Aktuelnosti

Kruskina buva [18.02.2009]

Kruška

U regionu Srema i Južnog Banata već ima i položenih jaja, dok u centralnim i severnim delovima Vojvodine (Bačka, srednji i severni Banat) su priautne samo odrasle ženke. Njihova brojnost je od male do preko kritičnog broja (više od 50 jedinik na 100 otresanja). Preporuka je da čim se temperature stabilizuju preko 0°C (prema prognozi nakon 25 februara), tretirati zasade sa nekim piretroidom (Fury 0.015%, Karate zeon 0.02%, Decis 6.25 0.02%, Fastac 0.02%...)