Štetni organizmi

Krompir

Phytophtora infestans (model Blightecast) - prouzrokovač plamenjače krompira

PLAMENJAČA KROMPIRA I PARADAJZA

Phytophtora infestans

 

            Ovaj patogen često nanosi velike štete u proizvodnji krompira i paradajza. Za svoj razvoj zahteva visoku relativnu vlažnost vazduha, niže temperature (15-20°C) i obavezno prisustvo kapi vode da bi mogli da ostvare infekcije.

            Simptomi  se uočavaju na lišću i plodovima u vidu nedefinisanih pega, kao da je tkivo poliveno vrelom vodom. Sa naličja lišća se formira gusta micelijska prevlaka. Vrlo brzo se širi, u roku od nekoliko dana može biti zahvaćena cela pracela od nekoliko hektara ili ceo plastenik.  Najteža je borba protiv ovih prouzrokovača oboljenja na otvorenom polju, u gustom sklopu i u hladnim i vlažnim sezonama. 

            Suzbijanje na otvorenom polju podrazumeva izbor optimalnog sklopa, proizvodnju paradajza na špaliru, gajenje manje osetljivih sorata i hibrida. Hemijske tretmane raditi pre ili u momentu ostvarenja infekcija, na osnovu prognostičkih modela. U zatvorenom prostoru  preventivne mere podrazumevaju održavanje relativne vlažnosti do 70-75%,  gajenje biljaka u odgovarajućem sklopu. U slučaju pojave oboljenja odmah uklanjati inficirano lišće i raditi hemijske tremane najmanje dva puta u razmaku od 5 dana (blok tremani).

Agroupozorenje prati ove patogene, na otvorenom polju,  pomoću modela za prognozu rizika infekcije (Blightecast - modifikovani Wallin model i Smith periodi), modela za određivanje sledećeg tretmana fungicidima (Fry vrednosti - model Fry, Apple and Brunh 1983i osmatranjem situacije na terenu.

            Agroupozorenje daje signal za momenat tretiranja na otvorenom polju. U zatvorenom prostoru (plastenici, staklenici) zbog specifičnih mikoklimatskih uslova nije moguće da se daje opšta preporuka o momentima tretiranja. Često u dva neposredno susedna objekta imamo potpuno različite uslove za razvoj patogena. Iz tih razloga, mere zaštite bilja treba da provoditi na nivou svakog proizvodnog objekta ponaosob. Preplatnici mogu da saznaju optimalno vreme primene pojedinih pesticida na površinama pod: paradajzom i krompirom.

            O patogenima možete saznati više i na adresama:

http://plant-disease.ippc.orst.edu/disease.cfm?RecordID=890.00000http://www.jukrompir.co.yu/krompir.htm 

Osetljivost sorata krompira na plamenjaču lista:

(izvor: Milošević M.D., Sorte krompira, Grafika Jureš, Čačak, 2000)

 osetljive srednje osetljive tolerantne

 Agata

 Agria

 

 Arinda

Asterix 

 

 Arkula

Bartina 

 

 Ausonia

Cardinal 

 

 Berber

Concorde 

 

 Bintje

Cosmos 

 

 Cleopatra

 Desiree

 

 Concurent

Fianna 

 

 Edzina

 Frisia

 

Jaerla 

 Impala

 

 Kondor

Kennebec 

 

 Latona

Marijke 

 

 Marfona

Ostara 

 

 Morene

Resy 

 

Premiere 

Romano 

 

 Raja

Saturna 

 

 Russet Burbank

Van Gogh 

 

 Sante

 

 

 Sakia

 

 

 Sirtema

 

 

 Ukama