Štetni organizmi

Vinova loza

Zaštita vinove loze [29.05.2024]

Vinova loza je fenofazi precvetavanja. Sparno vreme sa popodnevnim padavinama stvara povoljne uslove za nove infekcije prouzrokovača plamenjače, pepelnice, crne i sive truleži. Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman sa...

Zaštita vinove loze [20.05.2024]

Vinova loza se nalazi u fenofazi cvetanja, kada su i svi njeni zeleni delovi najosetljiviji na patogene. Nestabilno vreme sa čestim padavinama stvara povoljne uslovi za najvažnije bolesti vinove loze(plamenjaču,  crnu i siva trulež, pepelnicu), preporuka... 

Cink i Bor u vinovoj lozi [07.05.2024]

Cink u Vinovoj lozi

U narednih deset dana poželjno bi bilo uraditi tretman Cinkom

U cilju normlnog odvijanja fizioloških procesa u biljci, rasta letorasta, bobica i drugih biljnih organa u vinovoj lozi radi se tretman Cinkom koji utiče na sintezu auksina, hormana neophodnog za pravilan razvoj i rast biljke.

Simptomi nedostatka Cinka, poznati kao „cinkopatija“ obično se javljaju na vrhovima letorasta i zaperaka u vidu žutila, ili ti hloroze. Listovi ostaju sitniji, sa špicastim krajevima vidljivo drugačijim od normalnog lišća, moguće je uočiti i žutilo između lisnih nerava. Bobice su nejednake veličine, opadaju i sva zrna poseduju semenke.

Preporučujemo : (samo za pretplatnike)

Bor u fazi cvetanja vinove loze

U fenofazi cvetanja preporučujemo folijarnu prihranu preparatima na bazi Bora. Bor utiče na kvalitetnije cvetanje i oplodnju, u slučaju nedostatka Bora kapica na tučku se slabo odvaja, pa bobice u grozdu ostaju sitne i naborane, praćene  žućkastom nekrozom. Uraditi : (samo za pretplatnike)

 Sredstva na Bazi Bora i Cinka se mogu mešati

 

NAPOMENA:

*preparati na bazi Bora su kompatibilni sa organskim fungicidima i insekticidima 

* nisu kompatibilni sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i insekticidima na bazi lambda-cihalotrina

Zaštita vinove loze [06.05.2024]

Nestabilno i kišovito vreme koje se najavljuje u drugoj polovini nedelje, može stvariti povoljne uslove za plamenjaču, crnu trulež i pepelnicu vinove loze, pa je preporuka odraditi tretman u naredna dva dana sa ...

Zaštita vinove loze [24.04.2024]

Nestabilno i kišovito vreme stvara povoljne uslove za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola), crne truleži (Guignardia bidwellii) i pepelnice (Uncinula necator) vinove loze. Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman sa...

Niske temperature i biljni stres [18.04.2024]

Voće koje završava sa cvetanjem ili je tek zametnulo plodove se trenutno nalazi u vrlo osetljivoj fenofazi. Pšenice se približavaju periodu cvetanja, a neke sorete (kao na primer Avenue) su u cvetu.

Posle desetak dana nadprosečno toplih dana za ovo doba godine usledio je drastičan pad noćnih i jutarnjih temperatura. Niske temperatu bi mogle prouzrokovati značajne štete. Da bi se ublažili stresni uslovi kojim su izložene sve biljne kulture i ojačao njihov imunitet, preporučujemo folijarni tretman nekim od preparata...

* Kod pšenica (hlebnih sorti) je posebno preporučljivo dodavanje aminokiselina radi poboljšanja kvaliteta zrna.

* Izuzetak su konzumne šljive koje ne treba tretirati biostimulatorima zbog opasnosnosti od fitotoksija i stvaranja krastavosti pokožice.

Zaštita vinove loze [14.04.2024]

Visoke temperature su pogodovale kretanju i brzom porastu vinove loze. U zavisnosti od sorte lastari su dužine preko 10 cm, a kod sorti sa ranijim kretanjem i 20 cm. Upravo u ovom periodu treba se uraditi prva zaštita vinove loze od prouzrokovača pepelnice preporuka...

Od srede se najavljuju padavine kada će se i stvoriti povoljni uslovi za crnu pegavost i primarne infekcije plamenjače i crne truleži vinove loze, pa je  preporuka da se u naredna dva dana odradi tretman sa... samo za pretplatnike.

Ekstremno visoka temperatura početkom aprila [05.04.2024]

Nadprosečno topao početak aprila nas je iznenadio, temperature će u nedelju i ponedeljak u većem delu Srbije dostići 30 C°. Ovo je samo jedna u nizu od posledica klimatskih promena, a treba biti spreman na to da ćemo se ovakvim i sličnim ekstremima u budućnosti sve više suočavati. Jedino što nam ostaje jeste da se prilagođavamo i sa njima borimo. Biljkama u polju nije lako, a pogotovo kada pored temperaturnih bivaju izložene i pesticidnim stresovima. Zato je naša preporuka da se uz svaki pesticidni tretman doda jedan od navedenih biostimulatori radi lakšeg otklanjanja stresa kod svih biljnih kultura : Algavell 1,5 l/ha, Delfan plus 2 l/ha, Phylgreengema 1,5 l/ha, Bioplex 0,4 l/ha, Wuxal Ascofol 1,5 l/ha, Megafol 1 l/ha, Isabion 2 l/ha, Vellamin 3 L/ha, Wuxal amino 1 l/ha.

Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća 2024. godine [20.02.2024]

    Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća, u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Društva voćara Vojvodine, održaće se 24. februara 2024. godine u amfiteatru i holu Poljoprivrednog fakulteta. Program savetovanja je sledeći: 

830–930           Okupljanje učesnika i razgledanje ponude opreme za voćarstvo

930–1000        Svečano otvaranje skupa: Pozdravne reči organizatora i gostiju

1000–1020        Problemi proizvodnje voća u 2023. godini

                      Prof. dr Zoran Keserović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija

1020–1110        Podizanje savremenih zasada kruške

                      Michele Mariani, Fondacione per lʻAgricoltura Navarra, Italija

1110–1125         Očuvanje kvaliteta voća i sledljivost od plantaže do krajnjeg potrošača uz digitalnu platformu Freshcloud

                     Mast. inž. polj. Slaviša Šestić, AgroFresh

1125–1150        Kafe pauza

1150–1210      Đubrenje jabuke

                     Dr Krunoslav Dugalić, Poljoprivredni Institut Osijek 

1210–1225      Novi izazovi u zaštiti jabuke („Patina bianca“ i Jabukin smotavac, Cydia pomonella)

                     Dipl. inž. polj. Ivan Nikić, Galenika Fitofarmacija

1225–1245      Berba i čuvanje leske

                     Slobodan Pavlović, Agriser doo Sombor

1245–1300      Napredna tehnologija mirkoalgi: Biostimulatori i bioprotektori u voćarstvu

                      Rajko Lazić, Prima Bio Solution

1300–1320      Kafe pauza

1320–1400      Nova rešenja u zaštiti protiv mraza

                     Matteo Arzenton, Specialagri, Italija

1400–1415         Biopesticidi u tehnologiji proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane

                      Dr Predrag Milanović, Agrounik doo

1415–1435         Suzbijanje najznačajnijih patogena jabuke u savremenoj voćarskoj proizvodnji

                      Mast. inž. polj. Sara Todorić, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

1435                   Diskusija

14. Konferencija radne grupe IOBC/WPRS o Integralnoj zaštiti uskladišnih proizvoda [14.02.2024]

   U organizaciji Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada u periodu od 16. do 20. septembra 2024. godine održaće se konferencija radne grupe regiona zapadnog Palearktika Mađunarodne organizacije biološke i integralne kontrole štetočina u Novom Sadu, na temu integralne zaštite uskladištenih proizvoda.

   Uvodni predavači biće: Mirko Đorđević, Filip Vukajlović i Goran Jokić.

   Prijava radova i učesnika je u toku, a više informacija možete pronaći na sajtu konferencije.

Klopke feromonski i mirisni mamci za insekte [29.01.2024]

    Svi koji žele da obezbede potrebne količine feromona i klopki za 2024. godinu, poželjno je da pošalju potrebe do 02. februara na mejl vajgandd@sbb.rs ili se jave na telefon 063326772 Dragan

    Mamci za koje postoji mogućnost nabavke su sledeći:

Rod                  Vrsta              narodno ime                           preporučeni model klopke

Tuta                  absoluta         paradajzov moljac                   feromon            RAG

Meligetes          aeneus            repičin sjajnik                         feromon            VARb3z+

Clysia               ambiguella      grožđani moljac                       feromon            RAG

Helicoverpa      armigera          pamukova sovica                    feromon             VARL+

Ceutorhynchus  assimilis          rilaš kupusne mahune             mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus quadridens       mali kupusov rilaš – pipa         mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus napi                 veliki repičin rilaš - pipa           mirisni mamak   KLP+

Lithocolletis     blancardella      miner mramornih mina            feromon             RAG

Lobesia             botrana          grožđani moljac                      feromon              RAG

Mamestra         brassicae         kupusna sovica                      feromon              VARL+

Rhagoletis        cerasi, cingululata  muva višnje i trešnje        mirisni mamak     PALz

Sitotroga           cerealella        žitni moljac                           feromon              VARL+

Rhagoletis completa       orahova muva                 mirisni mamak      PALz

Lithocolletis     corylifoliella       miner belih mina                   feromon               RAG

Cossus              cossus             drvotočac                             feromon               VARb3

Xyleborus         dispar PALX      voćni sipac - potkornjak         lepljiva klopka       PALX

Grapholita        funebrana         šljivin smotavac                    feromon               RAG

Autographa      gamma             gama sovica                         feromon                VARL+ i RAG

Halyomorpha      halys     braon mramorasta stenica      komplet                Trécé

Pandemis          heparana         smotavac lisnih pupova           feromon              RAG

Epicometis       hirta                 rutava buba                           mirisni mamak     VARb3k

Plodia              interpunctella    bakrenasti moljac                   feromon              VAR

Anagasta          kuehniella        brašneni moljac                      feromon              VARL

Anarsia             lineatella         breskvin moljac                      feromon              RAG

Plutella             maculipennis   kupusni moljac                       feromon               RAG

Hoplocampa     minuta, flava     šljivine ose                           lepljiva ploča        PALf

Grapholita        molesta            breskvin smotavac                 feromon              RAG

Synanthedon     myopaeformis  jabukov staklokrilac               feromon               RAG

Agriotes           obscurus/ lineatus skočibube (žičari)              feromon               Yf

Cameraria         ohridella          miner kestena                       feromon               VARL+

Phthorimaea     operculella       krompirov moljac                   feromon               RAG

Adoxophyes     orana               smotavac pokožice ploda         feromon              RAG

Cydalima          perspectalis     šimširov moljac                      feromon               VARL

Archips            podana            mrki smotavac                        feromon               RAG

Cydia               pomonella       jabučni smotavac                    feromon               RAG

Bothinoderes    punctiventris   repina pipa                             feromon                TAL

Zeuzera            pyrina             granotočac                             feromon               VARb3

Cydia                pyrivora          kruškin smotavac                   feromon                RAG

Delia                radicum           kupusna muva                       mirisni mamak      KLP+

Agriotes           rufipalpis (sordidus)  skočibuba (žičar)            feromon                Yf

Leucoptera       scitella             miner okruglih mina                feromon                RAG

Agriotes           sputator                skočibuba                        feromon                Yf

Synatedon        tipuliformis            staklokrilac                   feromon                RAG i VARs+

Agriotes           ustulatus           skočibuba (žičar)    feromonski i mirisni mamak  VARb3

Synantedon       vespiformis      staklokrilac                           feromon                RAG i VARs+

Diabrotica        virgifera            kukuruzna zlatica                  feromon                 PAL

  Više o feromonima pročitajte ovde a cenovnik možete videti ovde.

Feromoni [29.01.2024]

Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se insekat koga želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, obojene, lepljive...

 Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

 Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

 Obojene klopke koriste osobinu insekata da ih privlače određene boje. Obično se koriste bele, žute i plave obojene klopke. Ove klopke nisu selektivne i privlače sve insekte koje privlači obojena klopka. Površina klopke je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši i na njoj ostaju zalepljeni. Pošto klopke postavljamo na mesto gde se štetni insekti najviše pojavljuju, najveći broj prikupljenih insekata je ciljana štetočina. Klopka vrši svoju funkciju privlačenja tokom 6 do 8 nedelja (sve dok je lepak lepljiv). Međutim, ako je broj insekata velik, oni nekada u podpunosti prekriju površinu klopke i tada je treba zameniti novom ranije.

 Bez obzira na to koje klopke se koriste važno je da se one postave na vreme, na mestu gde je vrsta koju želimo da pratimo najbrojnija i da se brojnost očitava redovno. Pravo vreme postavljanja se može odrediti na osnovu sume efektivnih temperatura. Podaci o sumama efektivnih temperatura za Srbiju se mogu pronaći na sajtu www.agroupozorenje.rs Podatak o pravom mestu postavljanja je dat u uputstvu za upotrebu svake vrste. Očitavanje se može vršiti svaki dan, ali pošto je to nekada teško izvodljivo ili veoma skupo, potrebno je znati da je sasvim dovoljno prebrojavanje sakupljenih insekata vršiti dva puta nedeljno.

 Pošto jedan feromon privlači najčešće jednu vrstu, u voćnjak je potrebno da se postavi onoliko klopki koliko vrsta želimo da pratimo. Veoma je bitno da se feromonske klopke za različite vrste postave na najmanje 20 metara udaljenosti jedna od druge! Takođe prilikom postavljanja feromona u klopku ne sme se dodirivati kapsula feromona (crvena gumena pločica). Ukoliko je dodirnuta kapsula, ruke treba oprati sapunom pre nego što se počne montiranje klopke za drugu vrstu. Plastični delovi klopke se mogu koristiti duže vremena, nekad i nekoliko godina. U klopku uvek treba postavljati feromon za istu vrstu, jer plastika povuče miris feromona koji je korišten pa ukoliko se stavi feromon druge vrste može se pojaviti veći ulov vrste koja je predhodno korištena u njoj.

 Insekte koji se zalepe je nakon prebrojavanja najbolje skinuti sa lepka. Skidanje insekata se vrši čačkalicom ili suvom grančicom. Jedna čačkalica ili grančica se koriste samo za jednu vrstu insekta. Ukoliko se ulovi veliki broj jedinki, najbolje je promenuti lepljivu ploču, jer  lepljiva površina gubi na efikasnosti zbog velike količine ljuspica koji odpadne sa krila leptira.

 Kod nekih vrsta, ukolko su u pitanju pojedinačna usamljena stabla se feromonske klopke mogu koristiti za masovno izlovljavanje neke vrste. Tada se na jedno stablu ili grupu stabala postavi veći broj klopki, svi mužjaci se zalepe na klopke i nema ko da oplodi ženke, pa nema ni polaganja jaja. Ovo će biti efikasno samo ako postoji veća udaljenost do drugih stabala te biljne vrste, jer je većina štetočina lenja da leti na veće udaljenosti, ukoliko negde već imaju pogodne uslove za razvoj. 

Čuvari zdravlja zamljišta [28.01.2024]

   Zemljište je osnovi resurs za proizvodnju najvećeg dela hrane za Čoveka. Iako po obradivom Zemljištu gazimo i vozimo se traktorima, u pitanju je jedna živa smeša prepuna mikroorganizama. Potreba da se proizvede što više hrane po sve nižoj ceni, nateralo je poljoprivrednike da se trude da iz obradivog Zemljišta dobiju što više. Vreme je pokazalo da obradivo Zemljište nije večni samoobnovljivi resurs. Vremenom, narušavamo zdravlje obradivog Zemljišta.

    Institut BioSens, pokrenuo je projekat Čuvari zdravlja zemljišta. Cilj ovog projekta je angažovati poljoprivrednike i mlade generacije, kao svojevrsnih čuvara održivosti zemljišta, kroz relevantne poljoprivredne organizacije, predškoleske i školske ustanove, da zajedno prate indikatore zdravlja zemljišta na teritoriji Vojvodine tokom 2024-2025 godine. Uz edukativnu podršku naučnih istraživača, građani naučnici će koristeći jednostavne, ekonomične i standardizovane metode za uzorkovanje i merenje odabranih fizičkih, hemijskih i bioloških indikatora zemljišta, generisati podatke o zemljištu i donositi zaključke zasnovane na indikatorima. Nakon validacije i analize, prikupljeni podaci će biti podeljeni sa svim učesnicima radi zajedničkog izvođenja zaključaka i produbljivanje razumevanja zdravlja zemljišta, kao i olakšavanja budućih saradnji i inicijativa između građana kao pojedinaca, lokalnih zajednica, poljoprivrednih organizacija i istraživačkih institucija.

    Ukoliko želite da učestvujete u projektu, prijavite se i budite Čuvar zdravlja zemljišta

Pojava dudovca u 2023. godini i prognoza za 2024. godinu [03.01.2024]

Tokom 2023. godine, brojnost dudovca je bila jako mala. Mnogostruko manja od prosečnih brojnosti za period od 2008. do 2022. godine. To ne čudi jer je proleće u vreme leta prve generacije bilo veoma kišovito, što ne pogoduje letu leptira i istovremeno pogoduje razvoju entomopatogenih gljiva koje mogu značajno da redukuju brojnost gusenica. U Somboru je 2023. godine zabeleženo 6 leptira, a prosek je 32. U Čelarevu je zabeleženo 17 leptira a prosek je 76.

Prva generacija leptira bila je pristuna sa svega 12 leptira u Čelarevu od 06. maja do 10. juna, i sa svega 6 leptira u Somboru u periodu od 21. aprila do 23. maja.

Druga generacija je bila prisutna sa 5 leptira u Čelarevu od 29. jula do 10. avgusta i sa svega 2 leptira 09. i 10. avgusta u Somboru.

Zahvaljujući ovakvoj brojnosti, ni u jednom voćnom zasadu nije bilo potrebe da se suzbijaju gusenice dudovca tokom 2023. godine.

Koeficijent generacije i u Somboru i u Čelarevu je manji od jedan pa se saopštava negativna prognoza. Leptiri prve generacije će biti malobrojni i neće biti potrebe za suzbijanjem gusenica dudovca na gajenom i ukrasnom bilju u proleće 2024. godine.

Zaštita voćki od bakterioza [30.11.2023]

    Lišće je na većini voćaka ove jeseni dugo ostalo zeleno. Mrazevi predhodne nedelje su konačno završili vegetaciju. Preporuja je da se sutra i prekosutra iskoriste povoljni vremenski uslovi i uradi zaštita voćaka od bakterioza sa: Cuprozin 3,5 kg/ha ili Champ 1,8 kg/ha ili Nordox 1,25 kg/Ha ili Neoram 2 kg/ha ili Curenox 2 kg/ha ili Vitra 3 kg/ha ili Funguran 2 kg/ha ili Cuprocaffaro 2 kg/ha ili Cuprablau 3,5 kg/ha ili Bakarni oksihlorid 2 kg/ha ili Mastercorp 4 L/ha il Everest 4 L/ha.

Sredstva za zaštitu bilja (pesticidi) zabranjena za upotrebu u Srbiji [18.11.2023]

      Evropska unija neprestano dopunjuje podatke o dozvoljenim / zabranjenim pesticidima -  sredstvima za zaštitu bilja. Srbija sa vremena na vreme usklađuje svoju listu dozvoljenih aktivnih materija. Veći broj aktivnih materija je zabranjen u Srbiji pre nekog vremena, ali do novembra 2023. godine su zalihe morale biti potrošene.

      Svaka dalja upotreba na bilju u Srbiji od ove godine zabranjena je za

     Insekticide:

Alfa cipermetrin koga sadrže: Faskord , Esperoi Fastak

Diflubenzuron koga sadrže: Dimilin i Shlem

Etoksazol koga sadrže: Borneo i Uranus

Fenoksikarb koga sadrži Insegar

Fosmet koga sadrži Imidan

Imidakloprid koga sadrže: Confidor, Kohinor, Coup, Kondor, Macho, Lobo Espero

Indoksakarb koga sadrže: Avaunt, Avatar, Indoxatop, Indy

    Fungicide:

Ciprokonazol koga sadrže: Arcon esxtra, Census, Amistar extra, Comrade, Granada, Ison, Seguris extra, Cerox, Sphere, Venere.

Famoxadon koga sadrži Equation pro, Elbrus i Espada

Fenbukonazol koga sadrži Indar

Flutriafol koga sadrži Cerpakt top, Fluoco, Slupact, Impact, Imperium, Priora, Vintage

Mankozeb koga sadrže: Dithane Candeza, Manfil, Mankogal, Mankosav, Nota, Penncozeb, Pinozeb, Titular, Prevent, Fantic M, Cuprofix 30MZ, Cimozate M, Curzate M68, Cymoclean 714WP, Fuerza, Profilux, Vokal, Adut, Fylal double, Notimil MZ, Alijansa, Ridomil gold MZ, Silueta, Akord plus, Valis M, Electis 75WG

Miklobutanil koga sadrže: Foton, Miclo i Systane

Prohloraz koga sadrže: Azimut, Faxer, Mirage, Spartak 45EC, Mystic pro 500EC, Zamir, Kinto duo

Tiofanat metil koga sadrže: Duofen, Funomil, Galofungin T, Privado, Prunus, Topsin Duofen plus, Sekvenca plus, Postulat dou, Antre plus, Sanus

    Herbicide:

Haloksifop P metil koga sadrže Gallant super, Halogeniks i Malibu

XVII Simpozijum o zaštiti bilja Srbije [11.11.2023]

   U organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije u periodu od 27. do 30. novembra 2023 godine, biće održan XVII Simpozijum o zaštiti bilja Srbije. prijava i registracija učesnika može se izvršiti putem do 25 novembra na stranici https://plantprs.org.rs/xvii-simpozijum-o-zastiti-bilja/ ili na tokom simpozijuma. 

    Tokom prepodneva biće održavana stručna predavanja, a popodne su prezentacije spoznora.

Analiza meteoroloških prilika tokom 2023. godine [31.10.2023]

Meteorološke prilike direktno utiču na poljoprivrednu proizvodnju. Vremenske prilike izmerene 2023. godine u Somboru uporedili smo sa periodom od 1948. do 2022. godine.

            U odnosu na višegodišnji prosek, temperatura tokom prvih devet meseci 2023. godine bila je mnogo viša. U januaru je to bilo za čak 5,3OC  više od proseka, u februaru za 2,6 OC, u martu za 3,1 OC; u maju za 0,4 OC , u junu za 0,9 OC; u julu i avgustu za 2,6 OC  i u septembru za 4,6 OC. Samo tokom aprila je izmerena srednja temperatura niža od proseka i to za 0,6OC. Prvih devet meseci su u proseku bili topliji za 2,4 OC!

            U odnosu na prosečnu visinu padavina: januar, februar, april i avgust su imali više padavina, a mart, maj, jun, jul i septembar manje padavina. Kada se saberu visine padavina, u proseku padne 456.3mm padavina, a tokom 2023. godine je palo svega 373mm. Znači ukupno je palo 83mm padavina niže od proseka. Najniže padavine su zabeležene tokom juna svega 13mm (65mm manje od proseka), marta 18mm (16mm manje od proseka) i tokom jula 29mm (38mm manje od proseka).

           Kiše tokom aprila i maja su stvorile pogodne uslove za prouzrokovače gljivičnih bolesti. Plamenjača se pojavila intenzivno na usevima krompira, vinove loze, paradajza, luka… Pegavosti, rđe, plesnivosti klasa na strnim žitima. Krastavosti na jabukama i kruškama.

            Leto je bilo izuzetno toplo pa su promene vremena često bile praćene lokalnim vremenskim neprilikama. Više nego ikad do sada osetila se snaga letnjih oluja koje su stvarale jezera od njiva, čupale protivgrade mreže u voćarstvu, a grad je lokalno bio tako intenzivan da se posle njega nije moglo prepoznati koji usev ja pre oluje bio na njivi.

            Svaki čovek bi morao da se zapita šta može da uradi da bi se klimatske promene zaustavile

XIV Simpozijum entomologa Srbije sa međunarodnim učešćem [10.09.2023]

     U Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu od 13. do 16. septembra biće održan XIV Simpozijum entomologa Srbije sa međunarodnim učešćem u organizaciji Entomološkog društva Srbije. 

     Prvog dana Simpozijuma, biće prezentovani radovi o prirodnim neprijateljima stenica (Halyomorpha halys), štitastih vaši te novim saznanjima o biologiji i suzbijanju vrsta koje su značajne za biljnu proizvodnju, ali i druge teme.

Otvaranje je zakazano u 10. časova, a program 13. septembra 2023. godine je sledeći: 

10:15-10:35 Francesco Tortorici, Luciana Tavella: CLASSICAL BIOLOGICAL CONTROL OF HALYOMORPHA HALYS AND DROSOPHILA SUZUKII: RESULTS OF NATIONAL ACTIONS AND SITUATION IN ITALY ž

10:35-10:50 Marina Dervišević, Aleksandar Stojanović, Draga Graora: DIVERZITET PARAZITOIDA ŠTITASTIH VAŠI (HEMIPTERA: COCCIDAE) U SRBIJI

10:50-11:05 Korana Kocić, Anđeljko Petrović, Alf Tore Mjǿs, Željko Tomanović: FAUNA PARAZITOIDNIH OSA NORVEŠKE (HYMENOPTERA: BRACONIDAE: APHIDIINAE): NOVE VRSTE ZA NORVEŠKU I POTENCIJALNO NOVE VRSTE ZA NAUKU

11:05-11:20 Marija Milošević, Aleksandar Stojanović, Draga Graora: DIVERZITET ENTOMOFAGA PULVINARIA VITIS (L.) (HEMIPTERA: COCCIDAE) U VINOGRADU SA I BEZ PRIMENE INSEKTICIDA

11:20-11:35 Aleksandra Konjević, Sandra Senji, Francesco Tortorici, Luciana Tavella: PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE PRIRODNIH NEPRIJATELJA STENICA U SRBIJI

11:35-11:50 Maja Lazarević, Aleksandra Trajković, Saša S. Stanković, Marijana Ilić Milošević, Darija Milenković, Vladimir Žikić: PRELIMINARNO ISTRAŽIVANJE ROD MICROGASTER LATREILLE (HYMENOPTERA: BRACONIDAE: MICROGASTRINAE) U SRBIJI

12:30-12:45 Ankica Sarajlić, Ivana Majić, Toni Kujundžić, Mato Drenjančević: PREGLED STANJA VRSTE SCAPHOIDEUS TITANUS NA PODRUČJU VINOGORJA SRIJEM U REPUBLICI HRVATSKOJ

12:45-13:00 Jelena Jović, Oliver Krstić, Tatjana Cvrković, Miljana Jakovljević, Slavica Marinković, Milana Mitrović, Ivo Toševski: INVAZIVNE VRSTE CIKADA (HEMIPTERA: AUCHENORRHYNCHA) U SRBIJI I VEKTORSKI ZNAČAJ U PRENOŠENJU FITOPLAZMI

13:00-13:15 Aleksandra Ignjatović Ćupina, Mihaela Kavran, Dušan Petrić, Jeremy Bouyer, Arianna Puggioli, Romeo Bellini, Wadaka Mamai, Sara Opačić, Sara Šiljegović, Nemanja Avrić, Miloš Petrović, Zoran Francuski, Dragan Dondur, Uroš Vlajkov, Dragana Radulović, Stefan Stefanović: TEHNIKA STERILNIH INSEKATA U SUZBIJANJU AZIJSKOG TIGRASTOG KOMARCA U SRBIJI: PRVA ISKUSTVA I PERSPEKTIVE

13:15-13:30 Ivan Fijat, Nikola Laćarac, Aleksandra Ignjatović Ćupina, Dušan Petrić, Mihaela Kavran: GONOTROFIČKI CIKLUS I FEKUNDITET AZIJSKOG TIGRASTOG KOMARCA, AEDES ALBOPICTUS U SRBIJI (DIPTERA: CULICIDAE)

13:30-13:45 Željko Milovac, Snežana Pešić, Filip Franeta: PROMENA VREMENA POJAVE MALE I VELIKE REPIČINE PIPE U USEVU ULJANE REPICE

15:30-15:45 Ádám Egri, Ádám Mészáros, György Kriska, József Fail: DEVELOPING MANAGEMENT METHODS OF THE BROWN MARMORATED STINK BUG (BMSB), HALYOMORPHA HALYS

15:45-16:00 Jovan Dobrosavljević, Čedomir Marković: VERTIKALNA DISTRIBUCIJA LISNIH MINERA LIŠĆARSKIH DRVENASTIH VRSTA SRBIJE

16:00-16:15 Aleksandra Đorđević, Marija Miličić, Tamara Tot, Laura Likov, Ana Stefanović Grković, Sonja-Mudri Stojnić, Snežana Radenković: EFIKASNOST RAZLIČITIH METODA U MONITORINGU OSOLIKIH MUVA (DIPTERA: SYRPHIDAE) SRBIJE

16:15-16:30 Ivana Lalićević, Svjetlana Janković Šoja, Anđa Radonjić: UTICAJ RAZLIČITIH SORTI PŠENICE I NJIHOVIH MEŠAVINA NA RAZVIĆE RHOPALOSIPUM PADI (HEMIPTERA: APHIDIDAE

17:15-17:30 Jovana Raičević, Jovana Bila Dubaić, Aleksandar Ćetković, Milan Plećaš: EFEKAT POLUPRIRODNE IVICE POLJA NA BROJNOST OPRAŠIVAČA I PRINOS ULJANE REPICE

17:30-17:45 Aleksandra Trajković, Saša S. Stanković, Marijana Ilić Milošević, Maja Lazarević, Darija Milenković, Iva Stojanović, Vladimir Žikić: POVRATAK SVILENE BUBE: PERSPEKTIVE U OPTIMIZACIJI LABORATORIJSKOG UZGOJA

17:45-18:00 Nenad Zarić, Robert Brodschneider, Ljubiša Stanisavljević, Walter Goessler: IZBEGAVANJE APSORPCIJE TOKSIČNIH METALA KOD RADILICA MEDONOSNE PČELE (APIS MELLIFERA)

18:00-18:15 Aleksandra Trajković, Đurađ Milošević, Iva Stojanović, Vladimir Žikić: PRIMENA FUZZY LOGIKE U MATRICAMA MORFOLOŠKO-FUNKCIONALNIH ATRIBUTA VISOKO KRIPTIČNIH EGZOFITOFAGNIH GUSENICA

Kotizacija za Simpozijum je 4000 dinara, a kontakt za uplate je entomolosko@gmail.com

Zaštita vinove loze [02.08.2023]

Sorte vinove loze ulaze u fenofazu šarka, kada su još uvek osetljive na sivu trulež Botritis cicerea. Nestabilno i kišovito vreme za vikend stvoriće povoljne uslove za razvoj ovog patogena, pa je preporuka da seu narednih 48 sati odradi tretman u zoni grozda sa jednim od navedenih fungicica: TELDOR 0.15%, SWITCH 62.5 WG 0.1%, MOREZMO 0,1%, ZEMBY 0.15% ili ENTER 0.15%. Karenca 21 dan

U vinogradima gde se vidjaju imaga ili larve stenica Halyomorpha halis dodati i : POLUX 0.05% ili PLURES 0.1%, DECIS EXPERT 0.025% 

Zaštita vinove looze [05.07.2023]

Nestabilno vreme sa čestim padavinama stvara nove povoljne uslove za razvoj infekcije plamenjače vinove loze. Preporuka u naredna dva dana odraditi tretman sa: ARMETIL 2.5 KG/HA ili PROFILER 3kg/ha  ili ORVEGO 0,1 L/HA ili ORONDIS ULTRA 0.67 L/HA ili MELODY COMBI 1.5 KG/HA 

Nastaviti zaštitu od prouzrokovača pepelnice i crne truleži sa: AKORD ILI ORIUS ILI SHARTEB 1 L/HA ILI TOPAS 0,5 L/HA

Zaštitu vinograda od cikadeScaphoideus titanus vektora fitoplazme zlatasto žutilo vinove loze Flavescence DOREE uraditi sa SIVANTO PRIME 0,05 

Zaštita vinove loze [21.06.2023]

Najavljene nove padavine za kraj nedelje stvoriće nove povoljne uslove za najvažnije patogene vinove loze. Preporuka je da se tretman od plamenjače, pepelnice, sive i crne truleži odradi u naredna dva dana. Odabir fungicida po prepiruci od 11.juna. Zbog visokih temperatura tretman raditi prepodne ili kasno popodne.

Povećana brojnost cikade Scaphoideus titanus  koja vektorski može prenosi fitoplazmu Flavencese dorea. Preporuka SIVANTO PRIME 0.5 L/HA

Zaštita vinove loze [11.06.2023]

Sparno i kišovito vreme pogoduje razvoju plamenjače, pepelnice, crne i sive truleži vinove loze. Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman za:

Plamenjaču: ORVEGO 0.1%, RIDOMIL GOLD 0.3%, ARMETIL 0.3%, MIKAL FLASH 0.4%, PERGADO 0.3%, MILDICUT 0.4%, FORUM STAR 0.3%, VINABEL 0.5%  ili ALIANSA 0.3%

Za crnu trulež: SCORE ILI SIGURA ILI DIFERENT ILI SEQUENCA 0.05%

Za sivu trulež: PEHAR 0.3%, PYRUS 0.3%, SWITCH 62,5 WG 0.1% ILI CANTUS 0.1%.

Pepelnicu: VIVANDO 0.3%, LUNA MAX 0.1% SERCADIS 0.3%, TALENDO 0.03% ili COLIS 0.04%

Razmak između tretmana ne duži od 7 dana. 

Zaštita vinove loze [29.05.2023]

Česte padavine u prethodnoj nedelji, kao i nove koje se najavljuju do kraja ove nedelhe stvaraju povoljne uslove za razvoj infekcije plamenjače Plasmophara viticola, crne trulezi Guignardia bidwellii i pepelnice Uncinula necator vinove loze. Preporuka je zbog osetljivosti i lista i odvojenih grozdova da se tretman odradi u naredna dva dana. 

za pelamenjaču: ARMETIL 0.3%, RIDOMIL GOLD MZ 0.3%, ZORVEC- VINABEL 0.05%, MIKAL FLASH 0.4%, SPINICH 0.3%, PERGADO F 0.3%, MILDICUT 0.3% ili PROFILER 0.3%

za crnu trulež: score ili diferent ili sekvenca ili sigura 0.05%

za pepelnicu: LUNA MAX 0.1%, SERCADIS 0.03%, KUSABI 0.O3% ILI VIVANDO 0.03 %, TALENDO 0.03% dodati i kvašljivi sumpor( KUMULUS, THIOVIT JET, COSAVET, WETSUL ILI MICROTIOL DISPER) 0.4 KG.

Zaštita vinove loze [19.05.2023]

Nestabilno i kisovito vreme u protekloj nedelji stvorilo je povoljne uslove za razvoj plamenjače Plasmopare viticole, pa je preporuka da se tretman odradi u naredna dva dana, a pre najavljenih novih padavina sa: ARMETIL 0.25%, PROFILER 0.25%, MILDICUT 0.3% ili MIKAL FLASH 0.35%

Zbog osetljivih fenofaza i povoljnih uslova za crnu trulež i pepelnicu odraditi sa: SCORE 0.03%, DIFERENT 0.03%, SIGURA 0.03%, SERCADIS 0.03%, LUNA EXPIRIANCE 0.04%, COLIS 0.04% ili TOPAS 0.05%.  

Cink i Bor u vinovoj lozi [11.05.2023]

Cink u Vinovoj lozi

U narednih deset dana poželjno bi bilo uraditi tretman Cinkom

U cilju normlnog odvijanja fizioloških procesa u biljci, rasta letorasta, bobica i drugih biljnih organa u vinovoj lozi radi se tretman Cinkom koji utiče na sintezu auksina, hormana neophodnog za pravilan razvoj i rast biljke.

Simptomi nedostatka Cinka, poznati kao „cinkopatija“ obično se javljaju na vrhovima letorasta i zaperaka u vidu žutila, ili ti hloroze. Listovi ostaju sitniji, sa špicastim krajevima vidljivo drugačijim od normalnog lišća, moguće je uočiti i žutilo između lisnih nerava. Bobice su nejednake veličine, opadaju i sva zrna poseduju semenke.

Preporučujemo : Foligal feed Cink 700 ili Zincvell ili Phostrade Zn 2 l/ha, Maxflow Zn ili MC Set (sadrži i B) ili Wuxal Zink 1 l/ha.

Bor u fazi cvetanja vinove loze

U fenofazi cvetanja preporučujemo folijarnu prihranu preparatima na bazi Bora. Bor utiče na kvalitetnije cvetanje i oplodnju, u slučaju nedostatka Bora kapica na tučkom se slabo odvaja, pa bobice u grozdu ostaju sitne i naborane, praćene  žućkastom nekrozom. Uraditi :

Wuxal Boron 2 l/ha, Foligal feed Bor 150 1 l/ha, Headland Boron 1 l/ha, Borovell 1,5 l/ha, Foliarel 21 B 1 kg/ha, Lebosol Bor 1 l/ha ili Boron 2 l/ha.

 

 Sredstva na Bazi Bora i Cinka se mogu mešati

*Preparat MC  sadrži i Bor i Cink, konkretno za ovaj tretman može se  reći da je ovo sredstvo kompletno

U slučaju loših vremenskih uslova u fazi cvetanja ( jako visoke ili niske temperature , vetrovi) preporuka uz bor dodati Vellamin 2, 5 l/ha ili Delfan Plus ili Megafol ili Isabion 1,5 l/ha

* napomena: preparati na bazi Bora su kompatibilni sa organskim fungicidima i insekticidima 

* nije kompatibilan sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i insekticidima na bazi lambda-cihalotrina

Zaštita vinove loze [11.05.2023]

Vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta nalazi u fazi intenzivnog pirasta lastara sa jasno izdvojenim cvastima. Česte padavine u proteklom periodu, kao i nove koje se najavljuju za sledeću nedelju stvaraju povoljne uslove za razvoj bolesti vinove loze, pa je preporuka da se u naredna dva dana odradi tretman sa:

Za plamenjaču  i crnu pegavost jedan od navedenih fungicida: CAPTAN 0.2%, MERPAN 0.2%, CADURANS 0.3%, METOD 0.3%, FOLPET 0.2% ili POLIRAM 0.2%.

Za crnu pegavost: SCORE, DIFERENT, SECVENCA ili SIGURA 0.03%

Za pepelnicu u ovom periodu  prepiruka LUNA MAX 0.1% ili SERCADIS 0.025%, dodati i kvašljivi sumpor ( KUMULUS. MICROTHIOL DISSPER, COSAVET, THIOVIT JET, WETSUL) 0.3%.

Na lokalitetima gde imamo ulove na feromonskom klopkama većeg broja moljaca Lobresia botrana za suzbijanje ove štetočine sa DECIS EXPERT 0.025%, KARATE ZEON 0.03%, POLUX 0.03%, SAVATE 0.03%, PLURES 0.1%. 

 

Zaštita vinove loze [27.04.2023]

Vinova loza u zavisnosti od sorte i lokaliteta je u fazi lastara do 10 cm. Prohladno vreme otežava i usporava porast lastara, kada se stvaraju pivoljni uslovi za razvoj loznih grinja uzročnika antraknoza Calepitrimerus vitis( naročito osetljiva sorta sovinjon) i eriofidnih grinja (osetlji rajnski rizling i stona sorta kardinal). Preporuka je da se tretman odradi sa jednim od navedenih akaricida: ABASTATE, VERTIMEC, AMON, ARMADA ili ACARISTOP 0.15 %.

Padavine i česta vlaženja lista u proteklom  periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcije prouzrokovaca crne pegavosti Phomopsis viticola, pa je preporuka u naredna dva dana pre sledeće kiše odraditi tretman sa: POLIRAM 0.2 %ili MANKOGAL 0.25% ili MANKOSAV ili MANFIL 0.25 %.

Sa pojavom prvih listića treba početi zastitu od prouzrokovača pepelnice Uncinula necator. Patogen prezimljava u pupoljku i sa kretanjem vegetacije može inficirati prve listove. Preporuka: SERCADIS 0.025%, ili LUNA EXPIRIANCE 0.04%  

Analiza pojave dudovca Hyphantria cunea 2022. godine i prognoza za 2023. godinu [09.01.2023]

        Tokom 2022. godine u Somboru zabeleženo je 56 leptira a u Čelarevu 240. To je više od prosečnih vrednosti koja za Sombor od 2008. do 2021. godine iznosi 32 a za Čelarevo 65.

         Prva generacija je počela da leti 24. aprila u Čelarevu i 30. aprila u Somboru. Ovaj primerak u Čelarevu zabeležen je 7 dana ranije od do sada najranije zabeleženog! Leptiri prve generacije su bili prisutni do 25. maja u Somboru i do 10. juna u Čelarevu. U Somboru su hvatani pojedinačni primerci njih 20 i maksimuma leta nije bilo. Prosečan broj primeraka za Sombor je 10. U Čelarevu je zabeleženo 160 primeraka prve generacije a prosek je 35. Maksimum leta je zabeležen 21. maja sa 29 primeraka za noć. Osim njega zabeležen je i pik u letu 15. maja sa 20 primeraka za noć. Na grafikonima dinamike leta vidi se da je prva generacija počela da leti malo ranije nego što je to uobičajeno, ali je sa letom prestala dve nedelje ranije nego što je to uobičajeno.

         Druga generacija u Čelarevu je bila prisutna od 05. jula do 09. avgusta. Zabeleženo je 72 leptira što je mnogo više u odnosu na prosečan broj koji iznosi 28. Maksimum leta zabeležen je 31. jula sa 18 leptira za noć. U Somboru, druga generacija je letela od 17. jula do 04. avgusta. Zabeleženo je 30 leptira što je više u odnosu na prosek koji iznosi 16. Maksimum leta je zabeležen 21. jula sa 5 leptira za noć. Na grafikonima dinamike leta, vidi se da je druga generacija počela sa letom u uobičajeno vreme, a da je sa letom prestalo dve nedelje ranije nego što je to uobičajeno.

          Nakon leta druge generacije hvatani su samo pojedinačni primerci treće generacija u Čelarevu njih 8 od 16. avgusta do 15. septembra, a u Somboru njih 6 od 20. avgusta do 16. septembra.

          Tokom 2022. godine, gusenice dudovca su pravile štete i morale su biti suzbijane na dudu, orahu i lesci.

          Koeficijent generacija po Meszaros-u za Sombor je 1,5 a za Čelarevo je 0,45. Znači da se za Sombor saopštava pozitivna dugoročna prognoza, a za Čelarevo negativna dugoročna prognoza. To znači da će u Somboru prva generacija 2023. godine biti brojnija nego 2022. godine a u Čelarevu biti manje brojna.

          Obzirom na malu brojnost u Somboru tokom 2022. godine i relativno veliku u Čelarevu prognoza za 2023. godinu je da će broj leptira, odnosno gusenica prve generacije tokom 2023. godine preći ekonomski prag štetnosti, te će biti potrebe za suzbijanjem gusenica prve generacije na dudu, lesci i orahu.

Analiza meteoroloških uslova tokom 2022. godine [04.11.2022]

Meteorološke prilike tokom 2022. godine su se po mnogo čemu razlikovale od prosečnih godina. Da bi videli razlike, vremenske podatke za Sombor iz 2022. godine uporedili smo sa podacima za Sombor za period od 1948. do 2021. godine.

 Tokom prvih devet meseci 2022. godine, samo mart i april su bili hladniji od preseka i to za 0,4OC i 0,7OC. Svi ostali meseci su bili topliji. Januar je bio topliji za 2,5 OC, februar za čak 4,3 OC (!!!), maj za 2,4 OC, jun za 3 OC, jul i avgust za 3.2 OC i septembar za 0,9 OC. Period januar – septembar je bio u proseku topliji za 2 OC od prosečnih vrednosti.

Od 1948. godine, ovo je prva godina, da je tokom svakog od prvih osam meseci, mesečna visina padavina bila manja od proseka. Tokom januara je palo svega 9 mm, a prosek je 36mm. U februaru je palo 18mm a prosek je 35mm. Tokom marta svega 4 mm a prosek je 34mm.  Znači da tokom prosečne godine u prva tri meseca visina padavina bude 105 mm, a tokom 2022. godine je bila svega 31mm! Ipak ozimi usevi su bili dobro obezbeđeni vlagom, zahvaljujući činjenici da je u periodu oktobar, novembar, decembar 2021. godine visina padavina bila 210 mm a što je za 67 mm više od proseka koji za taj period iznosi 143mm.

April, maj i jun su bili sa visinom padavina 38, 56,8 i 67 mm što je za 21 mm niže od proseka. Suša je već počela da se oseti, a onda su usledili jul i avgust sa visinom padavina nižom za 47 i 15 mm od proseka. Kao posledica nižih padavina i nadprosečno visokih temperatura, jare biljke su na pojedinim poljima doslovce osušile. One biljke koje su preživele, doživele su strahoviti šok, od koga se nisu oporavile do kraja vegetacije.

Kišni septembar sa 112 mm padavina – 65 mm više od prosečnih, je spasio useve šećerne repe, ali suncokretu, kukuruzu i soji nije mnogo pomogao. Kod soje bi se moglo reći da je čak odmogao, jer se deo soja zazalenio i ponovo cvetao. Krajem oktobra trećina mahuna soje je istrulo, trećina mahuna je zrelo i počinje da se osipa, a trećina je zelena i čak ni uz desikaciju, niko ne može da prognozira kada će se zrna u njima osušiti. U voćarstvu i povrtarstvu, bez zalivanja proizvodnja je bila bez uspeha.

Koštičavo voće početak opadanja listova [01.11.2022]

      Hladno i vlažno vreme polako završava vegetaciju koštičavog voća. Preporuka je da se tokom narednih dana uradi zaštita šljive, trešnje, kajsije, breskve i nektarine sa: Nordox ili Champ DP ili Vitra ili Cuperval ili Cupro Caffaro 50WP ili Neoram ili Everest ili Cuprozin ili Bakarni oksihlorid 50 ili Curenox u gornjoj preporučenoj dozi ili koncentraciji.

Braon mramorasta stenica [05.08.2022]

  Brojnost odraslih stenica je veoma visoka poslednjih nekoliko dana. Trenutno je u toku i masovno piljenje. Stenice se hrane na plodovima tako što ih ubadaju i sišu sokove. Ugoženi su zasadi leske, kasnijih sorti jabuka, krušaka, ali i kukuruz šećerac, breskva, dunja, soja, vinova loza.... Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi suzbijanje stenica sa: Kaiso 0,25 kg/ha ili Kozak 0,25 L/ha ili Lamdex 0,25 L/ha ili Karate zeon 0,25 L/ha.

   Obzirom na velike vrućine insekticidima se mogu dodati i Vellamin ili Delfam plus ili Wuxal Aminofol 2/ha.

Zaštita vinove loze [29.07.2022]

Vinova loza je u fazi sazrevanja grozdova.Padavine koje se najavljuju za vikend mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj sive truleži Botrytis cinerea).

Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman u zoni grozda sa jednim od navedenih fungicida: SWITCH 0.1%, TELDOR 0.15%, PEHAR 0.3%, ZEMBY 0.15% ILI CANTUS 0.1% 

U vinogradima gde se na feromonskim klopkama hvata veliki broj leptira grožđanih moljaca odraditi tretman u zoni grozda sa: CORAGEN 0.02%, AFFIRM OPTI 0.3%, TRITON 0.3%, DELEGATE 0.04%ili LASER 0.04%

Zaštita vinove loze [26.06.2022]

U protekla dva dana bilo je padavina i novih povoljnih uslova za razvoj plamenjače i crne truleži. Preporuka je da se tretman uradi u naredna dva dana u večernjim satima zbog najavljenih visokih temperatura. Preporuka za:

Plamenjaču i crnu trulež: ORVEGO 0.1% ili QUADRIS 0.1% ili CABRIO TOP 0.3%

Povoljni uslovi za razvoj plamenjače, pa bi trebalo uraditi tretman SERCADIS 0.03% ili KUSABI 0.03% ili LUNA EXPIRIANCE 0.04% ili LUMINIS 0.1%

Na lokalitetima i vinogradima gde je bilo grada odraditi tretman bakarnim preparatima:  NORDOX 0.2%, KOCIDE 0.4%, FUNGURAN 0.4% ili EVEREST 0.5%

Let i polaganje jaja druge generacije grožđanog moljca, pa je preporuka da se lokaliteti koji imaju veliku populaciju ove štetočine odraditi CORAGEN 0.2%. Lokaliteti sa malom brojnošću ove štetočine ne raditi ovaj insekticid.

Zaštita vinove loze [06.06.2022]

Najavljene su padavine u svim delovima Srbije u toku ove nedelje, tako da se očekuju i povoljni uslovi za nove infekcije prouzrokovača plamenjače, crne truleži i pepelnice. Na ove patogene u fenofazama cvetanja i tri nedelje posle precvetavanja su osetljivi svi delovi vinove loze. Razmak između dva tretmana zbog čestih vlaženja lišta ne treba biti duži od 7 dana. 

Preporuka :

Plamenjača - Mildicat 0,3 % , Mikal Flash 0,4 % , Equation pro 0,04 %, Profiler 0,3% , Pergado F 0,3 % , Armetil 0,3% ili Ridomil Gold 0,3 %.

Crna trulež i Pepelnica - Diferent, Score, Sekvenca 0,03 % ili Luna Max 0,1 %.

Tretman od prouzrokovača sive truleži Botritis cinerea se treba uraditi u fazi opadanja kapica cveta zbog ulaznog mesta za ovog patogena pa je preporika da se u toj fazi odradi Botricid : Switch 0,1 % ili Cantus 0,1 % ili Pyrus 0,3 %. 

Zaštita vinove loze [30.05.2022]

Vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fazi na početka ili punog cvetanja. Padavine u protekla dva dana stvorile su povoljne uslove za razvoj najvažnijih bolesti vinove loze, pa je preporuka da se tretman odradi pre sledeće kiše i uslova za nove infekcije patogena plamenjače, pepelnice i crne truleži. 

Za plamenjaču koristiti: ARMETIL 0.3%, MILDICUT 0.4%, PROFILER 0.3%, PERGADO F 0.25%, ACROBAT 0.3%  ili CIMBAL 0.25% 

Za pepelnicu i crnu trulež koristiti SCORE ili DIFERENT ili SECVENCA ili SIGURA u koncentraciji 0.05 % ili količini 0.3 litra po ha

Za pepelnicu dodati i KUMULUS ili THIOVIT JET ili COSAVET ili MICROTHIOL SPECIAL DISPERS I WETSUL u količini 3 kg/ha

Zaštita vinove loze [15.05.2022]

Vinova loza se u zavisnosti od sotrte i lokaliteta nalazi u fazi intezivnog porasta lastara sa jasno izdvojenim cvastima. U utorak se očekuju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj najvažnijih patogena vinove loze: plamenjače, crne truleži i pepelnicu. Preporuka je da se u naredna dva dana, a pre padavina odradi tretman sa:

Za plamenjaču koristiti jedan od navedenih preventivnih fungicida: FOLPET 0.3%, CADURAS 0.3%, MERPAN 0.2%,  CAPTAN 0.2% ili POLYRAN 0,2%.

Za crnu trulež Guignardia bidwellii koja u poslednjih par godina pravi štetu na svim zeljastim biljnim delovima, pa je preporuka sprečiti rane infekcije sa jednim od navedenih fungicida: SCORE, DIFENOCONAZOL, SEKVENCA ili SIGURA 0.03%

Zaštitu pepelnice raditi sa: LUNA MAX 0.1%, SERCADIS 0.025% ILI COLIS 0.05%.

 

Zn i B u vinovoj lozi [12.05.2022]

Cink u Vinovoj lozi

U narednih deset dana poželjno bi bilo uraditi tretman Cink

U cilju normlnog odvijanja fizioloških procesa u biljci, rasta letorasta, bobica i drugih biljnih organa u vinovoj lozi radi se tretman Cinkom koji utiče na sintezu auksina, hormana neophodnog za pravilan razvoj i rast biljke.

Simptomi nedostatka Cinka, poznati kao „cinkopatija“ obično se javljaju na vrhovima letorasta i zaperaka u vidu žutila, ili ti hloroze. Listovi ostaju sitniji, sa špicastim krajevima vidljivo drugačijim od normalnog lišća, moguće je uočiti i žutilo između lisnih nerava. Bobice su nejednake veličine, opadaju i sva zrna poseduju semenke.

Preporučujemo : Foligal Cink 700 ili Zincvell ili Phostrade Zn 2 l/ha, Maxflow Zn ili MC Set (sadrži i B) ili Wuxal Zink 1 l/ha.

Bor u fazi cvetanja vinove loze

U fenofazi cvetanja preporučujemo folijarnu prihranu preparatima na bazi Bora. Bor utiče na kvalitetnije cvetanje i oplodnju, u slučaju nedostatka Bora kapica na tučkom se slabo odvajaja, pa bobice u grozdu ostaju sitne i naborane, praćene  žućkastom nekrozom. Uraditi :

Wuxal Boron 2 l/ha, Foligal Bor 150 1 l/ha, Headland Boron 1 l/ha, Borovell 1,5 l/ha, Foliarel 21 B 1 kg/ha, Lebosol Bor 1 l/ha ili Boron 2 l/ha.

 

 Sredstva na Bazi Bora i Cinka se mogu mešati

*Preparat MC  sadrži i Bor i Cink, konkretno za ovaj tretman može se  reći da je ovo sredstvo kompletno

U slučaju loših vremenskih uslova u fazi cvetanja ( jako visoke ili niske temperature , vetrovi) preporuka uz bor dodati Vellamin 2, 5 l/ha ili Delfan Plus ili Megafol ili Isabion 1,5 l/ha

* napomena: preparati na bazi Bora su kompatibilni sa organskim fungicidima i insekticidima 

* nije kompatibilan sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i insekticidima na bazi lambda-cihalotrina

Zaštita vinove loze [03.05.2022]

Vinova loza se u zavisnosti od sorte i različitosti lokaliteta nalazi u fazi razvijenih nekoliko listovado lastara 20-tak cm  Manje količine padavina koje se najavljuju od petka mogu stvoriti pogodne uslove za razvoj crne pegavosti Phomopsis viticola i pepelnice Uncinula viticola. Preporuka je da se u naredna dva dana, a pre padavina odradi tretman.

Za crnu pegavost jedan od navedenih fungicida: CADURAS 0.3%, MERPAN 0.2%, CAPTAN 0.2 ili FOLPET 0.2%

Za pepelnicu: SERCADIS 0.025%, LUNA MAX 0.1%ili VIVANDO 0.3%, uz dodatak sumpornih preparata THIOVIT JET,  KUMULUS, COSAVET ili koncentraciji 0.3%.

Zaštita vinove loze [18.04.2022]

Vinova loza se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka, a na toplijim lokalitetima i sortama sa ranijim kretanjem do veličine lastara10 cm  Zbog čestih variranja temperatura i usporenim kretanjem, grinje šišaricec(Calepitrimeris vitis i Eriophytis vitis) mogu napraviti štetu na tek formiranim listovima, posebno na sortama koje su osetljive( vinske sovinjon i rajnski rizling i stona sorta kardinal), pa je preporuka da se odradi tretman do petka sa: VERTIMEC ili INVERT ili ABASTATE ili AMON 0.15%.

U pregledima vinograda mogu se videti ostećenja pupoljaka(okaca) od lozinog rilasa ili pipe, pa je preporuka da tamo gde se utvrdi prisustvo ovih štetočina odraditi tretman sa KARATE ZEON 0.03%ili FASTAC 0.02%ili DECIS EXPERT 0.025%

Zaštita vinove loze [28.03.2022]

Tretman vinove loze zbog prezimljujućih formi patogena, dezinfekcije posle rezidbe uraditi u naredna dva dana, a pre padavina sa jednim od navedenih preparata: VITRA, ASTRA, CUPROZIN, CHAMP FLOW, KOCIDE ili NEORAM 0.4%  ili NORDOX 0.2%

16. kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem [02.01.2022]

 

        Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Департман а воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру и Научно воћарско друштво Србије организују 16. конгрес воћара и виноградара Србије са међународним учешћем, који ће се одржати од 28. фебруара до 3. марта 2022. године. Детаљне информације можете видети ако кликнете овде.

       Рад Конгреса ће бити организован у виду усмених саопштења и постер презентација по следећим тематским целинама:

   o Генетика и оплемењивање воћака и винове лозе;

   o Физиологија и екологија воћака и винове лозе;

   o Агротехника воћака и винове лозе;

   o Технологија производње садног материјала воћака и винове лозе;

   o Заштита воћака и винове лозе; oБерба, чување и технологија прераде воћа и грожђа

Analiza vremenskih prilika 2021. godine [29.11.2021]

Za nama je još jedna vegetacija. Sa stanovišta meteoroloških prilika, još jedna godina sa većim brojem ekstremnih, neuobičajenih pojava. Da bi to videli, vremenske podatke za Sombor iz 2020. godine uporedili smo sa podacima za period od 1948. do 2020. godine.

Januar i februar 2021. godine su bili mnogo topliji i to za 3,4 i 3.6 OC u odnosu na prosečne vrednosti. Usledio je mart, koji je bio hladniji za samo 0,1 OC, pa april hladniji za čak 1.7 OC od proseka i maj koji je po temperaturi bio potpuno isti višegodišnjoj srednjoj vrednosti za maj. Jun a posebno jul su bili topliji od proseka i to za 2.1 i čak 2.9 OC od proseka. Nakon jula 2012. godine kada je izmerena prosečna temperatura od 25,1OC, jul 2021. godine sa prosečnom temperaturom od 24,5OC je drugi najtopliji jul od 1948 godine, od kada imamo podatke o temepraturama u Somboru. I avgust i septembar su bili topliji i to za 0,8 OC i 1.3 OC. Usledio je oktobar koji je bio 0.6 OC hladniji od proseka.

Mesečna količina padavina je tokom januara i februara bila viša od proseka za 40 odnosno 8 mm. Usledili su mart, april, maj i jun sa malo nižim padavinama u odnosu na prosek i to za 7, 9, 7 i 4 mm. Usledio je jul sa 58 mm i avgust sa 13mm višim padavinama od proseka. Zatim je tokom septembra bilo čak 38 mm padavina niže od proseka i na kraju imamo oktobar sa 38mm padavina više od proseka.

Znači da je vegetacija krenula sa dosta povoljnim uslovima vlage u zemljištu, koja se polako trošila u aprilu, maju i junu mesecu. U junu se nedostatak vlage počeo značajno osetiti. Ječam je sa prinosima bio zato dobar, a pšenica je već počela da pati usled suše i prinosi su pali ispod očekivanih u kratkom roku pred žetvu. Jari usevi posejani na vreme i u dobroj kondiciji su uspeli da dobro podnesu visoke temperature u junu mesecu. Oni su sačekali kiše u julu u dobroj kondiciji, dok su kasniji rokovi setve značajnije počeli da zaostaju u porastu.

 Značajnija količina kiša u julu je spasila useve, pa su biljke dobro podnele veoma toplo vreme tokom jula i kasnije avgusta koji je imao dobru količinu padavina. Septembar je bio veoma suv i topao, pa se to odrazilo na setvu uljane repice za narednu sezonu. Valjalo bi napomenuti i veoma vlažan oktobar koji je pomerio setvu većeg dela pšenice u kraj oktobra. Koliko će se to odraziti na narednu godinu zavisiće od vremena tokom zimskih meseci.

Vegetacioni period 2021. godine je bio za 0,7OC topliji od proseka i sa 51mm padavina više od proseka. Najvažnije je da je ekstremno topao jul bio praćen visokim padavinama, pa većina useva je manje više uspela normalno da završi vegetaciju. Lokalno gde nije palo ovoliko padavina i na kasnije posejanim njivama, podbačaj prinosa je bio katastrofalan. Prinosi na kasnije posejanim njivama, na kojima nije pala navedena količina padavina, čak ni uz povećane cene poljoprivrednih proizvoda nisu mogle da donesu finansijsku dobit velikom broju proizvođača.

SmAgTech Expo [14.11.2021]

  16. i 17. novembra 2021. godine biće održan virtuelni sajam SmAgTech Expo (Smart Agricultur Technology). Na sajmu će biti reči o upotrebi informacionih, pamtnih tehnologija u poljoprivredi. Ukoliko želite da prisustvujete prijavite sa na: SmAgTechExpo.viralerasmus.org

Pogledajte detalje na instagramu https://www.instagram.com/smagtech_expo 

Zaštita voćaka i vinove loze pre zime [11.11.2021]

     Jutarnji mrazevi utiču da lišće kod većine voća opada. Preporuka je da se voće i vinova loza tokom nekoliko narednih dana zaštiti sa: Champ DP ili Cuprozin ili Nordox 75WG ili CuproCaffaro 50WP ili Everest ili Neoram ili Bakarni oksihlorid 50 u preporučenim koncentracijama.

Panel: Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji i kako ih (zlo)upotrebljavamo [05.11.2021]

     U organizaciji Privredne komore Srbije i Fondacije Ana i Vlade Divac, održaće se panel: Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji i kako ih (zlo)upotrebljavamo 9. novembra 2021. godine sa početkom u 11 časova.

   Na panelu će dr Goran Malidža izneti rezultate istraživanja ponašanja korisnika sredstava za zaštitu bilja u Republici Srbiji.

   Moderator panela je: Dejan Jovanović, urednik portala Agromedia

 Uvodna obraćanja će održati: 

Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (TBC)

Aleksandar Bogunović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju, Privredna komora Srbije i

Ana Košel, direktorka, Fondacija Ana i Vlade Divac

  

Učestvovanje i diskusija učesnika panela- postavljanje pitanja uživo i online idu preko Zoom platforme. Prijava događaja se vrši na adresi https://bit.ly/3pY8riY 

Pitanja za sekciju diskusije možete poslati na email adresu intern1@divac.com , ili postaviti direktno u chat-u tokom trajanja prezentacije

Zaštita vinove loze [22.07.2021]

Nastaviti zaštitu od prouzrokovača plamenjače i crne truleži fungicidima: PERGADO F ili ARMETIL 0.3% ili ORVEGO 0.1%.

Visoka relativna vlažnost vazduha stvara povoljne uslove za razvoj pepelnice vinove loze, pa je preporuka da se uradi tretman sa SERCADIS ili KUSABI ili VIVANDO 0.03% .

Porast bobica i njihovo dodirivanje stvara povrede i ulazna mesta za sivu trulež Botrytis cinerea, pa je preporuka da se uradi tretman u zoni grozda jednim od navedenih fungicida: SWICH ili CANTUS ili TELDOR 0.1%. 

Na lokalitetima gde je brojnost grožđanih moljaca velika odraditi tretman u zoni grozda CORAGEN 0.2%. U vinogradima i lokalitetima gde na feromonskim klopkama nema ulova groždjanih moljaca, insekticid ne raditi.

U vinogradima gde je bilo grada raditi tretman bakarnim preparatima VITRA ILI NORDOX 0.2% ili CUPROCAFFARO 0,3% ili NEORAM 0.4% i ponoviti tretman za 7 dana. 

Zaštita vinove loze [02.07.2021]

U poslednja 24 sata lokalno je bilo padavina  i uslova za plamenjaču i crnu trulež vinove loze. Preporuka je da se tretman uradi u narednih 48 sati sa jednim od navedenih fungicidom: ARMETIL 0.3%, RIDOMIL MZ 0.3%, ORVEGO 0.1%, PERGADO 0.3% ili EQUATION PRO 0.04%

U vinogradima gde nije bilo padavina, ali zbog pada temperature i jutarnjih rosa, kao i mogućih povoljnih uslova za infekciju plamenjače i crne truleži odraditi tretman sa: MERPAN 80 WG ili CADURAS ili POLYRAM ili FOLPET 0.3%. 

Nastaviti zaštitu od prouzrokovača pepelnice, zbog povečane vlažnosti vazduha i njenih povoljnih uslova za razvoj sa jednim od navedenih preparata: KUSABI ILI VIVANDO ILI TALENDO 0.03% ili SERCADIS PLUS 0.1% , dodati i kvaslji sumpor(COSAVET ili KUMULUS ili THIOVIT JET 0.3%).

Zbog prisustva cikada u tretman dodati i jedan od navedenih insekticida:

KARATE ZEON 0.04, POLUX 0.05%, PLURES 0.1%, DECIS EXPERT 0.02% ili VANTEX 0.01%

Zaštita vinove loze [12.06.2021]

Zbog nestabilnog vremena, čestih padavina i uslova za plamenjaču i crnu trulež vinove loze, preporuka je da se tretman odradi u naredna dva dana.

Za plamenjaču koristiti jedan od navedenih fungicida: TVINGO 0,3 %, MILDICUT 0.25%., PROFILER 0.3%, RIDOMIL GOLD 0.3% ILI ORVEGO 0.1%.

Nastaviti zastitu od prouzrokovača pepelnice i crne truleži Guignardia bidwellii sa preparatom: COLIS 0.05% ili LUNA MAX 0.1%

Vinova loza je u fenofazi zvetanja,pa tretman raditi kasno popodne i noću. Voditi računa da nam list ne bude vlažan u vreme tretmana.

Zaštita vinove loze [02.06.2021]

Vinova loza se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalazi u fenofazi odvojenih grozdova, pa se očekuje da već do kraja nedelje počne da cveta. Zbog nestabilnog vremena sa padavinama u poslednja dva dana i povoljnih uslova za razvoj plamenjače i crne truleži, preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman.

Za plamenjaču koristiti jedan od navedenih fungicida: MIKAL FLASH 0.4%, MILDICAT 0.4%, PERGADO F 0.3%, PROFAILER0.3% , ACROBAT 0.25% ILI SPHINX 0.3%

Za crnu trulež Guignardia bidwellii koristiti SCORE 0.03% ILI DIFERENT O.03%

Nastaviti zaštitu od prouzrokovača pepelnice sa jednim od navedenih fungicida: COLLIS 0.04%,  LUNA MAX 0.1%, SYSTHANE 0.03% ILI SERCADIS 0.03%

 

Magen Kać - agencija za savete u poljoprivredi [02.06.2021]

   Nedavno je u Kaću proradio Magen Kać. U pitanju je preduzetnica, agencija za davanje saveta u poljoprivredi. 

   Primenom savremenih laboratorijskih metoda i izlascima na teren, vrši se savetovanje tokom proizvodnje i skladištenja koje omogućava smanjivanje troškova proizvodnje i smanjenje gubitaka prilikom skladištenja. Obavlja se utvrđivanje bolesti, štetočina i korova u biljnoj proizvodnji i daju smernice za njihovo suzbijanje. Saveti se daju u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, kako bi se biljke zaštitile sa što manjim uticajem na životnu sredinu i ugrožavanje zdravlja ljudi.

   Informacije možete dobiti na telefon 066 - 51 36 878 ili na poljomagen@gmail.com 

Zaštita vinove loze [21.05.2021]

U poslednjih 48 sati stvoreni su povoljni uslovi za razvoj povoljnih uslova za infekciju plamenjače, crne trulezi i pepelnice vinove loze. Preporuka je da se uradi tretman u naredna dva dana kombinacijom preparata po preporuci od 13.maja.

Zaštita vinove loze [13.05.2021]

U poslednjih 24 h stvoreni su povoljni uslovi za razvoj primarnih infekcija: plamanjace Plasmopara viticola i crne truleži Guignardia bidwelii. Nestabilno vreme se očekuje i narednih dana, pa je preporuka...

Tretman za plamenjaču odraditi u naredna dva dana sa jednim od navedenih preparata: MIKAL FLASH 0.4%, ACROBAT 0.3%,SPINICH 0.3%, PROFILER 0.3% ili EVERIN 0.25%.

Za crnu trulež i pepelnicu koristiti jedan od navedenih fungicida:

SERCADIS 0.03%, LUNA MAX 0.1%, STROBY 0.03%, COLIS 0.05%, ARDENT 0.03% ili ZATO 0.02% 

Pojačan je let prve generacije grožđanog moljca Lobresia botrane, pa zbog smanjenja populacije i štete na cvastima treba dodati i jedan od navedenih insekticida: KARATE ZEON 0.03%, DECIS EXPERT 0.02%,  PLURES 0.1%, POLUX 0.03% ILI  VANTEX 0.01%

 

 

Bor u fazi cvetanja vinove loze [11.05.2021]

Bor u fazi cvetanja vinove loze

U fenofazi cvetanja preporučujemo folijarnu prihranu preparatima na bazi Bora. Bor utiče na kvalitetnije cvetanje i oplodnju, u slučaju nedostatka Bora kapica na tučkom se slabo odvajaja, pa bobice u grozdu ostaju sitne i naborane, praćene  žućkastom nekrozom. Uraditi :

Lebosol Bor 1.5 l/ha ili Headland Boron 1,5 l/ha ili Wuxal Boron 1 L/ha ili Borovell ( folijarno 200 ml/ha ili zemljišeno 2 l/ha) Foliarel 21B 1,5 kg/ha ili Foliarel Flussig 2 l/ha ili MC set 2 l/ha

 Sredstva na Bazi Bora i Cinka se mogu mešati

*Preparat MC  sadrži i Bor i Cink, konkretno za ovaj tretman može se  reći da je ovo sredstvo kompletno

U slučaju loših vremenskih uslova u fazi cvetanja ( jako visoke ili niske temperature , vetrovi) preporuka uz bor dodati Vellamin 2, 5 l/ha ili Delfan Plus ili Megafol ili Isabion 1,5 l/ha

* napomena: preparati na bazi Bora su kompatibilni sa organskim fungicidima i insekticidima 

* nije kompatibilan sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i insekticidima na bazi lambda-cihalotrina

Zaštita vinove loze [04.05.2021]

Vinova loza se na većini lokaliteta nalazi u fazi razvoja lastara do 10 cm. Ovo su faze osetljive na crnu pegavost Phomophis viticola, pepelnicu Uncinula necator. Krajem nedelje imamo najavu padavina i moguće uslove za infekcije ovih oatogena. Preporuka odraditi tretman do petka.

Za crnu pegavost Phomophis viticolu koristiti jedan od navedenih preparata: 

POLYRAM 0.3%, NOTA 0.3% ili DELAN PRO 0.25%

Za pepelnicu Uncinulu necator koristiti jedan od navedenih fungicida:

LUNA MAX 0.1%, ili SERCADIS 0.03% uz dodatak kvašljivog sumpora 0.4% (kumulus, thiovit jet, wetsul ili cosavet).

 

 

Cink u vinovoj lozi [04.05.2021]

Cink u Vinovoj lozi

U narednih deset dana poželjno bi bilo uraditi tretman Cink

U cilju normlnog odvijanja fizioloških procesa u biljci, rasta letorasta, bobica i drugih biljnih organa u vinovoj lozi radi se tretman Cinkom koji utiče na sintezu auksina, hormana neophodnog za pravilan razvoj i rast biljke.

Simptomi nedostatka Cinka, poznati kao „cinkopatija“ obično se javljaju na vrhovima letorasta i zaperaka u vidu žutila, ili ti hloroze. Listovi ostaju sitniji, sa špicastim krajevima vidljivo drugačijim od normalnog lišća, moguće je uočiti i žutilo između lisnih nerava. Bobice su nejednake veličine, opadaju i sva zrna poseduju semenke.

Preporučujemo : Foligal Cink 700 ili Maxflow Zn ili MC Set ili Wuhal Zink 1 l/ha ili

Zincvell ili Nutri Zinc-P 2 l/ha ili Lebsol Nutriplant 3l/ha.

Da li je došlo do oštećenja voća od niskih temperatura?! [18.02.2021]

I ove godine ćudljiva zima je najniže temperature donela pred kraj zimskog mirovanja voćnih vrsta. Ipak osim kajsije i breskve, koje su polako krenule sa vegetacijom, ostale, u nas gajene voćne vrste još miruju. Tokom 13 i 14. februara u svim većim voćarskim regionima Srbije zabeležene su minimalne temperature od -9 do -12°C. Postavlja se pitanje da li je došlo do oštećenja rodnih pupoljaka na voćnim vrstama?  

Prema literaturnim podacima prozvodni minimum  za različite voćne vrste su sledeći:

Voćna vrsta

Proizvodni(1)  min.  zimisko mirovanje                Proizvod min.  faza pucanje pupoljaka                   

 

jabuka

 -25°C                                                                              - 9,5°C

 

kruška

-25°C (-30°C)                                                                  - 9,5°C

 

Dunja

-30°C                                                  

 

Šljiva

 -25°C                                                                              - 10°C

 

Breskva

-26°C (-30°C)                                                                    - 8°C

 

Kajsija

-25°C                                                                              - 9,4°C

 

Trešnja

-28°C                                                                                 - 8°C

 

Višnja

-40°C                                                                               - 9,5°C

 

Orah

-16°C

 

Lešnik

Do -30°C

 

Vinova loza

-24°C (okca)                                                                     -10°C

-26°C (lastari)                                                       

-30°C (drvo)

 

Malina

Do -26°C

 

 (1)proizvodni minimum podrazumeva da na tim temperaturama još ne nastupaju značajnija oštećenja biljnih tkiva (pupoljci i drvo). 

Iz gore navedene tabele, te pregledom zasada voća u poslednja dva dana, a i naosnovu još uvek svežih iskustava iz 2018 godine (1.marta.2018 zabeležene niske temperature  od -15 do -25°C u sličnoj fazi razvoja voćnih vrsta) prva konstatacija je da u većini zasada ne treba računati sa oštećenima od ovog hladnog talasa. Ako i bude oštećenja to se može desiti u zasadima kajsije i eventualno breskve. Ovome idu u prilog činjenica da voće nije bilo isprovocirano predhodnim toplim talasima tokom januara i prve polovine februara meseca. Pošto su ovi topli talasi bili kratkotrajni i završavali su se mraznim jutrima i noćima. Pa su voćke ovaj poslednji hladan talas dočekale još uvek dobro iskaljenje. 

Potpunu sliku eventualnih oštećena ćemo imati nakon kretanja vegetacije. U svakom slučaju kod breskve i kajsije ako do sada nije rađena rezidba i ne raditi je do cvetanja dok se ne vidi šta će ostati. Kod ostalih voćnih vrsta nastaviti sa uobičajenim aktivnostima pripreme za novu vegetaciju.

XVI savetovanje o zaštiti bilja Srbije [14.02.2021]

  XVI savetovanje o zaštiti bilja Srbije biće održano u hotelu Palisad od 22-25. februara 2021. godine. Prijava i program Savetovanje mogu se naći na sajtu Društva https://plantprs.org.rs/rs.

    Predviđeno je strogo pridržavanje epidemioloških mera protiv CoVid-19 tokom održavanja savetovanja.

Naručivanje feromonskih klopki za 2021. godinu [13.01.2021]

 

    Svi koji žele da obezbede potrebne količine feromona i klopki za 2021. godinu, potrebno je da pošalju potrebe do 5. februara na mejl vajgandd@sbb.rs ili se jave na telefon 063326772 Dragan

    Mamci za koje postoji mogućnost nabavke su sledeći:

Rod                  Vrsta              narodno ime                           preporučeni model klopke

Tuta                  absoluta         paradajzov moljac                   feromon            RAG

Meligetes          aeneus            repičin sjajnik                         feromon            VARb3z+

Clysia               ambiguella      grožđani moljac                       feromon            RAG

Helicoverpa      armigera          pamukova sovica                    feromon             VARL+

Ceutorhynchus  assimilis          rilaš kupusne mahune             mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus quadridens       mali kupusov rilaš – pipa         mirisni mamak   KLP+

Ceutorhynchus napi                 veliki repičin rilaš - pipa           mirisni mamak   KLP+

Lithocolletis     blancardella      miner mramornih mina            feromon             RAG

Lobesia             botrana          grožđani moljac                      feromon              RAG

Mamestra         brassicae         kupusna sovica                      feromon              VARL+

Rhagoletis        cerasi, cingululata  muva višnje i trešnje        mirisni mamak     PALz

Sitotroga           cerealella        žitni moljac                           feromon              VARL+

Rhagoletis completa       NOVO       orahova muva                 mirisni mamak      PALz

Lithocolletis     corylifoliella       miner belih mina                   feromon               RAG

Cossus              cossus             drvotočac                             feromon               VARb3

Xyleborus         dispar PALX      voćni sipac - potkornjak         lepljiva klopka       PALX

Grapholita        funebrana         šljivin smotavac                    feromon               RAG

Halyomorpha      halys  NOVO   braon mramorasta stenica      komplet                Trécé

Pandemis          heparana         smotavac lisnih pupova           feromon              RAG

Epicometis       hirta                 rutava buba                           mirisni mamak     VARb3k

Plodia              interpunctella    bakrenasti moljac                   feromon              VAR

Anagasta          kuehniella        brašneni moljac                      feromon              VARL

Anarsia             lineatella         breskvin moljac                      feromon              RAG

Plutella             maculipennis NOVO       kupusni moljac         feromon               RAG

Hoplocampa     minuta, flava     šljivine ose                           lepljiva ploča        PALf

Grapholita        molesta            breskvin smotavac                 feromon              RAG

Synanthedon     myopaeformis  jabukov staklokrilac               feromon               RAG

Ostrinia            nubilalis           kukurzni plamenac                mirisni mamak      VARL+

Agriotes           obscurus/ lineatus skočibube (žičari)              feromon               Yf

Cameraria         ohridella          miner kestena                       feromon               VARL+

Phthorimaea     operculella       krompirov moljac                   feromon               RAG

Adoxophyes     orana               smotavac pokožice ploda         feromon              RAG

Cydalima          perspectalis     šimširov moljac                      feromon               VARL

Archips            podana            mrki smotavac                        feromon               RAG

Cydia               pomonella       jabučni smotavac                    feromon               RAG

Bothinoderes    punctiventris   repina pipa                             feromon                TAL

Zeuzera            pyrina             granotočac                             feromon               VARb3

Cydia                pyrivora          kruškin smotavac                   feromon                RAG

Delia                radicum  NOVO kupusna muva                       mirisni mamak      KLP+

Agriotes           rufipalpis NOVO skočibuba (žičar)                   feromon                Yf

Leucoptera       scitella             miner okruglih mina                feromon                RAG

Agriotes           sputator   NOVO      skočibuba                        feromon                Yf

Synatedon        tipuliformis NOVO      staklokrilac                   feromon                RAG i VARs+

Agriotes           ustulatus    NOVO       skočibuba (žičar)    feromonski i mirisni mamak  VARb3

Synantedon       vespiformis      staklokrilac                           feromon                RAG i VARs+

Diabrotica        virgifera            kukuruzna zlatica                  feromon                 PAL

    Više o feromonima pročitajte ovde.

Meteorološke prilike tokom vegetacije 2020. godine [18.10.2020]

Za nema je još jedna vegetacija. Sa stanovišta meteoroloških prilika, još jedna godina sa većim brojem ekstremnih, neuobičajenih pojava. Da bi to prikazali, podatke za Sombor iz 2020. godine uporedili smo sa podacima od 1948. do 2019. godine.

Prva četiri meseca: januar, februar, mart i april bili su topliji od proseka. Posebno se tu istakao februar koji je bio čak za 5.3OC topliji od proseka. Samo je februar 2016. godine bio topliji od februara ove godine! Nakon toga je usledio maj koji je za 0,4OC bio hladniji od prosečnih vrednosti. Ovakav mesečni podatak ne pokazuje dovoljno jasnu sliku temperature u maju. Međutim ako se prisetimo ovog maja, setićemo se da smo morali paliti grejanje po kućama sve do kraja maja. To je zato jer je poslednja dekada u maju bila za 2,5OC hladnija od prosečnih vrednosti za maj!

Za jun možemo reći da je bio oko prosečnih temperaturnih vrednosti, jer bio toliji za svega 0,5OC od proseka. Jul, avgust i septembar su bili značajno topliji od proseka: jul za 1.3 OC, avgust za 2.9 OC a septembar za 2.7 OC, a to se jasno vidi i na grafikonu u prilogu.

Period april – avgust je bio topliji za 1,2OC od prosečnih vrednosti.

Što se tiče padavina, januar je počeo sa 17mm padavina niže od prosečnih vrednosti. Zatim su usledili februar i mart sa +8 odnosno +5 mm više od proseka. Na osnovu ovog za period januar mart se može zaključiti da su vrednosti vlage bile uobičajene. Usledio je april sa 35mm padavina niže od proseka a onda i maj sa 26mm padavina niže od proseka. Tokom juna visina padavina je bila 114 mm odnosno 37mm padavina više od proseka. To nije u potpunosti nadoknadilo manjak vlage, ali biljke su bile u dobroj kondiciji. U julu je visina padavina bila 61mm odnosno samo 6 mm niže od proseka pa se dobra kondicija biljaka nastavila. Avgust je imao visinu padavina od 82 mm što je za 28mm više od prosečnih vrednosti. Biljke su se držale dobro sve do kraja avgusta kada je tri – četiri dana temperatura prešla 34OC i prekinula normalno otpuštanje vlage iz zrna kukuruza i soje.

Period april – avgust je imao 2,7mm niže padavine od prosečnih vrednosti.

Ako se u obzir uzme da je isti period bio topliji za 1,2OC i da je raspored padavina bio neujednačen, 2020. godina može se oceniti kao blago nepovoljna za razvoj gajenih biljaka.

Zaštita vinove loze [26.07.2020]

Nestabilno vreme je stvorilo povoljne uslove za razvoj plamenjače, sive truleži i pepelnice vinove loze. Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman:

za plamenjaču: CYMBAL 0.25%, ORVEGO 0.1% ili EQUATION PRO 0.04%

za pepelnicu: SERCADIS 0.02%, LUNA MAX 0.1% ILI LUNA EXPERIENCE 0.04%

za sivu trulež: TELDOR 0.1%, CANTUS 0.1% ili SWITCH 62.5WG 0.1%

Zaštita vinove loze [01.07.2020]

Nestabilno vreme koje se najavljuje za vikend, može stvoriti povoljne uslove za razvoj plamenjače vinove loze. Preporuka je da se u naredna dva dana pre novih padavina odradi tretman:

U vinogradima gde nema simptoma plamenjače FOLPET ili MERPAN 0.3%

U vinogradima gde se nalaze pege na lišću od plamenjače odraditi sa jednim od navedenih fungicida: ARMETIL 0.3%, MIKAL FLASH 0.4%, MILDICUT 0.4% ili ACROBAT 0.3%.

Velika vlažnost stvara povoljne uslove za razvoj pepelnice, pa je preporuka da se tretmanu za plamenjaču doda i fungicid VIVANDO 0.03% ILI KUSABI 0,03% ILI GLOBAZTAR 0,075% ILI STROBY 0,02% ILI QUADRIS 0,075% ILI TEATAR 0,075%. ILI ZENBY 0,13 ILI COLLIS 0,04% ILI SERCADIS 0,015% ILI LUNA EXPERIANCE 0,04%.

Zbog piljenja larvi grožđanog moljca ododati i CORAGEN 0.02%. 

Zaštita vinove loze [16.06.2020]

Nestabilno vreme, česte padavine koje se najavljuju i u narednom periodu mogu stvoriti pivoljne uslove za razvoj gljivičnih oboljenja vinove loze. Vinova loza se nalazi u fenofazi precvetavanja, kada su svi zeleni delovi najosetljiviji na najvažnije prouzrokovače bolesti plamenjaču, pepelnicu, crnu trulež i sivu trulež. 

Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman za svakog prouzrokovača sa jednim od navedenih fungicidom.

Za plamenjaču: ARMETIL M 0.25%, ACROBAT 0.25, PROLEAFER 0.3%, PERGADO 0.25%, MIKAL FASH 0.4%, MILDICUT 0.25% VINCARE 0.3% ILI RIDOMIL GOLD 0.25 %.

Protiv pepelnice: CRYSTAL 0,02% ILI TALENDO 0,02% ILI POSTALON 0,1% ILI FALCON 0,04%  a gde ima značajnija pojava crne truleži bolji izbor je SYSTANE 0,02% ILI FOLICUR 0,04% ILI TOPENCO 0,025% ILI EMINENT 0,025% ILI TILT 0,015% ILI TOPAS 0,025% ILI BUZZ ULTRA 0,03%.

Za sivu trulež: SWICH 0.1%, LINUS 0.16, TELDOR 0.1% ili PYRUS 0.25% ILI BACILLOMIX ORIGINAL 0,3%.

Počeo je let druge generacije grožđanog moljca Lobresia botrana, pa je preporuka na lokalitetima gde na feromonskim klopkama beležimo značajnu brojnost dodati u tretman za bolesti i jedan od navedenih insekticid: DECIS 2.5 EC 0.1%, VANTEX 0.016%, LAMDEX 0.07%, KARATE ZEON 0.025% ili FASTAC 0.025%. Ukoliko se visoka brojnost nastavi, za nedelju dana ponoviti tretman sa LASER 1 dL/ha ili Avaunt 2,5dL/ha. na lokalitetima gde je mala brojnost Lobresia botrane ili se ne beleži na feromonskim klopkama, insekticid nije potrebno raditi.

 

Zaštita vinove loze [15.06.2020]

Najavljene padavine u narednom periodu stvaraju nove povoljne uslove za razvoj gljivičnih oboljenja vinove loze, koja se na većini lokaliteta nalazi u fenofazi precvetavanja. Česte padavine, dugo vlaženje lista i grozda stvara povoljne uslove za razvoj plamenjače Plasmopara viticola, crne truleži Guignardia bidwellii, sive truleži Botrytis cinerea koje mogu inficirati u ovoj fenofazi sve zelene delove biljke. Preporuka je da se odradi tretman u naredna dva dana, čim vremenski uslovi dozvole sa jednim od navedenih fungicidaza svakog patogena.

Za plamenjaču: ARMETIL M 0.3%, ACROBAT 0.25%, PROFAILER 0.3%, MIKAL FLASH 0.4%, PERGADO F 0.3%, RIDOMIL GOLD 0.25% ili VALIS M 0.3%.

Za pepelnicu i crnu trulež: COLIS 0.05%, LUNA MAX 0.1%, TALENDO 0.03%, POSTALON 0.15% ILI TOPAS 0.05%.

ZA sivu trulež: SWITCH 0.1%,  CANTUS 0.1%, TELDOR0.1%, LINUS 0.16% ILI PYRUS 0.25% .

Na feromonskim klopkama je povećana brojnost Lobresia botrane , pa na lokalitetima gde je povećana brojnost ove štetočine sa tretmanom za bolesti dodati i jedan navedenih insekticida: DECIS 2.5 EC 0.1 %, PLURES 0.1% ili VANTEX 0.06% 

Bolesti vinove loze [03.06.2020]

Česte padavine stvaraju nove povoljne uslove za razvoj infekcije plamenjače, pepelnice i crne truleži.

Za plamenjaču i crnu trulež koristiti jedan od navedenih fungicida: ARMETIL M 0.3%, VINCARE 0.2%, CIMBAL 0.25%, EQUATION PRO 0.04%, MIKAL FLASH 0.4%, MILDICUT 0.25% ili SPHINX MZ 0.25%

Za pepelnicu je preporuka da se uradi zaštita sa: CANTUS 0,1% ILI ZENBY 0,13% ILI SERCADIS 0,015% ILI COLLIS 0,04%.

 

Bolesti vinove loze [24.05.2020]

Nestabilno vreme koje se najavljuje za narednu nedelju može stvoriti povoljne uslove za razvoj plamenjače, crne truleži, pepelnice. Vinova loza je u osetljivoj fenofazi cvetanja, kada listovi i cvasti mogu biti inficirani, pa je preporuka da se tretman odradi u naredna dva dana.

Za plamenjaču i crnu trulež koristiti jedan od navedenih fungicida: ARMETIL M 0.3%, VINCARE 0.2%, CIMBAL 0.25%, EQUATION PRO 0.04%, MIKAL FLASH 0.4%, MILDICUT 0.25% ili SPHINX MZ 0.25%

Za pepelnicu je preporuka da se uradi zaštita sa: FOLICUR 0,04% ILI TOPENCO 0,025% ILI TOPAS 0,025% ILI BUZZ ULTRA 0,03% ILI SYSTANE 0,02% ILI BUMPER 0,015% ILI EMINENT 0,025% ILI kARATHANE GOLD 0,05% ILI POSTALON 0,1%.

 

Zaštita vinove loze [15.05.2020]

Vinova loze se u zavisnosti od sortimenata i lokaliteta nalazi na početku cvetanja ili se početak cvetanja vinove loze očekuje do kraja sledeće nedelje. Obzirom na osetljivu fenofazu, nestabilno vreme sa padavinama koje se najavljuju i mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj najznačajnijih bolesti: plamenjače, crne truleži, pepelnice, pa je preporuka:

Tamo gde  bilo padavina i vlaženja lista duža od 6 sati u poslednja 2 dana, tretaman odraditi od prouzrokovača infekcije plamenjače sa jednim od navedenih fungicida: Armetil 0,25%, Enervin 0,25%, Vincare 0,2%, Pergado c27wg 0,5%

Na lokalitetima gde vlaženje lista nije bilo, a zbog najave nestabilnog vremena u narednom periodu, tretman odraditi sa Mankosav 0,25%, ili Manfil 0,25% ili Folpet 0.3% ili Dithane 0,25%.

Zbog povoljnih uslova za razvoj crne truleži (Guignaradia bidwelli) i pepelnice (Uncinula necator) vinove loze dodati i jedan od sledećih fungicida: STROBY 0,02% ILI QUADRIS 0,075% ILI TEATAR 0,075% ili GLOBAZTAR 0,075% ili VIVANDO 0,02% ili KUSABI 0,025%. Za pepelnicu zbog povoljnih uslova za njeno razviće u poslednja dva dana( visoka vlažnost i temperatura,oblačni dani...) dodati: Wetsul 0,3%, Thiovit jet 0,3% ili Kumulus 0,3%.

U vinogradima gde je brojnost na feromonskim klopkama grožđanih moljaca velika, gde  je i ranijih godina bilo štete od ovih štetočina dodati Pyrinex 0,15% ili Plures 0,1% ili Scatto 0,05%. U vinogradima gde je brojnost populacije mala tretman raditi bez insekticida.

Cink i Bor u vinovoj lozi [06.05.2020]

Cink i Bor u Vinovoj lozi

U narednih deset dana poželjno bi bilo uraditi tretman Cink+Bor

U cilju normlnog odvijanja fizioloških procesa u biljci, rasta letorasta, bobica i drugih biljnih organa u vinovoj lozi radi se tretman Cinkom koji utiče na sintezu auksina, hormana neophodnog za pravilan razvoj i rast biljke.

Simptomi nedostatka Cinka, poznati kao „cinkopatija“ obično se javljaju na vrhovima letorasta i zaperaka u vidu žutila, ili ti hloroze. Listovi ostaju sitniji, sa špicastim krajevima vidljivo drugačijim od normalnog lišća, moguće je uočiti i žutilo između lisnih nerava. Bobice su nejednake veličine, opadaju i sva zrna poseduju semenke.

Preporučujemo : Maxflow Zn ili MC Set ili Wuhal Zink 1 l/ha

                              Zincvell ili Nutri Zinc-P 2 l/ha

.

Bor u fazi cvetanja vinove loze

U fenofazi cvetanja preporučujemo folijarnu prihranu preparatima na bazi Bora. Bor utiče na kvalitetnije cvetanje i oplodnju, u slučaju nedostatka Bora kapica na tučkom se slabo odvajaja, pa bobice u grozdu ostaju sitne i naborane, praćene  žućkastom nekrozom. Uraditi :

Headland Boron 1,5 l/ha ili Wuxal Boron 1 L/ha ili Nutri Boron 1 L/ha ili  Foliarel 21B 1,5 kg/ha ili Foliarel Flussig 2 l/ha ili MC set 2 l/ha

 Sredstva na Bazi Bora i Cinka se mogu mešati

*Preparat MC  sadrži i Bor i Cink, konkretno za ovaj tretman može se  reći da je ovo sredstvo kompletno

U slučaju loših vremenskih uslova u fazi cvetanja ( jako visoke ili niske temperature , vetrovi) preporuka uz bor dodati Vellamin 2, 5 l/ha ili Nutriamino plus ili Delfan Plus ili Megafol ili Isabion 1,5 l/ha

* napomena: preparati na bazi Bora su kompatibilni sa organskim fungicidima i insekticidima 

* nije kompatibilan sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i insekticidima na bazi lambda-cihalotrina

 

Zaštita vinove loze [28.04.2020]

Nestabilno vreme koje se najavljuje do kraja nedelje može stvoriti uslove za razvoj crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), pa je preporuka da se u naredna dva dana odradi tretman sa jednim od navedenih fungicida: DELAN PRO 0,25 %  , FOLPAN 80WG 0,2% ILI MANKOSAV 0,25% ili Nota 0.25% ILI MANFIL 0,25%.

Vinova loza se nalazi u fazi intezivnog porasta lastara, u zavisnosti od sorte i lokaliteta lastari su dužine od 20cm. Zbog osetljive fenofaze na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator) preporuka je da se odradi zaštita sa: CRYSTAL 0,02% ILI TALENDO 0,025% ILI  FALCON 0,04% ILI POSTALON 0.1%.

Ukoliko se na feromonske klopke lovi veći broj moljaca (Lobesia botrana) uraditi zaštitu sa RUNNER 240SC 5 dL/ha ili LASER 1 dL/ha.

Prvi tretman vinove loze [14.04.2020]

Vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi porasta lastara 10-20 cm. Zahladjenje stvara povoljne uslove za razvoj eriofidnih grinja ( Eryophyes vitis i Calepitrimerus vitis). Ukoliko su prisutne eriofidne grinje, preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman sa jednim od navedenih akaricida: INVERT 0.15%, VERTIMEC 0.05%, MASAI 0.05% ILI SANMITE 0.05%

Vlazno vreme pogoduje uslovima za razvoj crne pegavoti, posebno kod osetljivih vinskih sorti, pa je preporuka da se odradi tretman sa jednim od navedenih fungicida: DELAN PRO 0.25%, FOLPET 0.3%, MANKOSAV 0.25% ILI POLYRAM 0.2%.

U ovoj fazi treba uraditi i tretman od pepelnice Uncinula necator pepelnice vinove loze. Preporuka je da se tretman odradi u naredna dva dana sa: KARATHANE GOLD 0,05% a mogu se koristiti i KUSABI 0,025% ILI VIVANDO 0,02%. Na mestima gde je pojava pepenice protekle godine bila značajna preporuka je da se doda: KUMULUS DF 0,3% ILI THIOVIT JET 0,3% ILI WETSUL 0,3%.

Knjiga Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji 2020 godine u prodaji [02.03.2020]

     Od strane izdavača iz Sombora, firme Agroprotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2020. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 950 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2020. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2019. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 60 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 50tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 120 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. U knjigu nisu uneti podaci za oko 150 registrovanih preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

   Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled aktivnih materija herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. Kod nas uputstva za upotrebu pesticida na sebi ne nose oznaku mehanizma delovanja pa je ovo korisna informacija za sve korisnike pesticida. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema naučnim istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

  

    Obim knjige je 373 strane, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara + troškovi slanja (oko 300) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Feromoni 2020 naručivanje [01.02.2020]

            Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se insekat koga želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, mirisne, obojene, lepljive...

            Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

      I ove godine nudimo feromone za sledeće vrste

Rod

Vrsta

narodno ime

Tuta

absoluta

paradajzov moljac

Clysia

ambiguella

grožđani moljac

Meligethes

aeneus

repičin sjajnik

Helicoverpa

armigera

pamukova sovica

Ceutorrhynchus

assimilis, quadridens

repičine pipe

Lithocolletis

blancardella

miner mramornih mina

Lobesia

botrana

grožđani moljac

Ceratitis

capitata

voćna muva

Rhagoletis

 cerasi, cingulata, completa

muva višnje, trešnje i oraha

Sitotroga

cerealella

žitni moljac

Lithocolletis

corylifoliella

miner belih mina

Cossus

cossus

drvotočac

Xyleborus

dispar

voćni sipac - potkornjak

Grapholita

funebrana

šljivin smotavac

Pandemis

heparana

smotavac lisnih pupova

Epicometis

hirta

rutava buba

Plodia

Anagasta

Interpunctella

Kuehniella

bakrenasti  moljac

brašneni moljac

Anarsia

lineatella

breskvin moljac

Hoplocampa

minuta, flava PALf

šljivine ose

Grapholita

molesta

breskvin smotavac

Synanthedon

 myopaeformis

jabukov staklokrilac

Ostrinia

nubilalis

kukurzni plamenac

Agriotes

obscurus/ lineatus

skočibube (žičari)

Cameraria

ohridella

miner kestena

Phthorimaea

operculella

krompirov moljac

Adoxophyes

orana

smotavac pokožice ploda

Cydalima

perspectalis

šimširov plamenac

Archips

podana

mrki smotavac

Cydia/ Carpocapsa 

pomonella

jabučni smotavac

Bothinoderes

punctiventris

repina pipa

Zeuzera

pyrina

granotočac

Cydia

pyrivora

kruškin smotavac

Agriotes

sordidus

skočibuba (žičar)

Leucoptera

scitella

miner okruglih mina

Tropinota

squalida

crni cvetojed

Synanthedon

tipuliformis

staklokrilac

Synathedon

vespiformis

staklokrilac

Diabrotica

virgifera

kukuruzna zlatica

Kako naručiti: Za jedno mesto praćenja je najčešće potrebno 4 feromona, 1 klopka i 2 paketa lepka ako se koriste delta klopke tipa RAG. Feromoni se menjaju na 4 do 6 nedelja. Klopka bez problema izdrži jednu godinu. Ukoliko brojnost insekata nije velika, dovoljno je da se lepljive ploče menjaju na svakih 14 dana, što znači da je za sezonu dovoljno dva paketa lepka, jer jedan paket lepka sadrži četiri lepljive ploče, 

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku feromona, najbolje je da potrebnu količinu za 2020. godinu poručite do 7. februara na vajgandd@sbb.rs ili 063326772. I nakon 7 februara se feromoni mogu poručiti, ali količine u tom slučaju nisu zagarantovane. Isporuka naručenih količina se vrši posle sredine marta.

Detaljnije o feromonima možete pročitati ako kliknete ovde

Meteorološke prilike 2019. godine [29.12.2019]

            Vremenske prilike tokom svake pojedinačne godine su priča za sebe. Poljoprivredna proizvodnja u Vojvodini u najvećoj meri odvija se na otvorenom polju, bez navodnjavanja i zato jako zavisi od vremenskih uslova.  Brzo prilagođavanje proizvođača postojećim uslovima neophodno je da bi proizvodnja bila uspešna. Podaci za 2019. godinu u Somboru upoređeni su sa podacima za period od 1955. do 2018. godine.

            Na grafikonu temperatura i padavina vidi se da je godina počela kao sušna. Od januara do juna, tokom svih meseci je visina padavina bila niža od proseka. Tokom prvih pet meseci palo je 82 litre kiše po kvadratnom metru manje nego što je to uobičajeno! U istom periodu temperature tokom svih meseci su bile više u odnosu na prosek i to od 0,8OC u januaru do čak 3,9OC u martu. Nije čudno što je ovo posle marta 2018. godine, natopliji mart od kada imamo podatke.

            Nastavak godine je doneo topliji april (za 2,2OC) a zatim maj koji je bio hladniji za 1,7OC u odnosu na prosek. Da se potsetimo, bio je ovo maj tokom kog je grejanje kuća radilo punom parom. Svi naredni meseci su bili topliji od proseka: jul za 0,8OC, jun za 1,8 OC, avgust za čak 2.8 OC i septembar za 1.9OC. Sve navedene temperature praćene su padavinama manjim od proseka osim u junu, tokom koga je palo čak 56 mm padavina više od proseka i u septembru tokom kog je palo 10mm padavina više od proseka.

            Poslednjih godina su povećane temperature bile praćene povećanom visinom padavina. Ove godine od januara do sepembra palo je 26mm padavina niže od proseka. Pri tome temperauta je bila viša za 1,8OC ! Tako da bi se moglo reći da su biljke bile u stalnom stresu.

          Najveći uticaj vreme u ovoj vegetaciji je imalo na strnine i uljanu repicu, koje su jako patile od nedostatka vlage tokom zime. Pšenice u martu su izgledale kao što prosečnih godina izgledaju u decembru! Bokorenje kasnije posejanih strnina je skoro potpuno izostalo. Obzirom da se sada gaje sorte koje da bi dale visok prinos traže dobro bokorenje, očekivanje da će prinosi biti umanjeni se i ostvarilo. Hektolitri zrna su bili uglavnom loši, pa je na mnogim njivama pšenica izgledala kao urodica a uljana repica kao mak. Soja i kukuruz su se dugo dobro držali, ali je nedostatak vlage uslovio da zrna prinudno sazre, pa su prinosi u proseku na kraju ipak bili značajno umanjeni. Lokalno dobre prinose donela su područja koja su imala sreću da dobiju jedan ili dva pljuska više, jer je to značilo da su dobili 50 do 80 mm padavina više od okoline.

Zaštita vinove loze [13.08.2019]

Tretman vinove loze za sorte koje će se brati za 21 dan i kasnije odraditi večeras ili sutra prepodne pre kiše sa :

Za plamenjaču jednim od bakarnih preparata: EVEREST 0,5%, KOCIDE 0,4%, NEORAM 0,4% ILI NORDOX 0,2%

Za pepelnicu dodati: kumulus ili thiovit jet 0,3%

 

Zaštita vinove loze [04.07.2019]

Vinova loza se nalazi u fenofazi intezivnog porasta bobica i početka zatvaranja grozda. Dodirivanjem bobica stvaraju se mehanička oštećenja i ulazna mesta za prouzrokovača sive truleži Botrytis cinerea. Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman sa jednim od navedenih fungicidom: SWICH 6.5 WG 0,1%, CANTUS 0,1% ili LINUS 0,16%.

Zbog prisustva cikade Scaphoideus titanus vektora fitoplazme Flavescence doree prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze odraditi tretman sa TODOME 0,1%

Preporuka je da se nastavi sa zaštitom od pepelnice i plamenjače vinove loze sa: QUADRIS 0,1% ili SHAVIT 0,25% ili CABRIO TOP 0.25%, 

Zaštita vinove loze [18.06.2019]

Vinova loza see nalazi u fenofazi precvetavanja, kada su svi delovi biljke osetljivi na biljne bolesti. U krajevila gde je u poslednjih 48 sati bilo padavina i vlazenja lista duzeg od 6 sati, odraditi tretman po preporuci od 02.juna.

Zaštita vinove loze [02.06.2019]

Vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fenofazi na početku ili punog cvetanja. Vremenski uslovi sa čestim i obilnim kišama stvaraju nove povoljne uslove za razvoj plamenjače( Plasmopara viticola), kao i rane povoljne uslove za razvoj sive truleži(Botrytis cinerea) u fazi cvetanja. Preporuka je da zbog porasta nove lisne mase, velike količine padavina, osetljivosti na patogene razmak izmedju tretmana za plamenjaču, pepelnicu i crnu trulež ne bude duži od 7-8 dana.

Za plamenjacu koristiti jedan od navedenih fungicida: Pergado F 0.25%, Mikal flash 0.4%, Ridomil gold 0.25%, Enervin 0.25%, Mildicut 0.25%, Sphinx 0.25%, Profilux 0.25%, Vincare 0.2% ili Forum star 0.25%.

Za pepelnicu i crnu trulež: Score 0.03%, Postalon 0.15%, Topas 0.05%, Stroby DF 0.03%, Collis 0.04%, ili Falcon 0.06% .

Za sivu trulež Botrytis cinerea koristiti: Linus 0.16%, Cantus 0.1%, Teldor 015% ili Pyrus 0.25%.

Zaštita vinove loze [23.05.2019]

Nestabilno vreme sa čestim padavinama stvara nove povoljne uslove za razvoj plamenjače, crne truleži i pepelnice vinove loze.

Preporuka je da se zbog porasta nove lisne mase od tretmana, nestabilnog vremena sa novim padavinama koje se najavljuje od ponedeljka tretman odradite u naredna 2-3 dana.

Za plamenjaču koristiti jedan od sledećih fungicida: Pergado 0.25%, Acrobat 0.25%%,Mildicut  0.25%,Equation pro 0.04%, Mikal flash 0.4%, Spinix 0.3% ili Profiler 0.3%

Za crnu trulež i pepelnicu: Collis 0.05%, Zato 0.25%, Postalon 0.15%,  Linus 0.2 % ili Tilt 0.03%

Počelo je piljenje larvi prve generacije grožđanih moljaca, pa je preporuka tamo gde su populacije ovih štetočina brojnije dodati i Insegar 0.06%, Coragen 0.016%, Ranner 0.05% ili Avant 0.03%.

U vinogradima gde je brojnost ovih štetočina mala insekticid ne treba raditi!

Zaštita vinove loze [16.05.2019]

Kišovito vreme od početka nedelje u svim krajevima je stvorilo povoljne uslove za razvoj primarne infekcije plamenjače vinove loze  Plasmopara viticola, pa je preporuka da se u naredna dva dana, pre novih padavina odradi tretman sa jednim od navedenih fungicida: Enervin 0.25%, Peregado c 27 wg 0.5%, Profilux 0.25%, Ridomil gold mz 0.25%, Profailer 0.3% ili Vincare 0.2%.

Zbog povoljnih uslova za razvoj crne truleži Guignardia bidwellii i pepelnice Uncinula necator vinove loze dodati i jedan od navedenih fungicida za suzbijanje novih infekcija ovih patogena: Luna expirience 0.04%, Sercadis 0.03% ili Topas 0.05%.

Zbog leta prve generacije grozđanih moljaca u vinogradima gde se na feromonskim klopkama ima veće brojnosti, kao i tamo gde je ranijih godina bilo šteta od ovih štetočina u toku berbe dodati Pyrinex 0.15%

U vinogradima gde nema populacije grožđanih moljaca ili je mala brojnost raditi tretman bez insekticida.

Zaštita vinove loze [09.05.2019]

Vinova loza se nalazi u fenofazi intenzivnog porasta lastara, a nestabilno i kišovito vreme stvara uslove za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola), pa je preporuka da se u naredna dva dana odradi tretman sa jednim od navedenih fungicida : folpet 0.3 %, delan 0.07 %, shavit 0.3 %, mankozeb 0.3 %, merpan 80 wg 0.3 %. 

Zbog povoljnih uslova i osetljivih faza razvoja na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator) dodati i jedan od navedenih fungicida : topas 0.05%, tilt 0.03 % systhane 240 ec 0.03%, stroby 0.03%, zato 0.02%, colis 0.04%.

Ovim tretmanom se radi i preventivna zaštita od prouzrokovača infekcije crne truleži (Guignardia bidwellii).

Zaštita vinove loze [30.04.2019]

Vinova loza je u većini vinograda u fazi razvijenih 2-5 listova. Kišovito vreme u proteklih nekoliko dana može stvoriti uslove za razvoj crne pegavosti Phomopsis viticola pa je preporuka da se u narednih par dana odradi tretman sa jednim od navedenih preparata: Delan pro 0,25% ili Shavit 0,3% ili Mankosav 0,25% ili Dithane M-45 0,25%.

Radi preventivnog suzbijanja pepelnice (Uncinula necator) dodati i jedan od preparata: Postalon 0,15% ili Vivando 0,03% ili Talendo 0,03% ili topenco 0,05%, u slučaju da temperatura u momentu tretmana bude veća od 15 °C dodati i preparat na bazi sumpora : Kumulus ili Thiovit yet ili Cosavet 0,3%. 

Proverite vaše vinograde na prisustvo grinja šišarica (Calepetrimerus vitis i Eriophyes vitis) koje mogu usporiti početni razdvoj lastara. U slučaju vidljivih ispupčenja sa naličija lista koristiti Vertimec ili Invert 0,15%. Ove preparate ne mešati sa sumpornim preparatima. 

Knjiga Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2019. godine [15.03.2019]

Od strane izdavača iz Sombora, firme Agroprotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2019. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 950 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2019. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2018. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 40 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 40tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 90 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. U knjigu nisu uneti podaci za oko 150 registrovanih preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

   Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled aktivnih materija herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. Kod nas uputstva za upotrebu pesticida na sebi ne nose oznaku mehanizma delovanja pa je ovo korisna informacija za sve korisnike pesticida. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema naučnim istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

   Knjiga je posvećena dr Marku Injcu, doajenu zaštite bilja.

 

    Obim knjige je 380 strana, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara + troškovi slanja (oko 250) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Metlica - Loxostege sticticalis tokom 2018. godine i prognoza za 2019. godinu [08.11.2018]

            Leptiri su bili malobrojni. I u Čelarevu i u Somboru je zabeleženo svega po četiri pojedinačna leptira. U Čelarevu su zabeleženi: 19. juna, 16. i 18. jula i 03. septembra. U Somboru su zabeleženi 08. i 13. maja, 08. jula i 07. septembra. Ako se pogledaju podaci od 1980. godine, od kada postoje podaci sa svetlosne klopke u Somboru, jedino je 2003. godine ranije zabeležen leptir metlice i to 01. maja.

            Gusenice, tokom 2018. godine, nisu zapažene na gajenim biljkama niti je postojala potreba za suzbijanjem.

            Dugoročna prognoza se ne saopštava, jer ne postoji pouzdana metoda dugoročne prognoze na osnovu leta leptira na svetlosnoj klopci. Kratkoročna prognoza i signali za suzbijanje će biti saopštavani na www.agroupozorenje.rs.

Dudovac - Hyphantria cunea tokom 2018. godine i prognoza za 2019. godinu [06.11.2018]

             Tokom 2018. godine, dudovac je bio prisutan u tri generacije, što nije uobičajena pojava za ovu vrstu. Pojava treće generacije je posledica značajno toplijeg proleća i leta. U Somboru je zabeleženo ukupno 60 leptira, a u Čelarevu 30. Prosečna brojnost za poslednjih 10 godina u Čelarevu je 21, a u Somboru je 25. Znači da je tokom ove godine, zabeleženo za 1,4 puta više leptira u Čelarevu i za 2,4 puta više leptira u Somboru u odnosu na prosečne vrednosti.

            Prva generacija je bila prisutna od 25. aprila do 26. maja. Zabeleženo je 15 leptira u Somboru i 17 u Čelarevu, što je značajno više u odnosu na višegodišnji prosek. Najveći broj leptira zabeležen je u periodu od 02. do 06. maja. Maksimum leta zabeležen je samo u Čelarevu 06. maja. Tada je zabeleženo 7 leptira za noć. Na grafikonu je upoređena dinamika leta tokom 2018. godine sa prosečnom dinamikom leta. Vidi se da je najveći broj leptira ranije u proseku registrovan od 17. do 21. maja. Znači da je najveća brojnost leptira prve generacije 2018. godine bila 10 do 15 dana ranije nego što je to uobičajeno!!!

            Druga generacija je bila prisutna od 05. do 25. jula. U Somboru je zabeleženo 15, a u Čelarevu 11 leptira. U Somboru je to značajno više u odnosu na prosek poslednjih 10 godina, a u Čelarevu na nivou prosečne brojnosti. Nije zabeležen maksimum leta. Hvatano je 1 do 3 leptira za noć. Najveći broj leptira je zabeležen od 06. do 10. jula u Somboru i 11. do 21. jula u Čelarevu. Na grafikonu se može videti da je najveći broj leptira zabeležen 15 do 20 dana ranije nego što je to uobičajeno!!!

            Obzirom da su i prva i druga generacija bile prisutne značajno ranije nego što je to uobičajeno, ne čudi da se pojavila i treća generacija. Ona je bila prisutna od 14. avgusta do 22. septembra. U Čelarevu je bila prisutna sa samo dva leptira, dok je u Somboru zabeleženo čak 30 leptira treće generacije! Maksimum leta je zabeležen 22. avgusta – pet leptira za noć.

            Tokom 2018. godine, gusenice prve generacije dudovca su pravile ekonomski značajne štete na dudu, orahu i ukrasnom bilju, a druge generacije i na višnji, kajsiji i leski. Gusenice su morale biti suzbijane u skoro svim zasadima duda, na oko 50% zasada oraha, na 20% zasada višanja, kajsija i leske.

            Koeficijent generacije po Mesz­áros-u u Somboru je 3, a u Čelarevu 0,7. Prema tome u Somboru se saopštava pozitivna dugoročna prognoza, a u Čelarevu negativna. To znači da će brojnost prve generacije u Somboru biti veća nego ove godine, a u Čelarevu manja nego ove godine. Obzirom na brojnost, prva generacija gusenica bi u drugoj polovini maja mogla praviti ekonomski značajne štete na orahu, dudu te na ukrasnom bilju. Kratkoročna prognoza i pravi momenti za preglede biljaka će biti saopšteni na www.agroupozorenje.rs.

Meteorološke prilike 2018. godine [08.10.2018]

     Iza nas je još jedna vegetacija. Vremenski uslovi su bili izuzetno topli. Vremenske podatke za mesto Sombor u kontinuitetu imamo za period od 1955. do 2018. godine, pa se dalja analiza odnosi na merno mesto u Somboru. Obzirom da je klima Vojvodine prilično ujednačena što se tiče temperatura, podaci daju stvarnu sliku za temperaturne uslove u celoj Vojvodini.

     Na grafikonu temperatura i padavina su prikazane srednje mesečne temperature za raniji period i tokom vegetacije 2018. godine. Vidi se da je su svi meseci bili značajno topliji u odnosu na višegodišnje vrednosti. April je bio topliji za čak 5.1OC; maj za čak 3,7OC, jun za 1,9OC, jul za 1,2OC, avgust za čak 3,6OC i septembar za čak 2,2 OC. U proseku ceo period je bio topliji za čak 2,9OC u odnosu na prosek. Ove cifre se možda čine male, ali ako se uzme u obzir da je višegodišnja prosečna temperatura u aprilu 11,5OC a da je tokom 2018. godine bila 16,6OC to je povećanje od preko 30%!!! Za maj je to povećanje iznosilo skoro 20%!!! Ceo vegetacioni period je bio topliji za više od 15%!

     Ove izuzetno visoke temperature pratio je veoma loš raspored padavina. U aprilu i maju zabeleženo je čak 46mm padavina manje u odnosu na prosek. Zahvaljujući dobroj zalihi padavina iz zime, tokom aprila ozime gajene biljke nisu patile od suše, ali je krajem maja suša značajno počela da utiče na prinose ovih biljaka. U junu, julu i avgustu je zabeležena mnogo veća visina padavina u odnosu na prosek za 57mm u junu, i 27mm u julu i agustu. Tokom septembra je zabeleženo 4 mm padavina manje u odnosu na prosečnu vrednost. Kada se u obzir uzme ceo period od aprila do septembra, vidi se da je palo 60,7mm više padavina od proseka. Posle veoma sušnog aprila i maja, jari usevi su imali dosta padavina u ključnom periodu za formiranje dobrih prinosa.

     Najveća razlika je nastala u ranijem sazrevanju soje, kruške, kukuruza, lešnika, sunokreta, pa čak i većine sorti jabuka u odnosu na prosečne vrednosti. Krompir je u periodu kada zahteva niže temperature bio izložen visokim temperaturama, pa su prinosi značajno niži. Od štetočina dominirale su toploljubive vrste kao što je pamukova (kukurzna) sovica. Kod većine vrsta leptira, koje mogu biti štetne je zabeležena treća generacija, iako je uobičajeno da imaju dve generacije godišnje.

VIIII Tavankutski festival voća [24.09.2018]

    U organizaciji HKPD Matija Gubec, Galerije Prve kolonije naive u tehnici slame, OŠ Matija Gubec, VZ Voćko, održaće se VIIII Tavankutski festival voća u subotu, 29. septembra 2018 na Etnosalašu Balažević u Donjem Tavankutu, ulica Nikole Tesle 16, sa početkom u 10 časova.

    Manifestacija je posvećena predstavljanju privrednih potencijala i proizvoda, autentičnih rukotvorina, kao i proizvoda starih zanata Tavankuta.

Treća generacija dudovca (Hyphantria cunea) [10.09.2018]

      Potpuno neočekivano za ovaj period godine, zabeleženo je više leptira dudovca na svetlosnoj klopci.

      Treća generacija leptira ove vrste obično bude prisutna sa svega par leptira. Ovaj put je zabeleženo 25 leptira u Somboru tokom 10tak dana! Pažnju treba obratiti na voćne vrste koju su u berbi ili su već odavno obrane, kako ne bi došlo do golobrsta. Preporuka je da se u periodu od 12 do 15 septembra pregedaju zasadi višnje, trešnje, šljive, oraha, kajsija, krušaka, jabuka, vinove loze, duda… na prisustvo gusenica.

       Ukoliko se zabeleži prisustvo gusenica one se mogu suzbiti i mehanički jer će se nalaziti na pojedničanim listovima. Za veće zasade preporuka je da se uradi suzbijanje sa: Decis 0,3 L/ha ili Lamdex 0,2 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha ili Bifenicus 0,2 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha.

Zaštita vinove loze protiv truleži [17.08.2018]

     Period je vegetacije kada veliki broj sorti vinove loze ulazi u period sazrevanja. Lokalne kiše i visoke temperature pogoduju pojavi truleži grozda.

     Preporuka je da se uradi zaštita od truleži preparatima: Teldor 1 L/ha (karenca 7 dana stone i 21 dan vinske sorta) ili Switch 0,8 kg/ha (karenca 28 dana) ili Cantus 1 kg/ha (28 dana) ili Bacilomix specijal 3 L/ha (nema karencu).

Zaštita vinove loze [05.07.2018]

Nestabilno vreme koje se najavljuje za vikend može stvoriti uslove za razvoj plamenjače, pepelnice, crne truleži i sive truleži vinove loze. Preporuka je da u vinogradima gde ima simptoma na lišću plamanjače, crne i sive truleži odradimo tretman u večernjim ili jutarnjim satima do subote(voditi računa da tretman ne radite po rosi!) sa: QUADRIS 0.1%, CABRIO TOP 0.25% ili QABRIO MAX 0.3%. 

U vinogradima gde nisu vidljivi simptomi na lišću odraditi za:

plamanjaču: POLYRAM ili ANTRACOL 70 WG 0.2 %

pepelnicu : SYSTHANE 0.03%, TOPAS 0.05% ILI POSTALON 0.15%

Tretman za sivu trulež i grožđanog moljca možete odraditi samo u zoni grozda.

Sivu trulež: CANTUS, TELDOR ILI SWITCH 0.1%

GROŽĐANOG MOLJCA: CORAGEN 0.2% 

Bolesti i štetočine vinove loze [17.06.2018]

Nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše stvara nove povoljne uslove za razvoj plamenjače, pepelnice i sive truleži vinove loze, pa je preporuka da se tretman odradi po preporuci od 03.06.2018. Voditi računa da se biraju fungicidi različitog mehanizma delovanja, zbog moguće rezistentnosti pesticida za svaki naredni tretman.

Počelo je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije groždjenog moljca Lobresia botrana, pa je preporuka da se tamo gde je brojnost na feromonskim klopkama velika odradi tretman sa CORAGEN 0.02%. U vinogradima gde je brojnost ove štetočine mala ne raditi tretman insekticidom.

Sakupljanje prazne ambalaže od pesticida [07.06.2018]

      Udruženje proizvođača SECPA na području Sombora, Apatina i Odžaka će uskoro vršiti prikupljanje ambalaže od upotrebljenih sredstava za zaštitu bilja.

11. juna Kupusina 8-9.30, Prigravica 10 - 11, Svilojevo 11.30-13.00 i Sonta 13.30-16.00 časova

12. juna Bački Breg 8-9.30, Bezdan 10-11, Sombor 11.30-14.00 i Stapar 14.30 - 16.00 časova

13. juna Riđica 8-9.00, Svetozar Miletić 9.30-11.00, Aleksa Šantić 13.30-14.30 i Kljajićevo 15-16 časova

14. juna Doroslovo 8-10.30, Srpski Miletić 11-12, Karavukovo 12.30-13.30, Deronje 14-15 časova

15. juna Bački Brestovac 8-9, Bački Gračac 9.30-11, Odžaci 11.30-12.30, Lalić 13-14, Ratkovo 15-16 časova.

          Ambalaža treba da je tri puta isprana odmah nakon pražnjenja da bi bila preuzeta i uništena tako da ne šteti okolini. 

     Pridružite se akciji kako bi živeli u bezbednom okruženju, bez opasnog otpada!

Više iinformacija možete dobiti u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Somboru ili na sajtu SECPA

Suzbijanje prve generacije dudovca [04.06.2018]

     Gusenica dudovca (Hyphantria cunea) je svaštojed. Najradije se hrani na dudu, ali gusenice mogu praviti štete i na drugom voću i žbunju. Najveća brojnost leptira zabeležena je pre oko dve nedelje i sada se mogu naći jajna legla i gusenice prvog i drugog larvenog stupnja. Preporuka je da se pregledaju zasadi voća u kojima nije korišten insekticid protekle dve nedelje i po potrebi izvrši mehaničko uklanjanje zapredaka ili hemijsko suzbijanje sa: Pyrinex 1,5 L/ha ili Savanur 1,5 L/ha ili Affinex 1,5 L/ha ili Coragen 0,15 L/ha...

Bolesti vinove loze [03.06.2018]

U protekla dva dana lokalno smo imali padavine, koje su tamo gde je vlaženje lista bilo duže od 4 sata stvorilo uslove za nove infekcije plamenjače i sive truleži, takodje se nestabilno vreme očekuje i narednih par dana.

Preporuka je da se tretman odradi u naredna 24 sata.

Za plamenjaču koristiti fungicide:  Ridomil gold 0.25%, Acrobat mz 0.3%, Equation pro 0.04%, Mikal flash 0.4%, Orvego 0.1% ili Curzate m 0.3kg.

Toplo i sparno vreme stvara povoljne uslove za razvoj pepelnice vinove loze, pa je prepruka koristiti jedan od navedenih fungicida:Colis 0.04%,Topenco 0.05%, Topas 0.05%, Postalon 0.15%, Systhane 240 sc 0.03%, Crystal 0.03%, Vivando 0.03% ili Tilt 0.03%.

Za sivu trulež Botritis cinerea koristiti: Teldor 0.1%, Switch 0.1% ili Cantus 0.1%.

Bolesti vinove loze [18.05.2018]

U protekloj nedelji imali smo kišovito vreme, koje je stvorilo uslove za razvoj plamenjače(Plasmopara viticola), crne truleži (Guignardia bidwellii), a sparno i toplo vreme je stvorilo uslove za razvoj pepelnice(Uncinula necator), koje mogu inficirati sve zelene biljne organe vinove loze. U toku sledeće nedelje se najavljuju nove padavine, pa je preporuka da se tretman vinove loze odradi u naredna 3 dana.

Za plamenjaču koristiti jedan od navedenih fungicida: PERGADO F 0.25%, PROFILUX 0.3 %, SPHINX MZ 0, 25%, FORUM GOLD 0.15%, ENERVIN 0.25%, QUADTIS MAX 0.2% ili CYMBAL 0.25%.

Za crnu trulež i pepelnicu koristiti: ZATO 0.02%, STROBY DF 0.03%, POSTALON 0.15%, LUNA EXPIRIENCE 0.04%, SERCADIS 0.02%.

Bolesti vinove loze [09.05.2018]

Vinova loza se u zavisnosti odsortimenta nalazi na početku cvetanja(smederevsko-gročanski region), ali se početak cvetanja vinove loze i na ostalim lokalitetima očekuje sledeće nedelje.Svako vlaženje lista duže od 6 sati, može stvoriti uslove za plamenjaču vinove loze. Zbog osetnjivih fenofaza, nestabilnog vremena sa padavinama koje se najavljuje preporuka je da se tretman odradi u naredna tri dana.

Za plamenjaču: MIKAL FLASH 0.4%, RIDOMIL GOLD 0.25%, EQUATION PRO 0.04%, ORVEGO 0.1%

Zbog brzog novog porasta lisne mase, osetljivih raza na pepelnicu vinove loze Uncinule necator, koristiti jedan od navedenih fungicida: TOPENCO 0.05%, TILT 0.03%, FALCON 0.07%, SYSTHANE 0.04 % ili COLIS 0.04%

Bolesti vinove loze [09.05.2018]

Vinova loza se u zavisnosti odsortimenta nalazi na početku cvetanja(smederevsko-gročanski region), ali se početak cvetanja vinove loze i na ostalim lokalitetima očekuje sledeće nedelje.Svako vlaženje lista duže od 6 sati, može stvoriti uslove za plamenjaču vinove loze. Zbog osetnjivih fenofaza, nestabilnog vremena sa padavinama koje se najavljuje preporuka je da se tretman odradi u naredna tri dana.

Za plamenjaču: MIKAL FLASH 0.4%, RIDOMIL GOLD 0.25%, EQUATION PRO 0.04%, ORVEGO 0.1%

Zbog brzog novog porasta lisne mase, osetljivih raza na pepelnicu vinove loze Uncinule necator, koristiti jedan od navedenih fungicida: TOPENCO 0.05%, TILT 0.03%, FALCON 0.07%, SYSTHANE 0.04 % ili COLIS 0.04%

Cink i Bor u vinovoj lozi [09.05.2018]

Cink i Bor u Vinovoj lozi

U narednih deset dana poželjno bi bilo uraditi tretman Cink+Bor

U cilju normlnog odvijanja fizioloških procesa u biljci, rasta letorasta, bobica i drugih biljnih organa u vinovoj lozi radi se tretman Cinkom koji utiče na sintezu auksina, hormana neophodnog za pravilan razvoj i rast biljke.

Simptomi nedostatka Cinka, poznati kao „cinkopatija“ obično se javljaju na vrhovima letorasta i zaperaka u vidu žutila, ili ti hloroze. Listovi ostaju sitniji, sa špicastim krajevima vidljivo drugačijim od normalnog lišća, moguće je uočiti i žutilo između lisnih nerava. Bobice su nejednake veličine, opadaju i sva zrna poseduju semenke.

Preporučujemo : Maxflow Zn ili MC Set ili Wuhal Zink 1 l/ha

                              Zincvell ili Nutri Zinc-P 2 l/ha

.

Bor u fazi cvetanja vinove loze

U fenofazi cvetanja preporučujemo folijarnu prihranu preparatima na bazi Bora. Bor utiče na kvalitetnije cvetanje i oplodnju, u slučaju nedostatka Bora kapica na tučkom se slabo odvajaja, pa bobice u grozdu ostaju sitne i naborane, praćene  žućkastom nekrozom. Uraditi :

Headland Boron 1,5 l/ha ili Wuxal Boron 1 L/ha ili Nutri Boron 1 L/ha ili  Foliarel 21B 1,5 kg/ha ili Foliarel Flussig 2 l/ha ili MC set 2 l/ha

 Sredstva na Bazi Bora i Cinka se mogu mešati

*Preparat MC  sadrži i Bor i Cink, konkretno za ovaj tretman može se  reći da je ovo sredstvo kompletno

U slučaju loših vremenskih uslova u fazi cvetanja ( jako visoke ili niske temperature , vetrovi) preporuka uz bor dodati Vellamin 2, 5 l/ha ili Nutriamino plus ili Delfan Plus ili Megafol ili Isabion 1,5 l/ha

* napomena: preparati na bazi Bora su kompatibilni sa organskim fungicidima i insekticidima 

* nije kompatibilan sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i insekticidima na bazi lambda-cihalotrina

Bolesti vinove loze [01.05.2018]

Vinova loza se nalazi u fazi intezivnog porasta lastara, u zasisnosti od sorte i lokaliteta lastari su dužine do 20 cm.

Nestabilno vreme sa češćom pojavom kiše koje se najavljuje za kraj ove i početak sledeće nedelje može stvoriti povoljne uslove za razvoj plamenjače (Plasmopara viticola) i crne pegavosti (Phomopsis viticola), pa je preporuka da se do 05. maja odradi tretman sa jednim od navedenih fungicidom: FOLPAN 80 WDG 0.2%, ANTRACOL 0.25%, POLYRAM 0.25% ILI CANDEZA0.25%

Zbog osetljivih fenofaza na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator) odraditi tretman sa: LUNA EXPERIENCE 0.04%, VIVANDO 0.03%, CRISTAL 0.03%, TILT 0.03% ili POSTALON 0.15%. 

Knjiga Sredstva za zaštitu bilja u Srbiji 2018. godine [09.03.2018]

Od strane izdavača iz Sombora, firme Agrorpotekt doo, u prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2018. godine, autora dr Dragana Vajganda i Nemanje Raića.

   Knjiga sadrži pregled preko 900 sredstva za zaštitu bilja koji će se naći u prodaji 2018. godine. U odnosu na knjigu o Sredstvima za zaštitu bilja u 2017. godini, nova knjiga sadrži podatke o oko 60 preparata koji su prvi put registrovani tokom prošle godine. Takođe tu su i podaci o proširenju dozvola za korištenje kod 50tak preparata. U knjigu nisu uneti podaci o oko 60 registrovanih prepatara čiji nosioci registracija nisu više aktivna privredna društva. Takođe nisu uneti podaci ni za oko 200 preparata koje zastupnici ili distributeri ne planiraju da uvoze tokom ove godine.

    Sredstva su poređana po azbučnom redosledu imena preparata, pa se sredstva lako mogu pronaći u knjizi. Za svako sredstvo u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, naziv i količina aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i nekoliko pregleda podataka koji su sadržani kod pojedinačnih preparata. Tu je pregled proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja. Veoma je koristan i pregled herbicida sa uticajem na plodored. Naredni je pregled preparata po mestu primene, odnosno biljnoj vrsti ili zasadu gde je preparat registrovan. Osim imena preparata ovaj pregled sadrži i podatak o karenci, vremenu koje treba da prođe od primene do žetve.

   Rezistencija - otpornost štetnih organizama je pojava koja se sve češće javlja kod insekata, gljiva i korova. Knjiga sadrži pregled aktivnih materija po mehanizmima delovanja, jer ukoliko je neki organizam razvio odpornost prema nekom sredstvu, ni druga sredstva koja imaju aktivnu materiju iz iste grupe po mehanizmu delovanja neće imati nikakvo delovanje na njega. U ovom pregledu je dat i podatak o datumu do koga aktivna materija trenutno ima odobrenje za korištenje u Evropskoj uniji. Poslednji je pregled preparata po aktivnim materijama, gde su za svaku aktivnu materiju navedeni preparati koji je sadrže i količina aktivne materije u preparatu.

     U knjizi se nalazi i deo sredstava za ishranu bilja i oplemenjivači zemljišta koji prema istraživanjima mogu imati određenu ulogu i u zaštiti bilja. Takođe tu su i podaci o preparatima koji sadrže žive organizme, prirodne neprijatelje koje možemo nabaviti na tržištu Srbije.

    Knjiga je posvećena dr Živici Radin, doajenu entomologije i insekticida koja je živela i radila u Somboru do jeseni prošle godine.

 

    Obim knjige je 370 strana, a izgled svih poglavlja može se videti na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/knjige/sredstva.htm

    Cena knjige je 1920 dinara (sa PDVom) + troškovi slanja (oko 200) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 11 838 00. 

Da li je došlo do oštećenja voća od niskih temp?! [01.03.2018]

Kasna zima, je na žalost donela i vrlo niske temperature. U većini regiona pre svega kajsija i brekva su polako krenule sa vegetacijom, pre ovog polarnog talasa.  Samo u regionima srednja i severna Bačka i Banat još se sve biljne vrste nalaze u fazi mirovanja.  Posle ponoći 1.marta zabeležene su temperature do -25°C u regionu Sombora i Subotice, a u ostalim regionima do -15 (-17) °C.

Prema literaturnim podacima prozvodni minimum  za različite voćne vrste su sledeći:

Voćna vrsta

Proizvodni(1)  min.  zimisko mirovanje                Proizvod min.  faza pucanje pupoljaka                   

 

jabuka

 -25°C                                                                              - 9,5°C

 

kruška

-25°C (-30°C)                                                                  - 9,5°C

 

Dunja

-30°C                                                  

 

Šljiva

 -25°C                                                                              - 10°C

 

Breskva

-26°C (-30°C)                                                                    - 8°C

 

Kajsija

-25°C                                                                              - 9,4°C

 

Trešnja

-28°C                                                                                 - 8°C

 

Višnja

-40°C                                                                               - 9,5°C

 

Orah

-16°C

 

Lešnik

Do -30°C

 

Vinova loza

-24°C (okca)                                                                     -10°C

-26°C (lastari)                                                       

-30°C (drvo)

 

Malina

Do -26°C

 

 (1)proizvodni minimum podrazumeva da na tim temperaturama još ne nastupaju značajnija oštećenja biljnih tkiva (pupoljci i drvo). 

Trenutna  situacija upućuje na to da, na žalost, treba računati sa oštećenjenima od mraza u svim reginoma pre svega na kajsiji, breskvi i orahu. Ovome idu u prilog činjenice da je voće već duže vreme izprovocirano toplim talasima tokom januara i prve polovine februara meseca. Pa su biljke dočekali hladan talas slabo iskaljenje. Osim toga nalazimo se u periodu pred kretanje vegetacije kada biljke u mirovanju drže samo niske temperature, a njihova tolerancija na niske temperature opada.  

Međutim, osim breskve, kajsije i oraha ostale voćne vrste ipak bi trebalo da su izdržale bez bitnijih oštećenja ovaj hladan talas (vidi tabelu gore). Izuzetno niske temperature su trajale kratko 3-4 sata, a i uglavnom nizu prelazile teoretske granice tolerancije za ovaj stadijum razvoja u kome se nalaze voćne vrste.

 Prve procene šteta će se moći uraditi nakon otopljavanja (početkom sledeće nedelje), a potpunu sliku ćemo imati nakon kretanja vegetacije.  U svakom slučaju kod breskve, kajsije i oraha ako do sada nije rađena rezidba i ne raditi je do cvetanja dok se ne vidi šta će ostati. Kod ostalih voćnih vrsta nastaviti sa uobičajenim aktivnostima pripreme za novu vegetaciju

Pretplata na Agroupozorenje za 2018. godinu [27.02.2018]

     Sajtu Agroupozoren!e može da se pristupi kao običan korisnik i kao pretplatnik.

     Običan korisnik vidi deo vesti, to jest najavu događaja, a pretplatnik osim vesti vidi i konkretnu preporuku odnosno signal za tretiranja ili agrotehničku meru. Ipak najveća razlika je u dostupnosti podataka.

     Podatke prikupljene sa feromonskih i svetlosnih klopki te rezultate matematičkih modela o razvoju bolesti i štetočina običan korisnik vidi za mnogo kraći period u nazad i samo tekući dan u napred. Pretplatnik vidi podatke za duži vremenski interval u nazad, ali ono što je još važnije, vidi podatke matematičkih modela za tri dana unapred. Kada počne vegetacija podatke o brzini razvoja bolesti i štetočina ili o tome da li će doći do ispunjenja uslova za infekciju ili ne, pretplatnici vide za naredna tri dana. Prognozirani podaci se daje na osnovu vremenske prognoze i tačni su onoliko koliko je tačna vremenska prognoza. Svima nama u poljoprivredi i zaštiti bilja uopšte je poznato da se vremenske prognoze često ne ostvare, pa zato te podatke moramo uzmati sa velikom rezervom. Ipak oni nam daju pravac u kome treba da planiramo svoje poslove.

     Pretplata za 2018. godinu iznosi 3000 dinara (2500 din + 20% PDV) i važi od momenta uplate do 31. decembra ove godine. Ukoliko ste zainteresovani da postanete pretplatnik, javite se na vajgandd@sbb.rs ili na 063 326 772. Najpre će Vam biti poslan korisnički Ugovor na uvid i ukoliko se slažete sa njim, biće Vam poslani Ugovor i uplatnica za plaćenje pretplate.

Klopke i mamci za azijsku voćnu mušicu - Drosophila suzukii [22.02.2018]

    Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii je nova štetočina na našim prostorima. Brojnost u Srbiji iz godine u godinu raste. Štete pravi najradije na trešnji, malini, ali i na šljivi, kupini, jagodi, borovnici, grožđu, paprici, paradajzu. 

     Ženka polaže do 300 jaja tokom 7 do 16 dana u plodove koji su počeli da sazrevaju. Kada plod sazre prepun je belih larvi. Prilikom polaganja jaja ženka ubada legalicu u plod. Male rupe se mogu uočiti na plodu, a ti plodovi veoma su podložni truljenju. Ako se ne primenjuju mere kontrole, šteta može biti potpuna! Najpovoljnija temperatura za razvoj je 20OC. Na zimsko mirovanje ide na temperaturama ispod 5OC. 

     Drosal Pro klopka je razvijena u Švajcarskoj u saradnji naučnika sa proizvođačima voća i vinove loze. Klopka se puni posebno pripremljenim  Drosal  lure mamak koji se pokazao najefikasnijim u privlačenju azijske voćne mušice. Istovremeno on privlači i domaću voćnu mušicu, koja se razvija samo na prezrelim plodovima.  Mamak privlači mušice koje  ulaze u klopku sleću na njega, dave se u njemu i potonu. Klopka Drosal Pro se može koristiti veći broj godina. Drosal Lure mamac je rastvor koji se u zavisnosti od vremenskih prilika treba zamenuti novim svakih 3 do 4 nedelje.

     Preporuka je da se klopke postave čim počne razvoj plodova. Klopka se mora postaviti najkasnije kada plodovi počnu da menjaju boju. Klopke se najpre postave na obodu parcele na razmak 5 do 10 m. Čim se primete prvi primerci u klopci treba početi sa masovnim izlovljavanjem, tako što se na većim površinama klopke na obodima polja postave na svakih 2 metra. Na manjim površinama i pri većoj brojnosti klopke treba postaviti na celom polju. Klopke treba da su u visini plodova, kod jagoda na zemlji, kod malina i kupina na 30 do 120cm, kod trešanja od 1 do 2m.

      Sama upotreba klopki ne može da reši problem koji može da stvori azijska voćna mušica. Ipak klopke značajno smanjuju štete i pomoć su hemijskom suzbijanju, smanjujući njihovu upotrebu i odlažući pojavu rezistencije.

      Veoma je važno pridržavati se ostalih mera koje podrazumevaju odličnu higijenu u skladištu i u polju:

Uklanjanje prezrelih i oštećenih plodova je najbitnija mera. Ni jedan plod bilo prezreo ili truo, ne sme ostati na otvorenom. Plodove koji nisu za prodaju treba prikupljati u posude koje će stojati na suncu 7-10 dana i biti prekrivene čvrstim poklopcem ili mrežom (od tila ili drugom gustom mrežom koja služi i za komarce, kako se ispilele mušice ne bi vratile u polje i nastavile razvoj).  

Skraćivanje razmaka između berbi je naredna veoma bitna mera smanjenja šteta.

U slučaju gajenja osetljivih biljaka na malim površinama okruženim samoniklim biljem, najbolje je koristiti prekrivanje celog useva insekatskom mrežom, jer će i pored klopki broj plodova koje napadne azijska voćna mušica biti velik.

     Cena Drosal Cup klopke je 360 dinara komad, a 1L DrosaLure mamka 1200 dinara.

ProizvođačAndermatt Biocontrol AG, Stahlmatten 6, 6146 Grossdietwil, Švajcarska

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772 vajgandd@sbb.rs

62 seminar biljne zaštite u Hrvatskoj [03.02.2018]

   U periodu od 6. do 9. februara 2018., u organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite i Agronomskog fakulteta u Zagrebu, održaće se 62. seminar biljne zaštite. 

    Više podataka o seminaru možete pronaći na sajtu Hrvatskog društva biljne zaštite.

13. savetovanje hrvatskih voćara [27.01.2018]

     U periodu od 1. do 3. marta 2018. godine u Daruvaru, Daruvarske toplice, biće održano 13. naučno - stručno savetovanje hrvatskih voćara sa međunarodnim učešćem. Savetovanje se održava u Kino dvorani "30. svibnja" Pučkog otvorenog učilišta. 

     Glavna tema je lupinasto (= orašasto) voće. Osim tema o orahu, lešniku, kestenu, okvirnim programom su predviđena predavanje i o pomotehnici i zaštiti bilja i drugih voćarskim kultura. 

      Smeštaj je predviđen u Daruvarskim toplicama pa je do 1 februara potrebno kontaktirati hotel radi rezervacije na rezervacije@daruvarkse-toplice.hr 

      Kotizacija za celo savetovanje je 200 kuna, a jednodnevna kotizacija 100 kuna.

      Više podataka o savjetovanju možete pronaći na 13 savjetovanje hrvatskih vocara.

Kolika je opasnost do izmrzavanja biljaka zbog blage zime?!! [09.01.2018]

Izuzetno toplo vreme zabrinjava proizvođače, da će doći do kretanja vegetacije. Međutim, treba znati da u periodu decembar -januar sve kod nas gajenje biljne vrste, se nalaze u fazi "dubokog zimskog mirovanja". Tako da, ovakvi kratkotrajni periodi toplog vremena, ne mogu da isprovociraju kretanje vegetacije. Jedina opasnost može da bude nagla smena izuzetno toplog i izuzetno hladnog vremena. Tada su moguća oštećenja pupoljaka ili izdanaka pre svega uljane repice, breskve, kajsije, lešnika.... Negde tokom prve polovine februara meseca većina biljnih vrsta će ući u fazu tzv."prinudnog zimskog mirovanja". To je period kada samo niske temperature, koče kretanje vegetacije. Tada će ovakvi topli talasi već moći da isporvociranju kretanje sokova nekih biljnih vrsta. Čime će i rizik od izmrzavnja biti znatno veći.

Uglavnom do kraja meseca januara možemo biti mirni, pošto su rizici od bilo kakvih šteta usled blage zime, svedeni na najminimalniju meru. 

Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća 2017 u Novom Sadu [06.12.2017]

      Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i Društvo voćara Vojvodine organizuju Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća. Savetovanje će se održati u amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu 9. decembra 2017. godine. 

Program predviđa sledeće aktivnosti:

830–930           Okupljanje učesnika

 930–1000         Svečano otvaranje skupa

1000–1020        Stanje i perspektiva proizvodnje voća u Srbiji – analiza 2017. godine, kuda i kako dalje

Prof. dr Zoran Keserović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija

 1020–1100        Prednosti korišćenja novih HBED helata za rešavanje problema hloroze uzrokovane nedostatkom gvožđa, Laurent Aubertin, Van Iperen International, Holandija

 1100–1130         Diskusija, pauza sa osveženjem

 1130–1150         Kako i zašto osnivati zadruge u oblasti poljoprivrede, Jelena Nestorov, zadružni savez Vojvodine

 1150–1230         Primena biostimulatora u voćarstvu, Christian Hubner, Van Iperen International, Holandija

 1230–1300       Diskusija, pauza sa osveženjem

 1300–1340      Tehnologije upravljanja etilenom pre i posle berbe u cilju očuvanja kvaliteta plodova, Przemysław Badowski, Agrofresh, Poljska      

  1340–1400       Savremena tehnologija proizvodnje borovnice

Prof. dr Jasminka Milivojević, Poljoprivredni fakultet Beograd, Srbija

 1400–1420       Pojava i suzbijanje značajnijih štetnih organizama leske u svetu i kod nas

dr Marko Injac, Agrosava, Beograd

 1420                 Diskusija

 U holu ispred amfiteatra, biće održan i mini sajam opreme za voćarstvo.

XIV savetovanje o zastiti bilja Srbije [11.11.2017]

     U periodu od 27. novembra do 01. decembra u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije na Zlatiboru će se održati XIV savetovanje o zaštiti bilja Srbije. Program savetovanje i druge informacije možete pronaći ako odete na sajt Društva

Meteorološke prilike vegetacije 2017 godine [08.11.2017]

            Iza nas je još jedna vegetacija. Vremenski uslovi su bili izuzetno topli. Vremenske podatke za mesto Sombor u kontinuitetu imamo za period od 1955.  do 2017. godine, pa se dalja analiza odnosi na Sombor. Obzirom da je klima Vojvodine prilično ujednačena što se tiče temperatura, podaci daju stvarnu sliku za temperaturne uslove u celoj Vojvodini. Deo podataka iz prošlosti je dobijen od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i na tome im se zahvaljujem.

         Na grafikonu temperatura i padavina su prikazane srednje mesečne temperature tokom 2017. godine. Vidi se da je samo april bio na nivou višegodišnjih vrednosti. Svi ostali meseci su bili toplijii od proseka i to: maj za 0.9OC, jun za 2,6OC, jul za 1,5OC, avgust za čak 4,4OC i septembar za 0,8 OC. U proseku ceo period je bio topliji za 1,7OC u odnosu na prosek. Kod temperatura bio je značajan mraz 27. marta koji je značajno smanjio rod jabuke i drugog voća posebno u nekim regionima.

            Avgust je temperaturno bio najekstremniji. Tokom avgusta je izmerena srednja temperatura od 25.3OC, što je najviša srednja mesečna temperatura ikad zabeležena. (Do sada je mesečni rekord izmeren u julu 2012. godine i iznosio je 25.1OC). Na grafikonu srednjih mesečnih temperatura za avgust se vidi jedna kriva i jedna prava linija. Kriva predstavlja mesečne temperature po godinama i vidi se da su temperature u avgustu sve više i više. Od 2007. godine, svi avgusti su bili topliji od višegodišnjeg proseka koji za avgust iznosi 20.9 OC! Prava linija predstavlja trend - pravac povećanja srednje mesečne temperature u avgustu. Od 1955. godine do sada, srednja mesečna temperatura je porasla sa 19,3 OC na 22.7OC ili za 3,4 OC odnosno za 15%!

            Visoke temperature u 2017. godini pratio je neravnomeran raspored padavina. Visina padavima tokom 2017. godine je u aprilu bila veća za 1 mm i u septembru za 22mm. Tokom ostalih meseci u 2017. godini visina padavina je bila niža u odnosu na srednje vrednosti i to u maju za 6mm, junu za 24mm, julu za 11mm i avgustu za 29mm. Niže padavine u odnosu na višegodišnji prosek nisu očekivane, jer više temperature obično prate i više padavine. Tokom vegetacionog perioda je palo za 48 mm padavina manje nego što je to prosek. Ukoliko iz računanja izuzmeno septembar, kada su kukuruz, soja i suncokret već završili vegetaciju onda je manjak padavina iznosio 70mm!!!

            Iza nas je vegetacija koja je bila toplija za 1,7OC u odnosu na prosek i sa 48 mm (70 mm bez septembra) nižim padavinama nego što je to uobičajeno!!! Promena klime ide u pravcu da će deficit vlage tokom proleća i leta biti sve veći što već dovodi da u regionima sa peskovitijim zemljištem ozime kulture pšenica, ječam i uljana repica zauzimaju sve veći udeo u setvenoj strukturi, jer one obezbeđuju stabilnije prihode nego jare gajene biljke.

Zaštita vinove loze [11.08.2017]

Zbog kiše koja se najavljuje za vikend, mogućih uslova za razvoj sive trulezi, preporuka je da se tretman odradi u zoni grozda u naredna dva dana sa: SWICH 0.1%, CANTUS 0.1%ILI TELDOR 0.15%. Karenca 21 dan.

Sorte koje će se ranije brati odraditi tretman sa biološkim fungicidom TIMOREX GOLD 0.5%.

Počelo je piljenje larvi treće generacije grožđanih moljaca , pa je preporuka da se vinogradima gde se u poslednjih 7 dana hvatalo leptira grožđanog moljca Lobresia botrana odradi tretman u zoni grozda CORAGEN 0.02%. Karenca 14 dana.

Zaštita vinove loze [01.07.2017]

Vinova loza se nalazi u fazi zatvaranja grozdova, zbog nestabilnog vremena koje se najavljuje u naredna dva dana i mogućih povoljnih uslova za razvoj plameljače i sive truleži, preporuka je da se tretman za plamenjaču odradi u naredna dva dana: SHAVIT 0.3%, QUADRIS 0.1%, GLOBAZTAR  0,1% ili TEATAR 0,1% ili CABRIO TOP 0.25% izborom jednim od ovih fungicida pokriva se i pepelnica.

U fenofazi zatvaranja grozdova se prave mehanička oštećenja na bobicama, koja su ulazna mesta za sivu trulež(Botrytis cinerea), preporuka je da se tretman odradi u zoni grozda: TELDOR 0.1%, CANTUS 0.1%, SWICH 0.1% ili DIONIS 0,1%.

Počelo je polaganje jaja i piljenje druge generacije grožđanog moljca (Lobresia botrana), pa je preporuka da se tretman odradi u zoni grozda: CORAGEN 0.02%.

Zaštita vinove loze [14.06.2017]

Vinova loza se u zavisnostu od lokaliteta i sorte nalazi u fenofazama precvetavanja, do formiranih bobica. Za vikend se najavljuju nestabilno vreme, kada se mogu stvoriti novi povoljni uslovi za razvoj plamenjače Plasmopara viticola, pa je preporuka da se tretman odradi u naredna dva dana sa jednim od navedenih fungicida:MILDICUT 0.25%, PERGADO 0.3 % ILI ORVEGO 0.1%.

Za pepelnicu koristiti: CRYSTAL 0.03%, VIVANDO 0.03% ili TOPAS 0.05%.

U fenofazi odbacivanja kapica sa cveta otvaraju se ulazna mesta za razvoj sive truleži Botrytis cinarea, pa je preporuka da se uradi tretman sa: SWICH 0.1%, CANTUS 0.1% ili TELDOR 0.1%.

 

Bolesti vinove loze [30.05.2017]

Vinova loza se nalazi u fenofazi cvetanja, kada su svi biljni delovi osetljivi na razvoj plamenjače. U narednom periodu se očekuje nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, koja će stvoriti povoljne uslove za nove sekundarne zaraze plamenjače. Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman sa jednim od navedenih fungicida: PERGADO F 0.3%, SPHINX 0.3%, PROFILER 0.3%, CYMBAL 0,025% ili ACROBAT 0.3%.

Za zaštitu od pepelnice koristiti: LUNA EXPIRIANE 0.04%, COLIS 0.05%, KUSABI 0,03% ili TILT 0.03%.

Zaštita vinove loze [19.05.2017]

Vinova loza je u fazi intezivnog porasta, kada se javlja velika količina novog lišća, a početak cvetanja na toplijim lokalitetima se očekuje u toku sledeće nedelje. Zbog novih padavina koje se najavlju, a mogu stvoriti nove uslove za plamenjaču Plasmopara viticola i crnu trulež tretman odraditi u naredna 2-3 dana po preporuci od 09. maja.

Cink i Bor u Vinovoj lozi [10.05.2017]

Cink i Bor u Vinovoj lozi

U narednih deset dana poželjno bi bilo uraditi tretman Cink+Bor

U cilju normlnog odvijanja fizioloških procesa u biljci, rasta letorasta, bobica i drugih biljnih organa u vinovoj lozi radi se tretman Cinkom koji utiče na sintezu auksina, hormana neophodnog za pravilan razvoj i rast biljke.

Simptomi nedostatka Cinka, poznati kao „cinkopatija“ obično se javljaju na vrhovima letorasta i zaperaka u vidu žutila, ili ti hloroze. Listovi ostaju sitniji, sa špicastim krajevima vidljivo drugačijim od normalnog lišća, moguće je uočiti i žutilo između lisnih nerava . Bobice su nejednake veličine, opadaju i sva zrna poseduju semenke.

Preporučujemo : Maxflow Zn ili MC Set ili Wuhal Zink 1 l/ha

                              Zincvell ili Nutri Zinc-P 2 l/ha

.

Bor u fazi cvetanja vinove loze

U fenofazi cvetanja preporučujemo folijarnu prihranu preparatima na bazi Bora. Bor utiče na kvalitetnije cvetanje i oplodnju, u slučaju nedostatka Bora kapica na tučkom se slabo odvajaja, pa bobice u grozdu ostaju sitne i naborane, praćene  žućkastom nekrozom. Uraditi :

Headland Boron 1,5 l/ha ili Wuxal Boron 1 L/ha ili Nutri Boron 1 L/ha ili  Foliarel 21B 1,5 kg/ha ili Foliarel Flussig 2 l/ha ili MC set 2 l/ha ili Borovell 200 ml/ha

 Sredstva na Bazi Bora i Cinka se mogu mešati

*Preparat MC  sadrži i Bor i Cink, konkretno za ovaj tretman može se  reći da je ovo sredstvo kompletno

U slučaju loših vremenskih uslova u fazi cvetanja ( jako visoke ili niske temperature , vetrovi) preporuka uz bor dodati Vellamin 2, 5 l/ha ili Nutriamino plus ili Delfan Plus ili Megafol ili Isabion 1,5 l/ha

* napomena: preparati na bazi Bora su kompatibilni sa organskim fungicidima i insekticidima 

* nije kompatibilan sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i insekticidima na bazi lambda-cihalotrina

 

Zaštita vinove loze [09.05.2017]

U proteklom periodu nestabilno vreme stvorilo je povoljne uslove za razvoj bolesti vinove loze. Zbog novih padavina koje se najavljuju, novog porasta lastara, odvojenih osetljivih cvasti, preporuka ja da se u naredna 2-3 dana odradi tretman.

Za plamenjaču: MILDICUT 0,25%, MIKAL FLESH 0.3%, FORUM STAR 0.25%, RODOMIL GOLD 0.25% ili PROFILUX 0,25%

Za crnu trulež i pepelnicu koristiti jedan od navedenih fungicida: topas 0.05% ili systhane 0.02% ili Topenco 0,05%.

 dodati za pepelnicu: thiovit jet ili kumulus 0.5%

Zaštita vinove loze [24.04.2017]

Vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u porastu lastara od 10-20 cm. Hladno vreme u protekloj nedelji usporilo je porast lastara i stvorilo povoljne uslove za razvoj eriofidnih grinja. Preporuka je da se u naredna 2-3 dana odradi tretman sa VERTIMEC 0.1%. Do kraja nedelje odraditi preventivni tretman od fomopsisa i pepelnice vinove loze. Preporuka:

za fomopsis koristiti jedan od navedenih fungicida delan pro 0.25% ili mankosav 0.3%

za pepelnicu: crystal 0.03%, talendo 0.03% ili luna expirien 0.04%.

Moguć mraz 21,22. aprila - voće [17.04.2017]

Prema vremenskoj prognozi u petak, subota 21,22.aprila, moguća je pojava mraza, u trajanju od 1-3 sata. Mraz je moguć u svim regionima Srbije, ali će jako zavisiti od konfiguracije terena. Prognozirani intenzitet je do -1,5C. Na peskovima i mikrodepresijama moguće su i niže temperature.

Većina voćnih vrste se nalaze u početnim fazama formiranja plodova, osim dunje koja počinje da cveta ili je u fazi crvenog pupa i vinove loze koja je u fazi porasta mladara.

U ovim fazama sve voćne vrste, uključujući i dunju i vinovu lozu kratkotrajne mrazeve do -2C mogu da izdrže bez ili uz minimalne štete. 

Kod jagode treba očekivati oštećenje otvorenih cvetova, međutim pokrivanje agrotekstilom težine 17-18gr značajno može da smanji rizik od izmrzavanja, a agrotekstil težine 30gr može efikasno da pruži zaštitu od kratkotrajnih mrazeva do -3C.  

Ostale moguće mere ublažavanja posledica mraza su:

- orošavanje (antifrost sistemi), skupo, intenzitet vlaženja 3-5 mm/m2/sat, što finija magla

- zadimljavanje slamom, starim gumama itd, relativno jeftino. Važno je da se počne pre nego što temperature padnu ispod 0C. Najbolji efekat je po mirnom vremenu. Dobro je rešenje za mrazeve do -3C.

- zaštita sa tzv. biljnim antifrizima na bazi bakterija iz roda Thiobacillus. Preparati koji mogu da se nabave kod nas, različitim kanalima su Cropaid i NPA-Thiofert. Preporučen momenat primene je četvrtak 20.april (nekoliko sati pre očekivanog mraza). Pruža zaštitu 10 dana, i za mrazeve do -6C.

- primena antistres korektora (Isabion, Delfan, Vellamin, Epin Extra...). Treba ih primeniti neposredno pred mraz ili u prvih 24 sata po početku mraza. Ublažavaju problem kod mrazeva do -2C. Tretman ponoviti nakon mraza u naredna 2-3 dana.

Knjiga Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2017. godine [06.03.2017]

     U prodaju je ušla knjiga Podaci o Sredstvima za zaštitbu bilja u Srbiji 2017. godine, autora Dragana Vajganda i Nemanje Raića. O svakom sredstvu u knjizi su podaci o formulaciji sredstva, nazivu i količini aktivne materije, pripadnost aktivne materije po komitetima rezistencije, otrovnost preparata za pčele, podatak o radnoj karenci, mestu primene, nameni, dozi ili koncentraciji primene i karenci.

    Osim podataka o pojedinačnim preparatima knjiga sadrži i pregled proizvođača i zastupnika sredstava, uticaj herbicida na plodored, pregled preparata prema biljnim vrstama i nameni, kao i pregled preparata po aktivnim materijama.

    Obim knjige je 390 strana, a izgled svih poglavlja može se videti ako kliknete ovde.

    Cena knjige je 2200 dinara + troškovi slanja (oko 200) dinara i može se naručiti na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 0631183800. 

Feromoni za 2017. godinu [09.02.2017]

            Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se insekat koga želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađemo su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, obojene, lepljive...

            Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke i za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto u jedan voćnjak je najbolje postaviti dve klopke za istu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su veoma osetljive i ukoliko nema ulova insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali. U tom slučaju treba pažnju obratiti na druge vrste koje mogu biti štetne.

      I ove godine nudimo feromone za sledeće vrste

Rod

Vrsta

narodno ime

Tuta

absoluta

paradajzov moljac

Clysia

ambiguella

grožđani moljac

Meligethes

aeneus

repičin sjajnik

Helicoverpa

armigera

pamukova sovica

Ceutorrhynchus

assimilis, quadridens

repičine pipe

Lithocolletis

blancardella

miner mramornih mina

Lobesia

botrana

grožđani moljac

Ceratitis

capitata

voćna muva

Rhagoletis

 cerasi i cingulata

muva višnje i trešnje

Sitotroga

cerealella

žitni moljac

Lithocolletis

corylifoliella

miner belih mina

Cossus

cossus

drvotočac

Grapholita

funebrana

šljivin smotavac

Pandemis

heparana

smotavac lisnih pupova

Epicometis

hirta

rutava buba

Plodia

Anagasta

Interpunctella

Kuehniella

bakrenasti  moljac

brašneni moljac

Anarsia

lineatella

breskvin moljac

Hoplocampa

minuta, flava PALf

šljivine ose

Grapholita

molesta

breskvin smotavac

Synanthedon

 myopaeformis

jabukov staklokrilac

Ostrinia

nubilalis

kukurzni plamenac

Agriotes

obscurus/ lineatus

skočibube (žičari)

Cameraria

ohridella

miner kestena

Phthorimaea

operculella

krompirov moljac

Adoxophyes

orana

smotavac pokožice ploda

Archips

podana

mrki smotavac

Cydia/ Carpocapsa 

pomonella

jabučni smotavac

Bothinoderes

punctiventris

repina pipa

Zeuzera

pyrina

granotočac

Cydia

pyrivora

kruškin smotavac

Agriotes

sordidus

skočibuba (žičar)

Leucoptera

scitella

miner okruglih mina

Tropinota

squalida

crni cvetojed

Diabrotica

virgifera

kukuruzna zlatica

Ukoliko ste zainteresovani za nabavku feromona, najbolje je da potrebnu količinu za 2017. godinu poručite do 12. februara na vajgandd@sbb.rs ili 063326772

Detaljnije o feromonima možete pročitati ako kliknete ovde 

Kolika je opasnost do izmrzavanja voća?! [08.01.2017]

Prema literaturnim podacima različite voćne vrste se od zimskih mrazeva oštećuju na različitim  temperaturama.  Što se može videti i iz priložene tabele:

Voćna vrsta

Proizvodni(1)  minimum

jabuka

 -25°C

kruška

-25°C (-30°C)

Dunja

-30°C

Šljiva

 -25°C

Breskva

-26°C (-30°C)

Kajsija

-25°C

Trešnja

-28°C

Višnja

-40°C

Orah

-16°C

Lešnik

Do -30°C

Vinova loza

-24°C (okca)

-26°C (lastari)

-30°C (drvo)

Malina

Do -26°C

 

 

 (1)proizvodni minimum podrazumeva da na tim temperaturama još ne nastupaju značajnija oštećenja biljnih tkiva (pupoljci i drvo). 

Iz iskustva se zna da zimske mrazeve do -25°C dobro podnose jabuka, kruška, višnja, šljiva, a do -20°C trešnja, breskva, dunja, vinova loza i orah. Trenutna  situacija upućuje da, generalno gledano, u velikoj većini regiona Srbije niske temperature u poslednja dva dana nisu trebale da nanesu neku veću štetu  jabučastom, koštičavom voću kao i vinovoj lozi.  Moguća oštećenja od mraza treba očekivati u zasadima oraha.

Ovome idu u prilog činjenice da je voće već duže vreme izloženo umereno niskim temperaturma, pa proces kaljenja biljaka nije bio ometan otopljavanjima te su biljke dobro pripremljene za kratkotrajne ekstreme. Drugo period sa ekstremno niskim temperaturama (-20°C i više) je trajao kratko (3-5 sati, i to jutranji sati 8. januara). Takođe, je umirujuće da se dalje tokom zime više nepredviđaju ovaki polarni talasi.

Prve procene šteta će se moći uraditi nakon otopljavanja (verovatno nakon tokom februara). Potpunu  sliku ćemo imati nakon kretanja vegetacije. Posebno treba biti oprezan na lokalitetima gde su izmerene temperature ispod -20°C. Na, ovim mestima je preporuka da se u zasadima gde još nije urađena rezidba, ona i ne radi dok se uradi procena eventualnih šteta od zimskih mrazeva. Ovo se naročito odnosi na osetljivije voćne vrste (kajsija, breskva, orah, vinova loza).

Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća [05.12.2016]

    Društvo voćara Vojvodine, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i SANU - odbor za selo organizuju Savetovanje o savremenoj proizvodnji voća. Ono će se održati 10. decembra 2016. godine u Amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu sa sledećim programom:

8.30–9.30 Okupljanje učesnika

9.30–10.00 Svečano otvaranje skupa

Pozdravne reči organizatora i gostiju

10.00–10.20 Savremena proizvodnja trešnje – Iskustva iz Srbije

Prof. dr Zoran Keserović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija

10.20–11.00 Savremena proizvodnja jabuke – Iskustva iz Italije

Michele Giori, Soc. Agr. Salvi Vivai s.s, Ferarra, Italija

11.00–11.30 Diskusija, pauza sa osveženjem

11.30–11.50 Čuvanje plodova kajsije i šljive

Dr Jasna Mastilović, Institut za prehrambene tehnologije Novi Sad, Srbija

Doc. dr Nenad Magazin, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija

11.50–12.40 Stanje na evropskom tržištu jabuke – nove destinacije za evropske jabuke u Aziji,

severnoj Africi, Perzijskom zalivu. Uslovi i problem vezani za transport jabuke na

udaljena/prekookeanska tržišta

Adam Paradowski, Agrofresh, Poljska

12.40–13.00 Diskusija, pauza sa osveženjem

13.00–13.40 Razvoj proizvodnje lešnika u Srbiji

Ettore Fontana, Ferrero, Italija

Aleksandar Petrović, Agriser, Srbija

13.40–13.50 Primena zahteva standarda GLOBAL GAP-a kroz aplikaciju GET GAP

Prof. dr Gordana Ušćebrka, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbija

Silvia Stanču Stokuća, Levi9, Novi Sad, Srbija

13.50–14.10 Sušenje grančica i trulež plodova (Monilinia sp.) koštičavog voća i mere njihovog

suzbijanja

Marija Milenković Kolundžija, Glorija doo, Srbija

14.10 Diskusija

Ozima sovica Agrotis segetum u 2016. godini i prognoza za 2017. godinu [18.11.2016]

Tokom najvećeg broja godina brojnija je od vrste A. exclamationis, ali je 2016. godine bilo obrnuto. U Somboru je zabeleženo ukupno 65 leptira, dok je prosek 304. U Čelarevu je zabeleženo 107 leptira, a prosek je 134. Dinamika leta je bila slična prosečnoj dinamici.

Prva generacija je letala od 04. maja do 07. juna u Čelarevu i od 12. maja do 05. juna u Somboru. Zabeleženo je 26 leptira u Čelarevu i 18 leptira u Somboru. U Somboru se ne uočava maksimum leta, a leptiri su bili najbrojniji od 27. do 31 maja. U Čelarevu je maksimum leta prve generacije zabeležen 19. maja - osam leptira za noć.

Druga generacija je bila prisutna u Čelarevu od 05. jula do 19. avgusta i od 07. jula do 09. avgusta u Somboru. U Maksimum leta je zabeležen samo u Čelarevu 20. jula - sedam leptira. Brojnost letpira je bila manja u odnosu na prosek, posebno u Somboru gde je prosečna brojnost 205, a 2016. godine je zabeleženo svega 38 leptira a to je ujeno i najmanja brojnost druge generacije od kada se vrši njeno praćenje.

Treća generacija u Čelarevu je bila prisutna od 01. septembra do 14 oktobra, a u Somboru od 13. septembra do 12. oktobra. Hvatano je po jedan do dva leptira za noć i maksimum leta nije uočljiv.

Koeficijent generacije po Mészáros-u iznosi 2,6 za Sombor i 3 za Čelarevo. Saopštava se pozitivna prognoza za 2017. godinu. Obzirom na brojnost, ova vrsta neće moći da pravi samostalne štete. Obzirom da se gusenice A. segetum A. exclamationis uvek javljaju zajedno, a vrsta A. exclamationis ima značajnu brojnost, njenim suzbijanjem će se vršiti kontrola i vrste A. segetum.

Pojava usklične sovice (Agrotis exclamationis) 2016. godine i prognoza za 2017. godinu [17.11.2016]

     Usklična sovica - je tokom 2016. godine bila brojnija u odnosu na višegodišnji prosek. U Somboru je zabeležen 296, a u Čelarevu 131 leptir. Proseci su 220 i 111 leptira. Štete je vrsta pravila lokalno na krompiru, kukuruzu i mrkvi, pa je u ovim usevima i suzbijana.

      Prisutne su bile tri generacije, stim da je tokom leta treće generacije uhvaćeno svega par leptira. Prva generacija je u Somboru bila prisutna od 01. maja do 24 juna a u Čelarevu od 07. maja do 3. juna. Jedan pojedinačan leptir je zabeležen u Somboru 13. aprila. Maksimum leta je zabeležen samo u Somboru 27. maja - 7 primeraka. U Somboru je zabeleženo 77 leptira prve generacije a u Čelarevu 25, što izosi oko 80% prosečne brojnosti. Dinamika leta je bila slična prosečnoj.

Druga geneacija je bila prisutna od 03. jula do 28. avgusta u Somboru i od 05. jula do 22. avgusta u Čelarevu. Maksimum leta na oba mesta je zabeležen 28. jula. U Somboru je pri maksimumu zabeleženo 11 a u Čelarevu 10 leptira. Zabeleženo je ukupno 210 leptira u Somboru i 100 u Čelarevu, što je značajno više u odnosu na višegodišnji prosek. Let leptira druge generacije je počeo 10 do 14 dana ranije nego što je to uobičajeno.

   Treća generacije je bila prisutna od 30. avgusta u Čelarevu i 31. avgusta u Somboru, pa do 09. septembra u Čelarevu i 19. septembra u Somboru. Zabeleženo je 9 leptira u Somboru i 6 u Čelarevu.

     Koeficijent generacije po Mészáros-u za Sombor iznosi 2,9 a za Čelarevo 4,2. Na osnovu njega saopštava se pozitivna dugoročna prognoza. Obzirom na brojnost koja ulazi u prezimljavanje, mogu se očekivati ekonomski značajne štete na kasno posejanim kukuruzima, na lubenicama, kupusnjačama, paradajzu i paprici koji se na otvorenom polju seju ili rasađuju u drugoj polovini maja i prvoj polovini juna.

XIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH [08.11.2016]

U organizaciji Društva za zaštitu bilja BiH u Tesliću će se u periodu od 15-17. 11.2016. održati XIII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH. Više informacija možete pronaći na sledećoj adresi http://www.dzbbih.org/aktivnosti.html 

AgroNews - dnevni pregled vesti iz oblasti poljoprivrede [12.10.2016]

       Od 7. maja 2008. godine kada je objavljen prvi broj, redakcija agronews -a svakog radnog jutra svim zainteresovanima distribuira dnevni pregled aktuelnih, proverenih i najvažnijih vesti iz oblasti domaće i svetske poljoprivrede.

      U vreme kada smo izloženi ”bombardovanju” raznim informacijama, ističe se neophodnost da u toj masi izdvojimo ono što je za nas najbitnije, ono što predstavlja suštinu našeg interesa. U sferi poljoprivrede, agronews nudi upravo takav pregled. Za desetak minuta, koliko je dovoljno da se informiše čitajući ovaj dnevni pregled vesti iz oblasti poljoprivrede, čitaoc saznaje sve o najvažnijim dešavanjima u ovoj oblasti.

Prijava za bilten vesti iz poljoprivrede moguća je na web portalu www.agronews.rs 

Kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem u Kragujevcu [19.09.2016]

 

     U periodu od 21. do 23. septembra održava se 15. Kongres voćara i vinoradara Srbije sa međunarodnim učešćem. Kongres se održava u Hotelu Kragujevac u Kragujevcu. Program se može naći na sajtu Insituta za voćarstvo u Čačku

       Puna kotizacija iznosi 8.000,00 dinara i uklјučuje prisustvo Kongresu, Program i Knjigu izvoda, koktel dobrodošlice, kafe pauze, dva ručka tokom trajanja Kongresa, svečanu večeru i stručnu ekskurziju sa ručkom. Dnevna kotizacija iznosi 2.500,00 dinara i uklјučuje prisustvo Kongresu, Program i Knjigu izvoda, kafe pauze i ručak.

Bolesti i štetočine vinove loze [01.08.2016]

Očekuje se početak piljenja larvi treće generacije grožđanih moljaca Lobresia botrana, pa je preporuka da se u naredna 4 dana odradi tretman u zoni grozda CORAGEN 0.02%.

Tamo gde je bilo padavina u noći 01.08-02.08 i povoljnih uslova za nastanak infekcije sive trulezi Botrytis cinerea, a imajući u vidu da se vinova loza nalazi u osetljivim fazama šarka i sazrevanje grozdova, gde i slučajne fizičke povrede( povrede nastale dodirivanjem bobica od udara vetra) mogu biti ulazna vrata za ovog patogena, preporuka je da se odradi tretman u zoni grozda sa jednim od navedenih botricida: teldor 0.15%(karenca 21 dan za vinske sorte, a 7 dana za stone sorte), cantus 0.1%(karenca 28  dana) ili swich 0.08%(karenca 28 dana). Možete kombinovati sa tretmanom od grožđanog moljca. 

Bolesti vinove loze [13.07.2016]

Zbog najavljenih padavina za naredne dane koje mogu stvoriti povoljne uslove za nove infekcije plamenjače preporuka je da se uradi tretman u naredna dva dana sa jednim od navedenih fungicida: Quadris 0.1%, Cabrio top 0.25% ili Shavit 0.2% navedeni fungicidi deluju i protiv pepelnice vinove loze.

Uvreme dodirivanja, a pre zatvaranja grozdova stvaraju se mehaničke povrede koje su ulazna vrata za sivu trulež Botrytis cinerea , pa je preporuka odraditi sa Cantus 0.1%, Mytos 0.25%, Switch 0.08% ili Teldor 0.1%

Bolesti i štetočine vinove loze [20.06.2016]

Vinova loza se nalazi u fenofazi formiranih bobica, a to su još uvek osetljive fenofaze na najznačajnije bolesti: plamenjaču, pepelnicu i sivu trulež. Zbog čestih lokalnih padavina u poslednjih 48 sati, tamo gde je bilo vlaženje lista duže od 8 sati odraditi tretman po preporuci od 04.06.

Zaštita vinove loze [04.06.2016]

Vinova loza se nalazi u fenofazi cvetanja kada je i najosetljivija na najznačajnije bolesti. U poslednjih 48h. zbog čestih lokalnih padavina,nestabilnog vremena, dugog vlaženja lista i cvetova,stvoreni su povoljni uslovi za razvoj plamenjače (Plasmopara viticola) i sive truleži (Botrytis cinerea) vinove loze,pa je preporuka da se tretman odradi čim vremenski uslovi dozvole :

-Za plamenjaču koristiti jedan od navedenih fungicida : Enervin 0.25%, Vincare 0.2%,Melody Combi 0,15% ili Ridomil Gold 0.25%.

-Za sivu trulež : Teldor 0.1% ili Switch 0.1% ili Cantus 0.1%.

-Nastaviti suzbijanje pepelnice sa jednim od sledećih fungicida: systhane 0.03%, topas 0.04%, lunaexperience 0.04%ili talendo 0.03%

Zaštita vinove loze [22.05.2016]

Vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi pre početka cvetanja. Nestabilno vreme koje se najavljuje, stvoriće nove uslove za razvoj plamenjače vinove loze, pa je preporuka da se s obzirom na jako osetljivu fenofazu gde svi zeleni delovi mogu biti napadnuti tretman odraditi u naredna dva dana sa jednim od navedenih fungicida:equation pro 0.04%, acrobat 0.2%, spinich 0.2% ili mikal flash 0.04%.

Vrlo sparno i toplo vreme pogoduje razvoju pepelnice vinove loze, pa je preporuka da se odradi kvalitetna preventivna zaštita od ovog prouzrokovača sa jednim od navedenih fungicida: colis 0.04%, talendo 0.025%,falcon 0.05% ili tilt 0.03% 

Bolesti vinove loze [12.05.2016]

Nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, stvara nove povoljne uslove za razvoj plamenjače vinove loze(Plasmopara viticola), pa je preporuka da se nastavi sa redovnom zaštitom od ovog patogena na svakih 8-10 dana, zbog novog prirasta, osetljivih svih zelenih delova na ovog patogena. Koristiti jedan od navedenih fungicida: FORUM STAR 0.2%, EQUATION PRO 0.04%, PROFILER 0.3%, EVERIN 0.25% ILI PERGADO F 0.25%.

Učestale lokalne padavine, pa sparno i toplo vreme pogoduju razvoju pepelnice vinove loze (Uncinula necator), pa je preporuka da se odradi tretman sa jednim od navedenih fungicida: TALENDO, CRYSTAL ILI VIVANDO U KONCENTRACIJI 0.03%.

Cink i Bor u Vinovoj lozi [08.05.2016]

U narednih deset dana u vinovoj lozi poželjno bi bilo uraditi tretman Cink+Bor

Uloga Cinka

U cilju normlnog odvijanja fizioloških procesa u biljci, rasta letorasta, bobica i drugih biljnih organa u vinovoj lozi radi se tretman cinkom koji utiče na sintezu auksina, hormana neohodnog za pravilan razvoj i rast biljke.

Simptomi nedostatka cinka, poznati kao „cinkopatija“ obično se javljaju na vrhovima letorasta i zaperaka u vidu žutila, iliti hloroze. Listovi ostaju sitniji, sa špicastim krajevima vidljivo drugačijim od normalnog lišća, moguće je uočiti i žutilo između lisnih nerava . Bobice su nejednake veličine, opadaju i sva zrna poseduju semenke.

Preporučujemo : Maxflow Zn ili MC Set ili Wuxal Zink 1 l/ha ili Nutri Zinc-P 2 l/ha

Uloga Bora

U fenofazi cvetanja preporučujemo folijarnu prihranu preparatima na bazi bora. Bor utiče na kvalitetnije cvetanje i oplodnju, u slučaju nedostatka bora kapica na tučkom se slabo odvajaja, pa bobice u grozdu ostaju sitne i naborane, praćene žućkastom nekrozom. Uraditi :

Headland Boron 1,5 l/ha ili Wuxal Boron 1 L/ha ili Nutri Boron 1 L/ha ili Foliarel 21% B 1,5 kg/ha ili Foliarel Flussig 2 l/ha ili MC set 2 l/ha

 Sredstva na Bazi Bora i Cinka se mogu mešati

*Preparat MC Set sadrži i Bor i Cink, konkretno za ovaj tretman može se reći da je ovo sredstvo kompletno

U slučaju loših vremenskih uslova u fazi cvetanja ( jako visoke ili niske temperature , vetrovi) preporuka uz bor dodati Nutriamino plus ili Delfan Plus ili Megafol ili Isabion 1,5 l/ha

* napomena: preparati na bazi Bora su kompatibilni sa organskim fungicidima i insekticidima 

* nije kompatibilan sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i insekticidima na bazi lambda-cihalotrina

Bolesti vinove loze [05.05.2016]

U poslednjih 48 sati bilo je dovoljno vlaženja u satima za razvoj prouzrokovača plamenjače Plasmopara viticola i pepelnice Uncinula necator i crne truleži Guignardia bidwellii.Tretman odraditi za plamenjaču tamo gde nije radjena, preventivni tretman u poslednjih pet dana tretman odraditi što pre sa jednim od navedenih fungicida:forum gold 0.15%,equation pro 0.04%, ridomil gold 0.25% ili mikal flash 0.3%.

za pepelnicu i crnu trulež:colis 0.04%, impact 0,02%, luna expiriance 0.04%,topas 0.035% ili systane 0.02%

Bolesti vinove loze [22.04.2016]

Početkom sledeće nedelje se očekuju povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača bolesti vinove loze crne truleži Phomopsis viticola i crne pegavosti Guignardia bidweelii, pa je preporuka da se u naredna dva dana odraditi preventivni tretman pre kiše do nedelje.

Za crnu trulež jedan od navedenih preparata: polyram 0.25%, merpan 80wg 0.2% ili  antracol 70 wp 0.2%

Za crnu pegavost: stroby 0.02%, ardent 0.02% ili zato 0.02%

Najava mraza, opasnost po voće [20.04.2016]

U narednom periodu meteorolozi predviđaju  pojavu mraza. U slučaju da se prognoza obistini u voću treba uraditi tretman ... aminokiselinama:  Isabion 2 l/ha, Delfan plus 1-2 l/ha ili Nutriamino plus 1-1,5 l/ha, radi što boljeg i bržeg oporavka voćki od stresnih uslova.

Bolesti i štetočine vinove loze [06.04.2016]

Vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazama od pojve prvih listića do lastara veličine do 10 cm. Vlažno i kišovito vreme koje se najavljuje za vikend može stvoriti uslove za razvoj primarne infekcije crne pegavosti Phomopsis viticola,naročito na osetljivim vinskim sortama,pa je preporuka da se u naredna dva dana odradi tretman sa jednim od navedenih fungicida : Polyram 0.2 %, Antracol WP 0.2 %,Folpet 0.3 % ili Delan 0.05 %.

Sa pojavom prvih listića očekujemo i štete od razvoja grinja šišarica (Calepitrimerus vitis i Eriophys vitis) koje mogu oštetiti tek razvijeno mlado lišće,pa je preporuka da se odradi tretman sa akaricidom : Vertimec 0.15 % ili Masai 0.05 %. 

Zaštita vinove loze [31.03.2016]

Vinova loza se nalazi u fazi pucanja pupoljaka. U vinogradima u poslednje dve godine raste populacija štetočine lozinog rilaša Otiorhynchus vitis koji pravi sve veće štete u kretanju pupoljaka,preporuka je : Odraditi Pyrinex 150ml/100l. vode.

Savetovanje voćara u Belom Manastiru, Baranja, Hrvatska [25.02.2016]

    Hrvatska voćarska zajednica i Savetodavna služba u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Osijek, Poljoprivrednim institutom Osijek, Agronomskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu, Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo, Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša – Split, Zagrebačkom udrugom voćara i Klasterom Slavonska jabuka organizuje:  11. naučno-stručno savetovanje hrvatskih voćara sa međunarodnim učešćem, koje će se održati u hotelu "Patria" u Belom Manastiru od 03. do 05. marta 2016. na temu: "Voćarstvo i implementacija mera ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj"

Program rada (pdf)

Kotizacija iznosi 200 kuna, što je oko 3200 dinara ili oko 25 evra.

Nabavka klopki za insekte (feromonske, mirisne i obojene) [10.02.2016]

     U toku je poručivanje klopki za insekte. Spisak vrsta za koje se mogu naručiti feromonske, mirisne ili obojene klopke nalazi se na adresi http://agroprotekt.leptiri.co.rs/feromoni.htm .

      Novo u ponudi je mirisna klopka za kukuruznog plamenca. U pitanju je mirisni hranidbeni mamak, a više o njemu možete pročitati ako kliknete ovde. 

     Ukoliko koristite metodu ometanja parenja radi kontrole jabučnog smotavca u prilici smo da Vam ponudimo mirisne hranidbene mamke koji prate brojnost jabučnog smotavca i u uslovima velike koncentracije feromona za ometanje parenja.

     Da bi ste osigurali potrebnu količinu klopki za insekte za 2016. godinu, molim Vas da se javite do 16 februara na mejl vajgandd@sbb.rs ili telefon 063326772 Dragan

IV Savetovanje voćara Republike Srpske [24.01.2016]

Udruženje voćara Republike Srpske dana 30.01.2016. godine u sali Kulturnog centra Gradiška , sa početkom u 10 časova organizuje Četvrto savjetovanje voćara Republike Srpske

 

Savetovanje se odžava pod motom “ Udruživanje voćara-realnost i izazov “

 

Meteorološki podaci tokom vegetacije u 2015. godini [23.10.2015]

Vegetacioni period 2015. godine sigurno moramo pamtiti po ekstremno visokim temperaturama i lokalnim ali veoma obimnim padavima.

            Na grafikonu meteoroloških prilika za Sombor, koji je napravljen na osnovu meteoroloških podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, može se videti da je ceo period april - avgust bio topliji u odnosu na višegodišnji prosek. Svi meseci su bili topliji od višegodišnjih prosečnih vrednosti  i to april za 0,6 OC, maj za 0,9 OC, jun za 0,7 OC, avgust za čak 2,5 OC i septembar za čak 2,8 OC.

            Padavine su bile niže 50 mm tokom  pet meseci vegetacije u odnosu  navišegodišnji prosek. To je samo oko 10% niža visina padavina od višegodišnjeg proseka. Ono što je posebno  bilo loše to je raspored padavina. Na grafikonu se vidi da su padavine u aprilu, junu i julu bile niže za 29, 49 i 40 mm u odnosu na prosečne vrednosti. Takođe se vidi da je tokom maja izmereno više od dvostruke uobičajene visine padavina a u avgustu skoro dvostruka visina padavina!

            Ovakvi meteorološki uslovi su uticali ina masovnu pojavu subtrospkih i tropskih vrsta štetočina, a bolesti su imale takođe veoma povoljne uslove za razvoj.

Bolesti i štetočine vinove loze [17.08.2015]

Zbog vlažnog vremena i osetljive fenofaze šarka vinove loze,siva trulež (Botritis cinerea) ima povoljne uslove za razvoj. Preporuka je da se u zoni grozda odradi sa jednim od navedenih botricida : Switch 0,08%-karenca 28. dana , Cantus 0,1%-karenca 28. dana , ili Teldor 0,1% - karenca 21,dan za vinske sorte,7. dana za stone sorte vinove loze.

Treća generacija groždjanog moljca (Lobesia botriana) je u fazi piljenja i ubušavanja larvi pa je preporuka tamo gde je populacija ove stetocine velika odraditi tretman u zoni grozda sa : Coragen 0,02%-karenca 28.dana ili Decis 0,05 % _karenca 21.dan. Prilikom ubušivanja larvi u zrna grozda pravi se mehaničko oštećenje i ulazna vrata za prouzrokovača infekcije sive truleži. Tamo gde je populacija ove stetočine dosta niska tretman insekticidom ne raditi. 

Bolesti vinove loze [28.07.2015]

U protekla 24 sata lokalno je bilo padavina od par do nekoliko desetina litara. Vinova loza jeu fenofazi šarka, pa je preporuka da se odradi tretman danas ili sutra sa norodox 0.2% ili neoram 0.4%. U narednom periodu se najavljuju ponovo visoke temperature ne zalamati zaperke i ne otvarati grozdove zbog mogućih ožegotina.

Visoke temperature i biostimulatori [03.07.2015]

Zbog perioda visokih temperatura preporučujemo folijarne tretmane sa Delfanom Plus 1,5-2 lit/ha ili Isabion 3 lit/ha ili Nutriamino Plus 2 L/ha 

radi smanjenja bilo kakvog stresa kod gajenih kultura. 

*preparati se mešaju bez problema sa standardnim preparatima za zaštitu bilja preporučenim na agroupozorenju  

 

Bolesti i štetočine vinove loze [26.06.2015]

Nepovoljni vremenski uslovi,sa čestim padavinama,stvaraju povoljne uslove za razvoj plamenjače,crne truleži vinove loze.Tretman protiv prouzrokovača ovih bolesti odraditi sutra po preporuci od 15.06...

Vinova loza je u fenofazi zatvaranja grozdova,kada se bobice međusobno dodiruju i prave povrede,koja su ulazna vrata za razvoj sive truleži (Botrytis cinerea),pa je preporuka da se u zoni grozda odradi tretman sutra sa jednim od navedenih botricida:

Switch 0,1%,Cantus 0,1%,ili Teldor 0,15%

Druga generacija grožđanih moljaca u momentu polaganja jaja i početka piljenja larvi,pa je preporuka da se u zoni grozda u kombinaciji sa tretmanom za trulež odradi: Coragen 0,02% ili Insegar 0,06% ili ako je samo faza piljenja larvi Pyrinex 0,15%. 

Bolesti vinove loze [15.06.2015]

U narednom periodu su moguće lokalne padavine, koje će doneti nove uslove za razvoj plamenjače vinove loze. Tamo gde je vlaženje lista bilo duže od 6 sati, kao i u pacelama gde u narednom periodu budu duže držale jutarnje rose, tretman uraditi u naredna 48 sati od početka vlaženja lista sa jednim od navedenih fungicida: Forum star 0.2%, pergado mz 0.3%, equation pro 0.04%, mildicut 0.4%, curzate m 0.3% ili mikal flash 0.4%.

Vrlo toplo, sparno vreme pogoduje razvoju pepelnice, pa je preporuka da se odradi kvalitetan tretman protiv prouzrokovača pepelnice sa jednim od navedenih fungicida: postalon 0.1%, colis 0.4%, falcon 0.05%, luna expiriane 0.04%, vivando 0.3%, cristal 0.03% ili tilt 0.03%.

 

Bor u fazi cvetanja vinove loze [30.05.2015]

U fenofazi cvetanja preporučujemo folijarnu prihranu preparatima na bazi bora. 

Da bi cvetanje i oplodnja bili sigurniji i uspešniji preporučujemo visokokoncentrovani Foliarel(Bor 21%) - 1,5 kg/ha 

ili FoliarelFlussig(B11%) -  2lit/ha ili Wuxal Boron 1 L/ha ili Nutri Boron 1 L/ha

 U slučaju loših vremenskih uslova u fazi cvetanja ( jako visoke ili niske temperature , vetrovi) preporuka uz bor dodati Nutriamino plus ili Delfan Plus 1 ,5 lit / ha 

* napomena: preparati na bazi Bora su kompatibilni sa organskim fungicidima i insekticidima 

* nije kompatibilan sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i insekticidima na bazi lambda-cihalotrina

Bolesti vinove loze [28.05.2015]

Vinova loza je u zavisnosti od sorte u fenofazi početka cvetanja. Zbog velike količine padavina, novih uslova za plamenjaču vinove loze, najosetljivijih fenofaza na bolesti, tretman vinove loze odraditi u naredna dva dana.

za plameljaču jedan od navedenih fungicida: sphinx 0.25%, pergado f 0.25%,profiler 0.3% ili forum gold 0.15%

za crnu trulež i pepelnicu: collis 0.04%, systhane 0.03%, bumper 0.02% i 

Bolesti vinove loze [23.05.2015]

UU poslednjih 24 sata stvoreni su uslovi za razvoj plamenjače vinove loze. U narednom periodu se očekuje promenljivo vreme, pa svi koji nisu uradili tretman po preporuci od 19. maja treba da urade tretman u narednih 24 sa preparatima Ridomil gold 0,25% ili Profilux 0,2 % ili Curzate M 0,25% ili kombinaciju preparata Cymbal 0,025% sa SoloFol 0,15% ili FOlpanom 0,2%.

Za pepelnicu i crnu trulež preporučuju se: Collis 0.04% ili Luna experiance 0,4%

Vinogradari koji su tretman odradili u poslednja 2-3 dana tretman ne ponavljati.

Bolesti i štetočine vinove loze [19.05.2015]

Vinova loza se nalazi u fazi intezivnog porasta lastara, tako da se dužine razlikuju od 30cm(sauvinjon), do 1m neke stone sorte. Mladi cvetni grozdovi su jasno izdvojeni i u ovim fazama najosetljiviji na plamenjaču, crnu trulež i pepelnicu. Zbog najavljenog nestabilnog vremena u drugoj polovini ove nedelje preporuka je da se odradi treventivni tretman u naredna dva dana.

Jedan od navedenih fungicida koji su preventivni za plameljaču i pepelnicu: shavit 0.4%, quadris max 0.4% ili cabrio top 0.2%

Pepeljasti groždjani moljac( Lobresia botrana) ja u fazi piljenja jaja iz prezimljujuće generacije, pa je preporuka da se samo u regionima gde  ova štetočina imala povećanu brojnost prethodnih godina odraditi tretman: pyrinex 0.15% ili reldan 0.2% 

Bolesti vinove loze [16.05.2015]

U poslednjih 24 sata tamo gde je vlaženja lista bilo duže od 8 sati stvoreni su uslovi za razvoj infekcije prouzrokovača crne truleži( Guignardia bidwellii). Preporuka je da se u što kraćem roku odradi tretman: stroby, zato ili ardent 0.02%.

Pepelnica vinove loze [13.05.2015]

Zbog visokih dnevnih temperatura proteklih dana, došlo je do brzog porasta dužine lastara u vinogradima. Mala količina padavina u proteklih 24 sata, sparno i toplo vreme stvara povoljne uslove za razvoj pepelnice Uncinula necator. Tamo gde je prethodnih godina bilo problema sa pepelnicom, razmaci tretmana trebalo bi biti 8-10 dana. Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman od prouzrokovača pepelnice:  colis 0.04% ili tilt 0.03%.

 

Bolesti vinove loze [02.05.2015]

Vinova loza se u zavisnosti od sorte i razlicitosti lokaliteta nalazi u fazi razvijenih nekoliko listova do lastara 20-tak centimetara. Manje količine padavina pogodni su uslovi za razvoj prouzrokovača crne pegavosti i pepelnice vinove loze. Preporuka je da se zbog intezivnog porasta tretman odradi sa:

za crnu trulez koristiti jedan od navedenih fungicida: Folpan 0.3%, Polyram 0.2%, Antracol 0.2% ili Dithane neotec 0.3%

za pepelnicu koristiti: Crystal 0.03% ili Vivando 0.03%

Tretman odraditi u naredna dva dana.

Prvi tretman vinove loze [19.04.2015]

Vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi pojave prvih zelenih listića. Zbog prohladnog vremena i sporijeg porasta nove lisne mase stvoreni su povoljni uslovi za razvoj grinja šišarica(Eriophyes vitis i Calepitrimerus vitis), pa tretman akaricidima   masai 0.05% ili vertimec 0.1% . Tretman obavezno raditi tamo gde se prethodnih godina javljala veća populacija loznih grinja i vidljive štete od njih.

Zbog povoljnih klimatskih uslova u prošloj vegetaciji, vidljiv ja povećani potencijal crne pegavosti(Phomopsis viticola), pa je preporuka da se tretman od ovog prouzrokovača bolesti odradi sa pojavom prvih listica sa jednim od navedenih fungicida:

dithane neotec 0.25%, folpet 0.3%, antracol 0.2%, polyram 0.2% ili shavit 0.3%

Feromoni i feromonske klopke [12.01.2015]

       Feromoni su materije koje obično ispuštaju ženke kako bi ih pronašli mužjaci. Neke vrste osete feromon suprotnog pola na velikim udaljenostima i do nekoliko kilometara. Ipak kod insekata koji mogu biti štetni to je obično nekoliko stotina metara. Feromonske klopke koriste seksualne mirise da bi privukle jedinke neke vrste insekata. Uglavnom su visoko specifične i privlače samo jednu vrstu. Postoje feromonske klopke za veći broj insekata. Feromon u klopci privlači insekta, on ulazi u klopku u kojoj se zalepi na ploču koja je premazana posebnim lepkom koji se sporo suši. Klopka vrši svoju funkciju samo u periodu dok se oslobađaju feromoni. Najčešće se oni oslobađaju tokom 4 do 6 nedelja. Kraći period je tokom vrućina, a duži period tokom hladnijih perioda.

            Na jedno mesto: voćnjak, plastenik ili skladište je najbolje postaviti po dve klopke za jednu vrstu i tada razmak između tih klopki treba da je 15 do 20 metara. Tada je pouzdanost dobijenih podataka za taj voćnjak i tu vrstu veoma velika. Feromonske klopke su vrlo osetljive i ukoliko nema ulovljenih insekata ili je ulov jako mali, nema potrebe za zaštitiom, jer će broj oštećenih plodova od te vrste biti jako mali.

            Savremeni insekticidi  moraju da se upotrebljavaju u tačno određenom stadijumu insekata. Feromoni predstavalju odličan alat za određivanje potrebe upotrebe insekticida i  pravog vremena upotrebe insekticida.

             Ukoliko želite da Vam obezbedimo feromone za 2015. godnu, kontaktirajte nas do 14. februara. Više podataka o klopkama naći ćete na sajtu firme Agroprotekt

Savetovanje o unapređenju proizvodnje kruške i dunje [05.12.2014]

     Poljoprivredni fakultet, Departman za voćarstvo, vinogradarstvo hortikulturu i pejsažnu arhitekturu i Društvo voćara Vojvodine organizuju 13. decembra 2014. godine Savetovanje o unapređenju proizvodnje kruške i dunje.

Program savetovanja:

8.30 do 9.30 okupljanje učesnika, obilazak mini sajma u holu fakulteta

9.30 svečano otvaranje

10.00 Keserović: Stanje i perspektive proizvodnje kruške

10.20 Faedi: Savremene sorte kruške i ciljevi oplemenjivanja kruške

11.20 Diskusija i pauza

11.50 Nikolić: Stanje i perspektive proizvodnje dunje

12.10 Giori: Izbor podloga i uzgojnih podloga za savremene zasade kruške

13.10 Diskusija i pauza

13.40 Foro Reco: Pakams trijumf - vrhunska a zanemarena sorta kruške

14.00 Injac: Suzbijanje kruškine buve

Prisustvo je besplatno, a ko želi može se učlaniti u Društvo voćara Vojvodine

Nastavlja se intenzivna aktivnost poljskih glodara [30.10.2014]

Nastavlja se intenzivna aktivnost poljskih glodara. Iako je u odnosu na letnje mesece došlo do blagog smanjenja brojnosti i dalje na dosta parcela im je aktivnost prilično visoka. Najviše su prisutni na lucerništima i na strništima koja se nisu obrađivala u poslednja 3 meseca i na zelenim površinama sa travnom vegetacijom oko obradivih parcela. Sa ovih površina se masovno sele u okolne novo posejane useve uljane repice i strnih žita.

Preporuka je da se usevi koji su blizu strništa, livada i lucerišta, kao i periferni delovi parcela uz neobrađivane zelene površine periodično pregledaju i po potrebi uradi suzbijanje sitnih glodara. Suzbijanje raditi isključivo sa mamcima za suzbijanje glodara. Prilikom upotrebe mamaka obavezno zatvarati rupe da ne bi došlo do trovanja drugih životinja. Najefikasniji su mamci na bazi cinkfosfida. Takođe se mogu upotrebiti i mamci u vidu pšeničnih zrna na bazi bromadiolona, hlorfacinona ili na bazi natrijum selenita. Ako se upotrebljavaju mamci na bazi blokova, peleta i sl. mogu se upotrebiti samo parafinizirani mamci.

Takođe i zasadima voća stalno nadgledati stanje, i ako se konstatuje 10 rupa/100 metara dužnih reda treba pristupiti trovanju.

Više detalja možete naći na sajtu Ministarstva poljoprivrede Srbije.

Zaštita vinove loze [03.08.2014]

Obilne padavine i duga vlaženja unutar grozda u osetljivoj fenofazi promene boje pokožice ploda(početak šarka) stvaraju povoljne uslove za razvoj prouzrokovača sive truleži(Botrytis cinerea). Problemi su veći tamo gde se krajem juna nije dobro suzbila druga generacija groždjnog moljaca. Povrede koje su napravljene od groždjanih moljaca su ulazna vrata u bobice za infekciju od prouzrokovača sive truleži. 

Preporuka je da se u naredna dva dana, a pre novih padavina odradi tretman u zoni grozda sa jednim od botricida:

cantus 0.1%  karenca 28 dana, swich 0.1% karenca 21 dan ili teldor 0.15% karenca 21 dan

Suzbjanje treće generacije moljaca(Lobresia botrana) biće navedeno u narednim preporukama.

 

Ishrana Vinove loze [28.07.2014]

U vinogradima gde je primećen početak hloroze ili izražena hloroza preporučujemo tretman preparatom na bazi Fe u EDDHA obliku, preparat ULTRAFERRO (6% Fe) , zemljišno 5 grama po čokotu. 

Ukoliko su primećeni simptomi nedostataka i drugih mikroelemenata pa i gvožđa preporučujemo i folijarnu primenu istih, 

preparat na bazi mikroelemenata  TradeCorp AZ  1 kg/ha. 

Bolesti vinove loze [27.07.2014]

Nastavlja se period sa povoljnim uslovima za bolesti vinove loze ( plamenjača i pepelnica). U naredna dva dana odraditi tretman protiv prouzrokovača plamenjače sa bakarnim fungicidima: kocide 0.4% ili nordox 0.2%. 

Protiv prouzrokovača pepelnice koristiti sumporne preparate: kumulus 0.3% ili thiovit jet 0.3% Tretmane raditi na temperaturi manjoj od 27 stepeni.

 

Pojava glodara u polju [23.07.2014]

     Brojnost sitnih glodara u polju je jako velika. Žetvom pšenice i njihovom obradom, došlo je do masovnog seljenja miševa u sve okolne useve. Preporuka je da se usevi koji su blizu strništa, livada i lucerišta pregledaju i po potrebi se uradi suzbijanje sitnih glodara. Prilikom upotrebe mamaka obavezno zatvarati rupe da ne bi došlo do trovanja drugih životinja, a preporučuje se upotreba: cinkfosfid, bromadiolon, hlorfacinon ili mamaka na bazi natrijum selenita.

Plamenjača vinove loze [19.07.2014]

Povoljan period za uslove prouzrokovača bolesti na vinovoj lozi (plamenjača,pepelnica,crna trulež,siva trulež). Pošto se najavljuju nove padavine i novi uslovi za povoljan razvoj prouzrokovača bolesti,preporuka je da se tretman uradi u naredna dva dana,pre novih padavina,po preporuci od 09 jula. Koristiti pesticide različitog mehanizma delovanja za svaki novi tretman.

Bolesti vinove loze [09.07.2014]

Nestabilno vreme je stvorilo uslove za pojavu plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).Tretmani koji su odrađeni pre 10 dana,zbog novih uslova pojave bolesti,tamo gde postoje simptomi plamenjače odraditi tretman u naredna 2 dana,pre novih padavina:Enervin 0.25%, Melody Combi 0,25%,Pergado-C 0.5%,Curzate C Extra 0.2% ili Orvego 0.08%.

Vinova loza je u fenofazi porasta i zatvaranja grozda,a zbog povreda koje nastaju usled dodirivanja bobica,a nestabilno i kišovito vreme stvara uslove za pojavu i sive truleži (Botrytis cinerea) pa odraditi tretman sa: Teldor 1 l/ha,Cantus 1 l/ha ili Switch 0.8kg/ha

Zbog visokih temperatura i čestih kiša,relativne vlažnosti vazduha,tretman od pepelnice (Uncinula necator) odraditi sa:

Postalon 1 l/ha,Collis 0.4 l/ha,Topas 0.4 l/ha,Luna Experience  0.4 l/ha ili Talendo 0.3 l/ha.

Zaštita vinove loze posle grada [26.06.2014]

U poslednja dva dana u nekim delovima Centralne Srbije i Vojvodine bilo je nevreme praćeno obilnom kišom i gradom. U vinogradima gde ima oštećenja od grada, preporuka je da se odradi tretman čim se fizički može ući u parcele, a najkasnije 48 sati od grada jednim od bakarnih preparata:

kocide 0.4%, nordox 0.2% ili neoram0.4% 

Bolesti i štetočine vinove loze [25.06.2014]

U poslednja 24 časa stvoreni su povoljni uslovi za razvoj infekcije prouzrokovača plamenjače Plasmopara viticola i crne truleži Guignardia bidwellii, a do infekcije je došlo tamo gde je vlaženje trajalo duže od 8 sati. Svi koji nisu odraili tretman u poslednjih 5 dana odraditi tretman u narednih 48 sati.

- za plamenjaču koristiti jedan od navedenih fungicida:forum gold 0.15%, equation pro 0.04%, pergado 0.3%, verita 0.4%, shirlan mz 0.3%

-za crnu trulež koristiti jedan od navedenih fungicida : Bumper 0.02%, collis 0.04%, topas 0.04%, postalon 0.1% ovim fungicidima se suzbija i prouyrokovač pepelnice.

Tamo gde  je tretman odradjen u poslednjih 5 dana tretman ne raditi.

Let druge generacije groždjanog moljca Lobesia botrna tretman odraditi u zoni grozda sa jednim od navedenih insekticida: runner o.o6%, insegar 0.06%, lascar 0.1%, coragen 0.015%

Bolesti vinove loze [21.06.2014]

U proteklih nekoliko dana imai smo povoljne  uslove za razvoj najznačajnijih bolesti plamenjače, pepelnice,sive i crne truleži. Pošto se 0d 24 juna najavljuju nove padavine i mogući povoljni uslovi za nove sekundarne infekcije bolesti vinove loze. Tretman odraditi u naredna dva dana po preporuci od 10.06.2014. Voditi računa da zbog čestih uslova razmak izmedju tretmana bude 7 dana gde ima simptoma bolesti, a 10 dana gde su do sada tretmani vodjeni po preporuci i simptoma još uvek nema.

Ishrana i zaštita [16.06.2014]

Usled povoljnih uslova za razvoj bolesti (npr. plamenjače, antrknoze, crne pegavosti, sive truleži ...) preporučujemo pored standardnih tretmana sredstvima za zaštitu bilja , preparate na bazi kalijum fosfita i aminokiselina. 

Da bi se povećao učinak zaštite od navedenih bolesti, preporučujemo preparat TRAFOS K i Nutri Fos K, visoko koncentrovani rastvor kalijum-fosfita. 

Za razliku od ostalih PK đubriva , đubrivo Trafos K sadrži fosfor u obliku fosfita , koje biljka može lako asimilovati i koji u biljci ima snažan sistemični efekat, podstiče sintezu fitoaleksina koji pojačavaju otpornost biljke na bolesti. Trafos K sadrži P 30% i K 20% sa maksimalnom koncentracijom fosfita na tržištu i u povrću i voću se koristi u količini od 3 lit/ha . 

Preporučujemo u toku vegetacije 2-3 puta Trafos K i Nutri Fos K 3 lit/ha (u razmaku od 14 dana) sam ili u kombinaciji sa aminokiselinama. 

* Trafos K je kompatibilan sa organskim fungicidima osim sa preparatima na bazi fosetil-aluminijuma i na bazi bakar-oksida i bakar-hidroksida. Može se mešati sa insekticidima (osim sa Perfekthionom i tečnim Etiolom)

Bolesti vinove loze [10.06.2014]

Na svim lokalitetima se vinova loza nalazi u fenofazi precvetavanja. Padavine koje se najavnjuju za  vikend mogu stvoriti nove uslove za razvoj plamenjače. U vinogradima gde ima pega na listu od ranijih infekcija odraditi tretman do petka 13.juna: mikal flash 0.4% ili ridomil gold 0.25% ili forum gold 0.15%. Nastaviti zaštitu od prouzrokovača pepelnice: luna expiriam 0.04% ili talendo 0.03% ili tilt 0.03%.  U vinogradima gde još nema simptoma tretman od plamenjače i pepelnice odraditi: shavit 0.3% ili quadris 0.1%.

Prvi tretman vinove loze od sive truleži Botrytis cinerea se radi u precvetavanju kada se odbacuju cvetne kapice, jer se saprofitna faza razvija na tom mestu. Preporuka je da se tretman odradi pre sledece kise: cantus 0.1% ili swich 0.1% ili teldor 0.1%.  

Folijarna prihrana vinove loze u fazi cvetanja [30.05.2014]

U fenofazi cvetanja vinove loze preporučujemo folijarnu prihranu preparatima na bazi bora (B). 

Da bi cvetanje i oplodnja bila sigurnija i uspešnija preporučujemo visoko koncentrovani bor , FOLIAREL 21%B ( B u obliku Na-perborata )   1,5 kg/ha 

* Foliarel B21% je kompatibilan sa organskim fungicidima i insekticidima  

* Nije kompatibilan sa preparatima na bazi Fosetil-aluminijuma i insekticidima na bazi lambda- cihalotrina 

Bolesti vinove loze [24.05.2014]

Vinova loza se nalazi u fenofazi cvasti potpuno razvijene(cvetovi odvojeni) pase očekuje početak cvetanja za sledeću nedelju.U  narednom periodu se prognozira kiša koja može stvoriti uslove za infekciju prouzrokovača plamenjače, pepelnice i crne truleži. Preporuka je  de se tretman  u ovom periodu prilagodi početku cvetanja pojedinačnih sorti, a zbog uslova za bolesti ne treba razmak  od predhodnog tretmana biti duži od 10 dana . Tretman odraditi za plamenjaču:equation pro 0.04% ili ridomil gold mz 0.25% ili forum star 0.2% ili shavit 0.3%.Za pepelnicu cristal 0.025% ili colis 0.04% ili talendo 0.025%.

Let i polaganje jaja Lobresia botrana groždjanog moljca u vinogradima gde je populacija i brojnost ove štetočine ranijih godina velika odraditi :Decis 0.05% ili pyrinex 0.1% ili fastac 0.02%.Tamo gde je brojnost mala tretman za suzbijanje prve generacije groždjanog moljca ne treba raditi.

Rekultivacija poplavljenih obradivih površina [18.05.2014]

Nakon što je došlo do poplava tri cilja treba postići, da bi se umanjila dalja degradacija zemljišta i što pre povratilo prvobitno stanje:

 1. da se što pre odvede voda sa parcele 
 2. reaktivacija živog sveta u zemljištu
 3. sprečavanje daljeg nanošenja šteta u zemljištu (gaženjem, daljim uništavanje strukture itd)

Mere kojima se mogu postići zadati ciljevi:

 1. Odvođenje vode je moguće izvlačenjem drenažnih kanala, ispumpavajem itd.
 2. Reaktivacija mikrobiološke aktivnosti i drugog živog sveta zemljišta podrazumeva:
  1. pravilnom obradom, ali ona može da počne samo kada je tlo do dubine obrade optimalne vlažnosti, da bi se izbeglo dalje uništavanje strukture zemljišta. Ovo je najbolje uraditi kultivatorima, gruberima-razrivači, pošto oni najmanje dovode do narušavanja strukture zemljišta (nestvaraju plužni đon, ne izbacuju grudve i ne narušavaju strukturu tla, minimalno povećavaju frakciju prašine koja dovodi do zamuljavanja površinskog sloja zemljišta usled velike količine padavina, odnosno stvaranja debele pokorice nakon prosušivanja, omogućavaju mulč obradu-ostavljaju eventualne žetvene ostatke na površini zemljišta, koji služe kao zaštita zemljištu i hrana mikroorganizmima...). Eventualno u nedostatku grubera u obzir dolazi obrada plugovima i lakim kultivatorima-setvospremačima. Nikako ne koristiti tanjirače, freze, rotodrljače i slčno, pošto one na plavljenim zemljištima dovode do daljeg drastičnog kvarenja zemljišta.
  2. Osim „nežne“ mehaničke obrade zemljišta potrebno je obezbediti hranu za živi svet u zemljišta. To podrazumeva iznošenje na parcelu veće količine stajnjaka, slame, biljnih ostataka, gajenje biljaka za zelenišno đubrivo, zatravljivanje višegodišnjih zasada.
  3. Sa merama revitalizacije početi čim stanje obradive površine dozvoli. Ne dozvoliti da parcela ostane neobrađena i zakorovljena do kraja sezone, makar samo gajili biljke za zelenišno đubrenje ili iznosili stajnjak i žetvene ostatke, naravno uz obaveznu plitku ili poluduboku kultivaciju gruberima.  

 

Parcele na kojima je poplava nije uništila posejane useve i u višegodišnjim zasadima, uraditi sledeće:

 1. Što pre se osloboditi vode
 2. Plitka obrada kultivatorima u cilju vazduširanja i suzbijanja pokorice
 3. Jedina dozvoljena oruđa su kultivatori i međuredno razrivanje do 30cm dubine, da bi se što pre obnovila mikrobiološka aktivnost zemljišta i koren počeo ponovo normalno da funkcioniše
 4. Međuredno zatravljivanje višegodišnjih zasada
 5. Unošenje preparata na bazi huminskih i fulvo kiselina (Humistar i drugi 10-30 lit/ha).
 6. Tretiranje nadzemnih delova preparatima koji sadrže aminokiseline (Delfan, Nutriamino Plus, Isabion i sl.) 2-3 lit/ha u blok tretmanima 3-4 puta.

Bolesti vinove loze [17.05.2014]

Velike količine padavina u proteklih par dana uslovile su pogodne uslove za infekciju prouzrokovača plamenjače(plazmopora viticola) i crne truleži(Guignardia bidvellii).Tretman odraditi čim fizički mozete ući u vaše vinograde sa:

plamenjača-profiler 0.3% ili forum gold 0.15% ili pergado F45WG  0.25%

crna trulež i pepelnicu-stroby DF 0.02% ili ardent 0.02%

Plamenjaca vinove loze [04.05.2014]

U poslednjih 24h stvoreni su uslovi za razvoj prouzrokovaca infekcije plamenjace vinove loze Plasmopara viticola.Tretman odraditi u naredna 2 dana.

Preporuka: Forum star 0.2% ili Mikal flash 0.4%

Nastaviti zastitu od prouzrokovaca pepelnice vinove loze Uncinula necator.

Preporuka: Talendo 0.03% ili Cristal 0.025%

 

Bolesti vinove loze [17.04.2014]

Padavine u proteklih 2 dana stvorile su uslove za nastanak infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Phomopsis viticola). Najbolja zaštita protiv crne pegavosti se odrađuje na dan dva pre padavina,jer sa dugim vlaženjem mladog zelenog tkiva se ostvaruju povoljni uslovi za razvoj ove bolesti.Preporuka:

Polyram DF 0.2%,Dithane NeoTec 0.25% ili Shavit 0.3%

Crna trulež (Guignardia bidwellii) u poslednjih par godina je sve više prisutna a pravi rane infekcije.Zbog dužine vlaženja više od 24h u poslednjih 2 dana stvoreni su uslovi za izbacivanje askospora i ostvarivanje primarnih zaraza.Inficira se novi porast,a bitno je ne dozvoliti primarnu zarazu.

Preporuka: Stroby 0.02%,Zato 0.015% ili Collis 0.03%.

Nastaviti sa redovnom zaštitom od pepelnice.Preporuka navedeni preparati za crnu trulež mogu se efikasno koristiti za pepelnicu.

 

 

Početak vegetacije vinove loze [07.04.2014]

Vinova loza se nalazi, u zavisnosti od sortimenta, u fenofazi bubrenja pupoljaka do lastara do 10 cm. U ovom periodu treba početi zaštitu od pepelnice. Prouzrokovač pepelnice prezimljava u pupoljku i sa kretanjem vegetacije postoji rizik od primarne zaraze, a naročito u vinogradima gde ova bolest ugrožava vinovu lozu unazad već par godina. Zaštita od vinove loze mora biti preventivna, a suzbijanje nakon zaražene bobice ne daje rezultate, jer ona kasnije u toku vegetacije puca i truli.

Preporuka:Karathane Gold 0,04% ili Sabithane 0,04%

Grinje šišarice sa kretanjem pupoljaka, sišu sokove, te dolazi do oštećenja pupoljaka koji i slabo kreću.

Preporuka: Envidor 0,05% ili Vertimec 0.1%

U pregledu zasada vinove loze primecena su oštećenja od lozine pipe (Otiorrhynchus lavandus) tek krenulih okaca. Imago se hrani tek krenulim lišćem lastara.

Preporuka:Pyrinex 0.15% ili Fastac 0.03%

 

Bolesti i stetocine vinove loze [07.04.2014]

Vinova loza se nalazi,u zavisnosti od sortimenta,u fenofazi bubrenja pupoljaka do lastara do 10 cm.U ovom periodu treba poceti zastitu od pepelnice.Prouzrokovac pepelnice prezimljava u pupoljku i sa kretanjem vegetacije postoji rizik od primarne zaraze,a narocito u vinogradima gde ova bolest ugrozava vinovu lozu unazad vec par godina.Zastita od vinove loze mora biti preventivna,a suzbijanje nakon zarazene bobice ne daje rezultate,jer ona kasnije u toku vegetacije puca i truli.

Preporuka:Karathane Gold 0,04% ili Sabithane 0,04%

Grinje sisarice sa kretanjem pupoljaka,sisu sokove,te dolazi do ostecenja pupoljaka koji i slabo krecu.

Preporuka:Envidor 0,05% ili Vertimec 0.1%

U pregledu zasada vinove loze primecena su ostecenja od lozine pipe (Otiorrhynchus lavandus) tek krenulih okaca.Imago se hrani tek krenulim liscem lastara.

Preporuka:Pyrinex 0.15% ili Fastac 0.03%

Drugo savetovanje voćara Republike Srpske [01.02.2014]

     Udruženje voćara Republike Srpske organizuje II Savjetovanje voćara Republike Srpske u Kulturnom centru Gradiška 8. febraura 2014. godine sa početkom u 10 časova. Program savetovanja je sledeći:

10:00-11:00   Otvaranje Savjetovanja

11:00-11:30     KLASTERI U VOĆARSTVU Prof. dr Miladin M. Ševarlić

11:30-12:00   ISKUSTVA  SA SORTAMA JABUKE, ŠLJIVE I TREŠNJE U SRBIJI Prof. dr Zoran Keserović-

12:00-12:15    Predstavljanje sponzora

12:15-12:45     ISKUSTVA SA NOVIM SORTMA ŠLJIVE I KLONOVIMA OBLAČINSKE VIŠNJE U HRVATSKOJ Krunoslav Dugalić

12:45-13:30     Koktel

13:30-14:00    SISTEMI GAJENJA ŠLJIVE I TREŠNJE-STANJE I PERSPEKTIVE Doc. dr Miljan Cvetković 

14:00-14:15    Predstavljanje sponzora

14:15-14:45    POJAVA I SUZBIJANJE GRINJA U VOĆARSTVU Jovanka Petrović, Marko Injac

14:45-15:00     Predstavljanje sponzora

15:00-15:30     BIOLOŠKI CIKLUS RAZVIĆA I SUZBIJANJA ŽILOGRIZA, MALOG POTKORNJAKA I DRVOTOČCA Marko Injac ,Jovanka Petrović

15:30-16:00     Diskusija

16:00   Zatvaranje Savjetovanja

       Za vše informacija, obratite se na udruzenjevocara@yahoo.com kod g. Dragoja Dojčinovića 

Poručivanje feromona [28.01.2014]

       Nekada su korišteni insekticidi koji su suzbijali skoro sve životne stadijume insekata i vreme primene je trpelo i određene promašaje. Povlačenjem sa tržišta velikog broja insekticida koji su imali nepovoljne toksikološke osobine, ostali su nam insekticidi koji deluju na specifične procese u razvoju insekata. Stoga vreme primene ovih insekticida mora da bude tačno u vreme kada se najveći broj jedinki vrste koju želimo da suzbijemo nalazi baš u toj fazi. Agroupozorenje Vam prikazuje sume efektivnih temperatura čime daje podatak o fazi razvoja, a brojnost vrste u Vašem usevu treba da odredite sami. Većina insekata je male veličine, a na primer jaja koja bi trebali da pronađete su jedva vidljiva golim okom. Stoga se za praćenje insekata koriste razni tipovi klopki: feromonske, obojene, lepljive. Preduzeće Agroprotekt nudi klopke za veliki broj vrsta smotavaca (jabuke, breskve, šljive...), minera (okruglih mina, paradajzovog moljca, krompirovog moljca...), sovica (pamukova, kupusna..), muve (trešnjina...) te obojene lepljive klopke za tripse, belu leptirastu vaš...

     Da bi ste osigurali klopke koje su Vam potrebne tokom ove sezone molimo da se javiti na 063 326 772 ilivajgandd@sbb.rs do 10. februara 2014. godine. Više o ponudi možete naći i nahttp://agroprotekt.leptiri.co.rs/feromoni.htm 

 

Savetovanje voćara Gruža 2014 godine [22.01.2014]

     U subotu, 25. januara 2014. u Gruži - Ravni Gaj (sala Siljevac), sa početkom u 10 časova, održaće se treći seminar o savremenoj tehnologiji proizvodnje i iskustvima u voćarstvu, koga organizuje Gruža agrar. Za detaljne informacije se možete obratiti g. Miroslavu Nikoliću iz Gruža agrara na telefon 063 1060 907 ili na miroslav@madeinserbia.in.rs. Program je na slici u prilogu.

 

Pojačava se aktivnost poljskih glodara [18.12.2013]

Primećeno je povećanje brojnosti poljskih glodara.  Stvaranje kolonija je uočeno na usevima ozimih strnina, uljane repice, lucerke ali i u višegodišnjim zasadima (naročito u onima koji su zatravljeni), kao i na pooranim kukuruzištima.  Za sada broj rupa nije veliki, ali se iz nedelje u nedelju povećava. Ako broj rupa na parcelama pod strninama, lucerištima i sl. prelazi  10/100 m2 , a u voćnjacima 10/100 metara dužnih reda obavezno treba pristupiti suzbijanju.  Ali, pošto se u narednih mesec dana očekuje nastavak trenutnog suvog i hladnog vremena, u usevima uljane repice, lucerke i strnina, ako postoji i minimalna aktivnost bilo bi preporučljivo da se pristupi suzbijanju.

Direktno suzbijanje  podrazumeva primenu rodenticida. Nažalost i dalje su najefikasniji rodenticidi mamci na bazi cinkfosfida, pošto deluju trenutno. Ako se tretirana površina nalazi unutar 100 met od vodenih površina umesto cinkfosfida, primeniti sredstva iz grupe antikoagulanata.  Prednost dati parafirizinarim mamcima, pošto su postojaniji u poljskim uslovima.  Zbog visoke toksičnosti mamaka na divljač, obavezno se moraju postavljati u rupe i rupe zatvarati. Nikako ne rasipati mamke po površini zemljišta.  Međutim, i razni predatori (lisice, ptice grabljivice) mogu biti o velike koristi, pa treba preduzeti sve mere da se očuva njihov opstanak u agroekosistemu.

Praćenje i suzbijanje glodara nastaviti, pošto sve upućuje da će pojačana aktivnost glodara biti izražena i u narednom periodu.

Analiza meteoroloških prilika u 2013. godini [06.12.2013]

     Kada se uporede srednje mesečne temperature tokom 2013 godine, sa prosečnim, vidi se da su svi meseci, osim septembra, bili topliji u odnosu na višegodišnji prosek i to: april za 1,3OC, maj za 1,1OC, jun za svega 0,1OC, jul za 1,5OC a avgust za čak 2,4OC!

     Ako se visina padavina tokom 2013. godine uporedi sa višegodišnjim vrednostima, može se zaključiti da je tokom aprila, juna i jula meseca je palo 9, 18 i 48 mm padavina niže od proseka. Tokom maja, avgusta i septembra je palo 68, 9 i 39 padavina više od proseka. Kada se sve ove vrednosti saberu, moglo bi se reći da je palo 40 mm padavina više od proseka! Međutim raspored padavina je bio katastrofalan, posebno u julu i avgustu mesecu, kada su i temperature bile drastično veće u odnosu na višegodišnji prosek.

Grafikon meteoroloških podataka se može videti na slici u prilogu.

 

Tretmani voća bakrom i krečenje stabala [08.11.2013]

U zasadima voća gde je otpalo više od 70% lisne mase obavezno bi trebalo da se uradi tretman sa nekim bakarnim preparatom. Kod košičavog voća ovaj tretman je usmeren protiv prezimljujućih formi raznih patogena (koji se održavaju na i u drvetu). Kod jabučaštog voća posebno je značajan, zbog depresiranja prezimljujućih formi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora.  

Sredstva primeniti u koncentracija/dozama koje su najmanje 30% veće od preporučeni iz uputstva za upotrebu (Neoram 0.8kg, Kocid 0.5kg/100lit vode...). Prednost dati formulacijama gde je bakar u obliku hidroksida ili oksihlorida. Tretmane raditi kada su temperature iznad +5°C, a ima dovoljno vremena da se depozit osuši dok ne počne da mrzne.

Takodje mera koja može pomoći u smanjivanju oštećenja i odumiranja delova debla (ljuštenje kore, smolotočina, spljošćavanje delova debla...) je krečenje stabala. Krečenje stabala obavezno se radi u jesen, pošto nam je cilj da ublažimo temperaturne oscilacije između dana i noći u deblu, i na taj način umanjujemo verovatnoću oštećenja tkiva. Osim toga smesa ima i fungicidno-baktericidni efekat. Krečna čorba se priprema na sledeći način: 5 kg negašenog kreča, 0.5 kg kuhinjske soli i 0.25 kg sumpora (Tiovit Jet, Kumulus i drugi). Sve pomešati i ugasiti vodom (vode dodati toliko da smesa bude konzistencije mleka). Ostaviti smesu da odstoji 2 dana i tada primentiti. Krečenje usled usporavanja kretanja sokova u voćkama odlaže i početak vegetacije, što može pomoći u izbegavanju ranih prolećnih mrazeva. Ova mera najviše efekata daje kod koštičavog voća (pre svega kajsije, breskve te šljive i višnje). 

Grozdjani moljac [06.08.2013]

U poslednjih nekoliko dana je intenzivan let leptira druge generacije zutog Eupocilia ambiguella i pepeljastog Lobesia botrana grozdjanih moljaca.Larve ovih stetocina prave velike stete tamo gde su populacije velike.Tretman odraditi do 10 avgusta.

Preporuka: Coragen 150ml/ha(karenca 21 dan) ili Decis 500ml/ha(karenca 21 dan).

Tretman se moze raditi samo u zoni grozdova.

Bolesti vinove loze [30.07.2013]

U slabije zasticenim vinogradima se u pojedinim sortama mogu videti simptomi pepelnice(Uncinula necator) na povrsini bobica grozda. Preporuka: topas 0.05% ili talendo 0.025%, njima se mogu dodati i preparati na bazi sumpora kumulus 0.3% ili tovit jet 0.3%, ali voditi racuna da se tretmani rade kada je temperatura manja od 28 stepeni.

Plamenjaca  moze inficirati samo mlado lisce vrsnih lastara tamo gde je bilo padavina vise od 10l/m2.

Preporuka: kocide 0.4% ili neoram 0.3% (karenca 21 dan).

Bolesti vinove loze [11.07.2013]

U poslednjih nekoliko dana na teritoriji Srbije je bilo manje ili vise lokalnih padavina.Ceste padavine i duge jutarnje rose su stvorile nove uslove za najvaznije bolesti vinove loze.Tretman odraditi najvise 48h od pocetka vlazenja lisca po preporuci od 25.06.

Zastita vinove loze posle grada [25.06.2013]

U poslednjih par dana je na vise lokaliteta u citavoj Srbiji bilo vremenskih nepogoda sa jacim ili slabijim gradom.Preporuka je da se u narednih 48h od vremenskih nepogoda odradi tretman sa Kocide 2000 0,4% ili Neoram 37,5 WG 0,3%.

Bolesti i stetocine vinove loze [25.06.2013]

Ceste padavine u proteklih par dana stvaraju uslove za nastanak novih infekcija bolesti vinove loze.Tamo gde je vlazenje lisca bilo duze od 12 sati stvoreni su uslovi za plamenjacu (Plasmopara viticola) pa tretman odraditi sa: Equation Pro WG 0,04% ili Ridomil Gold MZ 0,25%.

Neke sorte vinove loze su u fenofazi zatvaranja grozdova pa mehanicki dolazi do povredjivanja bobica prilikom dodirivanja.Na tim mestima se stvaraju uslovi za prouzrokovaca sive trulezi (Botrytis cinerea).

Preporuka:Cantus 0,1%,Switch 62,5 WG 0,08% ili Teldor 0,1%.

Nastaviti redovnu zastitu od prouzrokovaca pepelnice vinove loze Uncinula necator.Preporuka:Talendo 0,025%, Vivando 0,02% ili Cristal 0,025%.

Let druge generacije grozdjanog moljca,polaganje i piljenje jaja.Preporuka:Coragen 20 SC 0,015%. 

Bolesti vinove loze [11.06.2013]

U svim regionima Srbije,ceste padavine stvaraju povoljne ulove za razvoj plamenjace vinove loze ( Plasmopara viticola) i crne trulezi (Guignardia bidwellii).Preporuka je da zbog cestog vlazenja lisca,kao i novi porast lastara koji nije zasticen nakon prethodnog tretmana,razmak u ovom periodu skrati na 7 do 10 dana.U fenofazi precvetavanja pocinje saprofitna faza sive trulezi(Botrytis cinerea) na opalim cvetnim kapicama. Preporuka:

Plamenjaca:Curzate M 0,03%, Profiler 0,3%, Pergado F 0,25%,ili Forum gold 0,15%

Crna trulez i pepelnica:Systane 240 EC 0,025%, Falcon 0,05%, Bumper 0,03% ili Topas 0,04%

Siva trulez:Cantus 0,1%,Mytos 0,25%,Switch 0,08% ili Teldor 0,1%.

 

Crna trulez i siva trulez vinove loze [03.06.2013]

Vinova loza se nalazi u fazi precvetavanja.Ucestale padavine dovode do novih infekcija bolesti vinove loze.Crna trulez (Guignardia bidwellii) koja napada list,mlade grozdove i bobice sa cestom dovoljnom duzinom vlazenja lisca ima uslova za nove infekcija.Pege na bobicama su u pocetku svetlije boje,kasnije tamne,prekrivene crnim sjajnim tackicama.

Preporuka:Cantus 0,04% suzbija i pepelnicu.

Siva trulez (Botritis cinerea) u fenofazi precvetavanja se razvija na izumrlim biljnim delovima(opale cvetne kape).

Preporuka:Teldor 0,15% ili Switch 0,08%

Kod plamenjace vinove loze,ucestalo se ispunjavaju uslovi za pojavu novih sekundarnih infekcija,pa razmak izmedju dva tretmana ne treba biti duzi od 7 do 8 dana.Preporuka 28 maja.

Plamenjaca vinove loze [28.05.2013]

Skoro u svim regionima je bilo vlazenje lisca duze od 12 sati tako da su stvoreni uslovi za infekciju prouzrokovaca vinove loze (Plasmopara viticola). Svako novo vlazenje lisca dovodi do novih sekundarnih infekcija ovog prouzrokovaca bolesti.Ako je proslo vise od 8 dana tretman odraditi u naredna 2 dana9pre sledecih padavina). Preporuka:

Plamenjaca:RidomilGold 0,25% ili Equation pro WG 0,04%

Pepelnica i crna trulez: Zato 0,015% ili Ardent 0,02% ili Stroby 0.02% 

Moze se koristiti i sledeci navedeni fungicidi koji deluju i na plamenjacu,pepelnicu i crnu trulez:Quadris MAX 0,2% ili Cabrio Top 0,025% 

Insekticide ne koristiti,vinova loza je u fazi cvetanja ili precvetavanja. 

Plamenjaca i crna trulez vinove loze [24.05.2013]

U poslednjih 24h stvoreni su uslovi za infekciju plamenjace vinove loze(Plasmopara viticola) i crne trulezi(Guignardia bidwelli). Vlazenje lisca je trajalo 24h,a temperatura je bila visa od 11 stepeni tako da su zabelezeni uslovi za primarnu zarazu plamenjacom u nezasticenim vinogradima.Svi koji su odradili tretman po preporuci od 20.maja,tretman ne trebaju raditi.Svi koji prethodni tretman nisu odradili preporuka je da tretman odrade u narednih 48h.Preporuka:

Plamenjaca:Forum star 0,2% ili Mikal flash 0,35%

Crna trulez:Systhane 240 EC 0,02% ili  Tilt 0,03% Ovim preparatima suzbijamo i pepelnicu vinove loze.

Neka sorte vinove loze su pocele sa cvetanjem tako da insekticide ne koristiti. 

Bolesti vinove loze [20.05.2013]

Vinova loza ima intenzivan porast a pojedine sorte su pocele da cvetaju.Ocekuje se nestabilno i kisovito vreme od 22 maja pa ce biti uslova za pojavu infekcije od crne pegavosti(Phomopsis viticola) i pepelnice(Uncinula necator) pa je potrebno raditi redovnu i kvalitetnu preventivnu zastitu protiv ovih biljnih bolesti. Preporuka:

Crna pegavost:Polyram DF 0,25% ili Dithane DG neotec 0,25%

Pepelnica:Cristal 0,03% ili Talendo 0,03% 

 

Nabavka feromona [10.05.2013]

     Ukoliko imate potrebu za feromonskim klopkama, a želite da ih koristite tokom 2013. godine, možete ih naručiti i kupiti. Cenovnik je kao slika u prilogu ili pogledajte na  http://agroprotekt.leptiri.co.rs/feromoni.htm.

Kod većine vrsta (smotavac jabuke, breskve, čljive, mineri...) je za praćenje na jednom mestu tokom godine potrebno 4 feromona, jer se oni menjaju na 4 do 6 nedelja, 1 delta klopka i 6 do 8 lepljivih ploča.

      Kontakt osoba za naručivanje feromonskih klopki je Dragan 063 326 772. 

Crna pegavost i crna trulez vinove loze [09.05.2013]

U poslednjih 48 sati zabelezeni su povoljni uslovi za infekciju od prouzrokovaca crne pegavosti (Phomopsis viticola) i crna trulez (Guignardia bidwellii) Do infekcije je doslo tamo gde je vlazenje lisca bilo duze od 8 sati.Od 11 maja se predvidjaju nove padavine koje ce stvoriti uslove za nove infekcije pa naredni tretman odraditi do 12 maja jer je i porast nove lisne mase od proslog tretmana veliki.Preporuka:

Crna pegavost:Folpan 80 0,2% ili Antracol 0,2%

Crna trulez:Stroby DF 0,02% ili Ardent 0,02% 

 

 

 

Crna pegavost i pepelnica vinove loze [01.05.2013]

Vinovoj lozi prija toplo i suvo vreme,tako da vec imamo porast lastara u zavisnosti od sorti,od 5 do 20cm.Od 5 maja se najavljuju padavine koje ce usloviti povoljne uslove za razvoj crne pegavosti (Phomopsis viticola) vinove loze,pa se preporucuje tretman protiv ovog patogena,odraditi do 5 maja sa jednim od navedenih fungicida:

Polyram DF 0,2% ili Antracol 70 WP 0,2% ili Folpan 50-WP 0,2%

U prethodnim godinama,pepelnica (Uncinula necator) je pravila dosta problema,pa su potrebne redovne preventivne mere zastite.Sa prvim padavinama,koje se ocekuju od 5 maja pocece oslobadjanje askospora,pa je opasnost od ranog razvoja pepelnice izrazito velika.Preporuka je tretman odraditi do 5 maja sa jednim od navedenih fubgicida:

Karathane Gold 0,05% ili Topas 0,04% 

 

Grinje siskarice na vinovoj lozi [22.04.2013]


Vinova loza se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka i neke sorte na toplijim lokalitetima sa ranijim kretanjem do velicine lastara do 10 cm.Sa pojavom prvih zelenih listica ocekuju se i prve stete od grinja siskarica(Calepitrimerus vitis i Eriophyes vitis).Pregledati razvojne stadijume vinograda i brojnost populacije stetnih grinja.
Preporuka: nakon pojave prvih listica narocito u vinogradima gde je steta od ovih grinja bilo prethodnih godina
vertimec 0.1% ili masai 0.04% 

8. naučno - stručno savetovanje Hrvatskih voćara [22.02.2013]

      Tokom 1 i 2 marta 2013. godine u Zagrebu u Hotelu Panorama, će biti održano savetovanje sa temom: Mere za razvoj Hrvatskog voćarstva. Detaljan program možete preuzeti na ovoj  adresi http://www.savjetodavna.hr/adminmax/File/vijesti/vijesti2013/vocari_2013.pdf ili pogledajte fotografije u prilogu.

Obaveštenje o visini preplate za 2013. godinu [11.01.2013]

Sajt Agroupozorenje se može koristiti u svojstvu neregistrovanog i registrovanog korisnika. Neregistrovani korisnici, kao i registrovani vide sve podatke o štetnim organizmima. Razlika je u vremenkom periodu za koji se podaci vide i u tome što preplatnici vide i konkretne preporuke za upotrebu pesticida. Odlučili smo da visina preplate tokom 2013. godine ostane ista kao i tokom 2012. godine, a to je 2500 dinara. Ukoliko želite da postanete korisnik javite se na vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772.

 

Sistem sakupljanja i zbrinjavanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja [03.01.2013]

Operater za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada ENVIPACK d.o.o., čiji je osnivač Galenika Fitofarmacija a.d., je tokom 2012. godine poslovao u skladu sa primarnim ciljem da uspostavi sistem za sakupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja (SZB) na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, po uzoru na razvijene sisteme zemalja EU.

Realizacijom pilot projekta, baziranog na samostalno razvijenom EKO modelu jedinstvenom za sve proizvođače, punioce, uvoznike i distributere sredstava za zaštitu bilja, ENVIPACK d.o.o. je od februara 2012. godine prvi postavio stabilnu osnovu za dalju izgradnju sistemskog rešenja za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od SZB.

Uspešnost realizacije ovog projekta u 2012. godini ogleda se u ostvarenim rezultatima u edukaciji krajnjih korisnika, sakupljanju, razvrstavanju i zbrinjavanju ambalažnog otpada od SZB:

·         Potpisani su sporazumi za sakupljanje i razvrstavanje ambalažnog otpada od pesticida sa 6 sakupljačkih lokacija u Republici Srbiji (CARNEX d.o.o., NEOPLANTA a.d., RUBIN a.d., Alliance One Tobacco d.o.o., PP SAVA KOVAČEVIĆ a.d. i FILIP d.o.o.),

·         Investiciona ulaganja u specijalne metalne kontejnere i plastične vreće za razvrstavanje i privremeno skladištenje opasnog i neopasnog ambalažnog otpada,

·         Edukacija krajnjih korisnika za pravilno postupanje sa ispražnjenom ambalažom i trostruko ispiranje na mestu primene,

·         Organizovano razvrstavanje i sakupljanje ambalažnog otpada sa sakupljačkih lokacija i zbrinjavanje, odnosno tretman 4 t opasnog otpada u saradnji sa domaćim ovlašćenim operaterima,

·         Sakupljeno 2 t ispranog neopasnog ambalažnog otpada koji se može zbrinuti spaljivanjem u cementari,

·         Sakupljeno 15 t opasnog ambalažnog otpada poreklom od sirovina za proizvodnju SZB, koji se ne može tretirati u zemlji, već će biti zbrinut  spaljivanjem (insineracijom) u EU, u januaru 2013. godine,

·         Promocija ENVIPACK d.o.o. i sistemskog rešavanja problema ambalažnog otpada od pesticida su uspešno realizovani kroz učešće ENVIPACK d.o.o. na sajmovima, edukativnim radionicama, prezentacijama i stručnim konferencijama vezanim za zaštitu životne sredine i nacionalnu strategiju održivog razvoja.

U godini koja predstoji, očekuju nas novi izazovi u vidu proširenja uspostavljenog sistema, povećanja količine sistemski sakupljenog ambalažnog otpada, povećanju procenta ispranog otpada u ukupnoj količini i uključivanje svih subjekata koji imaju svoju odgovornost u sistemu.

U zajedničkom je interesu da se, u skladu sa načelima odgovornog poslovanja, sistematskom rešavanju ambalažnog otpada od pesticida koji uspostavlja ENVIPACK d.o.o. priključi što veći broj drugih proizvođača, punilaca, uvoznika i distributera SZB tokom 2013. godine i na taj način, doprinese smanjenju negativnog uticaja ambalažnog otpada od pesticida na životno okruženje.

 

Savetovanje o unapređenju proizvodnje voća [10.12.2012]

Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 15. decembra 2012. godine će se održati savetovanje o proizvodnji voća. Okupljanje učesnika počinje u 8.30., otvaranje je u 9.30. Biće održana sledeća predavanja:

10.00 Nova saznanja u tehnologiji proizvodnje jabuke u okviru projekta Apple net 2 - Zoran Keserović

10.15 Ocena pogodnosti sorti jabuke u sistemu ekološke poljoprivrede - Krunoslav Dugalić

11.15 Uzgojni oblici i rezidba jabuke - Nicola Dallabetta

13.10. Prognozna služba za zaštitu bilja u Međimurju 1997-2012 - Milorad Šubić

13.30. Suzbijanje grinja na jabuci - Marija Milenković Kolundžija 

Vreme između predavanja je predviđeno za prezentaciju sponzora.

 

Festival voća u Tavankutu [15.10.2012]

      U organizaciji Prve kolonije naive u tehnici slame, Osnovne škole Matija Gubec, Hrvatskog kulturno prosvetnog društva Matija Gubec i Voćarskih zadruga Voćko i Voće Tavankut biće odžan II Tavankutski festival voća u subotu 20. oktobra 2012. godine sa početkom u 10 časova. Festival će se održati u Osnovnoj školi Matija Gubec u Donjem Tavankutu. Program festivala 

u  10 sati predavanja

   prof dr Zoran Keserović - Proizvodnja jabuke u 2012 godini, problemi i kako iz prevazići u narednom periodu,

   doc dr Nenad Magazin - Bor u ishrani biljaka

   dipl ing Marija Milenković Kolundžija - Suzbijanje grinja na jabuci

   Avital - Navodnjavanje i prihrana jabuke

u 13 sati  izložba poljoprivrednih proizvoda i rukotvorina

u 14 sati  kulturno zabavni program

 

Kongres voćara i vinogradara Srbije [27.09.2012]

    Univerzitet u Beobradu, Poljoprivredni fakultet i Naučno voćarsko društvo Srbije Čačak, u periodu od 09. do 12. oktobra 2012. godine u Vrnjačkoj Banji organizuju 14 Kongres Voćara i vinogradara Srbije. Sve informacije i program možete pronaći na www.vocivin.com 

Siva trulez vinove loze [25.07.2012]

Zbog vece kolicine padavina i visoke relativne vlaznosti, u poslednjih 12 sati stvoreni su uslovi za razvoj prouzrokovaca sive trulezi(Botritis cinerea) u svim regionima Srbije. Sorte ranijeg vremena sazrevanja su u fenofazi promene boje(sarak) kada su i najosetljive na ovog patogena. Kod zbijenih grozdova ovaj patogen prodire u bobice kroz otvore koji se stvaraju povredjivanjem prilikom dodirivanja. Preporuka je da se tretman odradi u sto kracem vremenskom periodu u narednih 48h sa jednim od navedenih preparata: cantus 0.12% ili swich 0.1% ili teldor 0.15%. ovaj tretman moze se odraditi samo u zoni grozda. 

Zastita vinove loze u narednom periodu [17.07.2012]

Poslednjih 15-tak dana belezimo dosta suncano vreme, sa visokim dnevnim temperaturama koje su smanjile opasnost od razvoja plamenjace(Plasmopara viticola). Vise nisu moguce stete na grozdu od ovog patogena, vec sa novim padavinama samo na vrsnom liscu. U narednom periodu preporuka je koriscenje bakarnih preparata kocide 0.4% ili neoram 0.3% ali tek kada padne vise od 10-15 mm kise.

Poslednjih dana se pepelnica(Uncinula necator) intezivno siri na zelenom grozdju. Toplo i sparno vreme pogoduje razvoju ovog patogena. U slabije zasticenim vinogradima tamo gde su simptomi na grozdu vidljivi koristiti crystal 0.2% ili vivando 0.2%, dodati i preparate na bazi sumpora kumulus 0.3%.                                              U poslednjim preventivnim merama zastite se preporucuje koriscenje sumpornih preparata kumulus0.3% ili thiovit jet 0.3%, koji se jedini mogu mesati sa bakarnim preparatima. Voditi racuna da temperatura u vreme tretmana ne bude visa od 28 stepeni, pa tretman raditi u jutarnjim ili vecernjim casovima.  

Stetocine vinove loze [05.07.2012]

Pepeljasti grozdjani smotavac( Lobresia botrana) i zuti(Eupoecilia ambiguella) se mogu naci u svim razvojnim stadijumima. U regionima gde su populacije ovih stetocina velike(tamo gde bilo problema ranijih godina) odraditi tretman u zoni grozda sa:

1.coragen 0.02% ili

2. rimon 0.1% i pyrinex 0.15%

Zbog toplotnog talasa se ne preporucuje prekracivanje i zakidanje lastara(otvaranje u zoni grozda) zbog nastanka ozegotina na bobicama u vidu braon nekroznih udubljenja.  

Bolesti i stetocine vinove loze [23.06.2012]

U pojedinim regionima Backe i Severnog Banata je bilo uslova za razvoj sekundarne infekcije prozrokovaca plamenjace Plasmopara viticola. Tamo gde je vlazenje lisca bilo duze od 4h tretman odraditi u narednih 24 h sa ridomil gold mz 0.2% ili equation pro wg 0.04% ili forum gold 0.015%. U ostalim regionima se nove padavine i moguce infekcije  ocekuju 26.juna, pa za preventivni tretman koristiti: folpan 50wp 0.25%, antracol 0.25% ili dithane neotec 0.25%.

Vec su vidljivi simptomi na bobicama od ranijih zaraza pepelnice. Bobica koja ima pepeljastu prevlaku preko pokozice ploda kasnije u toku porasta puca. Prerpruka za preventivni tretman: falcon 0.04% ili systhane 0.03% ili tilt 0.3%.

Za pepeljastog grozdjanog moljca Lobresia botrana koji je u stadiumu leta druge generacije koristiti preparate sa a.m. fenitrotiona.  

 

Bolesti vinove loze [12.06.2012]

U proteklih 24h stvoreni su uslovi za infekcije plamenjace(Plasmopara viticola), sive trulezi(Botrytis cinerea) vinove loze u svim regionima Srbije. Razlicite vinske i stone sorte su u fenofazi precvetavanja, kada su svi zeleni delovi i tek formirane bobice vinove loze najosetljivije na ove patogene. Tretman odraditi po preporuci od 10.juna.

Bolesti vinove loze [10.06.2012]

U narednim danima se ocekuju padavine, pa je veliki rizik od infekcija plamenjace Plasmopara viticola, pepelnice Uncinula necator u svim regionima Srbije. Preporuka je da razmak izmedju poslednjeg tretmana ne bude duzi od 10 dana, jer su cesta lokalna vlazenja lisca.

Preporuka za plamenjacu koristiti jedan od sledecih fungicida: curzate m 0.3% ili verita 0.3% ili forum star 0.2%.

Za pepelnicu: crystal 0.02% ili talendo 0.02% ili topas 0.05% ili systane 0.04%

U fenofazi precvetavanja pocinje saprofitna faza patogena sive trulezi Botrytis cinerea opalim cvetnim kapama.

Preporuka: cantus 0.1% ili mytos 0.25% ili switch 0.08% ili teldor 0.1% 

 

Bolesti vinove loze [31.05.2012]

Vinova loza je u fenofazi pocetka ili punog cvetanja u zavisnosti od  sorte i lokaliteta.U poslednjih par dana u vinogradima gde je bilo vlazenje lisca duze od 6 sati, ostvareni su uslovi za infekciju prouzrokovaca plamenjace Plasmopara viticola. Na ovog patogena u cvetanju su osetljivi svi delovi vinove loze, pa razmak izmedju dva tretmana, tamo gde su cesta vlazenja ne treba biti duzi od 7 dana. Preporucujemo ponavljanje tretmana u kracem vremenskom intervalu, zbog nestabilnog vremena koje mogu usloviti nove infekcije.

Preporuka za plamenjacu: equation pro 0.04% ili profiler 0.3%

za pepelnicu: tilt 0.02% ili systhane 0.03%

PRIMENA INSEKTICIDA SE U FAZI CVETANJA NE PREPORUCUJU. 

Bolesti i stetocine vinove loze [24.05.2012]

U svim regionima Srbije u poslednja dva dana stvoreni su uslovi za nove infekcije prouzrokovaca plamenjace Plasmopara viticola i crne trulezi Guigardia bidwellii vinove loze. Opasnost od ranih infekcija ovih patogena i pre cvetanja je velika. To znaci da svake nove padavine omogucavaju nove sekundarne infekcije ovih patogena koje mogu zaraziti sve zeljaste delove vinove loze. Preporuka je da se zbog velike kolicine padavina i ucestalog vlazenja lista, kao i novog porasta koji nije zasticen nakon tretmana, razmaci u ovom periodu skrate na 7 do 10 dana. Takodje se preporucuje da se tretman odradi pre sledeceg talasa kise do 27. maja.

Fungicidi koji se preporucuju za plamenjacu : pergado f 45wg 0.25% ili forum star 0.2%

za crnu trulez i pepelnicu: ardent 0.03% ili stroby df 0.03% 

Let grozdjanih moljaca je intezivan tamo gde su populacije vece od predhodnih godina. Iz iskustva mogu reci da se te stete od prezimljujuce populacije zanemarljive, dolazi do malog proredjivanja bobica u grozdau sto za veciku sorti nema negativan efekat. Njihovo suzbijanje se ne preporucuje u ovom periodu. Letnje generacije ovih stetocina prave velike probleme o cijem suzbijanju cete biti obavesteni.

Bolesti vinove loze [16.05.2012]

Sa ovim padavinama u poslednja dva dana zabelezeni su optimalni uslovi za prve primarne infekcije prouzrokovaca plamenjace Plasmopara viticola. Posto se ocekuju i nove padavine i povoljni  uslovi za sekundarne infekcije, preporuka je da se  tretman odradi sa jednim od navedenih fungicida pre sledecih padavina: mikal flash 0.4% ili ridomil gold 0.25% ili acrobat MZ 0.25% ili equation pro 0.04%.

Opasnost od ranog razvoja prouzrokovaca infekcije pepelnice Uncinule necator je velika, posebno tamo gde je unazad dve godine imalo vecih problema. Zabelezeni su uslovi za oslobadjanje askospora iz prezimljujucih kleistetecija, pa su potrebne redovne preventivne zastite protiv ovog prouzrokovaca bolesti vinove loze. Preporuka: Talendo 0.02% ili Cristal 0.02%

Koristeci sledece fungicide Quadris 0.1% ili Cabrio top 0.2% koji u sebi imaju aktivne materije da deluju i na prouzrokovace plamenjace, pepelnice i crne trulezi.

 

Bolesti vinove loze [10.05.2012]

Toplo vreme je pogodovalo intezivnom porastu vinove loze, pa treba nastaviti redovnu preventivnu zastitu protiv prouzrokovaca crne trulezi Guigardia bidwelii, crne pegavosti Phomopsis viticola i pepelnice Uncinula necator koje napadaju sve zeljaste delove vinove loze. S obzirom da se od 13. maja ocekuju padavine u svim delovima Srbije preporuka je da se tretman odradi pre sledece kise.

Za crnu pegavost koristiti FOLPET 50WP % ili DITHANE NEOTEC 0.25%

Za pepelnicu koristi ARDENT 0.02% ili STRODY 0.02% ovom preporukom uspesno suzbijamo i crnu trulez.  

Bolesti vinove loze [30.04.2012]

U proteklih par dana imali smo visoke dnevne temperature koje su pogodovale ravnomernijem porastu vinove loze. U drugoj polovini ove nedelje se ocekuje nestabilno vreme sa padavinama. Crna trulez moze vrlo rano da inficira lisce, sepurinu(na temperaturi iznad 20 stepeni vlazenje lisca 6-7 sati) pa je preporuka tretman odraditi pre sledece kise.

Za suzbijanje pepelnice i crne trulezi preporuka je stroby 0.02% ili zato 0.015%.

Za suzbijanje prouzrokovaca crne pegavosti koristiti shavit 0.3% ili dithan neo tec 0.25%

 

 

Zastita vinove loze od loznih grinja [18.04.2012]

Razvoj vinove loze je u ovom momentu razlicit, sto zavisi od sorte, delovanja niskih zimskih temperatura(posledica izmrzavanja pojedinih pupoljaka na orezanom lastaru), polozaja i ishranjenosti vinograda. Loza je u fazi bubrenja do lastara velicine 5-10cm., nejednako kretanje je vidljivo i kod iste sorte. Usled prohladnog vremena ocekuju se stete od loznih grinja uzrocnika akarinoze Calepitrimerus vitis( narocito su osetljive vinske sorte sovinjon) ce se videti slabiji porast. i eriofidnih grinja- erinoze( osetljive vinske rajnski rizling i stone sorte kardinal i srbija).

Preporuka u narednim danima koristiti envidor 0.06% ili masai 0.05% ili neki od akaricida cije su aktivne materije: abamectrin 0.1% ili fenazakvin 0.06% ili piriproksifen 0.05% 

Nabavka feromonskih klopki za insekte [12.04.2012]

    Preduzeće Agroprotekt Vam nudi feromonske i obojene klopke tipa Csalomon za sledeće vrste: Tuta absoluta paradajzov moljac, Helicoverpa armigera pamukova sovica, Lithocolletis blancardella miner mramornih mina, Lobesia botrana grožđani moljac, Ceratitis capitata voćna muva, Rhagoletis cerasi i cingulata muva višnje i trešnje, Lithocolletis corylifoliella miner belih mina, Grapholita funebrana šljivin smotavac, Pandemis heparana smotavac lisnih pupoljaka, Epicometis (Tropinota) hirta rutava buba, Anarsia lineatella breskvin moljac, Hoplocampa minuta i flava šljivine ose, Grapholita molesta breskvin smotavac, Cameraria ohridella miner kestena, Adoxophyes orana smotavac pokožice ploda, Archips podana mrki smotavac, Cydia pomonella jabučni smotavac, Leucoptera scitella miner okruglih mina i Diabrotica virgifera kukuruzna zlatica. Ukoliko ste zainteresovani javite se na telefon 063 326 772 Dragan Vajgand ili na E-mail vajgandd@sbb.rs . Cenovnik se nalazi na slici u prilogu.

Štete od izmrzavanja i šta raditi?! [28.02.2012]

Prve analize nastalih šteta od jako niskih temperatura, pokazuju da su nastale štete značajne, pre svega na koštičavom voću i vinovoj lozi. Što se tiče izmrzavanja cvetnih pupoljaka, u svim voćarskim regionima ispod 150 metara nadmorske visine situacija je slična:

- kajsija 90-100% izmrzlo

- breskva 80-100% 

- šljiva i višnja do 40%

- trešnja do 50%

- jabuka bez oštećenja ili do 5%

- kruška do 30%

- dunja bez oštećenja

- vinova loza 50-100% (što je bilo iznad snega) 

Na većim nadmorskim visinama štete su za koji procenat manje. Takođe ono što se sada ne može proceniti je stepen oštećenja višegodišnjeg drveta i grana, naročito kod kajsije, breskve i vinove loze (tek kada krene vegetacije videće se štete).

Koje mere se mogu preduzeti?!

Od pomotehničkih mera svakako pre nastavka rezidbe proceniti štete u voćnjaku. Sa rezidbom koštičavog voća sačekati kretanje vegetacije. Ako se utvrdi jače oštećenje drveta treba će praktikovati jaču rezidbu da bi se pospešila regeneracija drvne mase. Ako je došlo samo do oštećenja cvetnih pupoljaka rezati "na rod", odnosno raditi samo blagu rezidbu.

Od hemijskih mera do početka cvetanja za preporuku je primena:

- hormonskih preparata na bazi alfa naftil sirćetne kiseline (ni jedan nije preparat nema registraciju kod nas, ali se mogu nabaviti Firgocur ultimate, Dirager...). Ovi preparati se primenjuju u periodu pucanje pupoljaka - zeleni pup, jednokratno. Pomažu regeneraciju sprovodnih elemenata i kambijalnog tkiva.

- primena preparata sa aminokiselinama, koje imaju "antistres efekat" (Isabion, Fertileader vital 954, Megafol, Delfan...). Primena pred cvetanje, kada već ima zelene mase.

- primena preparata na bazi ekstrakta morskih algi, koje sadrže citokinine i auksine (Ascofol...). Primena pred cvetanje, kada već ima zelene mase.

Sve ove mere mogu u nekim slučajevima samo da ublaže nastale štete, i ne treba očekivati čuda od ovih sredstava.  

 

Da li je došlo do izmrzavanja voća?! [12.02.2012]

Prema literaturnim podacima različite voćne vrste se od zimskih mrazeva oštećuju na različitim temperaturama. Što se može videti i iz priložene tabele:

Voćna vrsta

Proizvodni(1)  minimum

jabuka

 -25°C

kruška

-25°C (-30°C)

Dunja

-30°C

Šljiva

 -25°C

Breskva

-26°C (-30°C)

Kajsija

-25°C

Trešnja

-28°C

Višnja

-40°C

Orah

-16°C

Lešnik

Do -30°C

Vinova loza

-24°C (okca)

-26°C (lastari)

-30°C (drvo)

Malina

Do -26°C

 

 

 (1)proizvodni minimum podrazumeva da na tim temperaturama još ne nastupaju značajnija oštećenja biljnih tkiva (pupoljci i drvo). 

Iz iskustva se zna da zimske mrazeve do -25C dobro podnose jabuka, kruška, višnja, šljiva, a do -20C trešnja, breskva, dunja, vinova loza i orah. Sadašnja situacija upućuje da u većini regiona Srbije niske temperature u periodu 8-11.februar nisu trebale da nanesu neku veću štetu jabučastom gajenom voću (jabuka, kruška, dunja). Od koštičavih voćnih vrsta višnja i šljiva bi trebalo da su bez oštećenja prebrodile ovaj period. Manja ili veća oštećenja drveta i pupoljaka mogu se očekivati kod breskve, kajsije i trešnje. Takođe su moguća oštećenja od mraza i u zasadima oraha, kao i izmrzavanje okaca i lastara vinove loze.

Ipak ne ide u prilogu činjenica da je proces kaljenja biljaka bio ometan prvo sušom tokom jeseni, a zatim i golomrazicama (i do -12C) u trećoj dekadi novembra i početkom decembra. Takođe otežavaju faktor je bio neuobičajeno topao januar, koji je takođe smanjio otpornost biljaka na ekstremno niske temperature.

Prve procene šteta će se moći uraditi nakon otopljavanja (verovatno nakon 20.februara). Potpunu sliku ćemo imati nakon kretanja vegetacije. Posebno treba obratiti pažnju u regionima gde su izmerene temperature ispod -25C. Kao što je:

- Smederevska Palanka -28C

- Srem ispod 150 m nadmorske visine (Sr.Mitorvica -26C)

- Srednja Bačka (Nadalj -26C)

- Severozapadna Bačka (Kupusina -25C; Sombor -26C) 

- Severni i srednji Banat (Kikinda -25C; Zrenjanin - 27C)

 Preporuka je da se u zasadima gde još nije urađena rezidba, ona i ne radi dok se uradi procena eventualnih šteta od zimskih mrazeva. Ovo se naročito odnosi na osetljivije voćne vrste (kajsija, breskva, orah, vinova loza).

Sedmo naučno-stručno savetovanje hrvatskih voćara [05.02.2012]

      Hrvatska voćarska zajednica i Hrvatska poljoprivredna komora u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske, Agronomskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu, Hrvatskim centrom za poljoprivredu, hranu i selo, Virovitičko-podravskom županijom, gradom Viroviticom, gradom Slatinom i gradom Orahovicom organizuju "7. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim učešćem". Savetovanje će se održati na pustari Višnjica 2. i 3. marta 2012. godine na temu „Prednosti, nedostaci i opasnosti hrvatskog voćarstva ulaskom u Evropsku uniju“. Opširnije...

Obratiti pažnju na poljske glodare [13.11.2011]

Relativno topla i suva jesen, otežana i/ili redukovana obrada sa velikom količinom žetvenih ostataka na površini stvaraju optimalne uslove masovnom umnožavanju poljske voluharice i drugih poljskih glodara.  Sada masovno naseljavaju  tek ponikle useve ozimih strnina ili uljane repice, ali se u sve većem broju nalaze i u višegodišnjim zasadima (naročito u onima koji su zatravljeni).  Za sada broj rupa nije veliki, ali se iz nedelje u nedelju povećava. Ako broj rupa na parcelama pod strninama, lucerištima i sl. prelazi  10/100 m2 , a u voćnjacima 10/100 metara dužnih reda treba pristupiti trovanju.

Kada govorimo o suzbijanju obično se misli na hemijska sredstva. Međutim, i razni predatori (lisice, ptice grabljivice) mogu biti o velike koristi, pa treba preduzeti sve mere da se očuva njihov opstanak u agroekosistemu. Što se tiče hemijskih sredstava ima ih veći broj registrovan za ovu namenu. Primenjivati ih samo ako su ostvareni kritični brojevi. Nažalost i dalje je najefikasnije sredstvo mamci na bazi cinkfosfida, pošto deluje trenutno. Zbog njegove visoke toksičnosti na divljač, obavezno se moraju postavljati u rupe i rupe zatvarati. Nikako ne rasipati mamke po površini zemljišta. Ako se tretirana površina nalazi unutar 100 met od vodenih površina umesto cinkfosfida, primeniti sredstva antikoagulante.

Praćenje i suzbijanje glodara nastaviti i u narednom periodu, pošto sigurno jedan tretman neće biti dovoljan.

Stetocine vinove loze [07.08.2011]

Na svim lokalitetima Srbije u poslednjih par dana je pocela da leti treca generacija pepeljastog grozdjanog moljca Lobresia botrana. Let ce trajati mozda i citav mesec. Ekonomske stete od ove generacije su velike, jer ostecene bobice bivaju brzo napadnute od Botrytis cinerea.Preporuka za sve koji su ranijih godina imali stete, tj. tamo gde je populacija ove stetocine velika da u zoni grozda odrade tretman do 10.og avgusta: avaunt 0.04% ili rimon 0.1%. Ovu preporuku mozete kombinovati sa prethodnom za sivu trulez i odraditi kao jedan tretman.

Bolesti vinove loze [06.08.2011]

Zbog cestih padavina, visoke relativne vlaznosti vazduha i odgovarajucih temperatura u poslednjih 48 sati zabelezeni su povoljni uslovi za razvoj sive trulezi Botytis cinerea. Jaca pojava sive trulezi moguca je u vinogradima gde nije kvalitetno suzbijana druga generacija grozdjanih moljaca.

Preporuka je za sve koji nisu odradili tretman po prethodnoj preporuci, u sto kracem roku odradi u zoni grozda switch 0.08% ili cantus 0.1% karenca je 28 dana.  

Bolesti vinove loze [30.07.2011]

U poslednja dva dana stvorili su se uslovi za infekciju prouzrokovaca plamenjace vinove loze(Plasmopara viticola). Preporuka je da se tretman sto pre obavi sa equation pro 0.04%. Posebno treba voditi racuna o karencama,jer se one kod nekih preparata razlikuju kod stonih i vinskih sorti vinove loze.

Izborom preparata Cabrio top 0.25% ili Quadris 0.1% delujemo i na prouzrokovaca pepelnice.

Stone sorte Kardinal koje su vec u fazi sarka odraditi tretman u zoni grozda protiv prouzrokovaca sive trulezi Botrytis cinerea teldor 0.1%-karenca 7 dana ili cantus o.1%- karenca 14 dana.

Bolesti vinove loze [25.07.2011]

Doslo je do stvaranja novih uslova za infekciju od prouzrokovaca plamenjace. Takodje se i narednih dana ocekuju padavine, pa je moguce stvaranje novih uslova za infekciju od prouzrokovaca plamenjace. Za sve koji su odradili po preporuci od 20.07, odraditi tretman u cetvrtak 28 jula, jer se nove padavine ocekuju od petka. Preporuka za plamenjacu cuprocaffaro 0.5% ili kocide 0.4%.

Za pepelnicu koristiti  kumulus ili thiovit jet 0.3%

Bolesti vinove loze [20.07.2011]

U popodnevnim satima 20.jula je lokalno bilo malje ili više padavina u svim regionima Srbije, pa je došlo do stvaranja novih uslova za infekcije od prouzrokovača plamenjače Plasmopara viticola i sive truleži Botrytis cinerea. Prouzrokovač pepelnice Uncinula necator ima povoljne uslove za klijanje konidija. Preporuka za zaštitu od plamenjače i pepelnice CABRIO TOP 0.25% ili QADRIS 0.1%

Od faze šarka se osetljivost na prouzrokovače infekcije sive trulezi Botrytis cinerea povećava.  Preporuka TELDOR 0.1% ILI CANTUS 0.1% ILI SWITCH 0.08%

Bolesti i stetocine vinove loze [01.07.2011]

U poslednjih 24 sata u svim delovima Srbije stvoreni su uslovi za infekciju plamenjace vinove loze. Preporuka: curzate mwg 0.3% ili ridomil gold 0.25%

U fazi zatvaranja grozdova prouzrokovacinfekcije sive trulezi Botritis cinerea prodire u bobice kroz otvore koji nastaju povredama prilikom njihovih dodira. U pocetku zatvaranja grozdova preparati trebaju da prodru u unutrasnjost grozda, narocito kod sorti sa zbijenim grozdovima, pa na kvalitet prskanja treba obratiti paznju. Preporuka cantus 0.1% ili teldor 0.1%

Preporuka za grozdjanog moljca rimon 0.1% , trebalo bi posle tretmana da bude bez spiranja 24 sata i duze.

 

 

Vinova loza i zastita posle grada [25.06.2011]

U popodnevnim casovima 24 juna u nekim delovima Zupskog vinogorja, Zapadnoj Srbiji bilo je vremenskih nepogoda, praceno ledom.Preporuka je da u roku do 48 sati izvrsi zastita preparatima Kocide 0.4% ili Nordox 0,4% ili Neoram 0,4%.

Novi povoljni uslovi za bolesti vinove loze [25.06.2011]

 U svim delovima Srbije u noci izmedju 24 i 25 juna stvoreni su uslovi za nove infekcije od prouzrokovaca plamenjace Plasmopara viticola i crne trulezi Guignardia bidvelli. Svi koji su odradili po preporuci od 20 juna, tretman ne treba ponavljati. U slucaju da je od poslednjeg tretmana proslo duze od sedam dana ove infekcije nisu pokrivene i preporukaje da se tretman odradi do 48 sati od infekcije. Crna trulez pravi najvece stete na grozdovima. Bobice postaju otporne na ovog patogena zavisnosti od sortimenta 4 do 6 nedelja posle zavrsenog cvetanja.

Preporuka za crnu trulez zato 0.015% ili stroby 0.02% ili collis 0.04% ovim izborom suzbijamo i pepelnicu.

Za plamenjacu preporuka forum gold 0.15% ili pergado 0.3%

Nastaviti zastitu vinove loze [20.06.2011]

U noci izmedju 19 i 20 juna je bilo manje ili vise padavina u celoj Srbiji. Bilo je duze od 8 sati vlazenje  lisca, tako da je prouzrokovac infekcije plamenjace imao uslove za novu infekciju. Preporuka je tretman odraditi 48 sati od infekcije. Koristiti: profiler 0.3% ili equation pro 0.04%

Za pepelnicu koristiti tilt 0.02% ili colis 0.04%

Za grozdjane moljce ukoliko je velika brojnost koristiti coragen 0.02%.Tamo gde je populacija mala koristiti preparate runner 0,04%.

Bolesti vinove loze [10.06.2011]

U poslednjih 24 sata stvorili su se uslovi za infekciju  prouzrokovaca plamenjace Plasmopara viiticola.Tamo gde je vinova loza u feno fazi cvetanja odraditi po preporuci od 07.06.

Ranije zaraze od prouzrokovaca infekcije pepelnice Uncinula necator su vidljive u vreme cvetanja  ili njihova pojava na tek zametnutim bobicama. Zastita vinove lozeod ovog patogena mora biti preventivna. Jednom zarazena bobica sa belom prevlakom, cak i ako se sa nje odstrani parazit u toku porasta puca. Preporuka cristal 0.02% ili talendo 0.025%.

U nekim lokalitetima vinova loza se nalazi u fazi precvetavanja, pa tretman treba uraditi i od prouzrokovaca infekcije sive trulezi Botritis cinerea. Infekcija Botritisa moguca je u svim razvojnim stadijumima. Tretmanom vinove loze neposredno posle cvetanja sprecava se mogucnost zaraze mladih grozdica i peteljke. Preporuka je switch 0.08%ili cantus 0.1% ili teldor 0.1%

Preporuka za plamenjacu forum star 0.2% ili equation pro 0.04% 

Nastaviti zastitu vinove loze [07.06.2011]

Vinova loza je u feno fazi pocetka ili punog cvetanja, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta. U poslednjih sedam dana imamo lokalne padavine, u vinogradima gde je bilo vlazenja lista duze od sest sati ostvareni su uslovi za infekciju od prouzrokovaca crne trulezi Guigarddia bidwelii i plamenjace Plasmopara viticola.Na ove patogene u cvetanju su osetljivi svi delovi vinove loze, pa razmak izmedju dva tretiranja(tamo gde su cesta vlazenja) ne treba biti duzi od 7 dana.

Preporuka bi bila da se tretman izvede na pocetku cvetanja svake sorte pojedinacno, tako da sledeci tretman bude u precvetavanju(cvetanje na ovim temperaturama ne traje duze od 5-7 dana).

U malim zasadima gde imamo vise sorti, pa samim tim i produzeno cvetanje zastitu izvoditi u zavisnosti od uslova za infekciju.

Preporuka za plamenjacu acrobat o.25% ili pergado f 0.25% ili mikal flash 0.35%

Preporuka za crnu trulez colis 0.04% ili olimp 0.03%   

Bolesti vinove loze [31.05.2011]

U drugojpolovini ove nedelje su najavljene padavine u svim delovima Srbije, tako da se ocekuju nove infekcijeod prouzrokovaca plamenjace Plasmopara viticola. Vinova loza se nalazi u periodu intezivnog porasta lisne mase i pocetka cvetanja. Svakodnevno imamo pojavu nove lisne mase koja bi pre infekcije trebalo biti zasticenja. 

Preporuka za plamenjacu equation pro 0.04% ili pergado f 45 wg 0.25%

Za pepelnicu i crnu trulez colis 0.02%

Vinova loza i zastita posle grada [29.05.2011]

U popodnevnim satima 28.maja u pojedinim regionima Smedereva i Grocke bilo je nevreme praceno ledom i velikom kolicinom kise. Trebalo bi u najkracem roku rane koje su nastale od leda na  lastarima i drugim delovima vinove loze zastititi preparatima na bazi bakra.

Preporuka kocide 0.4% ili cuprocafaro 0.6%

Bolesti i stetocine vinove loze [23.05.2011]

U vecini regiona Vojvodine i pojedinim regionima Centralne Srbije stvorili su se uslovi za infekciju od prouzrokovaca plamenjace vinove loze. Infekcija je nastala tamo gde je bilo padavina i vlazenja lista.

Takodje, treba nastaviti zastitu vinove loze od prouzrokovaca pepelnice i crne trulezi. Vinova loza ima intezivni porast nove lisne mase koja je u najosetnjivija na napred navedene bolesti.

Preporuka za plamenjacu: forum star 0.2% ili profiler 0.3%

Pepelnica preporuka: crystal 0.02% ili talendo 0.025%

Suzbijanje grozdjanih moljaca koji su u fazi polaganja jaja koristiti avaunt 0.04% ili insegar 0.06% 

Primarna infekcija plamenjace vinove loze [17.05.2011]

     U svim lokalitetima Srbije bilo je padavina 15 i 16 maja, tamo gde je vlaženje lista trajalo duže od 36 sati stvoreni su uslovi za primarnu infekciju plamenjače. Preporuka u narednih 48 sati odraditi RIDOMIL GOLD 0.25% ILI MIKAL FLESH 0.4% ILI MELODY COMBI 0.25%.  

Bolesti i stetocine vinove loze [14.05.2011]

Vinova loza se nalazi u periodu intezivnog porasta lisne mase, pa zastitu treba nastaviti protiv prouzrokovaca infekcija: pepelnice Uncinule necator, crne pegavosti Phomopsis viticola, crne trulezi Guirgnardia bidwellii.Tamo gde je prosle godine bilo populacije pepeljastog Lobresia botrana i zutog Eupocilia ambiguella poceo je njihov let.

Preporuka: za crnu pegavost antracol wp -70 0.2% ili merpan 80wdg 0.2%

Preporuka: za pepelnicu i crnu trulez : falcon 0.04% ili systane 12E 0.02%

Preporuka; za grozdjane moljce : decis 0.04% ili vantex 0.006%

 

Sporiji porast vinove loze [05.05.2011]

Vinova loza ima sporiji porast za ovo doba godine, zbog nizih temperatura. Vinske sorte su porasta lastara 10do 15cm, a neke stone(Strazenski,Moldova) imaju veci porast. Medjutim, u svim krajevima Srbije smo imali padavine od 30.aprila, tako da zastitu treba nastaviti protiv crne trulezi i pepelnice. Preporuka: stroby df 0.025% ili ardent 0.025% ili zato 0,02% protiv prouzrokovaca crne trulezi i pepelnice.

 

Crna trulez vinove loze [29.04.2011]

U poslednjih 24 casa su se stvorili uslovi za infekciju prouzrokovaca crne trulezi (Guignardia bidwellii) u pojedinim lokalitetima Vojvodine  i centralne Srbije.Do infekcije je doslo tamo gde je vlazenje lista  trajalo duze od 8 sati .Preporuka je da se u narednih 48 sati uradi tretman ...

U nasoj zemli nema zvanicno objavljenih radova o suzbijanju ovog prouzrokovaca bolesti, pa se moramo oslanjati na iskustva iz drugih zemalja i nekih nasih zapazanja iz predhodnih godina.

Gljiva prezimljava u opalim bobicama na povrsini zemljista ili na zaostalim zarazenim trulim grozdovima na cokotu u obliku peritecija u kojima se formiraju askusi sa asko sporama.Infekciju obavlja posle kise i izbacivanje askospora.Na temperaturi od 13 stepeni  duzina vlazenja lista za infekciju je 12 sati a na 18 stepeni 8 sati .

Preporuka : stroby df 0.02% ili ardent 0.02% ovom preporukom nastavljamao i suzbijanje pepelnice.

Uraditi i jos jednu zastitu protiv prouzrokovaca crne pegavosti vinove loze(phomopsis viticola)

preporuka : dithane neo tec 0.25%

 

Prva prolecna zastita vinove loze [19.04.2011]

U vinogradima gde su lastari dostigli porast 3-10cm. ,ili vec imaju razvijena tri lista treba poceti sa suzbijanjem prouzrokovaca crne pegavosti Phomopsis viticola, kao i pepelnice vinove loze Unicinula necator.

Takodje ,gde ima grinja sisarica Eriophves vitis, koje se vec mogu videti na mladim razvijenim listovima uraditi njihovo suzbijanje.

PREPORUKA: Za crnu pegavost :Folpan 50-wp  0.3% ili dithane dg/neo tec 0.25%

za pepelnicu :kumulus df 0.3% ili thiovit jet 0.3%

za eriofidnu grinju: vertimec 0.1% ili envidor 0.04%

 

vinova loza [08.04.2011]

Vinova loza je u zavisnosti od lokaliteta i različitosti sortimenta u fazi mirovanja ili bubrenja pupoljaka. Zaštitu još ne treba obavljati.

Zastita vinove loze je usmerena na tri najvažnija prouzrokovača bolesti: plamenjacu ,pepelnicu i sivu trulež, no ove godine ćemo pratiti i davati upozorenja i za kontrolu prouzrokovača crne truleži Guignardia bidwellii , koja napada sve delove vinove loze, a čija je pojava sve intezivnija a štete sve veće

Novi uslovi koristenja sajta [03.04.2011]

U rad sajta možete da se uključite kao:

- neregistrovani posetilac čime imate dostupnost svim podacima za kratak vremenski period i upozorenjima, osim konkretnih preporuka datih od strane moderatora za datu biljnu vrstu

- pretplatnik ima dostupnost svim brojčanim podacima za duži vremenski period, te konkretnim upozorenjima i preporukama  

- pretplatnik/osmatrač takođe ima dostupnost svim brojčanim podacima, upozorenjima i preporukama, kao i pretplatnik. Ali može da ostvari pravo na popust u ceni preplate.

 

Pretplata počinje da važi danom uplate i važi do 31. decembra tekuće godine!

 

Cena preplate iznosi 2500 dinara. Podrazumeva uvid u brojčane podatke o svim štetnim organizmima na traženoj određenoj gajenoj biljci.

Izlazak na teren po pozivu: cena izlaska je 1600 din/sat, a putni trošak se posebno obračunava po tarifi 12 din/km.

Popust na gore navedene cene možete da ostvarite, ako se uključite u rad sajta, kao osmatrač. Pri tome za svaki štetni organizam koji pratite na jednom lokalitetu dobijate 5% popusta.

Ukoliko ste zainteresovani, javite se na e-mail vajgandd@sbb.rs ili na telefon 063 326 772. 

Obratiti pažnju na štete od zečeva [29.12.2010]

Duže zadržavanje snega u voćnjacima je uslovilo pojačane štete od divljači, u poslednjih par dana. Naviše šteta (u vidu glodanja debla) ima od zečeva. Osim mera borbe koje su opisane u upozorenju od 25.11.2010., preporučuje se i orezivanje grana koje treba ostaviti u međurednom prostoru. Naime, ove orezane grane, koje leže na zemlji, rado konzumiraju zečevi, čime se smanjuje napad na debla.

 

Obratiti pažnju na divljač i poljske glodare [25.11.2010]

U višegodišnjim zasadima najčešće i najveće štete prave srne i divlji zec. Sada je vreme kada se obilaze zasadi i preduzimaju mere zaštite.Ograđivanje zasada i umotavanje debla voćaka često pruža samo delimičnu zaštitu. Protiv srna obično se postižu dobri rezultati kačenjem ljudske kose u krošnje voćaka. A za zečeve primena gotovih repelenata (Kunilent) ili pravljenih proizvoda na bazi životinjskog loja, ribljeg ulja i sumpornih preparata. Preparati na bazi loja se moraju oprezno primenjivati, nikako ne premazivati celo deblo već samo povući jednu tanku liniju. U protivnom može doći do ugušivanja voćaka. Sva ova sredstva svoje dejstvo zadržavaju maksimalno do 2 meseca.

Štetne glodare (miševi, voluharice...) u višegodišnjim zasadima reba suzbijati ako broj rupa bude veći od 50/100m2. U trapovima sadnog materijala i rasadnicima glodari se ne smeju tolerisati. Najbolji rezultati se postižu primenom mamaka na bazi cinkfosfida (ako je suvo vreme i zemljište) ili parafinisanim preparatima na bazi bromadiolona, flokumafena, hlorofacinona, holekalciferola (ako je zemljište vlažno). Mamke obavezno postavlajti samo u aktivne rupe, nikako ih ne razbacivati po površini.  

Zimsko prskanje vinove loze [05.10.2010]

U vinogradima gde je završena berba preporučuje se " plavo" prskanje sa nekim od bakarnih preparata, npr: NEORAM 0.3% ili KOCIDE 0.2% ili dr. Voditi računa o vremenskim uslovima prilikom primene fungicida, da temperatura ne bude ispod 5 stepeni po Celzijusu.

Štetočine vinove loze [26.08.2010]

Tokom ove i sledeće nedelje u svim regionima Vojvodine se očekuje maksimalan let 3.generacije grožđanog moljca Lobesia botrana i polaganje jaja. Preporučujemo u ovom periodu prskanje insekticidima AVAUNT 0.0.25% (14 dana karenca) ili DECIS 0.07% (21 dan) ili NOMOLT 0.1% (28 dana) ili fenitrotion ili acetamiprid.

Obratiti pažnju na sorte, momenat berbe i voditi računa o karencama preparata.

Bolesti vinove loze [29.07.2010]

U svim regionima Vojvodine tokom ove nedelje osvareni su uslovi za infekciju od prouzrokovača sive truleži vinove loze Botrytis cinerea.

Preporučujemo prskanje fungicidima: RONILAN 0.1% ili TELDOR 0.1% ili ciprodinil+fludioksonil ili pirimetanil.

Bolesti i štetočine vinove loze [07.07.2010]

Počeo je let 2.generacije grožđanog moljca Lobesia botrana , po regionima:

-južni Banat i centralna Bačka 2.jul

-zapadna i severna Bačka 6.jul

-zapadni Banat 8.jul

-Srem 8-13.jul

Prva poleganja jaja grožđanog moljca se očekuju, po regionima:

-južni Banat 4.jul

-centralna Bačka 5.jul

-zapadna i severna Bačka 9.-10.jul

-zapadni Banat 11.-12.jul

-Srem 11.-17.jul

Ovi termini mogu da variraju par dana u zavisnosti od vremenskih uslova, potencijala i zastupljenosti štetočine.

U vinogradima gde je veliki potencijal ove štetočine tretirati u fazi polaganja jaja sa IGR insekticidima (preparati na bazi fenoksikarba ili piriproksifena).

Nestabilno i kišovito vreme je ponovo stvorilo uslove za razvoj plamenjače vinove loze Plasmopara viticola. U vinogradima gde se uoče simptomi plamenjače tretirati sa fungicidima kako je navedeno u obaveštenju od 23.06., a gde nema simptoma preporučujemo prskanje sa: FOLPAN 0.2% ili ACROBAT 0.25% ili MERPAN 0.25% ili DELAN 0.035% ili DITHANE 0.25% ili POLYRAM 0.2%.

Bolesti vinove loze [23.06.2010]

Kišovito vreme u proteklih par dana stvorilo je uslove za infekciju od prouzrokovača plamenjače vinove loze Plasmopara viticola.

Preporučujemo tretmane fungicidima: RIDOMIL GOLD 0.25% ili QUADRIS 0.075% ili MIKAL FLASH 0.35% ili CURZATE R 0.3% ili CURZATE M 0.3% ili dr. 

 

Bolesti vinove loze [03.06.2010]

Za vikend i početkom nedelje od 29.maja do 2.juna u svim regionima Vojvodine su se ostvarili uslovi za infekciju od prouzrokovača plamenjače vinove loze Plasmopara viticola.

Preporučujemo tretiranje sistemičnim fungicidima samo sorte koje nisu u fazi cvetanja, sa: QUADRIS 0.075% ili RIDOMIL GOLD 0.25% ili CURZATE R 0.3% ili CURZATE M 0.3% ili MIKAL FLASH 0.35% ili PROFILER 0.25%.Protiv pepelnice preporučujemo dodati: BUMPER 0.015% ili TILT 0.015% ili ANVIL 0.025% ili FALCON 0.03% ili KUMULUS 0.3% ili STROBY 0.02% ili COLLIS 0.03% ili IMPACT 0.02% ili  FLAMENCO 0.04% ili dr.

Počeo let cikade Scaphoideus titanus [28.05.2010]

     Scaphoideus titanus je cikada koja je prenosnik bolesti vinove loze koje u potpunosti mogu da je unište. Ovih dana je počelo piljenje larvi. Preporuka je da se vinograd pregleda na prisustvo larvi, ali za sada ne treba vršiti suzbijanje. Izgled larvi možete videti na adresi www.inra.fr/hyppz/IMAGES/7032992.jpg  

Bolesti i štetočine vinove loze [27.05.2010]

U ovom periodu se očekuje prvo poleganje jaja pepeljastog grožđanog moljca Lobesia botrana, za region:

-južni Banat 23.maj

-centralna Bačka 24.-25.maj

-zapadna i severna Bačka 27.maj

-Srem 28.maj

-severni Banat 29.maj

Preporučujemo tretiranje protiv grožđanog moljca sa AVAUNT 0.2 lit/ha.

Zbod očekivanih kiša u narednih četiri dana, preporučujemo preventivni tretman protiv plamenjače vinove loze Plasmopara viticola sa:ACROBAT 0.25% ili ANTRACOL 0.2% ili POLYRAM 0.2% ili DITHANE 0.25% ili SHAVIT 0.3%.

Plamenjača vinove loze [16.05.2010]

U svim regionima Vojvodine tokom vikenda su se ostvarili uslovi za infekciju od plamenjače vinove loze Plasmopara viticola.

Preporučujemo tretmane fungicidima:

QUADRIS 0.075% ili RIDOMIL GOLD 0.25% ili CURZATE M 0.3% ili CURZATE R 0.3% ili MIKAL FLESH 0,35% ili PROLIFER 0,25%.

Plamenjača vinove loze [07.05.2010]

U periodu 6.i 7.maja stvorili su se uslovi za primarnu infekciju od plamenjače vinove loze Plasmopara viticola.

Preporučujemo prskanje za region severne, srednje i južne Bačke i severnog Banata sa kontaktnim fungicidima: FOLPAN 50 WP 0.2%, ili DITHANE 0.25% ili MERPAN 50 WP 0.25% ili POLYRAM 0.2%, a za region Fruške gore: QUADRIS 0.075% ili RIDOMIL GOLD 0.25% ili CURZATE M 0.3% ili CURZATE R 0.3% ili Melodi kombi 0,25%.

 

Rojenje vrtnih muva (Bibio spp.) [30.04.2010]

Ovih dana na mnogim parcelama pod kukuruzom, lukom, jabukama, breskvama, šljivama itd. tokom dana se masovno roje vrtne muva iz roda Bibio. Iako ponegde njihova brojnost i pisutnost na biljkama izgleda zastrašujuće, one ne pričinjavaju nikakve štete. Uglavnom ližu već nastale povrede od naprimer rutave bube ili biljne izlučevine iz raznih žlezda. Nikakve mere suzbijanja ne treba preduzimati.  

Pepelnica vinove loze [28.04.2010]

Do sada se još nisu stvorili uslovi za infekciju od plamenjače vinove loze Plasmopara viticola, pa ne preporučujemo tretman u ovom periodu.

Preporučujemo uraditi tretman protiv pepelnice vinove loze Uncinula necator kada su lastari dužine 5-10 cm (3 lista) preparatima KUMULUS 0.3% ili VIVANDO 0.015% ili SHAVIT 0.3% .

Vinova loza [09.04.2010]

Vinova loza je u svim krajevim Vojvodine počela vegetaciju. Preporučujemo preventivne tretmane fungicidima: na bazi bakra (NEORAM 0.3%, CUPROCAFFARO 0.3%, ili dr.) i na bazi sumpora (MIKROTIOL 0.3%, KUMULUS 0.3% ili dr.).

Pojava invazivne bubamare Harmonia axyridis [29.09.2009]

       Vrsta Harmonia axyridis se nalazi na spiskovima najnepoželjnijih organizama Evrope i Severne Amerike. Zbog svoje velike efikasnosti u suzbijanju lisnih vaši je preneta iz Azije u Severnu Ameriku i Evropu. Međutim posle kratkog vremena je pokazala svoje drugo lice. Ova vrsta toliko efikasno suzbija lisne vaši, da druge bubamare ostaju bez hrane. Dodatan problem je što se ponekad hrani i larvama drugih bubamara koje su na nekoj teritoriji odomaćene. Takođe krajem leta i tokom jeseni ona se ponekad hrani i zrelim voćem i grožđem. Ako ove bubamare uđu u preradu vina, zbog alkaloida koje ima u sebi vino gubi kvalitet. Vrsta je sklona okupljanju u grupe radi prezimljavanja, a kao jedno od pogodnih mesta se navode upravo grozdovi grožđa!

      Harmonia ima veoma promenljive crne pege na crvenim krilima, a ono što je karakteristično je crna W šara na beloj glavi, što se može videti na fotografiji u prilogu.

    Ukoliko u grozdovima grožđa uočite grupe bubamara, najverovatnije se radi o ovoj vrsti (ostale vrste se obično ne grupišu), pa te grozdove obavezno treba odvojiti i ne stavljati ih u preradu! Hemijsko suzbijanje se ne sme izvoditi!!!

Plamenjača vinove loze [23.06.2009]

U većini lokaliteta Vojvodine su se ostvarili uslovi za infekcije od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Čim vremenski uslovi dozvole primeniti Ridomil gold MZ 0.25%, Folio gold 0.25%, Curzate M 0.25%, Equation pro 0.04%...

Bolesti vinove loze [08.06.2009]

U period 1-6. jun u većini lokaliteta Vojvodine su se ostvarili uslovi za infekcije od plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). U zasadima gde je zaštita rađena pre 03.juna primeniti Ridomil gold MZ 0.25%, Folio gold 0.25%, Curzate M 0.25%, Equation pro 0.04% . U zasadima gde su tretiranja rađena posle 03. juna primeniti Merpan 50 0.3%, Bravo 0.25%. Odeon 0.2% ili preparate na bazi mankoceba najkasnije do 09. juna.

Bolesti vinove loze [28.05.2009]

U narednih nekoliko dana zaštita treba da je usmerena na suzbijanje sive truleži vinove loze i plamenjače. Za suzbijanje sive truleži primeniti Quadris max 0.075%, zatim Quadris 0.075% ili Switch 0.075%, odnosno preparate na bazi pirimetanila, fenheksamida, vinklozolina. U zaštiti protiv plamnjače koristiti Quadris, Quadris max, Ridomil gold MZ 0.25%, Curzate M 0.25%, Equation pro 0.04% u zasadima gde ima simptoma ("uljnih pega") plamenjače. U zasadima gde nema simptoma primeniti Merpan 50 0.3% ili preparate na bazi mankogala.

Zaštita vinograda [15.05.2009]

Nizak je rizik od infekcija od prouzrokovača plamenjače, pa zaštita treba da je usmerena na suzbijanje pepelnice vinove loze i crne pegavosti (Phomopsisa/Ekskorioza). Preporučuje se primena Shavit F 0.3% ili Quadris max 0.075% (tamo gde je problem pepelnica), ako je pepelnica izuzetan problem primenti Talendo 0.025%. Gde nema problema sa pepelnicom primenti Folpan WP 50 0.3%, Folpan WDG 80 0.2%, kao i kombinacija folpet+fosetil-aluminijum 0.4%.

Ovih dana počinje i masovnije piljenje prve generacije grožđanih moljaca (dominantna je Lobesia botrana). Za suzbijanje mogu se primeniti Methomex 0.2% ili Lannate 0.15%, Avaunt 0.025%, Pyrinex 0.2% ili preparati na bazi fenitrotiona.

Zaštita vinove loze [15.04.2009]

Treba u narednim danima da se uradi tretman protiv prouzrokovača oboljenja sa nekim bakarnim preparatom (Neoram, Cuprocaffaro, Cuproxat, Bakrocid...), uz dodatak elementarnog sumpora (Thiovit Jet, Cosan, Kumulus...)

-