Aktuelnosti

Bolesti i štetočine breskve, šljive [18.07.2009]

Šljiva, Breskva

U narednih 10-tak dana nisu predviđene ozbiljnje padavine, pa i rizik od prouzrokovača oboljenje je minimalan. Stoga se ne preporučuju tretmani hemijskim preparatima.

Što se tiče insekata, na plodovima presvega breskve i nektarine, koje su neposredno pred zrenje, štete (bušenjem i grickanjem) mogu da prave ose, muve i slično. Primena insketicida ima kratkotrajan efekat i obično ne doprinosi značajnijem smanjenju šteta. Preporuka je da se berba tih plodova obavi nešto ranije, pre pune zrelosti, kao i da se izbegava berba u više navrata.