Aktuelnosti

Zaštita crnog luka od štetočina i bolesti [29.03.2024]

Crni luk

     Ozmi crni luk je u fazi početka nalivanja glavica. Jari luk iz arpadžika je u fazi 2- 4lista. Jari luk iz semena je od faze nicanja do prvog lista.

     Bolesti na lukovima nisu za sada zabeležene. Preporuka je da se pregledaju ozimi i lukovi iz arpadžika. Ukoliko nema simptoma plamenjače preporuka je da se zaštita uradi sa: ... Ukoliko ima simptoma plamenjače preporuka je da se uradi zaštita sa: ... Radi povećanja otpornosti prema plamenjači svim navedenim sredstvima dodati: ...

    Pregledom luka zabeležena je pojava lukove muve i povećanje brojnosti tripsa. Ukoliko je pristuna lukova muva zaštitu uraditi sa: ... Tripse suzbijati samo ukoliko je u ovoj fazi naseljeno više od 50% lukova pojedinačnim tripsima ili je prisutno više od 10% lukova sa više od 10 tripsa po biljci.

    Luk ima jaku voštanu prevlaku, pa je potrebno dodati okvašivač Inex 0,1 L na 100 L vode ili Vivolt 0,1L na 100 L vode. Na tržištu se pojavila nova generacija višenamenskog okvašivača pod nazivom Surfare. Osim što smanjuje površinski napon ovo sredstvo smanjuje tvrdoću vode a njime se može regulisati i pH. Dozu SURFARE-a treba prilagoditi svakoj vodi. SURFARE u sebi sadrži indikator u boji, pomoću koga pH vode možete namestiti na 4,5 do 5,0 što je najbolje za očuvanje efikasnosti i usvojivosti aktivnih materija pesticida.