Štetni organizmi

Višnja

Blumeriella jaapii - prouzrokovač pegavosti lišća višnje i trešnje

PEGAVOST LIŠĆA VIŠNJE I TREŠNJE

Blumeriella jaapii

                         anamorf: Phloeosporella padi 

sinonim: Coccomyces hiemalis

 

            Obolenje pegavosti lišća se javlja redovito na višnji i trešnji, a sporadično na kajsiji i šljivi.

            Tokom maja i početkom juna javljaju se na licu lista sitne tamno crvene pege dok su na naličju smeđe boje. Obolelo lišće delimično (obično samo jedna polovina liske) ili u potpunosti požuti. Lišće pre vremena opada, voćka ogoli, a za narednu godinu gubi redovan rod. Gljiva prezimi u opalom lišću. U uslovima vlažnog proleća obično je napad toliko jak da tokom leta dođe do potpune defolijacije voćaka. Na temperaturi od 15 OC potrebno je vlaženje od 7 - 14 sati, a na 20 OC, 5 - 12 sati da bi došlo do infekcije. 

            Suzbijanje se bazira na primeni fungicida prema prognostičkim modelima, tolerantnost sorata je od malog praktičnog značaja.

            Agroupozorenje prati ovog patogena pomoću modela za procenu nivoa rizika infekcije (prema Eisensmith & Jonnes, 1981).

            Agroupozorenje daje signal za momenat tretiranja tokom vegetacije. Preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima: višnje i  trešnje.

            O patogenu možete saznati više i na adresama: