Štetni organizmi

Paradajz

Helicoverpa armigera - kukuruzna sovica

            Leptiri su zavisno od godine prisutni od početka maja do sredine oktobra. Period leta se može podeliti u dva dela. Prvi period traje od početka maja do polovine jula. Tada se hvata najčešće po jedan do tri leptira za noć. Tokom drugog perioda koji traje od polovine jula do sredine oktobra leptiri znaju biti veoma brojni. Leptiri su odlični letači i sele se iz Mediterana sve do severne Škotske, Danske i južne Finske.

 

Ženka polaže 500 do 1000 jaja, pojedinačno ili u grupe od dva do tri jajeta na gornju stranu lista, cvetove i plodove. Gusenica se razvija za 13 do 22 dana, na preko 250 vrsta biljaka. Kod nas je najštetnija na kukuruzu, paradajzu, paprici, soji, duvanu, boraniji, ali je pri masovnoj pojavi registrovana ishrana na skoro svim gajenim biljkama. Lutka se razvija 10 do 15 dana.

 

            Agroupozorenje prati dinamiku brojnosti leptira pomoću svetlosnih klopki tipa RO Agrobečej i vizuelno.

 

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Brojke koje su prikazane predstavljaju ukupan broj leptira za predhodnih pet dana. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida na sledećim gajenim biljkama: jabuka, kruške, kukuruza, paprika, paradajza i kupusnjača.

 

O vrsti možete saznati više na adresama:

 

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Helicoverpa_armigera/

http://www.ipm.msu.edu/uploads/files/forecasting_invasion_risks/oldworldbollworm.pdf