Aktuelnosti

Zaštita jabuke [07.08.2009]

Jabuka

Zbog razvučenosti leta i velike brojnosti 2.generacije jabučnog smotavca Carpocapsa pomonella preporučujemo tretmane insekticidima na svakih 7-10 dana do berbe (gde ima preko 5% ucrvanih plodova) ili na 10-12 dana (gde ima manje od 5% ucrvanih plodova). Preporučujemo preparate: Gusathion (28 dana karenca), dimetoat (21 dan), Avaunt 0.035% (14 dana karenca) ili dr...

Sorte (kao npr.Gala...) koje su u fazi berbe ne tretirati. 

Strogo voditi računa o karencama preparata, sortama i momentu berbe.

Dodati protiv truleži koja se može pojaviti u skladištu Ardent 0.03% (21 dan karenca).