Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od bolestii štetočina [21.08.2020]

Šećerna repa

     Česta pojava kiša pogoduje razvoju pegavosti šećerne repe. Pregledom useva, konstatovano je da je potencijal bolesti velik na sortama Tibor, Koala, Tesla, Panda. Mali potencijal bolesti je zabeležen na sortama: Terranova, Nansen, Eduarda, Sioux, Helenika. Na sortama na kojima je potencijal velik čak i za ranije rokove vađenja preporučuje se zaštita od pegavosti. Na sortama na kojima je prisutan velik potencijal bolesti, zaštita je potrebna samo na prebujnim usevima na kojima se planira kasno vađenje.

     Preporuka je da se pregleda svaka parcela odvojeno i svaka sorta odvojeno. Ukoliko su pristune biljke na kojima se pojedinačni celi listovi suše ili je broj pega na pojedinčanim litostovima velik, preporuka je da se uradi zaštita kombinacijom fungicida:

1. Odeon 1,8 kg/ha ili Bravo 2 L/ha +

2. Propulse 1,2 L/ha ili Opus team 0,8 L/ha ili Unify 1 L/ha ili Sanus 2 L/ha ili Rias 0,4 L/ha ili Difurepro 0,4 L/ha

3. Inex 0,1 L/100 L vode ili Dash 0,5 L/ha

   Ukoliko su u pojedinačne prege prisutne na manje od 70% biljaka, preporučuje se tretman samo sa Bacilomix original 3 L/ha.

    Pažnju treba obratiti i dalje na prisustvo kupusne i povrtne sovice. Ukoliko se konstatuje prisustvo jajnog legla ili 1 gusenice na 10 biljaka, preporuka je da se prilikom prskanja dodaju: Karate zeon 0,2 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha ili Decis 0,5 L/ha ili Scatto 0,5 L/ha ili Plures 0,8 L/ha.