Aktuelnosti

Pojava prve generacije dudovca [02.06.2020]

Orah

     Preporuka je da se naredna 3 do 5 dana pregledaju zasadi oraha na prisustvo jajnih legala i guseničnih gnezda. Ukoliko se uoči prisustvo jajnih legala ili guseničnih gnezda suzbijanje treba obaviti u periodu od 9 do 12 juna. Suzbijanje se može obaviti preparatima: Pyrinex 1,5 dL ili Delegate 30g ili Affirm 200 g ili Perfektion 1,5 dL na 100 L vode.

    Obzirom da će se gusenice tokom narednih 10 tak dana zadržavati u grupama - gnezdima, na mlađim orasima je dovoljno otkinuti list na kome se nalazi gnezdo i zgaziti gusenice nogom na zemlji.

     Protiv bolesti preporuka je da se uradi zaštita sa: Dithane Neo tech ili Mankosav 250 g na 100 L vode ili sa Bacilomix original 3 dL/100 L vode.