Aktuelnosti

Bolesti i štetočne višnje/trešnje [01.05.2009]

Višnja

U u svim lokalitetim širom Vojvodine (osim u srednjoj Bačkoj) je 30.aprila i/ili 1.maja došlo do ostvarivanja uslova za infekciju od ospičavosti lišća (Blumeriella jappi), stoga treba što pre da se urade tretmani sa fungicidima (Orius 0.1% ili Systhane 0.03%). Ako ima lisnih vašiju na više od 5% izbojaka tretirati sa Kohinorom 0.03% ili nekim drugim preparatom iz grupe neonikotinoida, odnosno sa prepratima na bazi metomila (Metomex 0.2% ili Lannate 25 WP 0.15%).