Aktuelnosti

Pojava pamukove sovice [30.08.2009]

Kukuruz, Paprika, Paradajz, Ostale biljne vrste

           Broj leptira a i novopoloženih jaja je značajno manji negu u predhodnom periodu, ali je brojnost i dalje na većini mesta iznad praga štetnosti. Na oko 10% useva paradajza, duvana i boranije nije potrebno vršiti zaštitu bilja. Brojnost jaja na paprici, boraniji i paradajzu je i dalje velik.

         Zaštitu ponavljati u razmacima u zavisnosti od korištenog preparata: ako su korišteni Avaunt ili COragen nakon 8 do 10 dana od predhodnog tretmana, ako su korišteni Lannate, Methomex ili Actellic nakon 5 do 7 dana, ako su korišteni Karate zeon, Talstar ili Sumi alpha svakih 3 dana.