Aktuelnosti

Miner okruglih mina [24.04.2009]

Jabuka

Počele su da se pile gusenice minera okruglih mina jabuke Leucoptera scitella. U voćnjacima gde je ova vrsta prenamnožena obavezno treba raditi tretman za 1. generaciju sa nekim insekticidom iz grupe neonikotinoida (tiametoksam 0.05%, Kohinor 0.05% ili acetamiprid 0.05%...) ili Methomexom 0.2% do 2 mm veličine mine.