Aktuelnosti

Zaštita kruške u precvetavanju [15.04.2024]

Kruška

   Kruška je u precvetavanju i još uvek se mogu naći otvoreni cvetovi koji su podložni infekciji bakterioznom plamenjačom. List je još uvek podložan infekciji čađavom krastavošću lista i krastavosti ploda. Lise buve polažu jaja. Preporuka je da se uradi zaštita sa:

 1. Protiv Venturia pyrina i Erwinia amylovora: ...

2. Protiv buve: ...

Radi dodatne zaštite od bakteriozne plamenjače dodati ...

    Kruška je u fazi kada joj je potrebno dosta mikroelemenata, pa ako se pojavljuje žutilo dodati...