Aktuelnosti

Zaštita jabuke [14.04.2024]

Jabuka

Jabuke se na različitim lokalitetima nalaze u različitim fazama razvoja, precvetavanje, formiranje plodova, ponegde plodovi 10-15mm na šta su velik uticaj imale visoke temperature za ovo doba godine. Najavljene padavine od utorka mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis), preporuka je da se pre najavljenih padavina uradi tretman sa...

U zasadima jabuka gde se utvrdi prisustvo krvave vaši koja migrira na nadzemne delove stabla, treba da se uradi tretman sa...Krvava vaš se pojavljuje prvenstveno na ranama, gde larve mogu lako da se hrane, u toku leta se može naći na lisnim drškama i mladarima, pri jačem napadu naseljavaju i plodove koji zaprljani njihovim izlučevinama, budu dobra podloga za razvoj gljive čađavice, zbog toga je bitno zaštitu protiv krvave vaši obaviti na vreme.

Na sortimentu osetljivom na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha), kao što su Ajdared i Jonagold ali u poslednje vreme i na drugim sortama kao što je Zlatni delišes potrebno je uraditi tretman sa... ukoliko je napad pepelnice visok, tretman ponoviti za 7 do 10 dana.

USLED VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA I JOŠ UVEK PRISUSTVA PONEKOG CVETA NA NEKIM SORTAMA TRETMANE IZVODITI ISKLJUČIVO U VEČERNJIM ČASOVIMA!!!