Aktuelnosti

Bolesti ječma [15.03.2024]

Ječam

 

   Ječmovi koji su posejani rano ulaze u fazu drugog kolenca. Na većini pregledanih ječmova prisutni su simptomi pegavosti ili mrežavost. Preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana uradi pregled ječma. Ukoliko su simptomi bolesti prisutni na više od 20% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita sa: ... u kombinaciji sa ...

Ukoliko su simptomi bolesti prisutni na 10-20% biljaka preporuka je da se radi sa:... u kombinaciji sa...

Ako su simptomi prisutni na manje od 10% biljaka, zaštitu za sada nije potrebno vršiti a mogu se primenuti Gramino 2 L/ha ili Skladix 3 L/ha.