Aktuelnosti

Bolesti paradajza [01.06.2009]

Paradajz

Visok rizik od prouzrokovača crne pegavosti paradajza, na otvorenom polju, je u regionu zapadne i južne Bačke i južnog Banata. U ovim regionima, ako do sada nisu rađeni tretmani, što pre se preporučuje primena Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon ili boscalid+piraklostobin. Ako je tretman rađen u periodu 24-27.maj u regionu južne Bačke i Banata ne treba raditi tretiranja, a u regionu zapadne Bačke ponoviti tretman, pred prvu kišu sa Merpan 50 WP 0.3% (3kg/ha), Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha) ili preparatima na bazi propineba, metirama. U ostalim regionima je srednji rizik od infekcija, pa se preporučuju tretmani sa kontaktnim fungicidima (Merpan, Bravo, Odeon...)

Za sada je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine.