Aktuelnosti

Bolesti paradajza [17.06.2009]

Paradajz

Ponovni tretman protiv prouzrokovača crne pegavosti paradajza, na otvorenom polju, je neophodno uraditi u samo u regionu zapadne Bačke, u ostalim regionima nisu se ispunili uslovi za novi tretman. Ako nema simptoma oboljenja  preporučuje se primena do 19.juna Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha). Ako ima simptoma preporučuje se primena Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Equation pro 0.04% (0.4kg/ha),  Curzate M 0.25% (2.5 kg/ha) kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon, dimetomorfa ili boscalid+piraklostobin.

U svim regionima Vojvodine, osim na severu Bačke stvorli su se uslovi za tretman potiv plamenjače paradajza (Phytophtora infestans), iako je trenutno rizik od infekcije vrlo nizak. Međutim, pošto se predviđa nestabilno vreme sa učestalim kišama u periodu 20-25.jun, pred kišu uraditi tretman sa Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5kg/ha). Ovaj tretman je neophodan, ako je od poslednjeg tretiranja prošlo više od 7 dana.