Aktuelnosti

Breskva kovrdžavost lišća [12.03.2009]

Breskva

Situacija na teritoriji Vojvodine:

- U svim reginoma Vojvodine je primećeno kretanje vegetacije. U severnijim regionima samo na pojedinim lokalitetima i sortama su se otvorili vršni pupoljci, a u južnijim regionima je vegetacija za 1-2 dana napred.

Skoro svaki dan ima uslova za infekcije od Taphrine deformans u svim lokalitetima Vojvodine.

U Južnom Banatu je primećena i aktivnost lisnih vašiju na pupoljcima breskve.

PREPORUKA DO NEDELJE (15.mart):

- Na južnim obroncima Fruške gore gde je breskva najviše krenula ako je tretman rađen prošlog vikenda (7, 8 mart), danas ili sutra (12 ili 13.mart) može da uradi tretman sa BRAVO* 0.4lit ili ODEON* 0.35kg, DELANOM 0.1kg odnosno CIRAMOM 0.45kg/100 lit vode

- u lokalitetima gde je breskva tek krenula, zbog velike količine padavina, preporučljivo je da se ponovi tretman sa bakarnim preparatima.