Štetni organizmi

Rhagoletis cerasi - muva višnje

Prezimljava lutka u zemlji. Kada temperature dostignu 5OC počinju sa daljim razvojem. Muva počinje da leti tokom maja. Nakon ishrane koja traje 10 do 15 dana, polažu jaja na plodove višnje i trešnje. Razvoj jaja traje 6-10 dana. Larve se ubušuju u plod koga čine neupotrebljivim, pa su štete obično velike. Najveće štete mogu nastati kod srednje kasnih i kasnih sorti. Larve se iz ploda spuštaju u zemlju, gde pređu u stadijum lutke. Pojedine lutke prezime i dva do tri puta.

Suzbijanje podrazumeva primenu nehemijskih i hemijskih mera. Ne hemijske mere podrazumevaju obradu zemljišta ispod krošnje, čime se uništavaju lutke. Vreme obrade je druga polovina leta-rano proleće. Dubina obrade bi trebala biti do 20cm, što ograničava efekat ove mere. Primena žutih lepljivih ploča samih ili u kombinaciji sa hranidbenim atraktantom, je metoda koja može u određenim slučajevima da pruži zadovoljavajuću zaštitu. Ali zahteva još dodatnog proučavanja. Obično ne hemijske mere same za sebe nisu dovoljne. Ali takođe, potreba za primenu insekticida zavisi od vremenskih uslova u vreme aktivnosti imaga (hladno, kišovito vreme značajno smajuje broj položenih jaja).  

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno, klopkama tipa Csalomon i sumom efektivnih temperatura.

 

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima višnje.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

 

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6rhacer.htm

 

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Rhagoletis_cerasi/