Štetni organizmi

Krompir

Phytophtora infestans (Smithovi periodi) -

          Da bi došlo do infekcije krompira ili paradajza prouzrokovačem plamenjače potrebni su određeni uslovi. Oni podrazumevaju prisustvo osetljive biljke, prisustvo gljive i povoljne vremenske uslove za infekciju. Smithovi periodi pokazuju da li su se ispunili vremenski uslovi koji su potrebni za ostvarenje plamenjače. To značni da je nakon određivanja momenta prisustva osetljive biljke potrebno pratiti da li je došlo do ispunjenja Smithovog perioda. Svakako je preporuka da se program zaštite fungicidima obavlja preventivno. Međutim, ako krompir ili paradajz nije zaštićen, a došlo je do ispunjenja Smithovog perioda, zaštitu treba obaviti nekim od fungicida sa kurativnim delovanjem. Samo ispunjenje Smithovog perioda ne znači da je i došlo do infekcije na parceli! Stoga se obavezno mora znati da li postoji infekcioni potencijal prouzrokovača plamenjače na toj parceli ili u okruženju.

 

       Radi sprečavanja ili usporavanja pojave rezistencije na fungicide, potrebno je koristiti fungicide sa višestranim delovanjem ili kombinacije fungicida koje imaju u sebi višestrane i jednostrane aktivne materije. U prilogu je tabela na kojoj su prikazani oznaka grupe i mehanizma delovanja odnosno grupa za rezistenciju po Međunarodnom komitetu za rezistenciju. (Aktivne materije sa jednostranim delovanjem su označene slovom A do G.) Preparati sa višestranim delovanjem se mogu koristiti i veći broj puta tokom godine uzastopno. Preparate sa jednostranim delovanjem ne treba koristiti u uzastopnim tretmanima već ih treba smenjivati sa drugim mehanizmima delovanja, a najveći broj tretmana tokom godine treba prilagoditi uputstvu za upotrebu.

 Tabela preparata koji su efikasni za kontrolu plamenjače
oznaka aktivne materije prema rezistencijiAktivna materijaNaziv preparataKarenca
višestraniBakarni preparativeliki broj preparataNordox 75WG i drugiSrbija, 7 i 14 dana krompir i paradajz
višestraniMankozebveliki broj preparataDithane M45 i drugi Srbija, 14 dana krompir i paradajz
višestraniHlorotalonilveliki broj preparataBravo 720SCOdeon i drugiSrbija, 21 dan krompir a 7 dana paradajz
višestraniMetiramPolyram DFSrbija, 14 dana krompir i paradajz
višestraniPropinebAntracol WP 70Srbija, 14 dana krompir i paradajz
višestrani + AMankozeb + Metalaksil MRidomil gold MZ68 WGSrbija 21 dan krompir  i paradajz
višestrani + AHlorotalonil + Metalaksil MFolio goldSrbija 7 dana paradajz
višestrani + AMankozeb + BenalaksilFantic MSrbija 14 dana krompir
višestrani + BMankozeb + ZoksamidElectis 75 WGSrbija 7 dana krompir
višestrani + CHlorotalonil + azoksistrobin Ortiva optiSrbija 3 dana paradajz
višestrani + FHlorotalonil + Propamokarb-hidrohlorid FuzijaSrbija, 21 dan krompir i paradajz
višestrani + FMankozeb + Propamokarb-hidrohloridSiluetaSrbija, 21 dan krompir i paradajz
višestrani + FMankozeb + DimetomorfAcrobat MZ WGAcrobat MZ WPSrbija, 14dana krompir i paradajz
višestrani + FMankozeb + ValifenalValis MSrbija 7 dana krompir
višestrani + nepoznatMankozeb + CimoksanilCurzate M WGSolaceSrbija 14 dana krompir
nepoznat + CCimoksanil + FamoksadonEquation proSrbija 14 dana krompir a 3 dana paradajz
CAzoksistrobinQuadrisSrbija 14 dana krompir, a 3 dana paradajz
CCijazofamidRanman twinpackSrbija 7 dana krompir a 3 dana paradajz
CFluazinam Shirlan 500SCGatro 500SCKardinalSrbija 7 dana krompir
F+ BPropamokarb- hidrohlorid + fluopikolidInfinito SSrbija 7 dana krompir i paradajz
F+ CPropamokarb-hidrohlorid + FenamidonConsentoSrbija 7 dana krompir i paradajz

     Agroupozoren!e daje podatke o tome da li je došlo do ispunjenja Smithovog perioda u procentima. Preplatnici mogu da saznaju i trenutno stanje ostalih uslova za pojavu plamenjače i preporuku za upotrebu fungicida.