o stanju štetnih organizama za celu Republiku Srbiju. Deo podataka nije bio prikazivan, jer su meteorološki podaci koje smo dobijali od weather2umbrella i Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije bili nepotpuni. Tokom ove zime su uradjene adaptacije modela za prikaz razvoja bolesti i proširen je broj bolesti i modela za koje se prikazuju podaci. Prikaz rezultata modela nije svuda uradjen, jer smo dali prikaz podataka samo za biljne vrste za koje smatramo da su za neki region interesantne. Ukoliko se na nekom području ne vide podaci za biljku koja je Vama interesantna, javite nam to na vajgandd@sbb.rs pa ćemo aktivirati prikaz podataka ukoliko je to tehnički izvodljivo.

Plavo prskanje jabučastog voća [04.12.2011]

Preporučljivo bi bilo do 10. decembra tretirati sa nekim bakarnim preparatom zasade kruške, dunje i jabukeTretman bi obavezno trebalo uraditi u onim zasadima gde je tokom prošle sezone bilo problema sa bakterioznom plamenjačom (Erwinia amylovora). 

Preparate koristiti u koncentracija/dozama koje su najmanje 30% veće od preporučenih iz uputstva za upotrebu. Prednost dati formulacijama gde je bakar u obliku hidroksida ili oksihlorida. Tačne doze,  za neke preparate su date u tabeli:

 preparat doza na 100 lit
 NEORAM0.8 kg 
CUPROCAFFARO0.5 kg 
KOCIDE

0.55 kg

VEKTAFID R

2-3 lit  ...

 Tretmane raditi kada su temperature iznad +5°C, a ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok ne počne da mrzne.

Obratiti pažnju na poljske glodare [13.11.2011]

Relativno topla i suva jesen, otežana i/ili redukovana obrada sa velikom količinom žetvenih ostataka na površini stvaraju optimalne uslove masovnom umnožavanju poljske voluharice i drugih poljskih glodara.  Sada masovno naseljavaju  tek ponikle useve ozimih strnina ili uljane repice, ali se u sve većem broju nalaze i u višegodišnjim zasadima (naročito u onima koji su zatravljeni).  Za sada broj rupa nije veliki, ali se iz nedelje u nedelju povećava. Ako broj rupa na parcelama pod strninama, lucerištima i sl. prelazi  10/100 m2 , a u voćnjacima 10/100 metara dužnih reda treba pristupiti trovanju.

Kada govorimo o suzbijanju obično se misli na hemijska sredstva. Međutim, i razni predatori (lisice, ptice grabljivice) mogu biti o velike koristi, pa treba preduzeti sve mere da se očuva njihov opstanak u agroekosistemu. Što se tiče hemijskih sredstava ima ih veći broj registrovan za ovu namenu. Primenjivati ih samo ako su ostvareni kritični brojevi. Nažalost i dalje je najefikasnije sredstvo mamci na bazi cinkfosfida, pošto deluje trenutno. Zbog njegove visoke toksičnosti na divljač, obavezno se moraju postavljati u rupe i rupe zatvarati. Nikako ne rasipati mamke po površini zemljišta. Ako se tretirana površina nalazi unutar 100 met od vodenih površina umesto cinkfosfida, primeniti sredstva antikoagulante.

Praćenje i suzbijanje glodara nastaviti i u narednom periodu, pošto sigurno jedan tretman neće biti dovoljan.

Zaštita kruške [16.07.2011]

Zbog povoljnih uslova za razvoj kruškine buve,preporuka je da se u naredna tri dana uradi tretman sa MOVENTO 0,15%  uz dodatak SILWETA do 300 ml po hektaru,što zavisi od potrošnje vode.

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća [12.06.2011]

Iako generalno ova sezona ne odgovara razvoju bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora),u pojednim zasadima jabuke, kruške i dunje, mogu se pronaći simptomi prisustva oboljenja (mladari savijeni u vidu pastirskog štapa). Najčešće su simptomi sporadični i javljaju se oazno. Preporuka je da se sumnjivi mladari uklone zajedno sa 10-30cm zdravog dela i spale, a preseci dezinfikuju sa 1% rastvorom nekog bakarnog preparata. U slučaju da i posle višekratnog uklanjanja ima novih pojava, konsultujte se sa stručnim licem oko daljih aktivnosti.

Zaštita kruške [08.06.2011]

U voćnjacima u većini lokaliteta dominiraju svi razvojni stadijumi larvi kruškine buve. Preporuka je da se u naredna 3 dana izvrši tretman preparatima VERTIMEC 0,15% ili MOVENTO 0,15%, i EOS 1,5 %,uz dodatak SILWET 0,025%.

Larve kruškine buve se uspešno mogu suzbijati i preparatima iz grupe neonikotinoida,kao što su KOHINOR 0,08% ili ACTARA 0,07%. Ukoliko je primećena i masovna pojava biljnih vaši,prednost se daje preparatima iz grupe neonikotinoida.

Zbog nestabilnog vremena i čestih kiša,postoji opasnost od razvoja gljivičnih infekcija,stoga je potrebno dodati i kontaktni fungicid DITHANE 0,3%.

Štetočine kruške [21.05.2011]

U pregledanim voćnjacima su primećeni svi razvojni stadijumi kruškine buve. U voćnjacima gde dominiraju imaga i sveže položena jaja,preporučuje se tretman INSEGAR 0,1% i EOS 1,5 %,uz dodatak SILWETA 0,025 %,u naredna 3 dana.

Ukoliko dominiraju larve, preporučuje se VERTIMEC 0,075% i EOS 1,5%. Tretman izvršiti u naredna 3 dana.

U voćnjacima gde su primećene vaši, primeniti KOHINOR 0,06% ili Confidor 0,06%, takođe u naredna 3 dana.

Počeo let leptira dudovca (Hyphantria cunea) [15.05.2011]

    Počeo je let leptira dudovca (Hyphantria cunea), čije gusenice mogu biti štetne na ukrasnom bilju i voću. Brojnost je mala. Preporuka je da se u voćnjacima za sada ne radi ništa.

Zaštita kruške [12.05.2011]

Pošto je primećen let imaga kruškine buve i polaganje jaja,preporučuje se  tretman EOS 1,5% i INSEGAR 0,06%,u naredna tri dana (12,13 i 14.05.)Zbog učestalih pljuskova i opasnosti od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda kruŠke,dodati preparate DITHAN 0,25 ili ANTRACOL 0,2 %.

U voćnjacima gde dominiraju larve,preporuka je da se uradi tretman preparatom VERTIMEC 0,075%,uz dodatak ulja EOS 1,5%. Zaštitu izvršiti u naredna tri dana(12,13 i 14.05.). Pri manjoj potrošnji vode po hektaru dodati SILWET 0,025%. Zbog učestalih pljuskova i opasnosti od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda kruške,dodati preparate DITHAN 0,25% ili ANTRACOL 0,2 %.

Bolesti i štetočine kruške [30.04.2011]

Ukoliko je u voćnjacima primećena larva kruškine buve,preporuka je da se u naredna tri dana izvrši tretman preparatom VERTIMEC 0,075%. Efekat preparata se povećava uz dodavanje letnjeg ulja EOS 1% ili uz dodavanje SILWETA 0,025%. Usled opasnosti od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda kruske,izvšiti tretman sa preparatima DITAN 0,25% ili ANTRACOL O,2%,takođe u naredna tri dana.

Rutava buba pojačava svoju aktivnost [19.04.2011]

Na voćkama koje su u fazi cvetanja (kruška, jabuka, jagoda, šljiva) kao i na uljanoj repici, pre svega u regionima severne i srednje Bačke i Banata može da se uoči rutava buba (Epicometris hirta), koja napada i oštećuje cvetne pupove i cvetove.

U ovoj fazi se ne preporučuje upotreba insekticida zbog leta pčela i drugih polinatora. Treba biti na oprezu, sprovesti mehaničke mere suzbijanja (postavljanje belih ili plavih plastičnih flaša sa vodom i šećerom ili gotove klopke) odnosno ručno ih skupljati. Najaktivnije su u periodu od 10-16 sati, po sunčanom i mirnom danu. Redovno u podnevnim satima dežurati u zasadima i usevima, da bi se navreme uočile štete.

Ukoliko se ova štetočina prenamnoži (što se može desiti u veoma kratkom periodu) za eventualnu upotrebu insekticida obratiti se stručnom licu. Nikako nemojte na svoju ruku i bez predhodnog upozorenja pčelara da primenjujete insekticide.

Zaštita kruške [15.04.2011]

Zbog vremenskih uslova,smanjena je aktivnost kruškine buve,ali je primećena povećana aktivnost eriofidne grinje Eryophes pyri. Preporuka je da se nakon precvetavanja izvrši tretman akaricidom( ENVIDOR 0,05%).Usled perioda vlažnog vremena postoji opasnost od infekcije čađave pegavosti lišća i krastavost ploda kruške Venturia pirina,te se preporučuje tretman fungicidom CHORUS 250g/ha ili DITHANE 2,5 kg/ha ili ANTRACOL 2 kg/ha ili MERPAN 80 2kg/ha.

Stanje stetocina i bolesti kod kruske [06.04.2011]

Primeceno je masovno piljenje larvi kruskine buve,te se zbog toga preporucuje tretman sa preparatima na bazi neonikotinoida(KOHINOR 0,06%; ACTARA 0,06%; CONFIDOR 0,06%; CALYPSO 0,06%). Kao preventiva od bolesti preporucuju se preparati na bazi mankozeba(DITHAN 0,25%). Potrebno je primeniti i mineralno ulje (EOS 2 %).

Novi uslovi koristenja sajta [03.04.2011]

U rad sajta možete da se uključite kao:

- neregistrovani posetilac čime imate dostupnost svim podacima za kratak vremenski period i upozorenjima, osim konkretnih preporuka datih od strane moderatora za datu biljnu vrstu

- pretplatnik ima dostupnost svim brojčanim podacima za duži vremenski period, te konkretnim upozorenjima i preporukama  

- pretplatnik/osmatrač takođe ima dostupnost svim brojčanim podacima, upozorenjima i preporukama, kao i pretplatnik. Ali može da ostvari pravo na popust u ceni preplate.

 

Pretplata počinje da važi danom uplate i važi do 31. decembra tekuće godine!

 

Cena preplate iznosi 2500 dinara. Podrazumeva uvid u brojčane podatke o svim štetnim organizmima na traženoj određenoj gajenoj biljci.

Izlazak na teren po pozivu: cena izlaska je 1600 din/sat, a putni trošak se posebno obračunava po tarifi 12 din/km.

Popust na gore navedene cene možete da ostvarite, ako se uključite u rad sajta, kao osmatrač. Pri tome za svaki štetni organizam koji pratite na jednom lokalitetu dobijate 5% popusta.

Ukoliko ste zainteresovani, javite se na e-mail vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772. 

Kruškina buva [02.04.2011]

Na terenu je pronađeno prvo piljenje larvi kruškine buve. Preporuka je da se za sada još ne vrši tretman.

Zastita kruške u fazi bubrenja pucanja pupoljaka [25.03.2011]

Kruška je zavisno od lokacije i tipa zemljišta u fenofazi bubrenja i pucanja pupoljaka. Kruškina buva je prisutna u fazi imaga i polaganja jaja u brojnosti iznad praga štetnosti samo u voćnjacima gde je prošle godine bila visoka brojnost. Stoga se u naredna dva tri dana u svim voćnjacima preporučuje upotreba preparata: Koccide ili Neoram ili Nordox 0,4%, a u voćnjacima gde je bila visoka brojnost i dodavanje preparata EOS 2%. U voćnjacima gde je velika brojnost kruškine buve može se koristiti i gotova kombinacija Vektafid R 2%.

Stanje kruškine buve pred kretanje vegetacije [13.03.2011]

  U voćnjacima gde je prošle godine brojnost kruškine buve bila jako velika imaga su prisutna u brojnosti iznad praga štetnosti i počelo je polaganje jaja. U voćnjacima gde je brojnost bila srednja ili mala, brojnost imaga je jako mala i jaja su u zanemarljivo maloj brojnosti. Preporučuje se u voćnjacima gde je prošle godine bila visoka brojnost u periodu 14/15 marta upotreba preparata Decis 2,5EC 0,05%, Karate zeon 0,03% ili Fastac 0,02%. U voćnjacima gde je bila srednje velika i mala brojnost za sada ne treba koristiti insekticide!

Kruškina buva [18.02.2011]

     Kruškina buva se nalazi u stanju odraslog insekta koji naseljavaju voćnjake. Nisu nađena položena jaja. Pošto se predviđa blago zahlađenje u narednih nedelju dana, verovatno neće doći do promene stanja ove štetočine. U svim pregledanim voćnjacima brojnost buva je veoma mala pa je preporuka da se vrši dalje praćenje štetoćine bez upotrebe hemijskih sredstava, kako bi prirodni neprijatelji mogli da nastave svoju aktivnost.

Predavanje iz voćarstva u Kupusini [18.01.2011]

U organizaciji tima sajta www.agroupozorenje.rs, urednici sajta www.vocarstvo.org će u Lovačkom domu u Kupusini, 21. januara 2011. godine održati prezentaciju i predavanje iz oblasti voćarstva sa sledećim sadržajem:

15.00-15.15  Florijan Farkaš i Dragan Vajgand

   Uvodna reč sa kratkim obrazloženjem programa i ciljeva skupa

15.15-16.15  Franc Kotar, vanjski suradnik InveR Beograd iz R Slovenije

   Praktičan prikaz integracijske standardizacije integralne voćarske proizvodnje u voćnjaku. 16.15 - 16.30 prelazak u Lovački dom

16.30-17.30  Predavač Franc Kotar, vanjski suradnik InveR Beograd iz R Slovenije

   Animacijsko predavanje o mogućnostima učinkovitije  implementacije integralnih voćarskih znanja u voćnjake Somborske regije. 17.30 do 17.45 Pauza

17.45 do 18.00 Predavač: Slađana Babić-Rađenović-InveR Gradiška, Republika Srpska

    Predstavljanje praktičnog modela integracijskog standardizacijskoh konzaltinga u integraciji RS-2 Podgradci-Dubica u 2010 godini.

18.00 do 18.15 Predavač Damir Lučić, Inventivna rješenja Velika Gorica, Republika Hrvatska

    Predstavljanje modela on line internet oruđa IA voćarski portal i Fruit Discovery za informisanje, edukaciju, konsalting,  operativnu komunikaciju i kontrolu.

18.15 do 19.00 Dragan Vajgand, Florian Farkaš i predavači

     Diskusija i zaključci

Kruškina buva-situacija na terenu [17.01.2011]

Toplo vreme i sunčani intervali su uslovili početak aktivnosti kruškine buve. U svim  pregledanim zasadima krušaka može se uočiti prisustvo imaga kruškine buve. Brojnost imaga je od male do preko kritičnog broja (više od 50 jedinki na 100 otresanja). Jaja nisu nađena ni u jednom zasadu.

Za sada ne treba preduzimati nikakve mere suzbijanja, već samo pratiti dalji razvoj situacije.

Obratiti pažnju na štete od zečeva [29.12.2010]

Duže zadržavanje snega u voćnjacima je uslovilo pojačane štete od divljači, u poslednjih par dana. Naviše šteta (u vidu glodanja debla) ima od zečeva. Osim mera borbe koje su opisane u upozorenju od 25.11.2010., preporučuje se i orezivanje grana koje treba ostaviti u međurednom prostoru. Naime, ove orezane grane, koje leže na zemlji, rado konzumiraju zečevi, čime se smanjuje napad na debla.

 

Obratiti pažnju na divljač i poljske glodare [25.11.2010]

U višegodišnjim zasadima najčešće i najveće štete prave srne i divlji zec. Sada je vreme kada se obilaze zasadi i preduzimaju mere zaštite.Ograđivanje zasada i umotavanje debla voćaka često pruža samo delimičnu zaštitu. Protiv srna obično se postižu dobri rezultati kačenjem ljudske kose u krošnje voćaka. A za zečeve primena gotovih repelenata (Kunilent) ili pravljenih proizvoda na bazi životinjskog loja, ribljeg ulja i sumpornih preparata. Preparati na bazi loja se moraju oprezno primenjivati, nikako ne premazivati celo deblo već samo povući jednu tanku liniju. U protivnom može doći do ugušivanja voćaka. Sva ova sredstva svoje dejstvo zadržavaju maksimalno do 2 meseca.

Štetne glodare (miševi, voluharice...) u višegodišnjim zasadima reba suzbijati ako broj rupa bude veći od 50/100m2. U trapovima sadnog materijala i rasadnicima glodari se ne smeju tolerisati. Najbolji rezultati se postižu primenom mamaka na bazi cinkfosfida (ako je suvo vreme i zemljište) ili parafinisanim preparatima na bazi bromadiolona, flokumafena, hlorofacinona, holekalciferola (ako je zemljište vlažno). Mamke obavezno postavlajti samo u aktivne rupe, nikako ih ne razbacivati po površini.  

Prskanje bakarnim preparatima jabučastog voća [16.11.2010]

Preporučujemo prskanje bakarnim preparatima u dozi 30% veće od doze koja je preporučena u uputstvu (npr: CUPRACAFFARO 0.5% ili NEORAM 0.8% ili KOCIDE 0.5%...) za jabučasto voće gde je opalo više od 70% lisne mase. Tretman obavezno raditi po lepom vremenu, kada su temperature više od +5o C i kada ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok ne počne da mrzne. Tretman bakarnim preparatom smanjuje infektivni potencijal raznih patogena koji prezimljavaju u zasadima.

Stanje štetočina u krušci [11.07.2010]

            U voćnjacima koji su radili suzbijanje po predhodnoj preporuci, 30% kruškine buve se nalazi u fazi žutih jaja, a 70% u fazi prvog larvenog stupnja. Preporuka je da se u periodu od utorka do četvrtka 13. do 15. jula uradi suzbijanje sa preparatima Confidor 200SL 0,05% ili Kohinor 0,05%, u kombinaciji sa EOS 1% i uz dodatak silikonskog okvašivača Silweta 0,03%.

Od fungicida se može upotrebiti Dithane neo tech 0,25% ili Antracol 0,2% ili Polyram 0,2%.

Zaštita kruške [26.06.2010]

            U voćnjacima koji su radili suzbijanje po predhodnoj preporuci, kruškina buva se nalazi u fazi belih jaja. Usled povećane brojnosti kruškine rđaste grinje u nekim delovima je počela da se javlja rđasta pokožica oko čašice.

Preporuka je da pregledate da li imate rđaste grinje. Ukoliko nemate kruškine rđaste grinje preporuka je da se uradi suzbijanje preparatima na bazi fenoksikarba ili piriproksifena 0,8kg/ha+ EOS 1% do 30. juna. Ukoliko imate rđaste grinje, preporučuje se upotreba preparata Envidor 0,8-1L/ha + EOS 1% do 30. juna ili abamektina 0,1%+ EOS 1% u periodu od 30. juna do 05. jula. 

Zaštita kruške [11.06.2010]

Najveći deo populacije kruškine buve je u fazi polaganja jaja, a pošto se očekuje toplo vreme bez padavina preporučuje se:
  - ukoliko nemate linih vaši u voćnjaku u periodu od subote do ponedeljka upotreba preparata Envidor 0,5L/ha ili od preparata Vertimec 0,1%
  - ukoliko imate lisnih vaši u periodu od ponedeljka do srede Kohinor 0,05%, Confidor 0,05% ili Actara 0,05%.
   Na mestima gde je ranijih godina bilo problema sa rdjastom grinjom najbolje je koristiti Vertimec 0,1%.
   Od fungicida preproučuje se dodavanje preparata: Antracol 0,2% ili Delan 0,035%. Poželjno je dodati i ulje EOS 0,7%.

Zaštita kruške [01.06.2010]

    Predviđanje je da će kiša i hladno vreme da potraju još neko vreme. Preporuka je da se zaštita uradi samo protiv čađave krastavosti preparatomima Ditane 0,25% ili Antracol 0,25% ili Polyram 0,25%. Niske temperature će poremetiti razvoj kruškine buve, pa ni u ovom periodu ne treba raditi zaštitu insekticidima.

 

Zastita krušaka [18.05.2010]

       Kruškina buva se nalazi u fazi imaga i fazi jaja. Uslovi za infekciju čađave krastavosti su se svuda ispunili. Predlog je da se u sredu 19. maja uradi zaštita samo protiv čađave krasavosti preparatom Chorus 0,025% u kombinaciji sa Ditane 0,25% ili Antracol 0,25% ili Polyram 0,25%. Niske temperature će poremetiti razvoj kruškine buve, pa u ovom periodu ne treba raditi zaštitu insekticidima.

Preporuka kompanije BASF [16.05.2010]

   

Oštećenja od leda [06.05.2010]

Na pojedinim lokalitetima (region severne Bačke) lokalne pljuskove pratila je i pojava gradonosnog leda. Preporučujemo pregledavanje voćnjaka i obratiti pažnju na eventualna oštećenja. Ukoliko ima oštećenja plodova, obavezno oprskati voćnjak u roku od 24h sa ANTRACOL 0.25% ili MEGAFOL 0.5% ili FERTILEADER 954 0.5%.

U narednom periodu obavezno pregledavati voćnjak i obratiti pažnju kod jabuke, kruške i dunje na simptome bakteriozne plamenjače , kako je navedeno u obaveštenju od 5.5.2010.

Erwinia na jabuci, kruški, dunji [05.05.2010]

Obratiti pažnju u voćnjacima na simptome bakteriozne plamenjače Erwinie amylovore (postepeno sušenje listova na lastarima, koji ne opadaju, vrh lastara se uvija u obliku "pastirskog štapa", pojava eksudata...). Obilaziti voćnjake minimum dva puta nedeljno i pregledavati grane. Ukoliko se uoče ovakvi simptomi obavezno je uklanjanje zaraženih delova, rezidbom sterilnim makazama i do 15 cm ispod vidljivo obolelog dela, i takve zaražene delove skloniti iz voćnjaka i uništiti-zapaliti.

Stanje štetočina u krušci [04.05.2010]

            Kruškina buva je u fazi polaganja jaja i jaja, a počele su se javljati i larve prvog razvojnog stupnja. Tek ispiljene larve se nalaze uglavnom u vršnim uvijenim listovima. Preporuka je da se u Sremu i južnom Banatu u periodu od 07. do 11. maja uradi suzbijanje. U Bačkoj i severnom Banatu suzbijanje treba uraditi u periodu od 09. do 13. maja. Koristiti preparate Confidor 200SL 0,05%, Kohinor 0,05%, Actara 0,04% uz dodatak silikonskog okvašivača Silweta 0,03%.

Od fungicida treba primenuti Polyram 0,2% ili Antracol 0,2% ili Dithane 0,25% ili Merpan 80 0,2%. 

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylowora) procena rizika [25.04.2010]

Generalno se može reći da je tokom celog perioda cvetanja (12-25.april) jabuka i krušaka, dunja sada počinje da cveta, nizak potencijal infekcija/širenja Erwinia amylovora u svim regionima Vojvodine. Samo u zasadima gde je prošle godine bilo pojave oboljenja rizik je pojedinih dana dostigao srednje vrednosti. Od sada pa u naredne dve nedelje, nastupa najkritičniji period u donosu na ovog patogena. Ako u ovom periodu zasad bude oštećen gradom ili jakim olujnim vetrom, rizik od masovnih infekcija će naglo porasti. 
Do sada nikakve hemijske mere suzbijanja nije bilo potrebno preduzimati. 
Eventualna pojava prvih simptoma može se očekivati oko 8.maja. Do tada nikakve posebne mere suzbijanja ne treba preduzimati. Osim, ako se došlo do oštećenja od grada ili olujnog vetra. Tada u roku od 24 sata od nastanka oštećenja primeniti sredstva na bazi kaptana (Merpan i sl.) i folijarna hraniva sa antistres efektom (Megafol, Fertileader 954 i sl.) 

Zastita kruške u precvetavanju [22.04.2010]

       Usled padavina u noć između srede i četvrtka došlo je do ispunjenja uslova za pojavu čađave pegavosti lista i krastavosti ploda kruške. U Sremu i južnim delovima Banata kruškina buva se nalazi u stadijumu drugog i trećeg stupnja, a u Bačkoj i severnim delovima Banata kruškina buva se nalazi u stadijumu larvi prvog i drugog stupnja.
       Preporuka je, ukoliko je cvetanje kruške završeno u vašem voćnjaku da se u Sremu i južnom Banatu u suboti ili nedelju uradi kombinacija fungicida Score 0,03% + Polyram 0,25% i insekticida Vertimec 0,1% uz dodatak ulja EOS 1%. Ukoliko je još uvek cvetanje u toku primeniti samo fungicide, insekticid se NE SME PRIMENITI jer je visoko otrovan za pčele pa će oplodnja biti jako umanjena!
U Bačkoj i Severnom Banatu se preporučuje primena fungicida Polyram 0,25% ili Merpan80 0,25%.

Zaštita kruške u cvetanju [20.04.2010]

     Deo krušaka se nalazi u fazi precvetavanja a deo u punom cvetu. Kruškina buva se nalazi u stadijumu jaja i larvi prvog razvojnog stupnja. U ovom periodu kada kruške posećuju pčele svaka upotreba pesticida otrovnih za pčele je zabranjena, stoga je naša preporuka da se u naredna dva dana (21 i 22 aprila) korisite samo fungicidi Orius 25EW 0,08% ili Mirage 0,05%. 

Rutava buba [17.04.2010]

Na voćkama koje su u fazi cvetanja (neke sorte jabuke, višnja, trešnja, šljiva, neke sorte breskve) u pojedinim voćnjacima može da se uoči rutava buba Epicometris hirta, koja napada i oštećuje cvetne pupove i cvetove.

U ovoj fazi se ne preporučuje upotreba insekticida zbog leta pčela i drugih polinatora. Treba biti na oprezu, sprovesti mehaničke mere suzbijanja (postavljanje belih ili plavih plastičnih čaša sa vodom i šećerom).

Ukoliko se ova štetočina prenamnoži (što se može desiti u veoma kratkom periodu) za eventualnu upotrebu insekticida obratiti se stručnom licu.

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylowora) [15.04.2010]

Trenutno se deo krušaka nalazi u fazi cvetanja i jedan jako mali procenat jabuka (pretežno sorta Idared). Najkritičniji period za infekcije od bakteriozne plamenjače je period cvetanja. Iako je već danima kišovito vreme, potencijal širenja bakteriozne plamenjača je vrlo mali. Takođe za sada se nisu stvorili uslovi ni za infekciju cveta. Do 23.aprila se ne očekuje znatnije otopljavanje, pa je procena da će do tog perioda i biti nizak rizik od infekcija bakteriozne plamenjače jabučastog voća. 

Kruška pre cvetanja [13.04.2010]

       Većina sorti krušaka se nalazi u fazi prvih otvorenih cvetova, mada su neke i u punom cvetanju. Usled kiše koja sa prekidima pada u svim krajevima je došlo do ispunjenosti uslova za pojavu čeđave pegavosti i krastavosti kruške. Preporučuje se prskanje u utorak ili sredu 13. /14 aprila preparatima Merpan80 0,3% ili Polyram 0,25%.

Zaštita kruške od bolesti i štetočina [06.04.2010]

       U svim krajevima je i pored niskih temperatura došlo do ispunjenosti uslova za pojavu čeđave pegavosti i krastavosti kruške. Kruškinu buvu karakteriše veoma niska populacija, čak i na mestima gde je prošle godine bila brojna. Veći deo kruškine buve se trenutno nalazi u fazi imaga i jaja, ali je počelo i piljenje larvi. Preporučuje se u Sremu u sredu 07. aprila upotreba fungicida Chorus 0,03% + Merpan80 0,3% ili Polyram 0,25% u kombinaciji sa Actara 0,04% ili Kohinor 0,05%. U Banatu i Bačkoj se preporučuje prskanje 7. aprila fungicidima Merpan 80 0,3% ili Polyram 0,25% u kombinaciji sa Actara 0,04% ili Kohinor 0,05%.

Prognoza početka pojave crvenog pauka [05.04.2010]

Na osnovu vremenske prognoze može se očekivati da će se crveni pauk (Panonichus ulmi) početi piliti iz prezimljujućih jaja u periodu 9-15. april. Prognoza po regionima je sledeća:

Region

Očekivano vreme piljenja

Južna Bačka i južni Banat

9-10. april

Severni i srednji  Banat i srednja Bačka

10-11.april

Severna Bačka

11-12.april

Srem, zapadna Bačka

12-13.april

 

U voćnjacima gde je visoka brojnost prezimljujućih jaja, u periodu početka piljenja jaja je preporučljivo da se urade tretmani sa mineralnim uljima (EOS i drugi) u koncentraciji od 1-1.5%. Pre primene ulja konsultujte se sa stručnjacima u vezi mogućnosti njihove primene i mešanja.

Zaštita pčela i drugih oprašivača [05.04.2010]

Proizvođači voća i uljane repice 

Sada je period cvetanja voća i uljane repice. U nekim slučajevima će biti potrebno da se primenjuju insekticidi. Apelujemo da se primena insekticida ne radi bez preke potrebe i bez predhodne konsultacije sa stručnim licem. Vaša je moralna, agronomska i zakonska obaveza da obavestite pčelare 48 sati pre primene insekticida (Zakon o sredstvima za zaštitu bilja - član 48 i 49 i Zakon o stočarstvu -član 63). Uništavanjem oprašivača smanjujete procenat oplodnje i do 40%. 

Rutava buba je počela svoju aktivnost [05.04.2010]

Rutava buba je i ove godine počela da pričinjava štete na voćnim vrstama koje cvetaju. Najveće štete treba računati u periodu od 10-16 sati, kada je miran, topao sunčan dan (temperature preko 18C). Primena insekticida pri jakom napadu ima vrlo malog efekta (pošto naleću nove jedinke i vrlo brzo uništavaju cvetove). Samo kombinacijom različitih mera se mogu postići kakvi takvi efekti zaštite. Te mere podrazumevaju: 

- primena belih ili plavih plastičnih posuda od mineralne vode, coca-cole i sl. koje se napune do polovine sa vodom, u koju je dobro dodati crni negro bombon, komad natrule banane ili malo piva da bi se pojačalo privlačno delovanje. Posude se kače u krošnje voćaka. Broj posuda zavisi od jačine napada (kod vrlo jakog napada po 1 ha možda će trebati i nekoliko stotina). Vodite računa da će možda trebati svakog dana da se prazne od insekata i pune novom tekućinom.

- zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanje isto može da smanji aktivnost insekta, pošto se kasnije "diže" sa mesta gde provede noć, pa je period aktivnosti tokom dana kraći. Takođe u ovim zasadima je moguća primena insekticida u jutarnjim časovima na površinu zemljišta u cilju suzbijanja insekata pre nego što polete u krošnje. Tretmani insekticidima su vrlo diskutabilni i zbog male efikasnosti i sa aspekta uništavanja korisnih insekata oprašivača .

- gore navedeni saveti se odnose na višegodišnje zasade. Što se tiče uljane repice nažalost primena insekticida je često neophodna. Ali efikasnost i u ovom slučaju je diskutabilna. Parcele koje su šire nego što su duže obično prolaze sa mali procentom oštećenja, pošto je napad obično ograničen na periferne delove parcele.

Zaštita kruške od bolesti i štetočina [31.03.2010]

      U narednih nekoliko dana će zbog padavina doći do uslova za pojavu krastavosti lista i ploda kruške. Kruškina buva trenutno odlaže jaja na grane kruške. Medjutim brojnost jaja je u većini reona mala i jako mala. Stoga je preporuka sledeća:
 
      U Sremu i južnom Banatu se u četvrtak preporučuje upotreba preparata Chorus 0,03% ili Score 0,3% u kombinaciji sa preparatima na bazi mankozeba 0,25% i EOS u koncentraciji 1%.
     U Bačkoj i severnom Banatu se preporučuje prskanje u četvrtak 01. aprila preparatima na bazi mankozeba i EOS u koncentraciji 1%. 

Stanje kruške i zaštita [25.03.2010]

    U Sremu i južnim delovima Banata je kruška u fazi pucanja pupoljaka, a na južnim ekspozicijama i u fazi mišjih ušiju. Na severu Banata i u Bačkoj, kruška je u fazi pucanja pupoljaka. Kruškina buva je u fazi odraslih insekata i polaganja jaja.

Na celom području, u periodu od 26. do 27. marta se preporučuje upotreba: Neoram 0,5%, Koccide 0,5% ili Cuprocaffaro 0,5%. Upotreba ulja EOS u koncentraciji 1% se preporučuje samo na mestima gde se konstatuje kruškina buva. Pregledima voćnjaka konstatovan je veoma mali broj voćnjaka gde je kručkina buva prisutna u brojnosti zbog koje je potrebno dodavati ulje, pa je najbolje da pre upotrebe ulja obavezno pregledate krušku!

Zaštita kruške u 2009 [10.12.2009]

Najznačajniji problemi u zaštiti kruške od prouzrokvača bolesti i štetočina: 

Kruškina buva (Cacopsylla pyri): ovu godinu je okarakterisao niži pritisak štetočine, nego što je to uobičajeno. U velikom broju zasada brojnost prezimljujućih ženki je bila jako niska, kao i broj položenih jaja (prva jaja su nalažena oko 10.februara, vidi obaveštenje od 18.02.2009.). I kasnije se ovaj trend zadržao (osim u nekim voćnnjacima gde je i ranijih godina bila primenjivana lošija zaštita). Jedini momenat kada se primetio ozbiljniji pritisak ove štetočine je bi tokom juna meseca. U zaštiti su se koristili preparati na bazi neonikotinoida (Actara, Kohinor i drugi) za suzbijanje mlađih larvenih stadijuma; piretoridi (Sumi-Alfa, Karate Zeon i drugi) za smanjivnje brojnosti prezimljujućih ženki; Insegar, Match, Rimon (kao regulatori rasta larvi), Vertimec (za suzbijanje svih larvenih stadijuma i imaga) uz dodataka letnjih ulja (EOS) i/ili okvašivača. 

Lisne vaši : generalno nisu predstvljale poseban problem, ali u pojedinm zasadima tokom juna meseca je bilo potrebe za njihovim suzbijanjem. 

Rđasta mrežica oko čašice: Pojava se u pojedinim krušicima javila u jačoj meri u drugoj polovini vegetacije i pred berbu. Uzrok je kruškina rđasta grinja (Epitrimerus pyri). Obično se suzbija neposredno posle formiranja plodova. Međutim, ove godine zbog povoljnih vremenskih uslova, i smanjene upotrebe insektoakaricida (Vertimec, EOS i drugi) protiv kruškine buve, štete su bile izraženije. 

Bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora): sporadično se nalazila u pojedinim lokalitetima. U vreme cvetanja kruške iako su dnevne infektivne vrednosti bile visoke uglavnom nije bilo uslova za infekciju cveta. Samo se tokom juna meseca u pojedinim zasadima javila većoj meri (vidi obaveštenje od 17.06.2009.). Međutim, tamo gde su preduzete uobičajene mehaničke mere uništavanja nije pričinila značajniju štetu.  

Čađava krastavost za sada ozbiljnije probleme pričinjava u krušicima na obroncima Fruške Gore. U ovom lokalitetu se mora posebno ozbiljno prići suzbijanju ovog oboljenja. Pošto prezimljava i u rak rana na granama, tako da u proleće čim se stvore uslovi za infekcije treba početi i zaštitu. Za razliku od čađave krastavosti na jabuci, gde su najopasnije infekcije u vreme cvetanja i odmah po formiranju plodova.  Inače tokom 2009. godine bilo je oko 10 uslova za infekciju. Prvi uslov za infekciju je bio ostvaren 31.marta. Najduže su bili povoljni uslovi u zadnjoj dekadi maja i prvoj dekadi jun meseca. Izbor preparata je isti kao i kod čađave krastavosti jabuke.

Zaštita kruške [14.07.2009]

           U cilju kontrole kruškine buve, u nerednih nekoliko dana se preporučuje upotreba preparata Actara 0,04% ili Kohinor 0,05% u kombinaciji sa organosilikonskim surfaktantom 0,03%. Tretirati samo kruške koje se neće brati u narednih 15 dana!

Erwinia jabuke, kruške i dunje [17.06.2009]

U proteklih 7 dana primećena je masovna pojava simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinie amylovore) u pojedinim regiona Vojvodine.  Zasada je primećena na lokacijama koje se nalaze u blizini reka ili su zatvorenije pa je duže zadržavanje rose i vlažnih uslova. Simptomi su primećeni na jabuci i krušci. Ali su ugroženi su i dunja, mušmula...Obratiti pažnju na jabuci, kruški i dunji na simptome kao što je na slici (sušenje lastara i lišća koje ne opada, sa mogućom pojavom bakterijskog eksudata-sluzi...) Preporučuju se mehaničke mere borbe i obavezno uklanjanje zaraženih delova iz voćnjaka rezidbom do zdravog tkiva (makazama je potrebno odseći najmanje 30 cm ispod poslednjeg simptoma) uz obaveznu dezinfekciju pribora-makaza. Rez odmah dezinfikovati 0,5% rastvorom bakarnog preparata. Odsečene grane treba stavljati u vreće ili džakove, izneti iz voćnjaka i spaliti! Pregled i mehaničke mere treba uraditi što pre, jer se za vikend najavljuju kiše koje će dalje širiti bolest.Bakterioznu plamenjaču je nemoguće hemijski suzbiti.  Ukoliko se uoče simptomi osim mehaničkih mera, na dunji možemo primeniti i prskanje bakarnim preparatima (naprim.: Neoram 0.3%...). Obično je potrebno više tretmana u razmacima od nekoliko dana. Na jabuci i krušci tretman bakarnim prepratom raditi samo uz predhodnu konsultaciju sa stručnim licem.

 

Suzbijanje kruškine buve (Cacopsylla pyri) [12.06.2009]

           U cilju suzbijanja kruškine buve u narednih dva do tri dana se preporučuje upotreba preparata Match 050EC 0,1% ili Rimon 0,1% uz dodatak ulja EOS 1%. U cilju zaštite od bolesti preporučuje se upotreba preparata na bazi mankoceba.

Zaštita kruške od kruškine buve [01.06.2009]

        Za zaštitu kruškine buve u narednih nekoliko dana se preporučuje upotreba preparata Actara 0,04% uz obavezan dodatak preparata EOS 1% ili organosilikonskog surfaktanta 0,03%.

O letu dudovca Hyphantria cunea [24.05.2009]

Preglede na prisustvo jaja u voćnjacima i na ukrasnom bilju treba obaviti u naredna dva do tri dana. Piljenje gusenica se na liniji Srem, Pančevo, Bela Crkva, očekuje u periodu od 28 do 31 maja. Na liniji Bačka Palanka, Novi Sad, Zrenjanin u periodu 29  maja do 01 juna. Na liniji Odžaka, Vrbasa i Bečeja u periodu 30 maja do 02. juna. Na liniji Sombor, Bačka Topola, Senta, Kikinda u periodu 31 maja do 03 juna. Na liniji Subotica, Horgoš 01 do 04. juna. Ukoliko se tokom navedenih perioda ustanovi prisustvo jajanih legala treba odmah izvršiti zaštitu useva preparatima Match 0,3L/ha i Rimon 0,3L/ha. Tri do pet dana nakon navedenih perioda treba izvršiti zaštitu useva preparatima Avaunt 0,25L/ha i Coragen 30ml/ha, a pet do deset dana posle ovih perioda sa preparatima Diazinon 1,5L/ha, Karate zeon 0,2L/ha, Talstar 1,5dL/ha ili Sumi alpha 0,2L/ha.

Zaštita kruške [24.05.2009]

       Na mestima gde je padala kiša, došlo je do infekcije čađavom krastavošću, pa se preporučuje zaštita preparatom Score 0,025%. Tamo gde je padao led i došlo je do oštećenja listova i grana krušaka preporučuje se upotreba preparata Merpan80 0,2% ili preparata na bazi fosetilaluminijuma u koncentraciji 0,5% i propineba 0,2%.

       Za zaštitu kruške od kruškine buve u narednih nekoliko dana se preporučuje upotreba preparata Vertimec018EC 0,075% ili preparata na bazi spirodiklofena 0,08% uz obavezan dodatak preparata EOS 1% ili organosilikonskog surfaktanta 0,03%.

Zaštita kruške od bolesti i štetočina [14.05.2009]

           Na mestima gde su voćnjaci dobro provetreni, preporučuje se upotreba praparata na bazi mankoceba 0,25% ili propineba 0,2%. Na mestima gde su voćnjaci zatvoreni, gde su listovi duže bili vlažni i na mestima gde se ranijih godina krastavost plodova javljala u većoj meri, preporučuje se upotreba preparata Score 0,03%.

         Za zaštitu od kruškine buve trenutno se preporučuje upotreba insekticida Insegar 0,06% uz dodatak preparata EOS 1% ili organosilikonskog surfaktanta 0,03%.

Zaštita kruške od štetočina i bolesti [11.05.2009]

        Ako se tretira pre kiše koristiti za zaštitu od bolesti Merpan80 0,2% ili preparate na bazi mankoceba. Ukoliko dođe do padavina, uz navedene preparate dodati Score 0,03%.

        U nerednih nekoliko dana još uvek se za suzbijanje kruškine buve može koristiti Vertimec 018EC u koncentraciji 0,075% uz dodatak mineralnog ulja 0,25% ili trisiloksana 0,3L/ha. U slučaju korištenja trisiloksana smanjiti količinu vode koja se koristi pri tretiranju za 20%.

Bakteriozna plamenjača kruške Erwinia [19.04.2009]

Kruška je u fazi punog cvetanja i precvetavanja. Uslovi za ostvarivanje infekcije od bakteriozne plamenjače kruške Erwinie amylovore nisu ostvareni ovih dana, ali s obzirom da je visok nivo rizika od infekcije preporučuje se tretman u cvetanju sa ALIET 0.4%.

Zaštita kruške od bolesti i štetočina [16.04.2009]

         Obzirom da je kruška u cvetanju, suzbijanje kruškine buve sada ne treba raditi. U slučaju sigurnih padavina list kruške se treba zaštititi preventivno sa Merpanom. Oni koji žele mogu da izvrše zaštitu i nakon kiše sa preparatima na bazi ciprodinila u količini od 30g/100L vode.

Rutava buba [09.04.2009]

Od voćnih vrsta najradije napada krušku i jabuku, jagodu ali i na ostaalim voćnim vrstama koje sada cvetaju može da napravi štete. Njena detruktivna aktivnost počinje oko 11 časova i traje do 16 časova, ali samo ako je sunčan dan sa umerenim temperaturama i neduva jako vetar. Nažalost, mere borbe su nam ograničene. Preporučuje se postavljanje belo ili plavo obojenih posuda (mogu biti presečene boce od mineralne vode i sl.) do 2/3 napunjenih vodom. Najveći broj treba postaviti po periferiji parcele, a manji broj u unutrašnjost. Broj klopki zavisi od intenziteta napada, kod jakog napada možda će treba postaviti i nekoliko stotina/ha. Ipak ova mera je često ograničenog efekta.

Primena insekticida se ne prepručuje, pošto je njihov efekat samo trenutan (naleću nove jedinke), a veliki broj korisnih insekata/oprašivača bude ugoržen. Ako pak želite da pribegnete toj meri obavezno se konsultujte sa stručnjacima za zaštitu bilja i budite u kontaktu sa okolnim pčelarima.   

Kruskina buva [08.04.2009]

     Pregledom biljaka je potrebno ustanoviti da li je brojnost larvi iznad kritičnog broja. Za kritičan broj se smatra 30 do 100 larvi na 100 izbojaka, odnosno 5 do 20% naseljenih izbojaka. Manji pragovi važe za bujne sorte krušaka a veći pragovi za manje bujne sorte.

      Tamo gde nije počelo cvetanje, može se za suzbijanje koristiti tiametoksam, a tamo gde je počelo cvetanje EOS.

Prvo prskanje kruske [29.03.2009]

Od bakarnih preparata se preporučuje upotreba: Neoram 0,4%, Koccide 0,4% ili Cuprocaffaro 0,4%, a od ulja EOS u koncentraciji 1%.

Kruškina buva [07.03.2009]

SITUACIJA NA TERENU:

U svim regionima Vojvodine mogu se naći položena jaja i učiti prisustvo imaga kruškine buve. Brojnost imaga je od male do preko kritičnog broja (više od 50 jedinki na 100 otresanja), a mogu se naći i položena jaja (uglavnom su položena pojedinačno i na manje od 10% pupova).

Preporuka je da u onim zasadima gde se konstatuje broj imaga preko kritičnog broja ili ima položenih jaja na više od 10% pupova, uradi tretman sa nekim piretroidom (Fury 0.015%, Karate zeon 0.02%, Decis 6.25 0.02%, Fastac 0.02%...). Najbolje je odabrati sunčan i miran dan, kada su temperature iznad +5°C.

Kruskina buva [18.02.2009]

U regionu Srema i Južnog Banata već ima i položenih jaja, dok u centralnim i severnim delovima Vojvodine (Bačka, srednji i severni Banat) su priautne samo odrasle ženke. Njihova brojnost je od male do preko kritičnog broja (više od 50 jedinik na 100 otresanja). Preporuka je da čim se temperature stabilizuju preko 0°C (prema prognozi nakon 25 februara), tretirati zasade sa nekim piretroidom (Fury 0.015%, Karate zeon 0.02%, Decis 6.25 0.02%, Fastac 0.02%...)

-