Aktuelnosti

Bolesti vinove loze [03.06.2020]

Vinova loza

Česte padavine stvaraju nove povoljne uslove za razvoj infekcije plamenjače, pepelnice i crne truleži.

Za plamenjaču i crnu trulež koristiti jedan od navedenih fungicida: ARMETIL M 0.3%, VINCARE 0.2%, CIMBAL 0.25%, EQUATION PRO 0.04%, MIKAL FLASH 0.4%, MILDICUT 0.25% ili SPHINX MZ 0.25%

Za pepelnicu je preporuka da se uradi zaštita sa: CANTUS 0,1% ILI ZENBY 0,13% ILI SERCADIS 0,015% ILI COLLIS 0,04%.