Aktuelnosti

Mineri jabuke [27.07.2009]

Jabuka

Mineri belih mina uhvaćenih u feromonskim klopakama dostižu maksimum leta, s toga se očekuje ove nedelje masovnije polaganje jaja i piljenje. Preporučujemo upotrebu preparata Rimon 0.08% ili Insegar 0.06% ili Avaunt 0.03% (deluju i na jaja) ili Methomex 0.2% ili Lannate 25 WP 0.15% ili Actara 0.04% (u fazi piljenja). 7-10 dana nakon leta ovog minera se očekuje maksiumum leta 3. generacije minera okruglih mina Leucoptera scitella, i tada se preporučuje ista receptura kao kod belog minera.