Štetni organizmi

Breskva

Taphrina deformans - kovrdžavost lista breskve

KOVRŽAVOST LIŠĆA BRESKVE - Taphrina deformans 

            Ekonomski značajno obolenje breskvi, nektarini. Oboljenje dovodi do smanjivanja prinosa i iscrpljivanja zaraženih stabala i smanjivanja produtivnosti voćnjaka.

            Uslovi za infekciju nastupaju čim krene vegetacija, odnosi pojave se prvi zeleni delovi listića (tzv. zelena tačka), a temperature su iznad 4°C i ima prisustva vlage (kiša, rosa, magla...). Prvi simptomi, koji su i najupečatljiviji su na lišću u vidu deformacija (hipertrofija), zadebljavnja sa pojavom crvene boje. Ove simptome ne treba mešati sa sličnim simptomima koje prave lisne vaši, ali one uzrokuju uvujanje liske nadole, nema hipertrofije i mogu se naći kolonije vašiju. Takođe patogen uzrokuje promene na plodovima u vidu deformacija (liči na rogač) ili su samo deformisani, mogu i da otpadaju.

Agroupozorenje prati ove patogene pomoću modela za praćenje rizika infekcije.

            Agroupozorenje daje signal za momenat tretiranja. Preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima: breskve i nektarine.

            O patogenima možete saznati više i na adresama:

http://www.caf.wvu.edu/KEARNEYSVILLE/disease_descriptions/omplfcrl.html