Aktuelnosti

Bolesti paradajza [09.06.2009]

Paradajz

Ponovni tretman protiv prouzrokovača crne pegavosti paradajza, na otvorenom polju, je neophodno uraditi u regionima zapadne, srednje i južne Bačke, srednjeg i južnog Banata i u Sremu. Ako nema simptoma oboljenja (vidi sliku) preporučuje se primena pred prvu kišu Merpan 50 WP 0.3% (3kg/ha), Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha), Quadris 0.75% (0.75 kg/ha) ili preparatima na bazi propineba, metirama. Ako ima simptoma preproučuje se primena Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Equation pro 0.04% (0.4kg/ha),  Curzate M 0.25% (2.5 kg/ha) kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon, dimetomorfa ili boscalid+piraklostobin. U regionima severne Bačke i Banata nisu se ispunili uslovi za ponovni tretman.

I dalje je nizak rizik od infekcija plamenjače paradajza (Phytophtora infestans) u svim regionima Vojvodine, a i tretmanima protiv crne pegavosti ujedno radimo zaštitu i protiv plamenjače.