Aktuelnosti

Bolesti paradajza [22.06.2009]

Paradajz

Ponovni tretman protiv prouzrokovača crne pegavosti paradajza, na otvorenom polju, je neophodno uraditi u svim regionima Vojvodine. Ako nema simptoma oboljenja preporučuje se primena Ridomil gold MZ 0.25% (2.5kg/ha), Folio gold 0.3% (3kg/ha), Equation pro 0.04% (0.4kg/ha), Curzate M 0.25% (2.5 kg/ha) kao i preparata na bazi propamokarb-hidrohlorida+fenamidon, dimetomorfa ili boscalid+piraklostobin. Ako ima simptoma prednost dati kombinaciji Scor 0.05% (0.5lit/ha) + Bravo ili Odeon 0.2% (2kg/ha). 

Ovim tretmanima istovremeno štitimo i od plamenjače paradajza.

Stogo voditi računa o karencama preparata:

- Ridomil Gold MZ 21 dan

- Equation pro, boscalid+piraklostobin 14 dana

- Folio gold, Score, Bravo, Odeon, propamokarb-hidrohlorida+fenamidon 7 dana