Aktuelnosti

Prskanje jabuke [08.04.2009]

Jabuka

Protiv čađave krastavosti plodova i crne pegavosti lista jabuke Venturia inaequalis preventivno tretirati sa nekim od kontaktnih preparata: Dithane 0.3%, Merpan 0.3% ili Odeon 0.18%. Ukoliko u voćnjacima ima pepelnice Podosphaera leucotricha dodati: Nimrod 0.1%.

Crveni pauk Panonychus ulmi je počeo 7.aprila piljenje, pa u voćnjacima gde je velika brojnost uraditi tretman pre cvetanja sa nekim od akaricida (npr. Armada 0.1% ili dr.) ili EOS 1% (min.ulje koje deluje i na pepelnicu jabuke-ukoliko se koristi ovaj preparat obavezno obratiti pažnju na mešanje kako je i priloženo na uputstvu za upotrebu).

Lisne vaši (Aphididae) su takođe ove nedelje počele piljenje iz jaja, pa gde ima ovih štetočina primeniti insekticid pre cvetanja: Nurelle D 0.15% ili Pyrinex 0.2% protiv jabukine zelene lisne vaši Aphis pomi, a Kohinor 0.03% protiv pepeljaste vaši Dysaphis sp. U cvetanju ne koristiti insekticide, izuzev preparata Mavrik 0.03-0.05% koji nije otrovan za pčele. Ovaj preparat se može koristiti protiv lisnih vaši i jabukinog cvetojeda Anthonomus pomorum.

U pojedinim jabučnjacima severno Bačkog okruga (Palić, Hajdukovo, Nosa, Bački vinogradi) se mogu naći larve smotavaca Tortricidae L1 stadijum, tretirati protiv ovih štetočina: Fastac 0.03%, Sumi Alfa 0.05% ili Nurelle D 0.15%.