Aktuelnosti

Trulež plodova breskve i breskvin smotavac [09.07.2009]

Breskva

Usled učestalih padavina u svim regionima Vojvodine visok je rizik od prouzrokovača truleži plodova (Monilia spp. i Botrytis cinerea). Hemijskim tretmanima možemo samo da ublažimo posledice.

Najugroženije su sorte koje će se brati u narednih 15 dana. Preporučuje se, da se ove sorte što pre, tretiraju sa Chorus 0.025% (karenca u susednim zemljama 14 dana) ili preparatima na bazi fenhexamida (karenca u susednim zemljama 3 dana) ili boscalid+piraklostrobina (karenca u susednim zemljama 7 dana).

Sorte koje će se brati u narednih 5 dana ne tretirati.

Sorte koje će se brati tek za 20 i više dana tretirati sa Merpan 50 0.3%, Odeon 0.18% ili Bravo 0.2%. 

Preporučuje se ponovni tretman protiv brekviog smotavca prema sledećem rasporedu:

Za sorte koje će se brati tek nakon 20 dana primeniti Gusathion 0.15% (karenca 28 dana), Lannate 0.15%, Methomex 0.2% (karenca 35 dana) ili preparate na bazi fenitrotiona, fosalona, fentiona (karenca 28 dana).

Za sorte koje će se brati nakon 5-14 dana primeniti Karate zeon 0.02% (karenca 14 dana, u nekim susednim zemljama 3 dana), Sumi alfa 0.02% (karenca 14 dana), Avaunt 0.02% (karenca 7 dana), preparate na bazi dihlorvosa (karenca 7 dana).  

Sorte koje će se brati u narednih 5 dana ne tretirati.

Strogo voditi računa o karenci preparata.